Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 lat samorządu lokalnego w Dopiewie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 lat samorządu lokalnego w Dopiewie"— Zapis prezentacji:

1 20 lat samorządu lokalnego w Dopiewie
Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie 20 lat samorządu lokalnego w Dopiewie Gmina Dopiewo

2 Gmina Dopiewo

3 Jakie zmiany w ciągu ostatnich 20 lat dostrzega Pan/Pani w naszej wsi?

4 Mieszkańcy dostrzegają poprawę jakości chodników
Mieszkańcy dostrzegają poprawę jakości chodników. Powstał plac zabaw dla dzieci, nowa szkoła, hala sportowa, boisko ORLIK, Ośrodek Zdrowia, nowe ulice i osiedla, powstał Zakład Usług Komunalnych. Przeprowadzenie biblioteki w inne miejsce, założenie kanalizacji oraz powstanie jednej ścieżki rowerowej. W większości domów został zainstalowany internet. Ankietowani stwierdzili, iż Skórzewo bardziej i szybciej się rozrosło niż Dopiewo i jest obecnie większą wsią, ponieważ wójt jest mieszkańcem Skórzewa.

5 Ośrodek Zdrowia Nowa biblioteka

6 Plac zabaw Boisko ORLIK

7 Czy powstały jakieś nowe instytucje, przykładowo biblioteki?

8 Nową instytucją jest Ośrodek Zdrowia, różnego rodzaju sklepy, nowe gimnazjum i rozbudowanie przedszkola. Innego rodzaju instytucji ankietowani nie zauważają.

9 Jak zmieniła się szkoła. Czy poprawił się jej wygląd i wyposażenie
Jak zmieniła się szkoła? Czy poprawił się jej wygląd i wyposażenie? Czy działają w niej kółka bądź kluby? Czy Pana/Pani zdaniem młodzież ma większe możliwości edukacyjne?

10 Szkoła została otynkowana, na boisku została wyłożona kostka i obecnie trwają prace końcowe drugiego, oddzielnego boiska dla podstawówki. W klasach są nowe ławki i odmalowane ściany. Sale zostały wyposażone w komputery, a do sali informatycznej został zakupiony nowy sprzęt. Są organizowane kółka. Ankietowani stwierdzili, że młodzież ma większe możliwości edukacyjne.

11

12 Jak zmieniły się urzędy? Czy urzędy są bliżej obywateli czy też nie?

13 Nic się nie zmieniło. Osoby, które udzielały nam wywiadu spostrzegły, iż starsi urzędnicy odchodząc przekazują młodszym pracownikom jak mają postępować z ludźmi. Osoby twierdzą, że to urząd powinien być dla ludzi, a nie ludzie dla urzędu. Urząd gminy został rozbudowany.

14 Urząd gminy w Dopiewie

15 Czy łatwiej jest otrzymać informacje
Czy łatwiej jest otrzymać informacje? Czy urzędnicy konsultują decyzje z obywatelami? Czy wykorzystują internet, aby ułatwić załatwienie spraw urzędowych?

16 Głosy są odmienne. Dla większości teraz jest łatwiej otrzymać jakiekolwiek informacje, ponieważ są strony internetowe i wystarczy wejść do internetu i sprawdzić.

17 Jakie zmiany gospodarcze zaszły w naszej miejscowości
Jakie zmiany gospodarcze zaszły w naszej miejscowości? Czy bezrobocie spadło czy zwiększyło się? Czy powstały nowe zakłady pracy?

18 Powstała Nordenia i Reka, Zakład Usług Komunalnych i zostało więcej osób zatrudnionych, ale ankietowanym jest trudno stwierdzić czy spadło bezrobocie, ponieważ usunięto SKR’y i zostało zwolnionych wiele osób.

19 Nordenia Reka

20 Jak zmieniła się estetyka naszej wsi
Jak zmieniła się estetyka naszej wsi? Czy przeprowadzono remonty ulic, chodników itp.?

21 Posesje są bardziej zadbane i ładniejsze
Posesje są bardziej zadbane i ładniejsze. Zrobiono nowe chodniki i odremontowano stare, ale jest jeszcze dużo w tym kierunku do zrobienia, ponieważ stara szkoła na terenie Dopiewa szpeci estetykę wsi.

22 Po Przed

23 Jak działa transport publiczny
Jak działa transport publiczny? Czy obecnie informacje o kursach autobusów jest lepsza? Czy środki komunikacji publicznej są czystsze, bardziej punktualne - czy też nie?

24 Według ankietowanych środki komunikacji publicznej są czystsze, oraz punktualne, ale rozkłady jazdy mogłyby być zamieszczone w internecie.

25 Czy powstały nowe drogi i ścieżki rowerowe?

26 twierdzą, że jest jeszcze dużo do zrobienia.
Powstała jedna ścieżka rowerowa, która ma według ankietowanych ok.500m długości i zdaniem niektórych jest niepotrzebna. Ankietowani twierdzą, że jest jeszcze dużo do zrobienia.

27 Ścieżka rowerowa

28 Czy są jakieś osiągnięcia ostatnich 20 lat, z których jest Pan/Pani dumna?

29 Ankietowani są zadowoleni z tego, że powstała kanalizacja, ponieważ nie śmierdzi. Kościół został rozbudowany, ponieważ był malutki. Jest organizowane więcej imprez.

30 Czy nasza miejscowość stała się bardziej atrakcyjna turystycznie
Czy nasza miejscowość stała się bardziej atrakcyjna turystycznie? Czy rozwinęła się infrastruktura turystyczna (nowe pensjonaty, restauracje, atrakcje) ? Czy gmina ma informację turystyczną? Czy, jeśli poprawiło się w tym względzie widzi Pan/Pani w tym zasługę samorządu czy tylko samych mieszkańców?

31 Ankietowani twierdzą, że infrastruktura turystyczna nie istnieje, ponieważ nie ma w naszej gminie żadnego noclegu, żadnej kawiarni. Jest tak jak było i nic się nie zmieniło w związku z tym.

32 Czy łatwiej jest kupić rzeczy potrzebne do życia czy też nie
Czy łatwiej jest kupić rzeczy potrzebne do życia czy też nie? Czy powstały nowe sklepy? Czy jakość życia jest obecnie wyższa czy niższa niż 20 lat temu?

33 Ankietowani twierdzą, że łatwiej można nabyć rzeczy potrzebne do życia, gdyż powstały i rozbudowały się sklepy. Jakość życia, według ankietowanych jest niższa, ponieważ ludzie dzielą się na bogatszych i biedniejszych.

34 Czy w naszej miejscowości jakość środowiska naturalnego poprawiła się
Czy w naszej miejscowości jakość środowiska naturalnego poprawiła się? Czy wprowadzono pojemniki do segregacji śmieci?

35 Pojemniki do segregacji śmieci zostały zlikwidowane i są rozdawane worki do segregacji. Twierdzą że ten system jest dobry.

36 Czy jest u nas bezpieczniej niż 20 lat temu
Czy jest u nas bezpieczniej niż 20 lat temu? Czy straż wiejska i policja dbają o porządek?

37 Ankietowani twierdzą, że nie jest bezpieczniej
Ankietowani twierdzą, że nie jest bezpieczniej. Jest jeszcze dużo do zrobienia w tej sprawie. Według ankietowanych, policja jeździ rano i popołudniu, a wieczorem ich nie widać.

38 Jak zmieniło się zachowanie młodzieży?

39 8/9 ankietowanych uważa, że młodzież pogorszyła się, a 1/9 ankietowanych uważa, że zachowanie młodzieży poprawiło się. Młodzież stała się bardziej arogancka i bezszczelna wobec ludzi dorosłych.

40 Czy pojawiły się jakieś zajęcia dla starszych ludzi?

41 Ankietowani twierdzą, że powstały, chóry, kółka teatralne
Ankietowani twierdzą, że powstały, chóry, kółka teatralne. Starsi ludzie maja dużo możliwości rozrywek. Powstał także klub seniora.

42 Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie
Dziękujemy za uwagę Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie Pracę wykonały: Karolina Bochniak Martyna Kubicka klasa Ib klasa Ic

43 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Imię i nazwisko Ucznia1 Karolina Bochniak, klasa I b Imię i nazwisko Ucznia2 Martyna Kubicka, klasa Ic Szkoła: Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie Imię i nazwisko Opiekuna Zespołu Małgorzata Rogal-Dropińska Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "20 lat samorządu lokalnego w Dopiewie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google