Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CoAo Koarktacja aorty CoAo n 5% wad serca, 48% u chorych z z. Turnera n Częściej chłopcy n Dwie postacie –nadprzewodowa ( postać niemowlęca ) –podprzewodowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CoAo Koarktacja aorty CoAo n 5% wad serca, 48% u chorych z z. Turnera n Częściej chłopcy n Dwie postacie –nadprzewodowa ( postać niemowlęca ) –podprzewodowa."— Zapis prezentacji:

1 CoAo Koarktacja aorty CoAo n 5% wad serca, 48% u chorych z z. Turnera n Częściej chłopcy n Dwie postacie –nadprzewodowa ( postać niemowlęca ) –podprzewodowa ( postać dorosłych )

2 CoAo CoAo nadprzewodowa n Przepływ przez PDA prawo - lewy

3 CoAo CoAo podprzewodowa n Przepływ przez PDA lewo - prawy n Upośledzony przepływ w dolnej cz. ciała n Krążenie oboczne

4 CoAo Objawy kliniczne CoAo n Czas i nasilenie objawów zależą od tempa zamykania PDA i ciężkości cieśni Ao n Objawy po kilku godzinach lub tygodniach –Niewydolność krążenia, tachykardia –Duszność, tachypnoe –Hepatomegalia –Brak lub słabo wyczuwalne tętno na kk. dolnych –Szmer krążenia obocznego –Ostra niewydolność nerek

5 CoAo Objawy kliniczne CoAo n Chromanie wysiłkowe n Górna połowa ciała lepiej rozwinęta niż dolna n NT na kk górnych

6 CoAo RTG - CoAo n Powiększenie serca, poszerzenie Ao n Przemieszczenie Ż.G.G. w prawo n Nadżerki na żebrach

7 Tetralogia Fallota n 3-5% wszystkich wad serca

8 TOF Obraz TOF post mortem

9 Zaburzenia hemodynamiczne n Zależą od stopnia zwężenia t. płucnej i wielkości VSD n Zwężenie t. płucnej decyduje o wielkości przepływu krwi przez ubytek w przegrodzie i wysokości ciśnienia w prawym przedsionku

10 Objawy kliniczne n 75% chorych dzieci ma sinicę przed 6 m.ż. n Napady hipoksemiczne między 6 m.ż. - 2 r.ż. n Szmer skurczowy nad t. płucną ( maximum II lewe międzyżebrze )

11 TOF Dziecko z TOF - wada sinicza

12 Napady hipoksemiczne n Godz. ranne lub po przebudzeniu n Wyzwalane przez wysiłek, uraz, stres zmiany temperatury n Narastająca sinica n Niepokój, krzyk n Utrata przytomności, drgawki, wiotkość n Starsze dzieci - objaw kucania

13 TOF Dodatkowe objawy kliniczne TOF n Palce pałeczkowate, paznokcie zegarkowate n Język malinowy n Garb sercowy n Koci mruk n Poliglobulia n Powikłania neurologiczne n Bakteryjne zapalenie wsierdzia n Zapalenia płuc n Masywne krwotoki z nosa

14 TOF RTG - TOF n Sylwetka serca w kształcie BUTA n Przepływ płucny zmniejszony lub prawidłowy

15 EKG n Prawogram n Przerost prawego przedsionka n Przerost prawej komory

16 ECHO z funkcją Power Doppler

17 Leczenie TOF n PGE 1 - noworodki z przewodozależnym przepływem płucnym n Zabegi chirurgiczne paliatywne zespolenie Blelocka - Taussing n Walwuloplastyka balonowa zwężenia t. Płucnej n Pełna korekcja wady w krążeniu pozaustrojowym

18 TGA Przełożenie wielkich pni tętniczych TGA n 5% wad serca

19 Objawy kliniczne n Noworodki z dużą masą urodzeniową n Sinica od pierwszych godzin życia n Szmery w sercu zależne od przecieków n Niewydolność krążenia n Nadciśnienie płucne n Policytemia ( desaturacja krwi )

20 RTG n Może być prawidłowe u noworodków n Serce powiększone, w kształcie jaja kurzego n Wąska szypuła naczyniowa

21 EKG n Może być prawidłowe u noworodków n Stopniowo przerost prawej komory

22 Leczenie TGA n PGE 1 - utrzymanie drożności PDA n Zabieg Rashkinda - atriseptomia balonowa n Zabiegi paliatywne zespolenie Blalock-Taussing, banding t. płucnej n Korekcje kardiochirurgiczne wewnątrzprzedsionkowa korekcja ( fizjologiczna ) metodą Mustarda lub Senninga korekcja anatomiczna

23 TGA Kardiochirurgia TGA

24 Wspólny pień tętniczy ( Truncus Arteriosus ) n 1 - 4% wad wrodzonych serca n 4 typy anatomiczne

25 TA Typy TA n TYP I –wspólne odejście Ao i Ppł n TYP II –brak Ppł, bezpośrednie, blisko położone odejście PTpł i LTpł od tylnej części TA n TYP III –PTpł i LTpł odchodzą osobno od bocznych powierzchni TA n TYP IV –brak Ppł, tętnice płucne zaopatrywane w krew przez PDA

26 TA Zaburzenia hemodynamiczne TA VSD n Krew żylna i tętnicza miesza się na poziomie VSD n Wzmożony przpływ płucny n Nadciśnienie płucne n Niewydolność krążenia

27 TA ECHO serca TA

28 TA Objawy kliniczne TA n Okres noworodkowy –niewydolność krążenia i różnie nasilona sinica n Tętnienie okolicy przedsercowej n Szmer skurczowo - rozkurczowy

29 RTG n Powiększenie serca, zastój żylny n Przerost LK i PK EKG

30 RTG - Truncus Arteriosus

31 TA Leczenie TA n Pierwotna korekcja całkowita wady w krążeniu pozaustrojowym

32 HLHS Zespół hipoplazji lewego serca HLHS n 6% wad wrodzonych serca n różny stopień niedorozwoju struktur lewego serca n 90% pacjentów atrezja zastawki aortalnej i dwudzielnej, szczątkowa lewa komora

33 HLHS HLHS - obraz hemodynamiczny

34 HLHS Objawy kliniczne HLHS n W ciągu 48h po urodzeniu - sinica o różnym nasileniu n Zaburzenia przepływu systemowego –niewydolnośćnerek –hipoglikemia –kwasica metaboliczna n Niewydolność prawokomorowa

35 RTG dziecka z HLHS Powiększenie serca Zwiększony przepływ płucny

36 Leczenie HLHS n PGE 1 - utrzymanie drożności PDA n Leczenie chirurgiczne - nieliczne ośrodki, śmiertelność 35 - 90% n Przeszczep serca u noworodka


Pobierz ppt "CoAo Koarktacja aorty CoAo n 5% wad serca, 48% u chorych z z. Turnera n Częściej chłopcy n Dwie postacie –nadprzewodowa ( postać niemowlęca ) –podprzewodowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google