Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONANIE: MONIKA WOJCIECHOWSKA JULIA GIELNIK. Przeprowadzając wywiad z panem Burmistrzem Miasta i Gminy Stęszew Włodzimierzem Pińczakiem przekonałyśmy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONANIE: MONIKA WOJCIECHOWSKA JULIA GIELNIK. Przeprowadzając wywiad z panem Burmistrzem Miasta i Gminy Stęszew Włodzimierzem Pińczakiem przekonałyśmy."— Zapis prezentacji:

1 WYKONANIE: MONIKA WOJCIECHOWSKA JULIA GIELNIK

2

3 Przeprowadzając wywiad z panem Burmistrzem Miasta i Gminy Stęszew Włodzimierzem Pińczakiem przekonałyśmy się jak ważną sprawą jest ochrona naszego środowiska. Z uwagi na to, iż podczas tych 20 lat dużo zrobiono w tym kierunku, chciałybyśmy w naszej prezentacji skupić się na stronie ekologicznej. Burmistrz Miasta i Gminy Stęszew- Pan Włodzimierz Pińczak

4 Ważne, aby zachować czystość tych obszarów. Wiemy, że ich nieskazitelność naście lat temu nie była zadowalająca. O atrakcyjności gminy stanowi 9 jezior, nad którymi zlokalizowane są ośrodki wypoczynkowe, oraz gęste lasy.

5 Jezioro Lipno Jezioro Dębskie Jezioro Bochenek Jezioro Kociołek Jezioro Strykowskie Jezioro Rybojedzko Jezioro Łódzko- Dymaczewskie Jezioro Witobelskie Jezioro Góreckie

6 Głównym źródłem zanieczyszczenia wód jeziora są spływy zanieczyszczeń z pól położonych w zlewni bezpośredniej oraz zanieczyszczenia z gospodarstw rolnych i domków letniskowych. Potencjalne źródło zanieczyszczeń mogą stanowić ścieki z nielegalnej zabudowy rekreacyjnej nad wschodnim brzegiem jeziora Jezioro jest bardzo podatne na degradację, jest silnie zanieczyszczone.

7 Głównym źródłem zanieczyszczenia wód jeziora są wody z pól uprawnych, zanieczyszczenia wód Samicy Stęszewskiej oraz spływ z nie skanalizowanej części miasta Stęszewa. Jezioro Witobelskie jest bardzo podatne na degradację i jednocześnie silnie zanieczyszczone. Badania przeprowadzone w 1998 roku wykazały pozaklasowe wartości wskaźników dotyczących zanieczyszczeń z wyjątkiem tlenu rozpuszczonego w wodzie.

8 Jezioro Góreckie posiada naturalne mechanizmy obronne i jest umiarkowanie podatne na degradację. Jednak jest silnie zanieczyszczone. Badania przeprowadzone w 1998 roku wykazały: deficyt tlenowy latem na głębokości powyżej 8 m, wysokie stężenie substancji organicznych, stężenie substancji biogennych na poziomie klasy III i pozaklasowe, pozaklasową wartość wskaźnika przewodności elektrolitycznej właściwej i stężenia potasu, dość znaczną obecność fitoplanktonu, duży udział sinic w fitoplanktonie wiosennym i letnim, obecność mikroorganizmów świadczących o występowaniu siarkowodoru i deficycie tlenowym w warstwach przydennych, osady denne o silnym zapachu siarkowodoru, stan sanitarny odpowiadał I klasie czystości.

9 Głos Wielkopolski 5.09.2008 Po wybudowaniu oczyszczalni ścieków w Witoblu na terenie gminy Stęszew powstają kolejne odcinki kanalizacji. W ostatnich dniach zakończono układanie kanalizacji w ulicach Granicznej i Długiej w Witoblu. Trwają roboty na ulicy Łódzkiej. Kanalizacja układana jest też we wsi Sapowice. Przygotowywana jest budowa kolektorów w Zamysłowie w ulicach Wrocławska i Twardowska. Urząd Miasta i Gminy w Stęszewie przygotowuje rozbudowę oczyszczalni w Strykowie. Ekologiczny Stęszew Informacji o niej dostarcza nam:

10 wybudowano oczyszczalnie ścieków oraz szeroką sieć kanalizacyjną, powstało wysypisko śmieci, stworzony został system segregacji odpadów; Radny Gminy Stęszew- Mirosław Potrawiak

11 nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Witoblu wraz z kanalizacją łączna długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 10,5 km w tym 9,9 km na terenie miasta Stęszew i 0,6 km na terenie wiejskim. Do sieci kanalizacyjnej podłączone są 553 budynki mieszkalne i zbiorowego zamieszkania. W mieście z kanalizacji korzystają 2032 osoby tj. 42,1 % ludności miejskiej, W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska przyrodniczego a zwłaszcza ochrony wód, konieczna jest budowa wiejskich oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej we wszystkich wsiach gminy oraz w części miasta Stęszew; Burmistrz Miasta i Gminy Stęszew- Pan Włodzimierz Pińczak

12 do dorobku naszej gminy możemy zaliczyć wysypisko śmieci w Srocku, za którą gmina otrzymała nagrodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej decyzję o lokalizacji wysypiska śmieci wydano w 1982 roku. W roku 1999 zakończyła się budowa nowej kwatery, nowoczesne wysypisko śmieci w Srocku Małym spełnia wszystkie normy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej;

13 stworzony został system segregacji odpadów mieszkańcy w całej gminie mają dostęp do pojemników na różne odpady, które posegregowane trafiają do ponownego przerobu;

14 W naszej prezentacji chciałyśmy zwrócić uwagę na ekologiczny wymiar tych 20 lat. W tym czasie usprawniono działania, prowadzące do ochrony naszego środowiska. Mamy również nadzieję, że prace wykonane w tym kierunku będą kontynuowane, a przedsięwzięcia doskonalone. Cieszymy się z tych podjętych- wielu podjętych decyzji. Burmistrz Miasta i Gminy Stęszew- Pan Włodzimierz Pińczak


Pobierz ppt "WYKONANIE: MONIKA WOJCIECHOWSKA JULIA GIELNIK. Przeprowadzając wywiad z panem Burmistrzem Miasta i Gminy Stęszew Włodzimierzem Pińczakiem przekonałyśmy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google