Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentację multimedialną wykonali: Klaudia Wach i Jakub Świderski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentację multimedialną wykonali: Klaudia Wach i Jakub Świderski"— Zapis prezentacji:

1 Prezentację multimedialną wykonali: Klaudia Wach i Jakub Świderski
Historia demokracji Prezentację multimedialną wykonali: Klaudia Wach i Jakub Świderski

2 Co to jest demokracja? Demokracja – forma ustroju, w którym władza zwierzchnia należy do obywateli. Jest ona przez nich sprawowana bezpośrednio lub za pośrednictwem urzędników, którzy są mianowani lub wybierani. Nazwa pochodzi od greckich słów demos – lud, kratos – władza.

3 Kolebka demokracji – starożytna Grecja
Za kolebkę demokracji uważana jest Grecja. Podwaliny państwa demokratycznego w Atenach ustanawiały reformy przeprowadzane w 594 roku p.n.e. Przez Solona, które uwalniały chłopów od długów i dzieliły mieszkańców na klasy majątkowe.

4 Demokracja szlachecka Obrady Sejmu w średniowiecznej Polsce
W Polsce w czasie rządów szlachty w XV i XVI wieku ukształtowała się demokracja szlachecka. Pełnią praw obywatelskich i przywilejów dysponowała szlachta. Najwyższym organem władzy był sejm, którego członkami był król, senatorowie i wybierani przez ogół szlachty posłowie. Obrady Sejmu w średniowiecznej Polsce

5 Rewolucja w Anglii w xvii w.
Postęp w rozwoju demokracji przypada na czas rewolucji a Anglii, w XVII wieku, w wyniku czego doszło do konfliktu między królem a parlamentem, w wyniku czego to parlament stał się najważniejszym organem władzy. Olivier Cromwell

6 Wielka rewolucja francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
Rewolucja francuska – okres w historii Francji ( ), w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów. Za jej symboliczny początek uważa się zdobycie przez lud Paryża twierdzy Bastylia 14 lipca 1789 roku. Natomiast za koniec rewolucji uznaje się kres rządów Dyrektoriatu 9 listopada (18 brumaire'a) 1799 roku, kiedy to Napoleon Bonaparte przeprowadził zamach stanu ogłaszając się dzień później Pierwszym Konsulem. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

7 Powstanie stanów Zjednoczonych
W konstytucji Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy pojawiła się zasada podziału władzy między prezydenta i Kongres. Konstytucja Stanów Zjednoczonych zawierała katalog i gwarancje podstawowych praw.

8 Przemiany demokratyczne w Polsce w xx w.
Zmiana nazwy państwa z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) na Rzeczpospolitą Polską (RP), jak również pojawienie się w godle ukoronowanego orła (w miejsce orła bez korony), możliwe były dzięki zaistnieniu nowej, III Rzeczpospolitej, a tym samym dzięki przemianom politycznym zainicjowanym w roku Powołanie do życia wspomnianej, III Rzeczpospolitej, nie było równoznaczne z zaistnieniem ustroju demokratycznego w pełnym tego słowa znaczeniu. Niemniej jednak stało się punktem wyjścia do budowy demokracji.

9 Prezydent Polski i Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa
W 1990 roku w wyścigu do objęcia pałacu prezydenckiego wystartowali: Roman Bartoszcze, Włodzimierz Cimoszewicz, Tadeusz Mazowiecki, Leszek Moczulski, Stanisław Tymiński i Lech Wałęsa. Ówcześni obserwatorzy sceny politycznej przewidywali zwycięstwo któregoś z reprezentantów obozu solidarnościowego: Lecha Wałęsy lub Tadeusza Mazowieckiego. Jakże zaskakujący okazał się więc wynik pierwszej tury, który udział w kolejnej zapewnił dwóm kandydatom: Lechowi Wałęsie oraz Stanisławowi Tymińskiemu. Ten drugi zresztą, zwykł być nazywanym "czarnym koniem" wyścigu, a w konsekwencji wielkim przegranym wyborów. Zwycięstwo Lecha Wałęsy miało wymiar symboliczny. Dosłownie i w przenośni W przenośni, gdyż utrwaliło i wzmocniło raczkującą demokrację. Pozwoliło także na jej dalszy rozwój. Dosłownie, gdyż akt powierzenia przez ostatnią głowę państwa na emigracji insygniów prezydenta II Rzeczpospolitej, przypieczętował narodziny nowej Polski, nowej, III Rzeczpospolitej. Prezydent Polski i Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa

10 Dziękujemy za uwagę Klaudia wach Jakub świderski


Pobierz ppt "Prezentację multimedialną wykonali: Klaudia Wach i Jakub Świderski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google