Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku
MŁODZIEŻOWA AKCJA OBYWATELSKA 20 LAT WSPÓLNIE Prezentacja dotyczy powiatu włocławskiego w województwie Kujawsko-Pomorskim.

2 KILKA SŁÓW O SAMORZĄDNOŚCI
Samorządność to nieodzowna cecha każdej demokracji. Także w Polsce dwadzieścia lat temu odegrała i nadal odgrywa znaczącą rolę. Zapoczątkowała ona bowiem proces przebudowy państwa, reform, rozwoju ekonomicznego i społecznego. Powstała przestrzeń dla rozwoju inicjatyw i organizacji obywatelskich. Monopol państwa w każdym elemencie życia społecznego przekształcił się w możliwości dla wszystkich obywateli. Miasta i wsie zaczęły zmieniać swój wygląd. Mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na własnej skórze zaczęli odczuwać możliwości jakie dała im nowa, nieznana dotąd rzeczywistość. Obrady :Okrągłego Stołu w 1989 r.

3 Zmiany dokonane po 1989 roku w powiecie włocławskim
Włocławek, Plac Wolności dawniej Baruchowo dawniej Hala sportowa w Baruchowie dziś Plac Wolności dziś

4 Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek
Obwodnica w Kowalu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu Przed 1989 Gimnazjum w Lubaniu Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek Po 1989

5 Brześć Kujawski -Stary Rynek-dawniej
Brześć Kujawski-ratusz -dziś Dworek w Unisławicach-gmina Kowal

6 Wywiad z Krzysztofem Buszka-nauczycielem historii w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku oraz prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego we Włocławku Jakie aspekty życia najbardziej utkwiły w pańskiej głowie z przed 1989 roku? Wiele rzeczy z tamtego okresu utkwiły mi w pamięci, jednak jeżeli chodzi o samorządność to przede wszystkim fakt, iż wprawdzie obywatele brali udział w wyborach lecz powszechnie było wiadomo, że wyniki są fałszowane. Ponadto wszechobecna cenzura tłumiła wewnętrzny rozwój i kreatywność ludzi którzy mieli coś do powiedzenia. Jakie zmiany zauważył Pan po 1989 roku? Po 1989 roku większość ludzi uzyskała możliwość wyjazdów, kształcenia się oraz podjęcia pracy za granicą. Przyczyniało się to do rozwoju nauki języków obcych nie tylko przez uczniów szkół ale także przez dorosłych obywateli. Mówiąc o tym trzeba podkreślić, że po wprowadzeniu samorządności w Polsce rozwinęło się szkolnictwo. Nastąpił rozwój kulturalny, o który dbamy. Zostały wprowadzone zasady wolnego rynku, które umożliwiły wielu przedsiębiorcom rozwój, który jest korzystny dla całego narodu.

7 Jak podsumowałby Pan samorządność w Polsce i konsekwencje jej wprowadzenia?
Podsumowując stwierdzam, że od roku 1989 ludność ma wielki wpływ na swoje otoczenie. Włocławek dzięki zaangażowaniu i pracy naszych włodarzy ciągle się rozwija ku ucieszy wszystkich jego mieszkańców .Według mnie lepiej, gdy społeczeństwo wybiera rządzących, ponieważ patrząc na swoje miasto ma świadomość i satysfakcję z tego ,że dokonali dobrego wyboru. Jest oczywiście druga strona medalu. Szeroka dostępność dóbr i usług powoduje, że mieszkańcy nie są tak otwarci jak kiedyś. Dobrze by było sprowadzić mentalność ludzi z przed lat do dzisiejszych warunków życia. Klub BRAVO fabryki ceramiki łazienkowej SANITEC KOŁO Galeria Handlowa „WZORCOWANIA” Most stalowy im. Rydza Śmigłego na Wiśle

8 Dnia r. przeprowadziłyśmy wywiad z wójtem gminy Choceń mgr Romanem Nowakowskim. Kiedy zapytałyśmy go jakie zmiany dostrzega po upływie 20 lat od 1989 roku podzielił je na dwie części: Zmiany świadomościowe: Ludzie mają prawo do bezpośredniego decydowania o wybieranych władzach, jednak nie każdy chce uczestniczyć w życiu publicznym; Na terenie gminy działają stowarzyszenia, w których pracę angażują się mieszkańcy; Zmiany materialne: Powiększenie obszaru gminy Choceń; Zwiększenie się dochodów ludności; Inwestycję w szkolnictwo:(wybudowanie gimnazjum i hali sportowej, wyremontowanie szkoły podstawowej, zorganizowanie dojazdów uczniów do szkół) Jak widać samorządność przyczyniła się do wprowadzenia licznych pozytywnych zmian. Na koniec zapytałyśmy wójta co chciałby jeszcze zmienić. Wójt chciałby zmienić: Wysokość zasiłków wystarczającą do przeżycia dla osób bezrobotnych, które mają problemy ze znalezieniem pracy,

9 Dzięki temu, że władze gminy wybierane są spośród nas zmieniło się wiele:
Inwestycja w edukacje: gimnazjum i hala sportowa w Choceniu Dofinansowywanie młodzieży Wykonanie skwerku w Choceniu Organizacja imprez kulturowych Powstanie mola nad jeziorem Borzymowskim Przeniesienie urzędu gminu z drewnianego baraku do murowanego budynku Położenie asfaltu dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa jazdy mieszkańców

10 Dnia 23 kwietnia obecnego roku przeprowadziłyśmy wywiad z Panią Jadwigą Lewandowską- radną Gminy Choceń, Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Ładu i Porządku Publicznego oraz Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych. Na pytanie jakie najważniejsze zmiany nastąpiły po wprowadzeniu samorządności odpowiada następująco:

11 Wszystkie wsie zostały
W znacznym stopniu poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców poprzez kadrowe wzmocnienie posterunku policji oraz założenie oświetlenia ulic. Nastąpiła również poprawa stanu dróg. Obecnie większość z nich jest bita lub asfaltowa. Wszystkie wsie zostały zwodociągowane. Po 1989r. Na terenie gminy zwiększyła się liczba podmiotów gospodarczych, które prowadzą różnorodną działalność.

12 Wywiad z Anną Ziółkowską- babcią uczestniczki projektu.
Jest gospodynią domową. Mieszka w Ustroniu, gmina Lubnie. Na pytanie w jaki sposób postrzega zmiany ustrojowe w Polsce, które nastąpiły na przełomie 1989/1900 odpowiada w formie porównania stanu przed i po tej transformacji: Sytuacje przed funkcjonowaniem samorządności (przed 1989) Sytuacje po wprowadzeniu samorządności (po 1989) - obowiązkowe wybory, - z dworku powstała szkoła, która istnieje do dziś. - na sąsiedzkiej wsi wybudowano remizę strażacką, - łatwiejszy dostęp do pracy - łatwiejszy transport, który umożliwia podróże do miasta, - budowa sklepu, dzięki czemu mieszkańcy mają dostęp do podstawowych artykułów spożywczych - rozbudowano wieś, - do szkoły dobudowano salę gimnastyczną

13 pytania dotyczące samorządności:
Przeprowadziliśmy również ankietę wśród 20 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku. Odpowiadali oni twierdząco bądź przecząco na trzy pytania dotyczące samorządności: 1.Czy wiesz co to jest samorządność? 2.Czy widzisz przejawy samorządności w mieście, szkole? 3.Czy chciałbyś/chciałabyś brać udział w samorządności?

14 Słowo uczestników podsumowujące pracę nad projektem „20 lat wspólnie”
Dzięki zaangażowaniu i pracy nad tym projektem udało nam się bardziej zrozumieć sens i rolę samorządności w Polsce. Teraz wiemy, że bez niej niemożliwe byłoby wolne i nieskrępowane wpływanie na otaczającą Nas rzeczywistość. Samorządność przyczyniła się do znacznego rozwoju naszego regionu jak i kraju, w którym żyjemy. 20 lat to dopiero początek w drodze Polski do wielkości na miarę krajów Zachodu. Jednak te 20 lat pokazuje, że nasz kraj doskonale wykorzystuje możliwości jakie niesie nam wprowadzenie samorządności w 1989 roku.

15 W skład Zespołu Projektowego wchodzą:
Jakub Mularski 1992, IIb technikum Iza Feliniak 1994, kl.Ia technikum Marlena Jakubowska 1993, kl. Ia technikum Weronika Ziółkowska 1993, kl.Ie technikum Zespół Szkół Ekonomicznych Bukowa 38, Włocławek tel: Opiekun: Izabela Łopuszyńska-Urban , Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google