Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie
„GMINA WCZORAJ I DZIŚ” Publiczne gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie

2 Gmina Zakrzew Województwo: Mazowieckie Powiat: Radomski
Rodzaj Gminy: Wiejska Wójt: Sławomir Adam Białkowski Powierzchnia: 96,15 km² Liczba Ludności: Gęstość Zaludnienia: 113,8 osób/km² Podział administracyjny Gminy Zakrzew obecnie Podział administracyjny dawnego woj. radomskiego . Na zielono gmina Zakrzew

3 Wywiad z panem wójtem Sławomirem Białkowskim
-Kiedy pan objął funkcje wójta gminy Zakrzew? *Wójtem gminy Zakrzew jestem od 12 lat. -A ile działa samorząd w naszej gminie? * Samorząd działa już od 20 lat. -Mógłby pan opowiedzieć jak działał samorząd kiedyś a jak działa dziś? *Samorząd 20 lat temu działał inaczej niż teraz. Każda decyzja o budowie np. drogi, szkoły w gminie zapadały w Radomiu lub Warszawie. Był też taki program tysiąc szkół na tysiąc lecie państwa polskiego . Gminie Zakrzew nie udało się uzyskać pieniędzy na wybudowanie takiej szkoły. Samorządy teraz mogą same decydować co jest potrzebne i co należy robić w danej gminie. Część pieniędzy mamy własnych, a część pozyskujemy z unijnych dotacji. - Jakie są osiągnięcia gminy w ciągu 12 lat pana rządów? *W ciągu 12 lat wybudowano 70 km dróg asfaltowych na terenie naszej gminy. Przez nasza gminę przebiegają drogi trzech kategorii: wojewódzkie, powiatowe i gminne. Nasza gmina włącza się też w budowę tych dróg poprzez przygotowanie projektów. W całej gminie są też wodociągi. W Dąbrówce Nagórej trwa budowa nowej oczyszczalni wody. W Zakrzewie budowana jest biblioteka gminna, a za kilka miesięcy rozpocznie się budowa przedszkola. W tym roku rozpoczną się prace przy odnowie zewnętrznej elewacji i wymiany dachu na kościele. W ideę tę włączyła się też gmina. Samorząd gminy przeznaczył na ten remont 300.tys.zł. Jak przez te 12 lat pana rządów zmieniła się gmina? *Zmieniło się bardzo wiele. Powstały drogi, część gminy podłączona jest do kanalizacji, każde gospodarstwo domowe posiada wodę z wodociągu. Kiedy obejmowałem władzę w gminie , nie było to rozbudowane w takim stopniu jak obecnie. Czy młodzież z gminy Zakrzew ma gdzie spędzać wolny czas? *Jako gmina staramy się zapewnić takie miejsca młodzieży. W ostatnim czasie powstały Domy Ludowe w Gulinku i w Zatopolicach, planujemy także budowę takiego domu w Cerekwi. W Zakrzewie funkcjonuje parafialna świetlica „Barka”. Myślę jednak , że głównym centrum rozrywki dla młodzieży będzie Centrum Kulturalno – naukowe , które zostanie oddane do użytku w IV kwartale 2010r.

4 Wywiad z panem wójtem Sławomirem Białkowskim c.d.
-Piastuje pan urząd wójta gminy od 12 lat. W jaki sposób przekonuje pan do siebie wyborców? *Staram się wykonywać to co obiecałem w kampanii wyborczej. Nie jestem typem człowieka ,który rzuca słowa na wiatr. Jeśli coś obiecuje moim wyborcom staram się to zrobić aby zyskać ich zaufanie i sympatię . Jako wójt staram się dbać o mieszkańców mojej gminy, organizuję spotkania z mieszkańcami każdego sołectwa, na których dowiaduję się czego ode mnie oczekują. -Jest pan mieszkańcem naszej gminy od urodzenia. Cz może nam pan powiedzieć jak pan pamięta gminę z dziecięcych lat? *To prawda od urodzenia jestem mieszkańcem Bielichy. Kiedy byłem dzieckiem , władze gminne nie posiadały takich uprawnień jak obecnie. Wszystkie ważne decyzje zapadały w województwie. Co do społeczności , i wyglądu okolicy także było zupełnie inaczej. Nie było dróg asfaltowych, szkoły nie były tak dobrze wyposażone i nie wyglądały tak ładnie jak obecnie. Nie było także boisk wielofunkcyjnych które są teraz w każdej miejscowości . Ludzie głównie zajmowali się rolnictwem, byli gorzej wykształceni, zaś obecnie coraz więcej osób rezygnuje z rolnictwa , a coraz więcej młodzieży kształci się w szkołach wyższych. -Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu. *Ja również dziękuję i cieszę się, że mogłem pomóc. Z panem wójtem rozmawiał Piotr Pawlicki.

5 Osiągnięcia Gminy Drogi
Od 1998 roku w gminie powstało ok. 70 km dróg asfaltowych, na terenie gminy przebiegają drogi wojewódzkie nr 733 oraz 740 Prawie każda wioska w gminie posiada drogę asfaltową Gmina regularnie pozyskuje środki finansowe na budowę i utrzymanie dróg ze środków zewnętrznych np. z Unii Europejskiej

6 Oświata  kilka lat temu  obecnie
Gmina prężnie rozbudowuje i modernizuje szkoły . Każda placówka posiada pracownie przedmiotowe(w tym komputerową) , ponadto wszystkie budynki szkolne są odrestaurowane i ocieplone. W gminie funkcjonuje także biblioteka gminna. Planowana jest budowa centrum kulturalnego w centrum Zakrzewa Na teranie gminy funkcjonuje 8 placówek Publicznych Szkół Podstawowych, oraz Publiczne Gimnazjum:  kilka lat temu -PSP w Gulinie -PSP im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej -PSP w Wacynie -PSP w Janiszewie -PSP w Mleczkowie -PSP w Cerekwi  obecnie -PSP w Dąbrówce Podłężnej -PSP im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie -PG nr.1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie W Zakrzewie funkcjonuje również placówka Publicznego Przedszkola Zdjęcia przedstawiają wygląd szkoły w Zakrzewie obecnie i kilka lat temu…

7 Ekologia W ostatnich 10 latach gmina znacznie poważniej niż przedtem traktuje ekologię. Przeprowadzono szereg inwestycji, które sprawiają że gmina staje się bardziej ekologiczna . To niektóre z nich: Gmina prowadzi selekcję odpadów, za pośrednictwem firmy EKO-SAM PG w Zakrzewie otrzymało nagrody w postaci komputerów oraz sprzętu multimedialnego za zbiórkę makulatury Do kanalizacji podłączone jest gospodarstw Planowane jest wyposażenie każdego gospodarstwa domowego w przydomową oczyszczalnię ścieków Gmina jest w pełni zwodociągowana W ostatnich latach zmodernizowano stację uzdatniania wody w Zakrzewie, oraz zbudowano nową w Dąbrówce Podłężnej

8 Bezpieczeństwo, Zdrowie, Sport
Gmina posiada nowoczesny ośrodek zdrowia Posterunek Policji w Zakrzewie Na terenie gminy funkcjonują placówki Ochotniczej Straż Pożarnej, wszystkie z nich posiadają wozy bojowe W 2009 r. na terenie gminy powstał o boisko „ORLIK” Chwałę gminie przynosi IV ligowy zespół piłkarski GKS Wulkan Zakrzew Pierwszy mecz na ORLIK-u Ośrodek zdrowia w Zakrzewie

9 Zabytki   Do zabytków na terenie Gminy zaliczają sie: Kościół Św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie (z XVIII wieku), kościół parafialny w Cerekwi wg projektu arch. Stefana Szyllera w 1929 r. oraz gródek stożkowaty w Taczowie (dawna siedziba rycerska od XII do XV wieku. Ponadto w Gminie znajdują się pomniki przyrody: zabytkowy dąb szypułkowy w parku w Zakrzewie Kolonii oraz trzy głazy narzutowe w Dąbrówce Podłężnej. Parafia pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie jest najstarsza w całej Gminie. Obecny kościół fundowany przez rodzinę Kochanowskich został wybudowany w XVIII wieku (budowę zakończono w 1776 roku). Do najcenniejszych zabytków należy zaliczyć organy z 1787 roku, figurę chrztu Chrystusa i Św. Jana Chrzciciela (przy trasie na Przytyk w kierunku zachodnim od świątyni). W ołtarzu głównym znajduje się zabytkowy obraz o tematyce Przemienienia Pańskiego, namalowany według prawideł szkoły włoskiej. Obecnie trwają prace konserwacyjne na kościele Św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie. Na ten cel gmina przeznaczyła 300 tys. zł. Zabytkowa figura Św. Jana Chrzciciela

10 600 lecie Bitwy pod Grunwaldem
W 2010 roku obchodzimy 600 rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Jest to szczególny czas dla naszej gminy gdyż z pobliskiego Taczewa pochodził legendarny rycerz Mikołaj Powała. Z tej okazji w czerwcu 2010 roku odbędą się w Taczewie uroczystości związane z tą rocznicą. Przewidywane jest także odtworzenie wydarzeń z 15 lipca roku. Gmina prężnie przygotowuje się do tego przedsięwzięcia (m.in.: budowa kopca Powały, muzeum Powały).Już w 2009 roku w Taczewie odbyła się pierwsza uroczystość z okazji 600 lecia bitwy pod Grunwaldem. Walka rycerska 600 lecie bitwy pod Grunwaldem Taczów 2009

11 Galeria Zdjęć PSP w Gulinie PSP w Cerekwi
Wójt gminy Zakrzew pan Sławomir Białkowski Stadion „Wulkana” Kościół Św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie Wóz bojowy OSP Gulinek

12 Zespół Projektowy Artur Rogala - uczeń klasy III PG nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie Bartłomiej Stawczyk - uczeń klasy III PG nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie Paweł Leśniewski - uczeń klasy III PG nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie Michał Głogoski - uczeń klasy III PG nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie Piotr Pawlicki - uczeń klasy III PG nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie Opiekun- pani Marzena Prorok


Pobierz ppt "Publiczne gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google