Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siedliska przyrodnicze Europy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siedliska przyrodnicze Europy"— Zapis prezentacji:

1 Siedliska przyrodnicze Europy
Part 1. Siedliska morskie i przybrzeżne

2 1 – Siedliska morskie i przybrzeżne
Dział 1 – obszary morskie i zalewowe Dział obejmuje 8 typów siedlisk wyróżnionych głównie w oparciu o cechy abiotyczne, a nie geograficzne

3 Dział 1 – obszary morskie i zalewowe

4 1110 Piaszczyste ławice podmorskie
Wybrzeża morskie z piaszczystymi łachami do 20 metrów głębokości Typowe gatunki – Zostera sp. Potamogeton spp., Ruppia spp., Tolypella nidifica, Zannichellia spp., wolno pływające glony (Corallinaceae), bezkręgowce i ryby Silnie zróżnicowane w zależności od regionu składy fauny i flory

5

6 1120 * Posidonia beds (Posidonion oceanicae)

7 Estuaria Ujścia rzek do mórz i oceanów, gdzie ulegają mieszaniu wody słodkie i słone, co skutkuje pojawianiem się fauny i flory typowej dla obu tych typów siedlisk o różnym zasoleniu. Obok gatunków typowo morskich (Zostera noltii, Ruppia maritima) pojawiają się Carex spp., Myriophyllum spp., Phragmites australis, Potamogeton spp., Scirpus spp. inne

8

9 1140 Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide
Piaszczyste lub muliste plaże pozbawione trwałej okrywy roślinnej, odsłaniane podczas odpływu Roślinność stanowią glony Ważne żerowisko ptaków i innych kręgowców

10

11 * Laguny Odcięte od morza wskutek różnych przyczyn zbiorniki wód słonych lub słonawych (czasem także hipersłonych) Ze zbiorowiskami Ruppietea maritimae, Potametea, Zosteretea lub Charetea, czasem jednak wyłącznie ze znoszącymi silne zasolenie glonami

12

13 1160 Duże płytkie zatoki Duże zatoki morskie otoczone lądem zwykle z trzech stron. Umiarkowany dopływ wód słodkich (różnica w stosunku do 1130) W Polsce Zatoka Pucka.

14

15 1170 – Rafy (skaliste i kamieniste dno morskie)
Wliczane są tu zarówno rafy pochodzenia biologicznego jak i rafy skaliste. Roślinność głównie składa się z glonów znajdujących na rafach optymalne warunki do życia Bardzo ważna rola w ekosystemie mórz i oceanów.

16

17 Zimnowodne rafy koralowe
Rozmieszczenie Różnorodność biologiczna Szwecja, Norwegia, Morze Północne, Ocean Arktyczny km2 Głębokość m Przyrost polipów 4-20 mm/rok Temperatura +4 do +13oC (nawet do 0oC) Ciemność 6 gat. koralowców Brak glonów symbiotycznych Około 200 gatunków kręgowców i bezkręgowców Zespoły gąbek i stułbiopławów

18 1180 Submarine structures made by leaking gases

19 1180 Submarine structures made by leaking gases
Formacje tworzone wskutek uwalniania się gazów z dna morskiego (głównie metanu), utlenianych przez drobnoustroje Słupy i bryły węglanu wapnia Unikalny zespół organizmów chemosyntetyzujących z udziałem np. nicieni Astomonema suothwardorum, żyjących w symbiozie z bakteriami Schronienie licznych kręgowców i bezkręgowców (analog raf koralowych)

20 Dział 1.2 – Klify i plaże Dział 2 – Klify i plaże

21 1210 Kidzina na brzegu morskim (Annual vegetation of drift lines)
Zbiorowiska roślin jednorocznych na zakumulowanym na piasku materiale organicznym Identyfikator: Cakiletea maritimae Gatunki Cakile maritima, Salsola kali, Atriplex spp. (głównie A. glabriuscula), Polygonum spp., Euphorbia peplis, Mertensia maritima, Elymus repens, Potentilla anserina, W obszarze śródziemnomorskim także Glaucium flavum, Matthiola sinuata, M. tricuspidata, Euphorbia paralias, Eryngium maritimum

22

23 1220 Perennial vegetation of stony banks
Roślinność wybrzeży kamiennych z dużym udziałem bylin i traw Główne gatunki Crambe maritima, Honkenya peploides, Crithmum maritimum, Leymus arenarius, Lathyrus japonicus.

24

25 1230 Klify na wybrzeżu Bałtyku (Vegetated sea cliffs of the Atlantic and Baltic coasts)
Klify nadmorskie porośnięte roślinnością zielną Gatunki Crithmum maritimum, Armeria maritima, Brassica oleracea, Silene maritima, Cochlearia officinalis, Plantago maritima, Festuca rubra ssp. pruinosa, Daucus spp., Matricaria maritima, Asplenium marinum, Spergularia rupicola, Inula crithmoides, Sedum anglicum, Rhodiola rosea, Lavatera arborea, Scilla verna.

26

27 1240 Vegetated sea cliffs of the Mediterranean coasts with endemic Limonium spp.
Klify nadmorskie regionu śródziemnomorskiego porośnięte roślinnością zielną z udziałem gatunków z rodzaju Limonium. Gatunki Crithmum maritimum, Plantago subulata, Silene sedoides, Sedum litoreum, Limonium spp., Armeria spp., Euphorbia spp., Daucus spp., Asteriscus maritimus.

28

29 1250 Vegetated sea cliffs with endemic flora of the Macaronesian coasts
Wieloletnia roślinność klifów regionu makaronezyjskiego Crithmum maritimum, Astydamia latifolia, Schizogyna sericea, Andryala glutinosa, Plantago coronopus, Tolpis fruticosa, Aizoon canariense, Campylanthus salsoloides, Limonium pectinatum, Frankenia ericifolia, Reichardia ligulata, Argyranthemum frutescens, Lotus spp., Asplenium marinum, Festuca petraea, Plantago coronopus, Daucus carota ssp. azorica, Azorina vidalii, Euphorbia azorica, Lotus subbiflorus, Polypogon maritimus,

30

31 1 – Siedliska morskie i przybrzeżne
Dział 3 – Atlantyckie i kontynentalne siedliska słonych bagien i muraw solniskowych

32 Dział 1.3. Atlantyckie i kontynentalne siedliska słonych bagien i muraw solniskowych

33 1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornia and other annuals colonising mud and sand) Identyfikatory: Thero-Salicornietea, Frankenietea pulverulentae, Saginetea maritimae Gatunki – silnie zróżnicowane w zależności od regionu, jednak niemal zawsze dominują gatunki z rodzaju Salsola oraz komosowate (Chenopodiaceae).

34

35 1320 Spartina swards (Spartinion maritimae)

36 1330 Solniska nadmorskie Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Nadmorskie łąki słone z roślinnością halofityczną Gatunki Aster tripolium, Atriplex hastata, Elymus atherica, Halimione pedunculata, Juncus gerardii, Plantago maritima, Puccinellia distans, Salicornia spp., Spergularia salina, Suaeda maritima, Triglochin maritima

37

38 1340 * Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary
Śródlądowe łąki słone z roślinnością halofityczną Gatunki Aster tripolium, Atriplex hastata, Elymus atherica, Halimione pedunculata, Juncus gerardii, Plantago maritima, Puccinella distans, Salicornia spp., Spergularia salina, Suaeda maritima, Triglochin maritima

39

40 1 – Siedliska morskie i przybrzeżne
Dział 4 – Śródziemnomorskie i południowoatlantyckie siedliska słonych bagien i muraw solniskowych 1410 Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi) 1420 Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi) 1430 Halo-nitrophilous scrubs (Pegano-Salsoletea)

41

42 1 – Siedliska morskie i przybrzeżne
Dział 5 – Stepy gipsowe i halofilne 1510 * Mediterranean salt steppes (Limonietalia) 1520 * Iberian gypsum steppes (Gypsophiletalia) 1530 * Pannonic salt steppes and salt marshes

43

44 1 – Siedliska morskie i przybrzeżne
Dział 6 – Nadmorskie siedliska borealne – archipelagi, wybrzeża 1610 Baltic esker islands with sandy, rocky and shingle beach vegetation and sublittoral vegetation 1620 Boreal baltic islets and small islands 1630 *Boreal baltic coastal meadows 1640 Boreal Baltic sandy beaches with perennial vegetation 1650 Boreal Baltic narrow inlets

45


Pobierz ppt "Siedliska przyrodnicze Europy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google