Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siedliska przyrodnicze Europy i Polski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siedliska przyrodnicze Europy i Polski"— Zapis prezentacji:

1 Siedliska przyrodnicze Europy i Polski
Część 7 – Łąki i ziołorośla

2 6 – Murawy, łąki i ziołorośla
W części tej wymieniono 5 poddziałów oraz 31 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 12 z nich występuje na terenie Polski 61 – naturalne murawy naskalne i wysokogórskie 62 – półnaturalne murawy kserotermiczne i ciepłolubne 63 – twardolistne, wypasane lasy 64 – półnaturalne, wilgotne i zmiennowilgotne łąki z dużych udziałem bylin 65 – półnaturalne łąki świeże

3 6 – Łąki i ziołorośla Siedliska z dominacją traw lub bylin, rozwijające się na glebach świeżych lub wilgotnych, rzadko suchych Naturalne, z towarzyszeniem krzewów (na siedliskach wysokogórskich ponad górną granicą lasu) Półnaturalne (utrzymywane przez regularne lub nieregularne koszenie, często dopasane) Skład gatunkowy (poza 6430) uwarunkowany stosowanymi zabiegami pratotechnicznymi

4 6410 - Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
Półnaturalne łąki nieregularnie użytkowane (koszone jesienią, czasem co 2-3 lata na ściołę) zwykle na glebach zasobnych w węglan wapnia, azot i fosfor (wyróżniane jest też skrzydło acydofilne), z ruchomymi wodami gruntowymi Cechą specyficzną jest występowanie gatunków z różnych grup ekologicznych – w jednym płacie mogą współwystępować gatunki kserotermiczne obok higrofilnych Duża grupa gatunków specyficznych dla siedliska – bardzo wysoka różnorodność gatunkowa

5 6410 - Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
Gatunki: Molinia coerulea, Dianthus superbus, Selinum carvifolia, Cirsium tuberosum, Colchicum autumnale, Inula salicina, Silaum silaus, Sanguisorba officinalis, Serratula tinctoria, Tetragonolobus maritimus; Viola persiciflora, V. palustris, Galium uliginosum, Crepis paludosa, Luzula multiflora, Juncus conglomeratus, Ophioglossum vulgatum, Inula britannica, Lotus uliginosus, Dianthus deltoides, Potentilla erecta, P. anglica, Carex pallescens.

6

7 6430 - ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
Zbiorowiska wysokich, hygrofilnych bylin wzdłuż cieków zarówno na niżu jak i w górach, w tym wysokich. Gatunki: Glechoma hederacea, Epilobium hirsutum, Senecio fluviatilis, Filipendula ulmaria, Angelica archangelica, Petasites hybridus, Cirsium oleraceum, Chaerophyllum hirsutum, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Geranium robertianum, Silene dioica, Lamium album, Lysimachia punctata, Lythrum salicaria, Crepis paludosa; Aconitum lycoctonum (A. vulparia), A. napellus, Geranium sylvaticum, Trollius europaeus, Adenostyles alliariae, Peucedanum ostruthium, Cicerbita alpina, Digitalis grandiflora, Calamagrostis arundinacea, Cirsium helenioides.

8

9 6440 - Łąki selernicowe (Cnidion dubii)
Regularnie zalewane łąki świeże w dolinach dużych rzek w zasięgu klimatu kontynentalnego i subkontynentalnego ze związku Cnidion dubii. Gatunki: Cnidium dubium (C. venosum), Viola persicifolia, Scutellaria hastifolia, Allium angulosum, Oenanthe lachenalii, Gratifolia officinalis, Carex praecox var. suzae, Juncus atratus, Lythrum virgatum.

10

11 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
Bogate w gatunki łąki świeże (od suchych po wilgotne) występujące na niżu i pogórzu. Gatunki: Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens ssp. flavescens, Pimpinella major, Centaurea jacea, Crepis biennis, Knautia arvensis, Tragopogon pratensis, Daucus carota, Leucanthemum vulgare, Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis, Campanula patula, Leontodon hispidus, Rhinanthus lanceolatus, Malva moschata.

12

13 6520 - Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono - Trisetion)
Bogate w gatunki łąki świeże (od suchych po wilgotne) występujące w górach od m npm. Gatunki: Trisetum flavescens, Heracleum sphondylium, Astrantia major, Carum carvi, Crepis mollis, Bistorta major (Polygonum bistorta), Silene dioica, S. vulgaris, Campanula glomerata, Salvia pratensis, Anthoxanthum odoratum, Crocus albiflorus, Geranium phaeum, G. sylvaticum, Malva moschata, Trollius europaeus, Pimpinella major, Muscari botryoides, Lilium bulbiferum, Thlaspi caerulescens, Viola tricolor ssp. subalpina, Phyteuma orbiculare, Primula elatior, Chaerophyllum hirsutum, Alchemilla spp., Cirsium heterophylum.

14

15 Subendemiczne murawy borealne
6270 * Fennoscandian lowland species-rich dry to mesic grasslands 6280 * Nordic alvar and precambrian calcareous flatrocks 6450 Northern boreal alluvial meadows 6530 * Fennoscandian wooded meadows

16


Pobierz ppt "Siedliska przyrodnicze Europy i Polski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google