Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W 2009 ROKU DO OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ZADAŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W 2009 ROKU DO OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ZADAŃ"— Zapis prezentacji:

1 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W 2009 ROKU DO OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY CZAPLINEK

2 I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Liczba złożonych ofert - 7 Liczba ofert spełniających wymogi formalne - 6 Oferta odrzucona – Okręg PZW w Koszalinie Kwota przeznaczona w budżecie 2009 na zadanie – Łączna wnioskowana kwota dotacji (z sześciu ofert) zł I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Liczba złożonych ofert - 7 Liczba ofert spełniających wymogi formalne - 6 Oferta odrzucona – Okręg PZW w Koszalinie Kwota przeznaczona w budżecie 2009 na zadanie – zł Łączna wnioskowana kwota dotacji (z sześciu ofert) zł

3 Wnioskowana kwota Proponowana kwota przez Komisję Opiniującą Przyznana kwota Ludowy Klub Sportowy LECH Czaplinek Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Zarząd Lokalny Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile Ochotnicza Straż Pożarna Uczniowski Klub Sportowy IRAS Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie Kiwanis International Klub Czaplinek Razem

4 II. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Liczba złożonych ofert - 8 Liczba ofert spełniających wymogi formalne – 7 Oferta odrzucona – Kiwanis International Klub Czaplinek Oferta wycofana – Uczniowski Klub Sportowy IRAS Kwota przeznaczona w budżecie 2009 na zadanie – zł Łączna wnioskowana kwota dotacji (z sześciu ofert) – zł

5 Wnioskowana kwota Proponowana kwota przez Komisję Opiniującą Przyznana kwota Ludowy Klub Sportowy LECH Czaplinek Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Zarząd Lokalny Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku Stowarzyszenie Klub Abstynenta AMETYST Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy Stowarzyszenie Dar Serca Rodzinie Razem

6 III. Krajoznawstwo Liczba złożonych ofert - 1 Liczba ofert spełniających wymogi formalne - 1 Kwota przeznaczona w budżecie 2009 na zadanie – zł Łączna wnioskowana kwota dotacji (z jednej) zł (z jednej) zł

7 Wnioskowana kwota Proponowana kwota przez Komisję Opiniującą Przyznana kwota Kiwanis International Klub Czaplinek Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile Chorągiew Zachodniopomorskie go Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku Razem

8 IV. Organizacja czasu wolnego osobom starszym Liczba złożonych ofert - 2 Liczba ofert spełniających wymogi formalne - 2 Kwota przeznaczona w budżecie 2009 na zadanie – zł Łączna wnioskowana kwota dotacji (z dwóch ofert) zł

9 Wnioskowana kwota Proponowana kwota przez Komisję Opiniującą Przyznana kwota Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna – Klub Seniora Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Drawsku Pomorskim Stowarzyszenie Dar Serca Rodzinie ( rezygnacja z realizacji zadania ) --- Razem

10 V. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych Liczba złożonych ofert - 1 Liczba ofert spełniających wymogi formalne - 1 Kwota przeznaczona w budżecie 2009 na zadanie – zł na zadanie – zł Łączna wnioskowana kwota dotacji (z jednej oferty) zł (z jednej oferty) zł

11 Wnioskowana kwota Proponowana kwota przez Komisję Opiniującą Przyznana kwota Kiwanis International Klub Czaplinek Stowarzyszenie Klub Abstynenta AMETYST Stowarzyszenie Dar Serca Rodzinie ( rezygnac ja z realizacji zadania ) Razem

12 VI. Działanie na rzecz kultury, tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego. oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego. Liczba złożonych ofert - 5 Liczba ofert spełniających wymogi formalne – 5 Liczba ofert wycofanych - 1 Kwota przeznaczona w budżecie 2009 na zadanie – zł na zadanie – zł Łączna wnioskowana kwota dotacji (z czterech ofert) zł (z czterech ofert) zł

13 Wnioskowana kwota Proponowana kwota przez Komisję Opiniującą Przyznana kwota Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku Biblioteka Publiczna w Czaplinku Razem

14 VII. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży Liczba złożonych ofert - 4 Liczba ofert spełniających wymogi formalne – 4 Kwota przeznaczona w budżecie 2009 na zadanie – zł na zadanie – zł Łączna wnioskowana kwota dotacji (z czterech ofert) ,50 zł (z czterech ofert) ,50 zł

15 2009 Wnioskowana kwotaProponowana kwota przez Komisję Opiniującą Przyznana kwota Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku Miejsko_Gminny Szkolny Związek Sportowy w Czaplinku Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 3.623, Razem13.953,

16 VIII. Najczęściej popełniane błędy 1. Brak wymaganych załączników. 2. Nieczytelny kosztorys zadania. 3. W przypadku kserokopii dokumentów nie były potwierdzone wszystkie strony za zgodność z oryginałem (KRS).

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W 2009 ROKU DO OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ZADAŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google