Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alkohol informacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alkohol informacje."— Zapis prezentacji:

1 Alkohol informacje

2 Alkohol zajmuje szczególne miejsce wśród substancji spożywanych przez człowieka. Wynika to z faktu, że bardzo szybko - ze względu na niewielki rozmiar cząsteczek - jest wchłaniany przez organizm, wywołując zmiany w samopoczuciu i nastroju, przez większość konsumentów odbierane jako przyjemne. Wchłanianie rozpoczyna się już w jamie ustnej, jest kontynuowane w dalszych częściach układu pokarmowego, zwłaszcza w jelitach. Stamtąd przenika do krwi, a następnie do mózgu. Działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy jest dwukierunkowe: wywołuje on stopniowe uśpienie a także znieczulenie. Ponieważ usypianie ośrodkowego układu nerwowego następuje stopniowo, rozpoczynając się od ośrodków sprawujących kontrolę, wprowadzenie początkowej dawki może wywołać paradoksalnie ożywienie i pobudzenie.

3 Szkody zdrowotne wywołane nadużywaniem alkoholu
Nadużywanie alkoholu jest jednym z czynników silnie obniżających stan zdrowotności społeczeństwa. Problemy zdrowotne nie wynikają wyłącznie z uzależnienia od alkoholu, ale powstają także wśród osób nieuzależnionych, które sytuacyjnie lub okresowo nadużywają alkoholu. Ponieważ liczba osób pijących umiarkowanie jest w populacji największa, problemy wywołane takim stylem picia mają dla społeczeństwa największe znaczenie zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Zjawisko to nosi nazwę paradoksu prewencyjnego. Alkohol działa szkodliwie na niemal wszystkie tkanki i narządy. Alkohol, a także jego główny metabolit, aldehyd octowy, są bezpośrednio toksyczne dla tkanek. Alkohol i jego metabolity wchodzą w bezpośrednie reakcje z fizjologicznymi substancjami w organizmie. Działanie pośrednie alkoholu polega na silnym wpływie na homeostazę ustroju poprzez działanie na układ wegetatywny, endokrynny, odpornościowy, gospodarkę wodno-elektrolitową, wchłanianie niezbędnych składników odżywczych itp.

4 Alkohol a choroby mięśnia sercowego
Wielkie zdrowotne i społeczne szkody nadużywania alkoholu są już raczej dobrze opisane. W wypadku chorób mięśnia sercowego jednak alkohol staje się czynnikiem konfliktowym. Nadużywanie alkoholu na wysokim poziomie przyczynia się znacznie do zaburzeń pracy serca. Używanie alkoholu w sposób umiarkowany bądź w niewielkich ilościach, może nadal przyczyniać się do powstawania pewnych szkodliwych stanów, ale to działanie może również być zrównoważone przez pewne korzystne efekty jego działania. Wymaga to jednak dalszych badań.

5 Alkohol a choroby mięśnia sercowego
Od strony szkód należy zaznaczyć, że alkohol spożywany w jakiejkolwiek ilości powoduje podwyższenie ciśnienia krwi. Efekt ten objawia się już na najniższym poziomie spożycia i wzrasta wraz z ilością spożywanego alkoholu. Rozważając to bez powiązania z innymi czynnikami alkohol uznać należy za z czynnik zwiększonego ryzyka w chorobach powiązanych z wysokim ciśnieniem krwi takich jak atak serca i wylew. alkohol jest wysokokaloryczny i jego konsumpcja może prowadzić do nadwagi kolejnego czynnika zwiększającego ryzyko chorób mięśnia sercowego. Używanie alkoholu podnosi również poziom trójglicerydów we krwi a więc doprowadza do komplikacji w postaci podwyższenia poziomu cholesterolu we krwi poprzez sama ich obecność. Poważne nadużywanie alkoholu może doprowadzić do zaburzeń pracy mięśnia sercowego i zawału. Częste nadużywanie jest z kolei powiązane z ryzykiem wystąpienia wylewu. W badanej populacji spożywanie alkoholu w ilościach powyżej poziomu umiarkowanego jest wyraźnie powiązane z większa śmiertelnością z powodu ataków serca i generalnie chorób mięśnia sercowego.

6 Choroby wątroby W porównaniu z mężczyznami choroby wątroby spowodowane używaniem alkoholu u kobiet rozwijają się w krótszym okresie czasu i w wyniku wypicia mniejszej ilości alkoholu. W dodatku u kobiet częściej występuje zapalenie wątroby i wyższa jest śmiertelność z powodu marskości wątroby. Badania na zwierzętach sugerują iż zwiększone ryzyko po-alkoholowych uszkodzeń wątroby może być powiązane z fizjologicznym działaniem żeńskiego hormonu rozrodczego - estrogenu.

7 Uszkodzenia mózgu Obraz mózgu uzyskany w badaniu przy użyciu rezonansu magnetycznego sugeruje, iż kobiety są bardziej niż mężczyźni podatne na powodowane używaniem alkoholu uszkodzenia mózgu. Używając rezonansu magnetycznego ustalono iż części mózgu odpowiedzialne za koordynacje wielorakich jego czynności były zdecydowanie mniej rozwinięte u kobiet alkoholiczek, niż u kobiet nie-alkoholiczek i mężczyzn alkoholików. Takie różnice pozostają również na znacznym poziomie istotności przy porównywaniu rozmiarów głowy. Przeciwnie z kolei badania mierzące zużycie energii przez poszczególne obszary mózgu wskazały na znaczące różnice pomiędzy mężczyznami alkoholikami i nie-alkoholikami; nie wykryły jednak tego typu różnic u kobiet. Te wyniki nie potwierdzałyby w takim razie większej podatności kobiet na po-alkoholowe uszkodzenia mózgu. Jednakże, kobiety alkoholiczki pokazywały lżejszy model picia niż mężczyźni alkoholicy

8 Rak piersi Wyniki wielu badań wskazują, iż picie alkoholu zarówno w umiarkowanych jak i dużych ilościach zwiększa ryzyko zachorowalności na raka piersi. Jednakże jeden z programów badawczych wykazał, że nie ma związku między zachorowalnością na raka piersi a wypijaniem jednej porcji standardowej alkoholu dziennie. Ta ilość wypijanego alkoholu była najczęściej wskazywaną przez badane kobiety.

9 Wypadki drogowe Jakkolwiek kobiety rzadziej niż mężczyźni prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i w związku z tym rzadziej są uczestnikami wypadków drogowych z tym związanych, są jednak bardziej narażone na problemy jakie mogą wyniknąć z prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu niż mężczyźni - przy takim samym poziomie alkoholu we krwi. Badania laboratoryjne nad wpływem alkoholu na spostrzeganie i inne funkcje psychiczne sugerują istnienie powiązanych z płcią różnic wpływu alkoholu na problemy związane z prowadzeniem samochodu. Słabsze tendencje kobiet do picia i prowadzenia pod wpływem alkoholu mogą również wynikać z ich słabszych w porównaniu do mężczyzn tendencji do zachowań ryzykownych. Kobiety także wykazują brak akceptacji dla picia i prowadzenia pod wpływem alkoholu jako współistniejących zachowań. W badaniach z 1990 roku 17% kobiet uznało za akceptowalne wypicie jednej lub dwóch porcji standardowych przed prowadzeniem samochodu. Dla porównania takie zachowanie akceptowało 27% mężczyzn. Mimo wszystko ilość kobiet - kierowców uczestniczących w wypadkach samochodowych stale wzrasta. W 1996 roku 16% ogółu kierowców biorących udział w wypadkach związanych z używaniem alkoholu stanowiły kobiety, podczas gdy w roku 1986 było to tylko 13% i 12% w roku 1980.

10 Alkohol a nadumieralność w młodszych frakcjach wiekowych.
W Polsce przedwczesne zgony stanowią aż 47% wszystkich zgonów. Najwyższy współczynnik przedwczesnej umieralności występuje u mężczyzn w przedziale od 40 do 49 roku życia a także od 49 do 65 roku życia. Za jeden z ważniejszych czynników zwiększających ryzyko zgonu przed 65 rokiem życia uważany jest alkohol. Osoby nadużywające alkoholu żyją średnio o lata krócej od wieku oczekiwanego. Alkohol jest również przyczyną wysokiej wypadkowości ze skutkiem śmiertelnym a także jednym z najważniejszych czynników prowadzących do samobójstw - prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa przez osoby pijące jest 3-9 razy wyższe niz przez niepijące. Alkohol ma wpływ na późne zgłaszanie się do lekarza, zmienia obraz kliniczny, utrudniając diagnozę, wpływa też niekorzystnie na proces leczenia, sprzyja zaniechaniu leczenia lub leczeniu niesystematycznemu.

11 Fetal Alcohol Syndrom (FAS) i Fetal Alcohol Effects (FAE)
są to zaburzenia, jakie pojawiają się u dzieci, jako rezultat spożywania przez ciężarną matkę alkoholu. Cząsteczki alkoholu są maleńkie i z łatwością przedostają się przez łożysko do organizmu dziecka już w drugim tygodniu życia płodowego. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa jest pierwszą organizacją w Polsce, która zajmuje się prowadzeniem kursów dla rodziców i pedagogów na temat FAS, jego cech i metod postępowania z dziećmi, u których występuje ten problem. 

12 Zatrucia alkoholem ze skutkiem śmiertelnym
Rok Rok Rok

13 Samobójstwa pod wpływem alkoholu
Rok mężczyzn ,kobiet- 116 Rok mężczyzn ,kobiet- 104 Rok mężczyzn ,kobiet- 115 Rok   

14 Zgony spowodowane marskością wątroby
Rok Rok Rok Rok Rok


Pobierz ppt "Alkohol informacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google