Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw, czyli w firmach zatrudniających powyżej określonej liczby osób w zależności od charakteru.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw, czyli w firmach zatrudniających powyżej określonej liczby osób w zależności od charakteru."— Zapis prezentacji:

1 Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw, czyli w firmach zatrudniających powyżej określonej liczby osób w zależności od charakteru działalności przedsiębiorstwa (finansowe pow. 49 osób, niefinansowe pow. 9 os.). Dane dotyczą nominalnej wielkości dochodów osób w przeliczeniu na 1 etat. Ponadto możemy się dowiedzieć z opisu metodologicznego, że: jest to wynik podzielenia sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach przez przeciętną liczbę zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą, obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa, łącznie z działalnością usługową, rybołówstwa w wodach morskich, górnictwa i kopalnictwa, przetwórstwa przemysłowego, wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, wodę, budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, hoteli i restauracji, transportu, gospodarki magazynowej i łączności, obsługi nieruchomości, wynajmu maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego, informatyki, pozostałych usług zawiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych, działalności związanej z kulturą, rekreacją i sportem oraz pozostałej działalności usługowej, dane ogłaszane są około 15 dnia każdego miesiąca po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego. Źródło tych informacji: http://www.stat.gov.pl/slownik_pojec/wsk_2.htm To jest skrócona wersja przypisu do Biuletyn Statystyczny GUS, styczeń 2003. Kliknij, aby przejść dalej.

2 Tu widoczne są wyraźne wzrosty w grudniu.

3 Klikamy prawym przyciskiem myszy na wykresie serii. Kliknij, aby przejść dalej.

4 i w opcjach wybieramy: Dodaj linię trendu... Kliknij, aby przejść dalej.

5 Następnie wybieramy typ wykresu: Liniowy, Kliknij, aby przejść dalej.

6 po czym w opcjach zaznaczamy: Wyświetl równanie na wykresie. Kliknij, aby przejść dalej.

7 y = 10,496x + 2108,1 y = 10,496x + 2108,1 czyli wynagr_teoret(t)=2108,1+10,496 * t. Kliknij, aby przejść dalej.

8 Naszym zadaniem jest policzenie 3 deflatorów, czyli jednopodstawowych indeksów cen. Wskaźnik ten znajdujemy w Biuletynie Statystycznym GUS, np. w Podstawowych wskaźnikach (tabl. 1) lub w dziale ceny, z takim przypiskiem. Tak naprawdę ta informacja nie będzie nam potrzebna, ale dodajemy ją dla zachowania pełnego obrazu danych. Ta informacja z kolei oznacza, że jeśli cena typowego koszyka dóbr konsumpcyjnych w styczniu 2001 wynosiłaby 100, to w lutym wynosiłaby już 100,1, a zatem ceny wzrosły o 0,1 %. Kliknij, aby przejść dalej.

9 Jak przeliczyć indeks łańcuchowy na jednopodstawowy? Tu przyjmujemy podstawę, a pozostałe elementy odpowiednio mnożymy. Skoro ceny wzrosły o 0,1 % w porównaniu do stycznia, to wynoszą teraz 1,001=1*100,1/100, dlatego w polu formuły należy wpisać: =D4*C5/100. Jeżeli zastosowałeś/aś ogólne formuły, to możesz już przeciągnąć formułę z komórki D5 na następne wiersze w tej samej kolumnie. 1,000 =D4*C5/100 1,001 1,006 1,014 1,025 1,024 1,021 1,018 1,021 1,025 1,026 1,028 1,036 1,038 1,040 1,045 1,043 1,039 1,033 1,029 1,032 1,035 1,034 1,035 A oto efekty tego kopiowania. Kliknij, aby przejść dalej.

10 Jak zmienić podstawę indeksu? Indeks jednopodstawowy o innej podstawie uzyskujemy dzieląc poprzedni indeks przez wartość z okresu wybranego na nową podstawę, czyli D4 przez D27 (czyli wartość z 2002.12). Ponieważ nie chcemy, aby "27" zmieniało się przy kopiowaniu komórek w dół, to stawiamy przy niej znak "$" (można również skorzystać z klawisza F4). Teraz można już swobodnie kopiować. W rezultacie w ostatnim wierszu powinniśmy otrzymać jedynkę w okresie określonym jako podstawa indeksu. 1,000 =D4/$D$27 1,001 0,966 1,006 1,014 1,025 1,024 1,021 1,018 1,021 1,025 1,026 1,028 1,036 1,038 1,040 1,045 1,043 1,039 1,033 1,029 1,032 1,035 1,034 1,035 0,967 0,972 0,979 0,990 0,989 0,986 0,983 0,986 0,990 0,991 0,993 1,001 1,002 1,004 1,009 1,007 1,003 0,998 0,994 0,997 1,000 0,999 1,000 Kliknij, aby przejść dalej.

11 Jak zmienić podstawę indeksu na podstawę w ostatnim badanym roku? 1,000 1,001 0,966 1,006 1,014 1,025 1,024 1,021 1,018 1,021 1,025 1,026 1,028 1,036 1,038 1,040 1,045 1,043 1,039 1,033 1,029 1,032 1,035 1,034 1,035 0,967 0,972 0,979 0,990 0,989 0,986 0,983 0,986 0,990 0,991 0,993 1,001 1,002 1,004 1,009 1,007 1,003 0,998 0,994 0,997 1,000 0,999 1,000 Ten deflator jest najbardziej przydatny i na ogół stosowany. średnio w 2002 Aby go policzyć musimy poznać średnią wartość (dowolnego) innego deflatora w 2002 roku. 1,001 W tym celu liczymy średnią wartość indeksu o podstawie 2002.12=1 za 12 miesięcy 2002 roku, dlatego w polu formuły należy wpisać: =ŚREDNIA(E16:E27). =ŚREDNIA(E16:E27) Teraz możemy już podzielić poszczególne wartości tego indeksu przez jedną podstawę E29 nie zapominamy o $. Kliknij, aby przejść dalej.

12 Jak zmienić podstawę indeksu na podstawę w ostatnim badanym roku? 1,000 1,001 0,966 1,006 1,014 1,025 1,024 1,021 1,018 1,021 1,025 1,026 1,028 1,036 1,038 1,040 1,045 1,043 1,039 1,033 1,029 1,032 1,035 1,034 1,035 0,967 0,972 0,979 0,990 0,989 0,986 0,983 0,986 0,990 0,991 0,993 1,001 1,002 1,004 1,009 1,007 1,003 0,998 0,994 0,997 1,000 0,999 1,000 Dzielimy kolejne wartości indeksu o wybranej podstawie przez jego średnią z ostatnich 12 miesięcy (=E4/$E$29), średnio w 20021,001 0,965 =E4/$E$29 0,966 0,970 0,978 0,989 0,988 0,985 0,982 0,985 0,989 0,990 0,992 1,000 1,001 1,003 1,008 1,006 1,002 0,997 0,993 0,996 0,999 0,998 0,999 a dalej po prostu kopiujemy. Oto efekty tego kopiowania. Sprawdź, że w roku 2002 w tej kolumnie ceny wynoszą średnio 1. Kliknij, aby przejść dalej.


Pobierz ppt "Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw, czyli w firmach zatrudniających powyżej określonej liczby osób w zależności od charakteru."

Podobne prezentacje


Reklamy Google