Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XVI Szkoła Kartograficzna Główne problemy współczesnej kartografii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XVI Szkoła Kartograficzna Główne problemy współczesnej kartografii"— Zapis prezentacji:

1 XVI Szkoła Kartograficzna Główne problemy współczesnej kartografii
Kartograficzne programy komputerowe. Konfrontacja teorii z praktyką Zastosowanie metod prezentacji kartograficznej w wiodących aplikacjach desktop GIS dr inż. Andrzej Głażewski

2 Wstęp Kartografia – korzenie GISu
Metodyka kartograficzna implementowana w narzędziach do projektowania GIS Narzędzia (aplikacje) GIS z powodzeniem stosowane w kartografii Wizualizacja danych statystycznych a aplikacje GIS

3 Metoda prezentacji kartograficznej
Metoda: forma graficzna i proces przetworzenia danych Podejście tradycyjne (7) klasyfikacja wg Ratajskiego - metody jakościowe i ilościowe

4 Aplikacje desktop GIS cechy najpopularniejsze najważniejsi producenci
najszersza funkcjonalność wybrane przykłady ArcMap (ESRI) GeoMedia Professional (Intergraph) MapInfo Professional (MapInfo Corporation)

5 Opracowanie mapy tematycznej
transformacja danych źródłowych, np. porządkowanie szeregu statystycznego lub selekcja danych przestrzennych (klas obiektów) zbadanie zachodzących relacji pomiędzy elementami zbioru danych i przyjęcie odpowiedniego dla nich poziomu pomiarowego zbadanie sposobu odniesienia przestrzennego danych generalizacja danych przestrzennych wybór formy prezentacji zastosowanie tej formy, wykorzystanie znaków o konkretnych cechach graficznych i opracowanie mapy opracowanie legendy i opisów pozaramkowych, ew. elementów funkcjonalnych (np. nawigacyjnych lub interaktywnych)

6 Opracowanie mapy tematycznej

7 Zestawienie funkcji ArcMap do wizualizacji tematycznej
1. dla warstw zawierających typowe klasy obiektów: wielkości (quantities) skala barw (kartogramy) sygnatury stopniowane (kartodiagramy skokowe) sygnatury proporcjonalne (kartodiagramy ciągłe) mapa kropkowa (kartogram kropkowy) wykresy (diagramy) kołowy (kartodiagramy ciągłe kołowe) słupkowy grupowany (kartodiagramy ciągłe słupkowe) słupkowy sumaryczny (kartodiagramy ciągłe słupkowe sumaryczne lub strukturalne) wiele atrybutów (multiple atributes) wielkość według kategorii (nałożenie różnych typów prezentacji ilościowej)

8 Zestawienie funkcji ArcMap do wizualizacji tematycznej
2. dla warstw geostatystycznych (z wykorzystaniem funkcjonalności rozszerzenia Geostatistical Analyst): cieniowanie (hillshade) izolinie (contours) siatka (grid) - kartogram geometryczny izolinie z wypełnieniem (filled contours)

9 Zestawienie funkcji GeoMedia do wizualizacji zbiorów danych
standardowa (standard) – jeden wspólny znak dla całego zbioru (prezentacje jakościowe) tematyczna - rangowa (range thematic) – metoda kartogramiczna tematyczna - unikalne wartości (unique value thematic) – zbiór sklasyfikowany (prezentacje jakościowe)

10 Zestawienie funkcji MapInfo do wizualizacji zbiorów danych
przedziały (kartogramy, kartodiagramy skokowe) słupkowe (kartodiagramy ciągłe powierzchniowe) kołowe (kartodiagramy ciągłe powierzchniowe) stopniowane (kartodiagramy ciągłe punktowe) kropkowa (kartogram kropkowy) indywidualne (prezentacje jakościowe) raster (kartogram geometryczny) kartogram bryłowy

11 Przegląd metodyczny

12 metody podziału zbioru na klasy
Kartogram w ArcMap metody podziału zbioru na klasy podział naturalny (naturalne przerwy) przedziały równoliczne (kwantylowy) – przedziały o tej samej liczbie elementów równe interwały (przedziały o tej samej rozpiętości) zdefiniowany interwał (rozpiętości zdefiniowane za pomocą równego interwału, niezależnie od wielkości zbioru) odchylenie standardowe – granicami klas są odstępy od średniej arytmetycznej zbioru w postaci krotności odchylenia standardowego

13 Kartogram w ArcMap

14 Kartogram w ArcMap

15 Kartogram w ArcMap (Geostatistical Analyst)

16 Kartogram w ArcMap (Geostatistical Analyst)

17 Kartogram w GeoMedia

18 Kartogram w GeoMedia

19 metody podziału zbioru na klasy
Kartogram w MapInfo metody podziału zbioru na klasy · równa liczba (każdy przedział zawiera równą liczbę elementów zbioru - rekordów tabeli · równe interwały (przedziały o tej samej rozpiętości) · podział naturalny (granice przedziałów są określane przy zastosowaniu algorytmu minimalizującego różnice między wartościami danych a średnią tych wartości w każdym z przedziałów) · odchylenie standardowe (granicą między środkowymi przedziałami jest wartość średniej arytmetycznej zbioru, a przedziały poniżej i powyżej przedziału środkowego obejmują odpowiednio wartości mniejsze i większe od średniej o wartość odchylenia standardowego) · kwantyle (podział kwantylowy wybranego rzędu, należy wskazać nazwę pola lub wpisać wyrażenie, które ma być podstawą tworzenia kwantyli)

20 Kartogram w MapInfo

21 Kartogram w MapInfo

22 Kartodiagram ciągły w ArcMap

23 Kartodiagram ciągły w ArcMap

24 Kartodiagram ciągły w MapInfo

25 Kartodiagram ciągły w MapInfo

26 Kartodiagram ciągły w MapInfo

27 Kartodiagram ciągły w MapInfo

28 Izolinie w ArcMap (Geostatistical Analyst)

29 Kartogram kropkowy w ArcMap

30 Kartogram kropkowy w MapInfo

31 Zestawienie możliwości aplikacji
ArcMap GeoMedia MapInfo komponentowa budowa symboli liczba metod podziału na klasy automatyzacja doboru barw kartogram geometryczny kartodiagramy ciągłe/skokowe kartodiagramy strukturalne/sumaryczne metoda izolinii

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "XVI Szkoła Kartograficzna Główne problemy współczesnej kartografii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google