Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zastosowanie metod prezentacji kartograficznej w wiodących aplikacjach desktop GIS dr inż. Andrzej Głażewski XVI Szkoła Kartograficzna Główne problemy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zastosowanie metod prezentacji kartograficznej w wiodących aplikacjach desktop GIS dr inż. Andrzej Głażewski XVI Szkoła Kartograficzna Główne problemy."— Zapis prezentacji:

1 Zastosowanie metod prezentacji kartograficznej w wiodących aplikacjach desktop GIS dr inż. Andrzej Głażewski XVI Szkoła Kartograficzna Główne problemy współczesnej kartografii Kartograficzne programy komputerowe. Konfrontacja teorii z praktyką

2 Kartografia – korzenie GISu Metodyka kartograficzna implementowana w narzędziach do projektowania GIS Narzędzia (aplikacje) GIS z powodzeniem stosowane w kartografii Wizualizacja danych statystycznych a aplikacje GIS Wstęp

3 Metoda: forma graficzna i proces przetworzenia danych Podejście tradycyjne (7) klasyfikacja wg Ratajskiego - metody jakościowe i ilościowe Metoda prezentacji kartograficznej

4 cechy najpopularniejsze najważniejsi producenci najszersza funkcjonalność wybrane przykłady ArcMap (ESRI) GeoMedia Professional (Intergraph) MapInfo Professional (MapInfo Corporation) Aplikacje desktop GIS

5 Opracowanie mapy tematycznej transformacja danych źródłowych, np. porządkowanie szeregu statystycznego lub selekcja danych przestrzennych (klas obiektów) zbadanie zachodzących relacji pomiędzy elementami zbioru danych i przyjęcie odpowiedniego dla nich poziomu pomiarowego zbadanie sposobu odniesienia przestrzennego danych generalizacja danych przestrzennych wybór formy prezentacji zastosowanie tej formy, wykorzystanie znaków o konkretnych cechach graficznych i opracowanie mapy opracowanie legendy i opisów pozaramkowych, ew. elementów funkcjonalnych (np. nawigacyjnych lub interaktywnych)

6 Opracowanie mapy tematycznej

7 Zestawienie funkcji ArcMap do wizualizacji tematycznej 1. dla warstw zawierających typowe klasy obiektów: wielkości (quantities) skala barw (kartogramy) sygnatury stopniowane (kartodiagramy skokowe) sygnatury proporcjonalne (kartodiagramy ciągłe) mapa kropkowa (kartogram kropkowy) wykresy (diagramy) kołowy (kartodiagramy ciągłe kołowe) słupkowy grupowany (kartodiagramy ciągłe słupkowe) słupkowy sumaryczny (kartodiagramy ciągłe słupkowe sumaryczne lub strukturalne) wiele atrybutów (multiple atributes) wielkość według kategorii (nałożenie różnych typów prezentacji ilościowej)

8 2. dla warstw geostatystycznych (z wykorzystaniem funkcjonalności rozszerzenia Geostatistical Analyst): cieniowanie (hillshade) izolinie (contours) siatka (grid) - kartogram geometryczny izolinie z wypełnieniem (filled contours) Zestawienie funkcji ArcMap do wizualizacji tematycznej

9 Zestawienie funkcji GeoMedia do wizualizacji zbiorów danych standardowa (standard) – jeden wspólny znak dla całego zbioru (prezentacje jakościowe) tematyczna - rangowa (range thematic) – metoda kartogramiczna tematyczna - unikalne wartości (unique value thematic) – zbiór sklasyfikowany (prezentacje jakościowe)

10 Zestawienie funkcji MapInfo do wizualizacji zbiorów danych przedziały (kartogramy, kartodiagramy skokowe) słupkowe (kartodiagramy ciągłe powierzchniowe) kołowe (kartodiagramy ciągłe powierzchniowe) stopniowane (kartodiagramy ciągłe punktowe) kropkowa (kartogram kropkowy) indywidualne (prezentacje jakościowe) raster (kartogram geometryczny) kartogram bryłowy

11 Przegląd metodyczny

12 Kartogram w ArcMap 1.podział naturalny (naturalne przerwy) 2.przedziały równoliczne (kwantylowy) – przedziały o tej samej liczbie elementów 3.równe interwały (przedziały o tej samej rozpiętości) 4.zdefiniowany interwał (rozpiętości zdefiniowane za pomocą równego interwału, niezależnie od wielkości zbioru) 5.odchylenie standardowe – granicami klas są odstępy od średniej arytmetycznej zbioru w postaci krotności odchylenia standardowego metody podziału zbioru na klasy

13 Kartogram w ArcMap

14

15 Kartogram w ArcMap (Geostatistical Analyst)

16

17 Kartogram w GeoMedia

18

19 metody podziału zbioru na klasy · równa liczba (każdy przedział zawiera równą liczbę elementów zbioru - rekordów tabeli · równe interwały (przedziały o tej samej rozpiętości) · podział naturalny (granice przedziałów są określane przy zastosowaniu algorytmu minimalizującego różnice między wartościami danych a średnią tych wartości w każdym z przedziałów) · odchylenie standardowe (granicą między środkowymi przedziałami jest wartość średniej arytmetycznej zbioru, a przedziały poniżej i powyżej przedziału środkowego obejmują odpowiednio wartości mniejsze i większe od średniej o wartość odchylenia standardowego) · kwantyle (podział kwantylowy wybranego rzędu, należy wskazać nazwę pola lub wpisać wyrażenie, które ma być podstawą tworzenia kwantyli) Kartogram w MapInfo

20

21

22 Kartodiagram ciągły w ArcMap

23

24 Kartodiagram ciągły w MapInfo

25

26

27

28 Izolinie w ArcMap (Geostatistical Analyst)

29 Kartogram kropkowy w ArcMap

30 Kartogram kropkowy w MapInfo

31 Zestawienie możliwości aplikacji liczba metod podziału na klasy automatyzacja doboru barw kartodiagramy ciągłe/skokowe kartodiagramy strukturalne/sumaryczne metoda izolinii komponentowa budowa symboli ArcMapGeoMediaMapInfo kartogram geometryczny

32 Dziękuję za uwagę a.glazewski@gik.pw.edu.pl


Pobierz ppt "Zastosowanie metod prezentacji kartograficznej w wiodących aplikacjach desktop GIS dr inż. Andrzej Głażewski XVI Szkoła Kartograficzna Główne problemy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google