Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja procesu Zadanie i proces. Definicja procesu Process – to program w trakcie wykonywania; wykonanie procesu musi przebiegać w sposób sekwencyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja procesu Zadanie i proces. Definicja procesu Process – to program w trakcie wykonywania; wykonanie procesu musi przebiegać w sposób sekwencyjny."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja procesu Zadanie i proces

2 Definicja procesu Process – to program w trakcie wykonywania; wykonanie procesu musi przebiegać w sposób sekwencyjny.

3 Proces sekwencyjny Jest wykonywanym programem. Wykonanie procesu musi przebiegać w sposób sekwencyjny. Oznacza to, że w dowolnej chwili na zamówienie danego procesu może być wykonywany co najwyżej jeden rozkaz kodu programu.

4 P r o c e s Proces jest jednostką pracy systemu Proces jest elementarną jednostką pracy (aktywności) zarządzaną przez system operacyjny, która ubiega się o zasoby systemu komputerowego w celu wykonania programu. Proces to inaczej wykonujący się program.

5 Elementy składowe procesu Program – definiuje zachowanie procesu Dane – zbiór wartości przetwarzanych oraz wyniki Zbiór zasobów tworzących środowisko wykonawcze Blok kontrolny procesu (PCB, deskryptor) – opis bieżącego stanu procesu, przechowuje informacje o dostępności i zajętości danego typu zasobów

6 Z a s o b y To elementy sprzętowe lub programowe systemu komputerowego, którego brak może potencjalnie zablokować wykonywanie programu (przetwarzanie). Przykłady zasobów: procesor, pamięć, plik, (dane), itp.

7 Do procesu należą: Licznik programu Stos (stack) Sekcja danych

8 Licznik programu To licznik rozkazów określający następny rozkaz do wykonania. Licznik ten wskazuje adres następnej instrukcji do wykonania w procesie.

9 S t o s Stos (ostatni na wejściu, pierwszy na wyjściu) – liniowa struktura danych, w której dane dokładane są na wierzch stosu i z wierzchołka stosu są pobierane. Ideę stosu danych można zilustrować jako stos położonych jedna na drugiej książek – nowy egzemplarz kładzie się na wierzch stosu i z wierzchu stosu zdejmuje się kolejne egzemplarze. Elementy stosu poniżej wierzchołka stosu można wyłącznie obejrzeć, aby je ściągnąć, trzeba najpierw po kolei ściągnąć to, co jest nad nimi.

10 S t o s Przechowuje dane tymczasowe (takie jak parametry procedur, adresy powrotne i zmienne tymczasowe).

11 S e k c j a d a n y c h Zawiera zmienne globalne, które deklarowane są poza jakimkolwiek blokiem (na poziomie głównym) i mogą być użyte w każdym miejscu w programie. Zmienne globalne podobnie jak zmienne statyczne tworzone są w obszarze danych programu w momencie jego uruchomienia i kasowane w momencie zakończenia.

12 P a m i ę ć Pamięć, w której umieszczone są zmienne globalne i statyczne jest zerowana przed uruchomieniem programu Pamięć, w której umieszczone są zmienne lokalne ma zawsze wartość przypadkową.

13 Tworzenie procesu Z jednym programem mogą być związane dwa procesy, będą one jednak zawsze traktowane jako dwie oddzielne sekwencje wykonania. Zazwyczaj wykonujący się proces tworzy wiele nowych procesów. Każdy z nowych procesów może znów wytwarzać procesy

14 Zakończenie procesu Proces kończy się wówczas, gdy wykona swoja ostatnią instrukcję i poprosi system operacyjny o swoje usunięcie. Proces może wówczas przekazać dane (wyjście) do procesu macierzystego za pośrednictwem funkcji systemowej.


Pobierz ppt "Koncepcja procesu Zadanie i proces. Definicja procesu Process – to program w trakcie wykonywania; wykonanie procesu musi przebiegać w sposób sekwencyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google