Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Filozofia Socjologia Europeistyka Kognitywistyka Interdyscyplinarne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Filozofia Socjologia Europeistyka Kognitywistyka Interdyscyplinarne."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Filozofia Socjologia Europeistyka Kognitywistyka Interdyscyplinarne studia religioznawcze facebook.com/WFiS.UMCSwfis.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

2 Wydział Filozofii i Socjologii Studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS umożliwiają: dostosowanie programu studiów do własnych zainteresowań (ponad 30% punktów ECTS do wyboru) realizację indywidualnego programu studiów wybór spośród bogatej oferty zajęć fakultatywnych (także w języku angielskim) uczestnictwo w semestralnych i rocznych wyjazdach zagranicznych w ramach programu stypendialnego ERASMUS na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii realizację części programu w innych ośrodkach krajowych (program MOST) rozwój zainteresowań w licznych kołach naukowych facebook.com/WFiS.UMCSwfis.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

3 Studenci Wydziału Filozofii i Socjologii mają do dyspozycji: pracownie komputerowe darmowe oprogramowanie na użytek domowy darmowy dostęp do Internetu na Wydziale rozbudowany system stypendialny (stypendia naukowe i socjalne) miejsca w domach studenckich dostosowane do europejskich standardów z dostępem do Internetu udział w kołach naukowych i organizacjach studenckich Akademicki Ośrodek Sportu (pływalnia, siłownia, sala fitness, sporty walki, ścianka do wspinaczki itd.) Akademicki Ośrodek Kultury Chatka Żaka (m.in.: radio, kino, teatr, taniec) Wydział Filozofii i Socjologii facebook.com/WFiS.UMCSwfis.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

4 Filozofia Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki Studia drugiego stopnia (magisterskie) 2-letnie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki Filozofia (gr. φιλοσοφια – umiłowanie mądrości) to najogólniejsza dziedzina wiedzy o świecie i jego poznaniu, ludzkim życiu, dobru i złu. Filozofia wyrasta ze zdziwienia światem i ciekawości, poszerza horyzonty umysłowe i służy budowaniu racjonalnego obrazu świata. Filozofia facebook.com/filozofia.UMCSfilozofia.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

5 Dla kogo przeznaczona jest oferta? Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych fundamentalnymi zagadnieniami dotyczącymi świata i człowieka. Studia filozoficzne nie kształcą specjalistów w wąskiej dziedzinie. Pozwalają poznać najważniejsze koncepcje filozoficzne wszystkich czasów i zdobyć określone sprawności intelektualne: Filozofia facebook.com/filozofia.UMCSfilozofia.umcs.lublin.pl analizy i rozwiązywania problemów prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji logicznego rozumowania jasnego i wyraźnego formułowania myśli otwartości na nowe idee krytycyzmu rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

6 Perspektywy zatrudnienia Dzięki filozofii łatwiej odnajdziesz się na współczesnym dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, wymagającym szybkiej adaptacji do nowych warunków i skutecznego działania. Będziesz przygotowany do pracy wymagającej krytycznego myślenia, planowania i organizacji pracy, sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi, współpracy w zespole, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów i znajomości języków obcych. Absolwent filozofii po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich jest przygotowany do pracy wymagającej specjalistycznej wiedzy filozoficznej jako nauczyciel filozofii lub nauczyciel etyki. facebook.com/filozofia.UMCSfilozofia.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl Filozofia

7 Socjologia Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny Specjalności: Animacja kultury i komunikowanie społeczne Asystent rodziny Lokalna polityka społeczna i zdrowie publiczne Polityka regionalna i rozwój lokalny Socjologia gospodarki Stosunki międzynarodowe facebook.com/socjologia.UMCSsocjologia.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

8 Socjologia Studia drugiego stopnia (magisterskie) 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki Specjalności: Ogólnosocjologiczna Gospodarka innowacyjna Socjologia dialogu cywilizacyjnego Socjologia migracji Socjologia stosowana Socjologia zdrowia społeczności lokalnej Socjologia życia publicznego facebook.com/socjologia.UMCSsocjologia.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

9 Perspektywy zatrudnienia Ośrodki badań rynkowych Badania opinii publicznej Administracja rządowa i samorządowa Organizacje pozarządowe Działy personalne (human resources) Instytucje pomocy społecznej Animacja kultury Public relations Socjologia facebook.com/socjologia.UMCSsocjologia.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

10 Europeistyka – kierunek myślenia – studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne o profilu: praktycznym (I stopień) ogólnouniwersyteckim (II stopień) Europeistyka to studia interdyscyplinarne i multidyscyplinarne kształcące w zakresie dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych oraz prawnych. 2 specjalności na I stopniu studiów: zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna Europeistyka facebook.com/europeistyka.UMCS europeistyka.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

11 Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę dotyczącą zarówno dziedzictwa kulturowego Europy, współczesnych procesów cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych i społecznych, wynikających z miejsca i roli Polski w strukturach europejskich oraz wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych generowanych przez instytucje Unii Europejskiej. Oferujemy zajęcia fakultatywne, w tym prowadzone: w językach obcych, przez wykładowców z zagranicy, przez doświadczonych specjalistów zatrudnionych w urzędach administracji oraz instytucjach kultury. Europeistyka facebook.com/europeistyka.UMCS europeistyka.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

12 Możliwość realizowania części programu studiów w wybranych uniwersytetach w kraju lub za granicą m.in. w ramach programów: Erasmus MOST Wybór ścieżek kształcenia zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami dzięki możliwości odbywania niektórych zajęć na innych wydziałach uniwersytetu. Zajęcia praktyczne realizowane w urzędach administracji i różnego rodzaju instytucjach (np.: kulturalnych, społecznych), fundacjach w formie praktyk, warsztatów i staży absolwenckich m.in. w: Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, Urzędzie Miasta w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Europeistyka Oferujemy: facebook.com/europeistyka.UMCS europeistyka.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

13 Zdobędziesz umiejętności w zakresie: krytycznego myślenia i argumentacji, sztuki negocjacji i komunikacji społecznej, autoprezentacji, przygotowania projektów badawczych i użytkowych, analizy danych, obsługi projektów, zdobywania funduszy zewnętrznych, przygotowania strategii projektowych, korzystania z technologii informatycznych. Europeistyka facebook.com/europeistyka.UMCS europeistyka.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

14 Europeistyka Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę: teoretyczną i faktograficzną z dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych w zakresie dyscyplin: nauka o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologia, filozofia, kulturoznawstwo, ekonomia, nauka o administracji, prawo, nauka o polityce, finanse, z zakresu funkcjonowania instytucji prowadzących działalność społeczną, kulturową, medialną i promocyjno-reklamową, dotyczącą współczesnych zjawisk i procesów społecznych, kulturowych i ekonomicznych (gender, mniejszości kulturowe, narodowe i ekonomiczne). Przygotowanie zawodowe do pracy w: instytucjach rządowych organizacjach kulturalnych i społecznych urzędach mediach wydawnictwach fundacjach facebook.com/europeistyka.UMCS europeistyka.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

15 Ofertę kierujemy do wszystkich zainteresowanych: problematyką europejską procesami kulturowymi, społecznymi i ekonomicznymi współczesnej Europy funkcjonowaniem organizacji społecznych i kulturowych zdobyciem kompetencji i umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy i realizacji projektów europejskich zdobyciem wiedzy z zakresu promocji i reklamy, autoprezentacji, zdolności negocjacyjnych kształceniem umiejętności językowych pogłębieniem wiedzy i doświadczeń w różnych ośrodkach akademickich i instytucjach w kraju i za granicą wpływem na własną ścieżkę kształcenia Europeistyka facebook.com/europeistyka.UMCS europeistyka.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

16 Kognitywistyka Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki Kognitywistyka (nauki o poznaniu, ang. cognitive science) to interdyscyplinarne badania naukowe nad umysłem i procesami poznawczymi (m.in. percepcja, pamięć, inteligencja, język, rozwiązywanie problemów, reprezentacja świata, emocje). Jest to dziedzina umożliwiająca tworzenie sztucznych (komputerowych) systemów wykazujących się tymi zdolnościami. Kognitywistyka facebook.com/kognitywistyka.UMCS kognitywistyka.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

17 Na kognitywistykę składają się: filozofia umysłu językoznawstwo kognitywne semiotyka kognitywna sztuczna inteligencja i sztuczne życie psychologia poznawcza neuronauka poznawcza Czym jest poznanie? Jakie są jego efekty? Czym jest reprezentacja? Jak działają procesy poznawcze? Jak je modelować komputerowo? Kognitywistyka facebook.com/kognitywistyka.UMCS kognitywistyka.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

18 Dla kogo przeznaczona jest oferta? Zapraszamy kandydatów zainteresowanych: zagadką umysłu i świadomości komunikacją za pomocą znaków tworzeniem elementów komputerowych systemów poznawczych funkcjonowaniem mózgu jako organu poznającego psychologicznymi wyjaśnieniami zdolności poznawczych innymi problemami związanymi z umysłem, językiem i poznaniem Kognitywistyka facebook.com/kognitywistyka.UMCS kognitywistyka.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

19 Kognitywistyka to studia dla studentów: ambitnych i dociekliwych chcących decydować o swoim wykształceniu (możliwość wyboru ponad 30% kursów zgodnie z własnymi zainteresowaniami) posługujących się językiem angielskim (część zajęć prowadzona jest w języku angielskim, w tym z naukowcami z zagranicznych ośrodków naukowych) chcących współtworzyć współczesny świat (świat informacji, rzeczywistości wirtualnej, nowych technologii) Kognitywistyka facebook.com/kognitywistyka.UMCS kognitywistyka.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

20 Program studiów obejmuje: kursy w zakresie ogólnej kognitywistyki zajęcia fakultatywne (kursy prezentujące szczegółowe problemy kognitywistyki) kursy ścieżek kształcenia Znak, język, komunikacja Jak działa język? W jaki sposób znaki wpływają na naszą reprezentację świata? Jak za pomocą znaków kreować obrazy rzeczywistości? Sztuczna inteligencja i logika Ile się możemy dowiedzieć o ludzkim umyśle dzięki komputerom? Jak modelować komputerowo procesy mózgowe? Kognitywistyka facebook.com/kognitywistyka.UMCS kognitywistyka.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

21 Kognitywistyka Perspektywy zatrudnienia : na stanowiskach wymagających: zaawansowanych umiejętności obsługi aplikacji użytkowych umiejętności administracji systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, bazami danych podstawowych umiejętności programistycznych i analitycznych (np. projektowanie stron internetowych i systemów informacyjnych) projektowania i redagowania tekstów i komunikatów zbierania i analizowania informacji kształtowania postaw odbiorców komunikatów kreowania wizerunku firmy, marki, wizerunku osobistego popularyzowania wiedzy sektor IT facebook.com/kognitywistyka.UMCS kognitywistyka.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

22 Program kognitywistyki jest realizowany przez Instytut Filozofii UMCS, zajęcia prowadzą również pracownicy Instytutu Informatyki, Instytutu Anglistyki, Instytutu Psychologii oraz naukowcy z Center for Cognitive Semiotics przy Uniwersytecie w Lund. facebook.com/kognitywistyka.UMCS kognitywistyka.umcs.lublin.pl Kognitywistyka rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

23 Interdyscyplinarne studia religioznawcze Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki Studia drugiego stopnia 2-letnie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki Religia jest z człowiekiem od jego zarania. To podstawowa forma kultury, czyli obecności człowieka w świecie na sposób ludzki. To także nośnik sensu życia człowieka i jego poczynań. Nieobojętny świadek jego wielkości i nędzy. Poznając religię poznajesz samego siebie i innych ludzi. Interdyscyplinarne studia religioznawcze facebook.com/religioznawstwo.UMCS religioznawstwo.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

24 Dla kogo przeznaczona jest oferta? Interdyscyplinarne studia religioznawcze umożliwiają poznanie różnych religii. Dzięki nim zdobędziesz wiedzę pomocną w osobistych poszukiwaniach i dobre rozeznanie w dziedzinie komunikacji międzykulturowej. Potrafiąc rozpoznawać światopoglądy i analizować postawy przedstawicieli różnych kultur i wspólnot wyznaniowych będziesz przygotowany do efektywnej współpracy na wielu polach aktywności zawodowej. Interdyscyplinarne studia religioznawcze facebook.com/religioznawstwo.UMCS religioznawstwo.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

25 Oferta zajęć obejmuje: studia pierwszego stopnia historię religii Indii i Iranu, Chin, chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego oraz islamu, psychologię, socjologię i etnologię religii, dyscypliny filozoficzne pomocne w badaniu religii studia drugiego stopnia historię filozofii i religii, starożytne koncepcje religijne Wschodu, filozofię religii, kognitywistykę religii, mistykę i soteriologię, teorię religii, antropologię kulturową, historię nauki, filozofię wartości, filozofię człowieka, filozofię społeczną bogaty zestaw zajęć fakultatywnych Interdyscyplinarne studia religioznawcze facebook.com/religioznawstwo.UMCS religioznawstwo.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl

26 Perspektywy zatrudnienia Studia o charakterze interdyscyplinarnym kształcą specjalistów, którzy potrafiliby nawiązywać kontakty z przedstawicielami innych kultur, wykazując jednocześnie rozumienie i poszanowanie ich odmienności. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w oświacie, administracji, instytucjach kultury, mediach, biznesie np. jako krytyk wytworów kultury pochodzących spoza zachodniego kręgu kulturowego, znawca potrzeb preferencji niezachodnich konsumentów. Interdyscyplinarne studia religioznawcze facebook.com/religioznawstwo.UMCS religioznawstwo.umcs.lublin.pl rekrutacja.wfis.umcs.lublin.pl


Pobierz ppt "Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Filozofia Socjologia Europeistyka Kognitywistyka Interdyscyplinarne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google