Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Część III Część III Zawodowe ekspozycje na krew Zawodowe ekspozycje na krew i postępowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Część III Część III Zawodowe ekspozycje na krew Zawodowe ekspozycje na krew i postępowanie."— Zapis prezentacji:

1 1 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Część III Część III Zawodowe ekspozycje na krew Zawodowe ekspozycje na krew i postępowanie poekspozycyjne i postępowanie poekspozycyjne

2 2 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Zawodowe ekspozycje na krew dotyczą: personelu medycznego, personelu medycznego, strażaków (ratowników), strażaków (ratowników), policjantów, policjantów, funkcjonariuszy więziennictwa, funkcjonariuszy więziennictwa, innych grup pracowników kontaktujących się innych grup pracowników kontaktujących się z materiałem biologicznym ludzi. z materiałem biologicznym ludzi.

3 3 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Przezskórne ekspozycje na krew (zakłucia, skaleczenia) zdarzają się u większości pracowników medycznych przynajmniej raz w roku.

4 4 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Szczepienia ochronne Dostępne i skuteczne jedynie wobec wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV), stosowane masowo od 15 lat radykalnie zmieniły sytuację w zakresie zakaźnych chorób zawodowych personelu medycznego.

5 5 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Ze względu na: narastającą liczbę pacjentów zakażonych HCV, stale obecne zawodowe ekspozycje na krew, brak środków zapobiegających zakażeniom HCV, dominującym problemem zdrowotnym personelu medycznego w zakresie chorób zakaźnych stało się wzw C.

6 6 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Częstość transmisji HCV po zawodowym zakłuciu igłą określono w szeregu prospektywnych badań obserwacyjnych - wynosi ok. 2%. Aktualnie nie istnieją skuteczne profilaktyczne działania po narażeniu na HCV.

7 7 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Ryzykowne procedury (blok operacyjny, gabinet zabiegowy, CS) Cięcie lub szycie, czyszczenie ręczne ostrych narzędzi, manipulacje narzędziami po ich użyciu (przekazywanie, liczenie, przenoszenie) wstawianie implantów, kontakt z odłamami kostnymi.

8 8 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Przyczyny ekspozycji na krew (oddziały, laboratoria, służby ratunkowe i pomocnicze) Działanie w stanach nagłych, poruszenie się pacjenta podczas iniekcji, awarie sprzętu (stłuczenie, połamanie elementów szklanych, rozłączenie zestawu, itp.), niewłaściwe zachowania osób z otoczenia, posługiwanie się ręką zamiast narzędziem, błędy w transporcie materiału biologicznego, błędy w postępowaniu z odpadami.

9 9 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Ze względu na możliwe ryzyko infekcji każdy zawodowy kontakt z krwią należy traktować jako równoznaczny z narażeniem na patogeny krwiopochodne – wdrażając po takim zdarzeniu zalecane postępowanie poekspozycyjne.

10 10 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Postępowanie poekspozycyjne Okoliczności zdarzenia winny być zgłoszone wyznaczonej osobie, a kolejne etapy postępowania odnotowane w indywidualnej dokumentacji pracownika, z uwzględnieniem: daty i godziny wypadku, opisu realizowanej procedury medycznej lub porządkowej, rodzaju narzędzia i momentu jego użycia, opisu ekspozycji, informacji o chorym-źródle ekspozycji, wyników badań i udzielonych porad, planu wizyt i badań kontrolnych.

11 11 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Postępowanie poekspozycyjne W przypadku potwierdzonej ekspozycji na HCV (obecność u chorego-źródła ekspozycji p/ciał anty-HCV) należy u osoby eksponowanej oznaczyć wyjściowy poziom p/ciał anty-HCV i aktywność ALAT w surowicy, zaś dodatni wynik badania anty-HCV należy potwierdzić testem uzupełniającym. W przypadku potwierdzenia ostrego zakażenia możliwe jest wczesne wdrożenie leczenia przyczynowego oraz objęcie chorego opieką specjalistyczną.

12 12 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Pamiętaj! Profilaktyka zawodowych zakażeń HCV to unikanie ekspozycji na krew czyli używanie środków ochrony osobistej, bezpieczne posługiwanie się narzędziami, właściwe postępowanie z odpadami medycznymi.


Pobierz ppt "1 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Część III Część III Zawodowe ekspozycje na krew Zawodowe ekspozycje na krew i postępowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google