Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZYKA i BIOFIZYKA Prezentacja do wykładu 3. Optyka geometryczna i falowa Dr Dorota Wierzuchowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZYKA i BIOFIZYKA Prezentacja do wykładu 3. Optyka geometryczna i falowa Dr Dorota Wierzuchowska."— Zapis prezentacji:

1 FIZYKA i BIOFIZYKA Prezentacja do wykładu 3. Optyka geometryczna i falowa Dr Dorota Wierzuchowska

2 eryczne_zjawiska_optyczne eryczne_zjawiska_optyczne

3 Przejście światła przez pryzmat I.Newton Nowa teoria światła białego i barw 1672 r

4 Światło białe możemy uzyskać składając trzy barwy podstawowe składając

5 Światło jest falą elektromagnetyczną falą elektromagnetycznąfalą elektromagnetyczną

6 Względna czułość ludzkiego oka na fale elektromagnetyczne Światło jest falą elektromagnetyczną, której długość zawarta jest w zakresie czułości przeciętnego oka ludzkiego nm. Jest to niewielki wycinek z całego widma fal elektromagnetycznych. Światło jest falą elektromagnetyczną, której długość zawarta jest w zakresie czułości przeciętnego oka ludzkiego nm. Jest to niewielki wycinek z całego widma fal elektromagnetycznych. Światłofalą elektromagnetycznąwidmafal elektromagnetycznych Światłofalą elektromagnetycznąwidmafal elektromagnetycznych

7 Krzywe wrażliwości widmowej w widzeniu --skotopowym i __ fotopowym.

8 Prawo odbicia światła Promień padający, promień odbity i prosta normalna do powierzchni w punkcie padania leżą w jednej płaszczyźnie Promień padający, promień odbity i prosta normalna do powierzchni w punkcie padania leżą w jednej płaszczyźnie

9 Prawo załamania światła Promień padający, promień załamany i prosta normalna do powierzchni w punkcie padania leżą w jednej płaszczyźnie Promień padający, promień załamany i prosta normalna do powierzchni w punkcie padania leżą w jednej płaszczyźnie

10

11

12 Bezwzględne współczynniki załamania światła n=c/v Ośrodek bezwzględny współczynnik załamania n prędkość światła w ośrodku v [m/s] diament2,42 ok lód1,31 ok sól kamienna 1,54 ok szkło (różne rodzaje) szkło (różne rodzaje) od 1,4 do 1,9 średnio 1,5 ( ) x10 8 woda1, etanol1, powietrze1, próżnia1 c =

13 Współczynnik załamania n zależy od długości fali

14 Rozszczepienie światła w pryzmacie pryzmacie

15 Bieg promieni w pryzmacie

16 ZałamanieZałamanie i całkowite wewnętrzne odbicie światła całkowite wewnętrzne odbicie światła Załamaniecałkowite wewnętrzne odbicie światła

17

18 Powstawanie tęczy Powstawanie tęczy

19 Zwierciadło płaskie

20 Soczewki i zwierciadła kuliste Równanie soczewki: Równanie soczewki: Soczewka skupiająca Soczewka skupiającaSoczewka skupiającaSoczewka skupiająca Soczewka rozpraszająca Soczewka rozpraszającaSoczewka rozpraszającaSoczewka rozpraszająca Równanie zwierciadła: Równanie zwierciadła: zw. kuliste wypukłe zw. kuliste wypukłezw. kuliste wypukłezw. kuliste wypukłe x-odległość przedmiotu y- odległość obrazu f- ogniskowa soczewki R- promień zwierciadła

21 Konstrukcja obrazów powstających w soczewkach

22 Budowa oka

23 Obraz przedmiotu powstający na siatkówce.

24 Bieg promieni świetlnych w oku prawidłowym

25 Bieg promieni w oku krótkowzrocznym.

26 . Bieg promieni świetlnych w oku nadwzrocznym.

27 Lupa

28 Mikroskop

29 Bieg promieni w mikroskopie

30 Powiększenie LUPA LUPA MIKROSKOP MIKROSKOP d- odległość dobrego widzenia 25cm s- długość tubusa mikroskopu

31 Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą mikroskopu

32 Optyka falowa O falowej naturze światła świadczą następujące zjawiska: O falowej naturze światła świadczą następujące zjawiska: Dyspersja (rozszczepienie) Dyspersja (rozszczepienie) Dyfrakcja Dyfrakcja Interferencja Interferencja Polaryzacja Polaryzacja

33 Współczynnik załamania n zależy od długości fali

34 Zasada Huygensa Zasada Huygensa Każdy punkt ośrodka, do którego dotarło czoło fali można uważać za źródło nowej cząstkowej fali kulistej. Fale te interferują ze sobą, a powierzchnia styczna do wszystkich powierzchni fal cząstkowych tworzy wypadkową powierzchnię falową fali rozchodzącej się w ośrodku. Każdy punkt ośrodka, do którego dotarło czoło fali można uważać za źródło nowej cząstkowej fali kulistej. Fale te interferują ze sobą, a powierzchnia styczna do wszystkich powierzchni fal cząstkowych tworzy wypadkową powierzchnię falową fali rozchodzącej się w ośrodku.

35 Dyfrakcja Dyfrakcja to zjawisko fizyczne zmiany kierunku rozchodzenia się fali na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu. Zjawisko zachodzi dla wszystkich wielkości przeszkód ale wyraźnie jest obserwowane dla przeszkód o rozmiarach porównywalnych z długością fali.

36 DyfrakcjaDyfrakcja na szczelinie szczelinie Dyfrakcjaszczelinie

37 Interferencja

38 Interferencja Interferencja to zjawisko nakładania się fal prowadzące do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej. Interferencja zachodzi dla wszystkich rodzajów fal, we wszystkich ośrodkach, w których mogą rozchodzić się dane fale. Interferencja to zjawisko nakładania się fal prowadzące do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej. Interferencja zachodzi dla wszystkich rodzajów fal, we wszystkich ośrodkach, w których mogą rozchodzić się dane fale.

39 DoświadczenieDoświadczenie Younga Younga DoświadczenieYounga

40

41 dsin n

42 Siatka dyfrakcyjna

43 Interferencja w cienkich warstwach

44 PolaryzacjaPolaryzacja- uporządkowanie kierunku drgań fali (poprzecznej) Polaryzacja

45 Sposoby polaryzacji światła Odbicie od dielektryków Odbicie od dielektryków Wielokrotne załamanie Wielokrotne załamanie Rozproszenie Rozproszenie Przejście przez kryształy dwójłomne Przejście przez kryształy dwójłomne Polaryzatory Polaryzatory

46 %B3wna 3%B3wna 3%B3wna 3%B3wna metryczna metryczna metryczna metryczna um/start.htm um/start.htm um/start.htm um/start.htm _dydaktyczne _dydaktyczne _dydaktyczne _dydaktyczne

47


Pobierz ppt "FIZYKA i BIOFIZYKA Prezentacja do wykładu 3. Optyka geometryczna i falowa Dr Dorota Wierzuchowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google