Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PITAGORAS TALES Z MILETU EUKLIDES KARTEZJUSZ BLAISE PASCAL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PITAGORAS TALES Z MILETU EUKLIDES KARTEZJUSZ BLAISE PASCAL."— Zapis prezentacji:

1 PITAGORAS TALES Z MILETU EUKLIDES KARTEZJUSZ BLAISE PASCAL

2

3 grecki matematyk i filozof półlegendarny założyciel słynnej szkoły pitagorskiej twórca kierunku filozoficznego (pitagoreizmu) inicjator nurtu o orientacji religijnej w starożytnej filozofii greckiej

4

5 Jeden z "siedmiu mędrców" czasów antycznych ojciec nauki greckiej Pół-legendarny, archaiczny grecki filozof, matematyk, astronom, inżynier, polityk, podróżnik i kupiec Uznawany był za twórcę podstaw nauki i filozofii europejskiej Posiadał praktyczne umiejętności pozwalające na przewidzenie zaćmienia Słońca na 585 r. p.n.e. Umiał zmierzyć wysokości piramid za pomocą cienia (na podstawie podobieństwa trójkątów)

6 Twierdzenia Telesa: *Średnica dzieli okrąg na połowy. * Dwa kąty przy podstawie trójkąta równoramiennego są równe. * Jeśli dwie linie przecinają się, to dwa kąty przeciwległe są równe. * Kąt wpisany na półokręgu jest kątem prostym. * Trójkąt jest określony, jeżeli dana jest jego podstawa i kąty przy podstawie.

7

8 Grecki matematyk i fizyk W dziele "Stoicheia geometrias", składającym się z 13 ksiąg, usystematyzował całość ówczesnej wiedzy matematycznej w postaci aksjomatycznego wykładu Napisał dwa dzieła z zakresu optyki: "Catoptrica" i "Optica jedno z astronomii: "Phanomena" i jedno z zakresu teorii muzyki: "Sectio canonis".

9

10 Francuski filozof i matematyk czołowy przedstawiciel francuskiego racjonalizmu XVIIw uważany za prekursora nowożytnej kultury umysłowej zwolennik sceptyzmu metodologicznego postulował metodę myślenia opartą na wzorach rozumowania matematycznego, jako uniwersalną i całkowicie pewną Twórca koncepcji tzw. kogitacjonizmu ("cogito ergo sum" - myślę więc jestem) uznawał pewność własnego myślenia człowieka za podstawę wiedzy

11 W teorii poznania głosił wiarę w rozum ludzki poczucie oczywistości intelektualnej przyjmował za główne kryterium prawdy głosił mechanistyczną i deterministyczną koncepcję świata fizycznego oraz tezę o dualizmie "substancji myślącej i cielesnej" (duszy i ciała) odkrył metodę geometrii analitycznej zajmował się badaniem krzywych i stycznych, równań algebraicznych wprowadził pojęcie wielkości zmiennej i funkcji

12 W badaniach fizycznych zajmował się głównie optyką geometryczną sformułował m.in. prawa odbicia i załamania oraz zasadę zachowania pędu

13

14 Francuski matematyk, fizyk, filozof i pisarz Głosił autonomię racjonalnego myślenia w granicach nauki i zasadę rozdziału między rozumem i wiarą Sformułował zasadę indukcji matematycznej oraz część podstaw rachunku prawdopodobieństwa W 1642r skonstruował jedną z pierwszych maszyn matematycznych odkrył ogólne kryterium podzielności dowolnej liczby całkowitej przez dowolną inną liczbę całkowitą oraz sposób obliczania współczynników w rozwinięciu dwumianu, nazwanego później dwumianem Newtona

15 Prekursor rachunku różniczkowego Badacz zjawisk ciśnienia atmosferycznego i zjawisk z zakresu hydrostatyki. W 1653r podał jedno z podstawowych praw hydrostatyki (tzw. prawo Pascala) - jeżeli na ciecz nieściśliwą działają tylko siły powierzchniowe, to w każdym punkcie cieczy panuje jednakowe ciśnienie równe ciśnieniu zewnętrznemu

16 Korzystałam ze strony: http://robpal.w.staszic.waw.pl/matematycy/matematycy.php Agnieszka Rosół Kl IIC


Pobierz ppt "PITAGORAS TALES Z MILETU EUKLIDES KARTEZJUSZ BLAISE PASCAL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google