Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Migracje a sytuacja rodzin: wyjazdy i powroty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Migracje a sytuacja rodzin: wyjazdy i powroty"— Zapis prezentacji:

1 Migracje a sytuacja rodzin: wyjazdy i powroty
Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska UJ SWPS

2 Diagnoza sytuacji polskiej rodziny w perspektywie migracyjnej z punktu widzenia psychologii kulturowej czy ten bilans się zamyka?

3 Współczesna zmiana kontekstu funkcjonowania polskiej rodziny
Przejście od homogeniczności do heterogeniczności kulturowej kontekstu funkcjonowania Przejście od stacjonarnego do mobilnego sposobu funkcjonowania (rodziny wyjeżdżające i rodziny powracające)

4 Rodzaje uwarunkowań zmiany kontekstu funkcjonowania polskiej rodziny
Polscy emigranci opuszczający Polskę Polacy powracający do kraju Cudzoziemcy przybywający do Polski

5 Wpływ emigracji na członków rodzin pozostałych w Polsce
Rodzina nuklearna vs. rodzina wielopokoleniowa Eurosieroty

6 Trudności przeżywane przez polskie rodziny związane ze znalezieniem się w środowisku odmiennym kulturowo Niezrozumienie sytuacji wielokulturowości (zachowania rasistowskie wobec uczniów i nauczycieli odmiennych rasowo i/lub religijnie) Nieprzewidziane i nieuwzględniane indywidualne koszty psychospołeczne związane z wyjazdem (trauma dzieci w szkole, rozpad więzi rodzinnych, poczucie niezrozumienia, alkoholizm, agresja) Poczucie zagrożenia dotyczącego m.in. niewłaściwej opieki zdrowotnej możliwej do uzyskania za granicą – te same zadania ograniczone zasoby

7 Powroty Pułapki Skype’a (jestem na bieżąco – czyżby?)
Szok kulturowy powrotny Małżeństwa wielokulturowe wraz z dziećmi (często odmiennymi rasowo) (funkcjonalne i dysfunkcjonalne strategie akulturacyjne)

8 Powrotnik psychologiczny
Poradnictwo dla osób przeżywający powrotny szok kulturowy Poradnictwo rodzinne w kontekście odmienności kulturowych Terapia rodzin wielokulturowych


Pobierz ppt "Migracje a sytuacja rodzin: wyjazdy i powroty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google