Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁCZESNE MEDIA W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁCZESNE MEDIA W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁCZESNE MEDIA W POLSCE
mgr Olga Kurek konsultacje: wtorek 10:00-12:00, p. 302

2 TEMATYKA PRZEDMIOTU Rynek prasowy w Polsce (pojęcia, systematyka i rodzaje prasy). Wydawcy prasy w Polsce. Rynek agencji informacyjnych. Rynek radiowy i telewizyjny w Polsce (media publiczne, media komercyjne, nadawcy społeczni). Rankingi czytelnictwa, słuchalności, oglądalności. Komercjalizacja i tabloidyzacja współczesnych mediów Polsce. Koncerny medialne jako przykład koncentracji kapitału. KRRiTv – struktura, zadania, kompetencje. Badania mediów tradycyjnych i elektronicznych.

3 KRYTERIA ZALICZENIA W skład oceny końcowej wchodzą następujące kryteria: Obecność – 10p. Aktywność + praca na zajęciach – 40p. Kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach – 50p. Ocena końcowa wynika z następujących przedziałów punktowych: 91 p p. – bdb (5,0) 81 p. – 90 p. - +db (4,5) 71 p p. – db (4,0) 61 p. – 70 p. - +dst (3,5) 51 p. – 60 p. – dst (3,0) 0 p. – 50 p. – ndst (2,0)

4 I) RYNEK PRASOWY

5 Konkurs 1.

6 CECHY POLSKIEGO SYSTEMU MEDIALNEGO PO 1989 ROKU, cdn.
prawie całkowita prywatyzacja sektora prasowego (1.przekazanie pisma na poczet skarbu państwa; 2. wystawienie pisma na przetarg; 3. uwłaszczenie zespołu redakcyjnego); otwarcie rynku medialnego na kapitał zagraniczny; demonopolizacja działalności kolportażowej; utworzenie KRRiTv jako organu konstytucyjnego; stworzenie sektora mediów publicznych i komercyjnych (w mediach elektronicznych); likwidacja monopolistycznej uprzywilejowanej pozycji „RSW- prasa, książka, ruch”;

7 CECHY POLSKIEGO SYSTEMU MEDIALNEGO PO 1989 ROKU, cd.
likwidacja instytucjonalnej, prewencyjnej cenzury państwowo- partyjnej; możliwość funkcjonowania w eterze nadawców komercyjnych; obowiązujący system rejestracyjny prasy; rynek prasowy wydawcy zastąpiony rynkiem prasowym czytelnika i reklamodawcy; działalność w sferze mediów jest działalnością gospodarczą (każdy program czy tytuł jest towarem, który produkuje się głównie z chęci zysku).

8 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
KRRiT lub KRRiT to organ konstytucyjny, który stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, powstały na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku. Struktura KRRiT: W skład Rady wchodzi 5 członków; są oni wybierani przez: Sejm – 2 członków, Senat – 1, Prezydenta RP – 2. Kadencja członków KRRiT wynosi 6 lat. Ta sama osoba nie może zostać ponownie wybrana na pełną kadencję. Ze swojego grona Rada wybiera przewodniczącego i zastępcę (na wniosek przewodniczącego). Główne zadania: stanie na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji; określanie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych; rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych; sprawowanie kontroli nad działalnością nadawców w zakresie określonym ustawą; organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych; określanie wysokości opłat za udzielanie koncesji oraz wpis do rejestru;

9 ? Odwołując się do własnej wiedzy i pamięci, jakie wydarzenia z ostatnich dwudziestu lat można uznać za przełomowe na rynku mediów w Polsce?

10 KALENDARIUM 20-lecia wolnych mediów
1989 – „Gazeta Wyborcza” – pierwszy wolny dziennik ogólnopolski; 1990 – likwidacja GUKPiW= oficjalne zniesienie cenzury; 1992 – ustawa o KRRiTv; 1993 – Polsat – pierwsza komercyjna ogólnopolska stacja telewizyjna; 1994 – Radio ZET, RFM FM – pierwsze komercyjne ogólnopolskie stacje radiowe; 1994 – Radio Maryja uzyskało koncesję ogólnopolską; 1995 – Wirtualna Polska – pierwszy portal internetowy; 1997 – TVN – konkurencyjna dla Polsatu stacja komercyjna; 2001 – „Newsweek” – nowy wzór tygodnika opiniotwórczego; 2001 – „Metro” – pierwszy bezpłatny dziennik ogólnopolski; 2001 – TVN 24 – pierwszy całodobowy kanał informacyjny; 2003 – „Fakt” – pierwszy tabloid wzorowany na niemieckim „Bild”; 2010 – prace nad nową ustawą medialną.

11 Skąd pochodzi słowo „gazeta”?

12 „GAZETA” - ETYMOLOGIA Pochodzenie słowa gazeta nie jest do końca jasne. Wywodzi się przypuszczalnie z włoskiego gaza, dla określenia drobnej monety, za którą nabywano dzienniki w średniowiecznej Wenecji. Gaza oznacza też srokę, którą w charakterze logo często umieszczano w dziennikach włoskich. Być może źródłosłów gazety to hebrajskie izgard, tłumaczone jako herold, goniec, zwiastun.

13 ? Co to jest „prasa”?

14 NORMATYWNA DEFINICJA PRASY (Dz. U. nr 5 z dn. 7 lutego 1984 r. , poz
prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem lub nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; wyraz „prasa” pochodzi od prasy do winogron, której Jan Gutenberg używał w drukowaniu swoich pierwszych dzieł

15 RYNEK DZIENNIKÓW

16 Czym jest „dziennik”? Jakie funkcje spełnia?

17 DZIENNIKI - DEFINICJA „dziennik” zgodnie z ustawą o prawie prasowym „ogólno informacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu” (art. 7, pkt. 2.2).

18 DZIENNIKI - funkcje pełnią szczególną rolę społeczną polegającą na zaspokajaniu głodu informacyjnego; dzienniki stanowią pewien rodzaj dopełnienia, poszerzenia wiadomości uzyskiwanych prze radio i telewizję; lektura prasy jest często obowiązkiem zawodowym wielu ludzi, którzy interesują się informacjami giełdowymi, gospodarczymi, kulturalnymi czy sportowymi; w prasie codziennej szukamy tzw. informacji użytkowej, czyli programów kin, teatrów, recenzji wystaw, informacji o dyżurach aptek. itp.

19 Jakie dzienniki ogólnopolskie występują na polskim rynku prasowym?

20 DZIENNIKI OGÓLNOPOLSKIE
Wyniki badania PBC za okres czerwiec listopad 2010 r. (dane: Związek Kontroli Dystrybucji Prasy) tabloid tabloid

21 CZYTELNICTWO DZIENNIKÓW NA PODKARPACIU
Wyniki Badania PBC za okres czerwiec listopad 2010 r (dane: Związek Kontroli Dystrybucji Prasy)

22 RYNEK CZASOPISM

23 CZASOPISMA - DEFINICJA
Pod pojęciem „czasopismo” należy rozumieć „druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku” (Art. 7. ustawy o prawie prasowym). Obecnie na prasowym rynku Polski jest około 5,5 tys. czasopism.

24 CZASOPISMA - cechy grupa czasopism jest bardzo liczna w porównaniu z dziennikami i zdecydowanie dominuje na polskim rynku prasowym (szacuje się, że w roku 2000 istniało 55 dzienników i czasopism); jest to grupa dynamicznie rozwijająca się; charakteryzuje ją także labilność (zmienność)-na polskim rynku prasowym częste są przykłady wprowadzania nowego pisma, które upada po kilku numerach; barierą w rozwoju jest konieczność znalezienia niezagospodarowanej dotąd "niszy" rynkowej, a także chwytliwy pomysł na formułę nowego pisma; wielofunkcyjność - oprócz pełnienia funkcji opiniotwórczej, edukacyjnej i rozrywkowej, ubocznie także informuje. Po roku 90. mamy też do czynienia z funkcją eskapistyczną, która polega na specyficznym przedstawianiu rzeczywistości, kreowania świata, którego zwykły czytelnik nigdy nie pozna („Viva”,”Cosmopolitan”).

25 CZASOPISMA – częstotliwość ukazywania się
Wyróżnia się 7 subkategorii czasopism: tygodniki dwutygodniki miesięczniki dwumiesięczniki kwartalniki półroczniki roczniki od 1990 ukazują się tzw. „dekadówki”

26 Jaką tematykę poruszają czasopisma?

27 CZASOPISMA – tematyka opiniotwórcze (społeczno-ekonomiczno-kulturalno-gospodarcze) popularnonaukowe lifestylowe shoppingowe sportowe motoryzacyjne hobbystyczne poradnikowe kulinarne ogłoszeniowe kobiece młodzieżowe telewizyjne męskie erotyczne

28 CZYTELNICTWO TYGODNIKÓW
Wyniki Badania PBC za okres czerwiec listopad 2010 r

29 CZYTELNICTWO DWUTYGODNIKÓW
Wyniki Badania PBC za okres czerwiec listopad 2010 r

30 CZYTELNICTWO MIESIĘCZNIKÓW
Wyniki Badania PBC za okres czerwiec listopad 2010 r

31 CZYTELNICTWO DWUMIESIĘCZNIKÓW
Wyniki Badania PBC za okres czerwiec listopad 2010 r

32 PRASA OPINII

33 Czym jest tzw. „prasa opinii”? Do jakiego czytelnika jest skierowana?
Jaką tematykę porusza?

34 PRASA OPINII - cechy grupa nieliczna - ok. 100 tytułów, przeważnie tygodników i miesięczników, tworząca elitarną grupę periodyków najbardziej opiniotwórczych, po które sięgają czytelnicy z wyższym wykształceniem, należący do elit politycznych i społecznych, najaktywniejsi i najambitniejsi pod względem potrzeb kulturalnych; ich zawartość to w przeważającej części duże materiały tekstowe, a nie ilustracje, które jeśli w ogóle występują, to niesamodzielnie, uzupełniając jedynie tekst; podejmują wszystkie aktualne problemy społeczne, polityczne, gospodarcze, ideologiczne w wymiarze krajowym i międzynarodowym; duży udział w przedstawianych materiałach mają bardzo często nie tylko dziennikarze, ale także specjaliści i eksperci wypowiadający się na dany temat; prasa opinii ogranicza miejsce na reklamę i płatne ogłoszenia.

35 Konkurs 2.

36 Wymień polskie tygodniki opiniotwórcze?

37 PRASA OPINII - TYGODNIKI
„Angora” „Polityka” „Forum” „Wprost” „Newsweek” „Przekrój” „Przegląd” „Gazeta Polska” „Najwyższy Czas” „Nie” „Uważam Rze” „Tygodnik Powszechny”

38 CZASOPISMA LIFESTYLOWE i SHOPPINGOWE

39 CZASOPISMA SPORTOWE

40 CZASOPISMA PORADNIKOWE I KULINARNE

41 CZASOPISMA MOTORYZACYJNE

42 CZASOPISMA KOBIECE

43 CZASOPISMA MŁODZIEŻOWE

44 CZASOPISMA TELEWIZYJNE

45 ? Czym jest „tabloid”? Jakie inne określenia używane są na ten typ prasy? Do jakiego czytelnika skierowane są tabloidy? Jaką tematykę poruszają?

46 TABLOID - cechy tabloid =brukowiec, bulwarówka, prasa bulwarowa, szmatławiec specjalny format edycyjny początki tego rodzaju wydawnictw sięgają XIX-wiecznych tzw. „penny-press” w nurcie „yellow journalism”; tabloidy skierowane są do szerokich rzesz mało wykształconej ludności, dlatego też zawarte w nich informacje często przesycone są tanią sensacją - tytuły tekstów są populistyczne i dosadne; zawierają dużo zdjęć, a mało tekstu; ilustracje oraz zdjęcia często zawierają szokujące sceny, nierzadko przesycone są erotyką; zazwyczaj dużo uwagi poświęcone jest tematyce sportowej; tabloidy odwołują się do emocji, prowokują, nierzadko przekraczają normy dziennikarskie; w Polsce dużą popularność zdobyły „Fakt” oraz „Super Express”.

47 SKUTKI TABLOIDYZACJI PRASY
degradacja kultury masowej wytwarzanie w mediach tandety degradowanie wiedzy odbiorcy (ogłupianie odbiorcy) posługiwanie się stereotypami i mitami zmniejszona odpowiedzialność za słowo stwarzanie wrażenia, że rację ma większość ograniczenie wolności osoby publicznej poniżanie odbiorcy

48 II) PROFILE CZYTELNIKÓW PRASY W POLSCE

49 NAKŁAD, SPRZEDAŻ, CZYTELNICTWO
Np. „Gazeta Wyborcza” Nakład: Sprzedaż: Czytelnictwo: ok tygodniowo

50 ZWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY
ZKDP kontroluje obecnie 463 tytuły prasowe wydawane przez członków tej organizacji. Każdy z nich co miesiąc deklaruje wysokość nakładu i rozpowszechniania tytułu prasowego zgłoszonego do kontroli. W ten sposób zbierane są informacje m.in. o: nakładzie, wysokości sprzedaży egzemplarzowej i prenumeraty, w tym e-wydań (dla pism płatnych), liczbie egzemplarzy rozdanych lub rozesłanych bezpłatnie, zwrotach, geograficznej strukturze rozpowszechniania (w podziale na województwa.

51 METODOLOGIA BADANIA PBC
Standardowe badanie czytelnictwa, na próbie respondentów w roku, obejmujące około 200 tytułów prasowych; Dobór próby jest losową reprezentacją ogółu ludności Polski w wieku lat. Próba ma charakter imienny i jest dobierana z operatu PESEL.

52 SPOSÓB GROMADZENIA DANYCH PRZEZ PBC

53 POMOCE BADAWCZE PBC Pytania o czytelnictwo wspomagane są wyświetlanymi na monitorze winietami pism. Ponieważ kolejność wyświetlania winiet reguluje program, jest ona w pełni losowa.

54 CZYTELNICTWO PRASY A PŁEĆ
Czytelnikami prasy są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Przy czym Panie wolą magazyny, a Panowie dzienniki.

55 CZYTELNICTWO PRASY A WIEK
Ponad połowa czytelników prasy (57%) to ludzie poniżej 44 roku życia.

56 CZYTELNICTWO PRASY A WYKSZTAŁCENIE
Czytelnicy prasy, to osoby wykształcone, 60% ma wykształcenie średnie lub wyższe.

57 CZYTELNICTWO PRASY A DOCHÓD
Czytelnicy prasy, to wbrew powszechnym sądom, osoby nie osiągające średnich krajowych dochodów.

58 CZYTELNICTWO PRASY A MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Większość czytelników mieszka w średnich lub dużych miastach.

59 III) WYDAWCY W POLSCE – KONCERNY MEDIALNE

60 KAPITAŁ ZAGRANICZNY - początki
zagraniczny kapitał pojawił się w polskiej prasie na początku lat dziewięćdziesiątych, wraz z początkiem transformacji ustrojowej; dzięki zmianom politycznym możliwe stały się zmiany prawne, które w konsekwencji doprowadziły do likwidacji ówczesnego właściciela większości polskich pism – RSW „Prasa – Książka – Ruch”; Polska była i jest postrzegana jako bardzo atrakcyjny rynek dla zagranicznych inwestorów ; giganci medialni korzystali z niepowtarzalnej okazji, iż można była nabyć za niską cenę szereg pism z wieloletnią tradycją, zapleczem redakcyjnym i stałymi czytelnikami; napływowi zagranicznego kapitału towarzyszyła gloryfikacja otwartości rynku informacyjnego, chęć pozbycia się balastu mediów państwowych, a jednocześnie brak instytucji i osób umiejących sterować ruchem kapitałowym; w mediach drukowanych nie ma żadnych ograniczeń co do obecności kapitału zagranicznego (w przeciwieństwie do mediów elektronicznych).

61 Prezes: Piotr Niemczycki Agora S.A. jest właścicielem m.in.:
Rok powstania: 1989 Prezes: Piotr Niemczycki Agora S.A. jest właścicielem m.in.: Gazeta Wyborcza Metro Avanti Cztery Kąty Wysokie Obcasy Dziecko Gazeta Telewizyjna Poradnik Domowy Logo Sieć kin Helios Radio Złote Przeboje Roxy FM TOK FM gazeta.pl AMS – reklama outdoorowa

62 Axel Springer Polska jest właścicielem m.in.:
Rok powstania: 1994 Axel Springer Polska jest właścicielem m.in.: Fakt (niem. Das Bild) Przegląd Sportowy Forbes Newsweek Auto Świat (niem. Das Auto Bild) Komputer Świat

63 Telewizja „n” Multikono ITI Cinema Legia Warszawa Onet.pl
Rok powstania: 1984 Dyrektorzy: Mariusz Walter, Łukasz Wejchert, Wojciech Kostrzewa ITI jest właścicielem m.in.: TVN TVN 7 TVN 24 TVN Style TVN Turbo TVN Meteo TVN International TVN Warszawa TVN CNBC Biznes Telewizja „n” Multikono ITI Cinema Legia Warszawa Onet.pl Tygodnik Powszechny Mango 24

64 Bauer Media Group jest właścicielem m.in.:
Rok powstania: 1991 Bauer Media Group jest właścicielem m.in.: RMF FM RMF Classic RMF MAXXX Miasto Muzyki RMF24.pl Interia.pl Drukarnia BDN

65 Prezes: Zygmunt Solorz-Żak Polsat jest właścicielem m.in.:
Rok powstania: 1992 Prezes: Zygmunt Solorz-Żak Polsat jest właścicielem m.in.: Polsat Polsat 2 Polsat News Polsat Play Polsat Cafe Polsat Film Cyfrowy Polsat TV Biznes Jim Jam Polsat Futbol Polsat Sport Polsat Spor Extra Polsat Sport HD Fundacja Polsat Powszechne Towarzystwo Emerytalne Polsat

66 Założyciel: Andrzej Woyciechowski EUROZET jest właścicielem m.in.:
Rok powstania: 1993 Założyciel: Andrzej Woyciechowski EUROZET jest właścicielem m.in.: Radio ZET Chilli ZET Planeta FM Antyradio Radio Plus RRM Studio ZET Fundacja Radia ZET

67 Grupa Radiowa Time S.A. jest właścicielem m.in.:
Radio Eska Eska Rock VOX FM

68 ? Jakie są pozytywne oraz negatywne aspekty koncentracji kapitału w rękach zagranicznych właścicieli?

69 KAPITAŁ ZAGRANICZNY – pozytywne aspekty
wzbogacenie oferty wydawniczej i specjalizacja pism; zmiana jakości pism (lepszy papier, lepsze zdjęcia, nowa szata graficzna, layout, format, dodatki); pojawienie się mechanizmu konkurencji; transfer technologii; kultura zarządzania; rozbudowa infrastruktury redakcyjnej; wzrost kwalifikacji zatrudnionych; pojawienie się zupełnie nowych zawodów; (wizażysta, stylista).

70 KAPITAŁ ZAGRANICZNY – negatywne aspekty
komercjalizacja; obniżenie jakości pism (plotkarstwo, żerowanie na sensacji, hołdowanie niskim gustom); wzrost „oglądactwa” pism, zamiast ich czytelnictwa; zjawisko postępującej koncentracji i pojawiająca się groźba monopolu (w szczególności na rynkach regionalnych); przenoszenie obcych wzorców kulturowych; zjawisko „latynoamerykanizacji mediów”, czyli serwowania pustych i jałowych treści przerysowanych z tego samego szablonu; trudno jest ustalić rzeczywistego właściciela; ceny dumpingowe ; ingerencja w politykę redakcyjną; utrata niezależności; groźba transferu zysków za granicę.

71 Konkurs: przyporządkuj nazwy mediów do odpowiednich koncernów

72 IV) RYNEK RADIOWY I TELEWIZYJNY

73 ? Jakie wyróżniamy media elektroniczne ze względu na formę własności oraz ofertę programową?

74 PODZIAŁ MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH ZE WZGLĘDU NA FORMĘ WŁASNOŚCI ORAZ OFERTĘ PROGRAMOWĄ
MEDIA PUBLICZNE Telewizja Polska Polskie Radio MEDIA KOMERCYJNE np. TVN, Polsat np. RMF FM, Eska MEDIA SPOŁECZNE np. Radio Maryja np. Radio Fara

75 MEDIA PUBLICZNE - definicja
stanowią własność Skarbu Państwa, nie będącą - w odróżnieniu od mediów komercyjnych - własnością prywatnego kapitału; publiczny środek masowego przekazu ustawowo zobowiązany jest do szerzenia tzw. społecznej misji programowej, bowiem generowanie zysków nie jest dla niego podstawowym zadaniem.

76 Jaką misję mają do spełnienia media publiczne w Polsce?
Zadanie konkursowe nr 1 Jaką misję mają do spełnienia media publiczne w Polsce?

77 MEDIA PUBLICZNE - misja
tworzenie i rozpowszechnianie programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby całego społeczeństwa oraz społeczności lokalnych; popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej; upowszechnianie wiedzy o języku polskim; uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym;

78 MEDIA PUBLICZNE – misja cd.
rzetelne ukazywanie całej różnorodności wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą; sprzyjanie swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej; umożliwianie obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej; respektowanie chrześcijańskich wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki; służenie umacnianiu rodziny; służenie kształtowaniu postaw prozdrowotnych; służenie zwalczaniu patologii społecznych.

79 Zadanie konkursowe nr 2 Wymień tytuły jak największej liczby programów telewizyjnych i radiowych, które odzwierciedlają misję mediów publicznych i podaj uzasadnienie.

80 Jakie media tworzą publiczny sektor w Polsce?

81 Telewizję publiczną, w myśl art. 26 ust
Telewizję publiczną, w myśl art. 26 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji tworzy „Telewizja Polska - Spółka Akcyjna” zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów: I,II iTV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych (17) + kanały tematyczne: TVP Info, TVP Kultura, TVP Sport, TVP Historia, TVP Seriale. Oddziały terenowe Telewizji Polskiej S.A. mają swoje siedziby w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

82 od 1952 roku od 2006 roku od 1970 roku od 2007 roku od 1993 roku od 2007 roku od 2005 roku od 2010 roku

83 Budynek TVP, ul. Jana Pawła Woronicza 17, Warszawa

84 Prezesi TVP S.A.w latach 1993 - 2010
Wiesław Walendziak ( ) Ryszard Miazek ( ) Robert Kwiatkowski ( ) Jan Dworak ( ) Bronisław Wildstein ( ) Andrzej Urbański ( ) Piotr Farfał (p.o.) ( ) Bogusław Szwedo (p.o.) (2009) Tomasz Szatkowski (p.o.) ( ) Romuald Orzeł (2009 i nadal) Włodzimierz Ławniczak (p.o) (2010) Bogusław Piwowar (p.o) (2010 i nadal)

85 Radiofonię publiczną, w myśl art. 26 ust
Radiofonię publiczną, w myśl art. 26 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji tworzy spółka „Polskie Radio - Spółka Akcyjna”, program I, II, „Trójka”, IV (Radio Euro), Radio Parlament, Polskie Radio dla Zagranicy oraz stacje regionalne (17); Jako siedziby spółek radiofonii regionalnej wskazano: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Koszalin, Lublin, Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawę, Wrocław i Zieloną Górę.

86 RADIO PUBLICZNE - charakterystyka
I Program PR- program radiowy docierający do każdego miejsca w kraju; nadaje program o charakterze uniwersalnym, adresowany do szerokiego grona słuchaczy, wyróżniający się dużą ilością informacji. II Program PR- to „radio kulturalne”; jest fenomenem na skalę europejską, realizując program związany z wysoką kulturą muzyczną i literacką; bardzo dużo miejsca w Dwójce zajmują muzyka klasyczna i jazz, w tym unikatowe nagrania nieosiągalne na płytach. III Program PR tzw. „Trójka” - słynie z dynamicznych informacji, publicystyki, reportaży i dobrej muzyki. IV Program PR- jest to jedyny w Polsce program poznawczo - edukacyjny. Polskie Radio Dla Zagranicy - program skierowany dla Polonii ; pierwsze stałe audycje dla Polonii ukazały się na antenie Polskiego Radia w 1936 roku.

87 Budynek Polskiego Radia S.A al. Niepodległości 77/85, Warszawa

88 Jakie są kryteria nadawania statusu nadawcy społecznego przez KRRiTv?

89 NADAWCA SPOŁECZNY - obowiązki
KRRiTv może przyznać miano nadawcy społecznego instytucji emitującej na terytorium Polski program radiowy lub telewizyjny, spełniającej m.in. następujące warunki: upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną, a także działalność charytatywną; respektuje chrześcijański system wartości; zmierza do ugruntowania tożsamości narodowej; promuje postawy patriotyczne oraz historię Polski; nie emituje reklam, telesprzedaży, sponsorowanych audycji lub innych sponsorowanych przekazów; nie pobiera opłat z tytułu rozpowszechniania, rozprowadzania lub odbierania swojego programu.

90 NADAWCA SPOŁECZNY - przywileje
Nadawca społeczny jest zwolniony z opłaty za udzielenie przez KRRiTV koncesji i jej ponawianie na nadawanie programu. Ze statusu nadawcy społecznego korzysta w Polsce Radio Fara i Radio Maryja.

91 TELEWIZJA KOMERCYJNA - początki
Polsat – pierwsza ogólnopolska telewizja komercyjna. Rozpoczęła nadawanie 5 grudnia 1993 r. o godzinie 23:15.; właścicielem stacji jest Zygmunt Solorz-Żak. TVN - komercyjna stacja telewizyjna, wchodząca w skład Grupy TVN należącej do grupy medialnej ITI. Rozpoczęła nadawanie w marcu 1997r.

92 Siedziba Polsatu ul. Ostrobramska 77, Warszawa

93 Siedziba TVN ul. Wiertnicza 166, Warszawa

94 „Błękitny 24” – pierwszy w Polsce śmigłowiec reporterski

95 OGLĄDALNOŚĆ – średnia miesięczna, styczeń 2011, 06:00-02:00
Źródło:

96 OGLĄDALNOŚĆ – średnia miesięczna, styczeń 2010, 18:00-23:00 (tzw
OGLĄDALNOŚĆ – średnia miesięczna, styczeń 2010, 18:00-23:00 (tzw. „prime time”) Źródło:

97 OGLĄDALNOŚĆ - średnia roczna 2010
Źródło:

98 OGLĄDALNOŚĆ, a miejsce zamieszkania
Źródło:

99 OGLĄDALNOŚĆ, a wiek Źródło:

100 OGLĄDALNOŚĆ, a dochód Źródło:

101 OGLĄDALNOŚĆ, a płeć Źródło:

102 TELEWIZYJNE KANAŁY INFORMACYJNE
Źródło: AGB Nielsen Media Research

103 TELEWIZYJNE KANAŁY BIZNESOWE
Źródło: AGB Nielsen Media Research

104 RADIOFONIA KOMERCYJNA - początki
RMF FM – pierwsza ogólnopolska komercyjna stacja radiowa, należąca do koncernu Bauer. Rozpoczęła nadawanie 15 stycznia 1990r. Radio ZET - komercyjna stacja radiowa, wchodząca w skład koncernu Eurozet. Rozpoczęła nadawanie 28 września 1990r.

105 Siedziba Radia ZET, ul. Żurawia 8, Warszawa

106 „Kosmiczna” siedziba RMF FM, przedmieście Krakowa

107 SŁUCHALNOŚĆ stacji ogólnopolskich
Źródło: badanie Radio Track, SMG/KRC

108 Jakie znasz serwisy informacyjne w polskiej telewizji?
Zadanie konkursowe nr 3 Jakie znasz serwisy informacyjne w polskiej telewizji?

109 SERWIS INFORMACYJNY – walka o widza
najchętniej oglądanym wieczornym programem informacyjnym są „Wiadomości” na TVP 1 - ogląda je niemal 4 mln widzów; główny rywal to „Fakty” stacji TVN gromadzące przed telewizorami średnio 3 mln widzów; kolejne miejsca zajmują: „Wydarzenia” Polsatu oraz popołudniowe wydanie „Panoramy” (1,5-2 mln widzów); spośród popołudniowych serwisów informacyjnych pierwsze miejsce zajmuje „Teleexpress”, aktualnie ogląda go średnio ponad 3 mln widzów; pozostałe: „INFO Serwis”, „Minęła dwudziesta”, „Dżungla polityczna”, „INFO Biznes”.

110 Oglądalność serwisów informacyjnych
Źródło: Nielsen Audience Measurement

111 Jakie znasz programy publicystyczne w polskiej telewizji?
Zadanie konkursowe nr 4 Jakie znasz programy publicystyczne w polskiej telewizji?

112 PUBLICYSTYKA W POLSKIEJ TELEWIZJI – kształtowanie opinii publicznej
„Kawa na ławę” (TVN24) Bogdana Rymanowskiego - w programie znani dziennikarze komentują najnowsze wydarzenia w kraju, na scenie politycznej, wydarzenia społeczne, mówią o polskich szansach i zagrożeniach; charakterystyczną cechą programu jest jego luźna atmosfera, daleka od znanej z większości audycji publicystycznych ugrzecznionej formy. „Kropka nad i” (TVN24) Moniki Olejnik do której zapraszani są najważniejsze postaci sceny politycznej (choć nie tylko), dyskutujący z nią na najważniejsze ze społecznego punktu widzenia tematy; wcześniej prowadziła ona podobny w formie program „Prosto w oczy”, który z kolei zastąpił wcześniejszego „Gościa Jedynki”. „Teraz My!” (TVN) Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego, którzy rozmawiają w studiu z gośćmi politykami, artystami lub ekspertami w danej dziedzinie; jeden z nich atakuje, a drugi broni; każdy gość musi przejść przez specjalną bramkę, która „prześwietla” całą sylwetkę; w ten sposób prowadzący dowiadują się, co gość ma do ukrycia; w programie występują również komentarze filmowe i najnowsze wiadomości. „Tomasz Lis na żywo” (TVP2) zaproszeni do studia goście odpowiadają na pytania prowadzącego Tomasza Lisa, i widowni zgromadzonej w studio, która bierze udział w dyskusji.

113 PUBLICYSTYKA W POLSKIEJ TELEWIZJI – kształtowanie opinii publicznej
„Warto rozmawiać” (TVP2) Jana Pospieszalskiego - goście reprezentują różne opcje i poglądy, nieraz skrajne; dyskusja w programie to przeciwstawne racje, starcie argumentów i poszukiwania możliwych rozwiązań. „Celownik” (TVP1) - reporterzy swoich bohaterów spotykają wszędzie, także w miejscach, gdzie kamera filmowa nigdy wcześniej nie dotarła; są świadkami codziennej krzywdy i szczęścia; przedstawiają poruszające historie i prawdziwe problemy zwykłych ludzi. „Sprawa dla reportera” (TVP1) Elżbiety Jaworowicz - niezwykle popularny program interwencyjny zajmujący się trudnymi, konfliktowymi sprawami społecznymi; tematy pochodzą z listów, telefonów, i i zgłoszeń ludzi, którzy szukają pomocy. „Plus i minus” (TVPInfo) - magazyn ekonomiczny; aktualne wydarzenia w gospodarce, na giełdach i rynkach walutowych. „Szkło kontaktowe” (TVN24)- podsumowujące w dowcipny sposób wydarzenia dnia; prowadzący i goście, znani polscy satyrycy, w luźnej konwencji komentują bieżące wydarzenia polityczne; w programie uczestniczą też widzowie, dzwoniąc albo wysyłając SMS-y lub e. „Interwencja” oraz „Interwencja Extra” (Polsat)- magazyn reporterski zajmujący się trudnymi sprawami i problemami wymagającymi interwencji.

114 INFOTAINMENT = INFOROZRYWKA
Informacje w serwisach telewizyjnych lub programy, bazujące na rozrywce. Powód: zwiększenie popularności wśród widzów i konsumentów. Infotainment to zjawisko wywodzące się z telewizji, obecne również w Internecie. INFOTAINMENT INFORMATION + ENTERTAINMENT

115 Skąd bierze się popularność programów typu reality shows?

116 Napisz krótką rozprawkę na temat: „Mój ulubiony program telewizyjny”
Zadanie na AFD Napisz krótką rozprawkę na temat: „Mój ulubiony program telewizyjny” Napisz krótki (kilka zdań) wstęp, rozwinięcie (5 tez) i zakończenie (klika zdań podsumowania).

117 V) BADANIE MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH w Polsce

118 Czy ktoś z Państwa brał udział w badaniu mediów?

119 W jakim celu bada się rynek mediów i odbiorców przekazów medialnych?

120 POWODY BADANIA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH
potrzeba skonstruowania odpowiedniej grupy docelowej, będącej odbiorcami przekazów reklamowych (tzw. targetu); historia badania mediów elektronicznych, rozpoczęła się z inicjatywy reklamodawców właśnie, a nie samych właścicieli stacji; wyobraź sobie, iż jesteś właścicielem lokalnej stacji radiowej; jak możesz udokumentować wielkość grup Twoich słuchaczy? media drukowane mogą wykazać się wysokością nakładów oraz wynikami sprzedaży, a Ty jako nadawca elektroniczny, nie masz żadnych „twardych” informacji na ten temat. konstrukcja „ramówek”

121 Czym jest „telemetria”?

122 TELEMETRIA JAKO BADANIE OGLĄDALNOŚCI
Telemetria to elektroniczny system pozwalający pozyskiwać i przetwarzać dane (z minutową dokładnością) z panelu gospodarstw domowych wyposażonych w telewizory. Pomiar sygnału telewizyjnego urządzenia elektronicznego podłączonego do telewizora pozwalają określić, czy telewizor jest włączony oraz jaki kanał oglądają domownicy. Niezwykle pomocnym narzędziem jest pilot telemetryczny, którego używają respondenci w momencie oglądania. „lokalizuje” on daną osobę, ma również możliwość wydawania opinii o programie, czy rejestrowaniu gości. Każdy domownik posiada swój własny guzik, za pomocą którego można odnotować co, kiedy i jak długo ogląda np. dziecko lat 12, mężczyzna lat 45 czy emerytka lat 70.

123 C0 możemy zmierzyć za pomocą telemetrii?

124 CO MOŻEMY BADAĆ ZA POMOCĄ TELEMETRII?
informacje o gospodarstwach domowych posiadających odbiorniki telewizyjne: opis zjawiska przepełnienia reklamami czasu emisyjnego stacji telewizyjnych, najchętniej oglądane programy według typologii programowej, największych reklamodawców telewizyjnych, udziały w oglądalności stacji TV w czasie całej doby oraz w porze najwyższej oglądalności tzw. prime time, średni czas spędzony przed telewizorami, konsumpcja TV i zasięg w zróżnicowanych grupach docelowych, procentowy udział czasu programów w ramach typologii programowej w stacjach, udziały w rynku stacji telewizyjnych według wieku widzów, miejsca zamieszkania, dostępu do kabla i satelity, dochodów netto i wykształcenia.

125 SYSTEM „SIEDMIU KROKÓW” STOSOWANY W BADANIACH TELEMETRYCZNYCH PRZEZ AGB NIELSEN
Pierwszy krok: Analiza struktury społeczeństwa; Drugi krok: Wybór grupy rodzin, która pozwoli odtworzyć strukturę demograficzną Polski w mniejszej skali (budowa panelu telemetrycznego); Trzeci krok: Instalacja mierników telemetrycznych, dzięki którym gromadzone są informacje; Czwarty krok: Codzienna transmisja danych od rodzin do komputerowej „biblioteki” AGB Nielsen Media Research; Piąty Krok: Obróbka danych i stworzenie z tysięcy elementów jednej spójnej bazy danych; Szósty Krok: Opisanie sekunda po sekundzie, jakie programy były nadawane przez poszczególne stacje; Siódmy krok: Przekazanie klientom AGB Nielsen Media Research plików, które po umieszczeniu w oprogramowaniu dają pełny obraz widowni telewizyjnej .

126 SYSTEM SIEDMIU KROKÓW POMIARU TELEMETRYCZNEGO - SCHEMAT

127 Źródło: AGB Nielsen Audience Measurement 31.01-06.02. 2011
TELEMETRIA - wyniki Źródło: AGB Nielsen Audience Measurement

128 Źródło: AGB Nielsen Audience Measurement 31.01-06.02. 2011
TELEMETRIA - wyniki Źródło: AGB Nielsen Audience Measurement

129 Źródło: AGB Nielsen Audience Measurement 31.01-06.02. 2011
TELEMETRIA - wyniki Źródło: AGB Nielsen Audience Measurement

130 BADANIA SŁUCHALNOŚCI „dzienniczek” - metoda ta wymaga od respondentów dokładnego oznaczania momentów słuchania radia i słuchanej stacji w dostarczanym przez ankieterów przed badaniem specjalnym dzienniczku; pomiar może obejmować od jednego dnia do czterech tygodni, przy czym najczęściej stosowane są dzienniczki jedno lub dwutygodniowe; każdy dzień podzielony jest na pasma - najczęściej 15-minutowe; DAY AFTER RECALL bada zasięg dzienny, informuje o tym, jaki odsetek respondentów słuchał danej radiostacji „wczoraj”, czyli w dniu poprzedzającym badanie-wywiad; zasięg dzienny danej stacji w danym odcinku czasu jest równy liczbie osób, które przynajmniej raz słuchały stacji w tym odcinku czasu;

131 BADANIA SŁUCHALNOŚCI, CD.
zasięg tygodniowy - informacja o tym, jaki odsetek respondentów słuchał danej stacji co najmniej raz w ciągu ostatnich 7 dni; zasięg w kwadransach (pasma czasowe słuchania radia) - informacja o tym, jaki odsetek respondentów słuchał danej stacji w poszczególnych przedziałach czasowych zdefiniowanych w kwadransach, które można zgrupować w dowolne przedziałów czasowe, nawet kilkugodzinne; Audytorium Średniego Kwadransa (AQH) - odsetek słuchaczy, którzy słuchali programu stacji przez co najmniej 5 minut w ciągu średniego kwadransa doby;

132 Badania słuchalności, cd.
średni czas słuchania - przypadający na jednego słuchacza stacji, liczony dla doby, w minutach; udziały w rynku (ze względu na czas słuchania) - średni udział w czasie słuchania każdej stacji radiowej w kwadransie lub innym zdefiniowanym przedziale czasowym; analiza struktury obrazuje skład społeczno-demograficzny słuchaczy danej stacji; analizy współsłuchalności - jaki odsetek słuchaczy jednej stacji, słucha również innych; Affinity Index - stopień pokrycia się cech respondentów z grupy docelowej z badaną populacją.

133 BADANIA INTERNETU - powody
według badań przeprowadzonych przez comScore World Metrix, w grudniu 2009 roku liczba internautów przekroczyła na świecie próg jednego miliarda; jak wynika z podobnych badań firmy Megapanel, w Polsce pod koniec 2009 roku zanotowano 13,1 miliona internautów powyżej 7 roku życia; Użytkownicy Internetu ze względu na swoją charakterystykę społeczno - demograficzną, stanowią atrakcyjną grupę docelową dla wielu kategorii produktów i usług.

134 BADANIA INTERNETU CZY BADANIA W INTERNECIE?
 badania Internetu: badanie medium i jego zawartości (off-line); badania w Internecie: badania realizowane on-line.

135

136 TYPY BADAŃ PRZEPROWADZANYCH W INTERNECIE
badanie typu traffic pozwalającą na identyfikowanie użytkowników monitorowanych stron bez naruszania ich prywatności; informacje o dokonywanych odsłonach , stanowiących podstawę definiowania liczby i długości wizyt, przesyłane są automatycznie do centrum obliczeniowego, gdzie następuje bieżąca aktualizacja wyników.

137 TYPY BADAŃ PRZEPROWADZANYCH W INTERNECIE
ankiety pop-up – gromadzą dane socjo-demograficzne Internautów oraz dane o sposobie korzystania z Internetu; wyświetlane są losowo reprezentatywnej próbie polskich użytkowników sieci; badania z użyciem programu netPanel – narzędzie instalowane na komputerze wyłącznie za zgodą internauty decydującego się na udział w badaniu; nie angażując internauty, program monitoruje sposób korzystania z Internetu przez użytkownika.

138 TYPY BADAŃ PRZEPROWADZANYCH W INTERNECIE
badania typu HeatMap jest badaniem składającym się z dwóch modułów: LinkMapa, która informuje o kliknięciach Internautów w linki i elementy klikane, znajdujące się na poszczególnych stronach internetowych. Wyniki badania są udostępniane w postaci mapy kliknięć widocznej bezpośrednio na witrynie. ClickMapa, która odwzorowuje wszystkie kliknięcia, wykonane na stronie i prezentuje je w formie mapy temperatury najczęściej odwiedzanych punktów.

139 CLICK MAPA - PRZYKŁAD

140 NAJCZĘSTSZE TYPY BADAŃ PRZEPROWADZANYCH W INTERNECIE
Badania typu FGI w którym jednocześnie bierze udział kilka osób. O wyznaczonej porze zasiadają przed własnymi komputerami, aby przez kilkadziesiąt minut dzielić się swoimi opiniami na wybrany temat. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwa moderator, który dba o prawidłowy przebieg dyskusji, kontrolując, by toczyła się wokół wyznaczonych tematów. W każdej chwili z moderatorem może skontaktować się osoba, zlecająca badania, aby przekazać swoje uwagi lub zadać dodatkowe pytania, zainspirowane toczącą się dyskusją.

141 FGI - przykład

142 TYPY BADAŃ PRZEPROWADZANYCH W INTERNECIE
prerekrutacja – respondentów rekrutuje się telefonicznie, przez Internet lub zwykłą pocztę i zaprasza do uczestnictwa w badaniu. Jeśli respondent się zgadza otrzymuje adres Internetu, który musi odwiedzić, aby wziąć udział w projekcie. stationary display – boks umieszczany jest na stronie internetowej firmy i zachęca do udziału w sondażu, respondenci po kliknięciu na przycisk są kierowani do kwestionariusza. grupy fokusowe czyli „zogniskowany wywiad grupowy” z dużą rolą aktywnego prowadzącego (moderatora), który zadaje pytania - prowadzi wywiad równocześnie z kilkoma osobami. Mocno akcentowana jest aktywność uczestników, interakcje i wymiana poglądów. Rozmowy odbywają się na internetowych forach dyskusyjnych, często z udziałem kamer.


Pobierz ppt "WSPÓŁCZESNE MEDIA W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google