Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Olga Kurek konsultacje: wtorek 10:00-12:00, p. 302.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Olga Kurek konsultacje: wtorek 10:00-12:00, p. 302."— Zapis prezentacji:

1 mgr Olga Kurek e-mail: okurek@wsiz.rzeszow.pl konsultacje: wtorek 10:00-12:00, p. 302

2 Rynek prasowy w Polsce (pojęcia, systematyka i rodzaje prasy). Wydawcy prasy w Polsce. Rynek agencji informacyjnych. Rynek radiowy i telewizyjny w Polsce (media publiczne, media komercyjne, nadawcy społeczni). Rankingi czytelnictwa, słuchalności, oglądalności. Komercjalizacja i tabloidyzacja współczesnych mediów Polsce. Koncerny medialne jako przykład koncentracji kapitału. KRRiTv – struktura, zadania, kompetencje. Badania mediów tradycyjnych i elektronicznych.

3 W skład oceny końcowej wchodzą następujące kryteria: 10p. Obecność – 10p. 40p Aktywność + praca na zajęciach – 40p. 50p Kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach – 50p. Ocena końcowa wynika z następujących przedziałów punktowych: 91 p. -100 p. – bdb (5,0) 81 p. – 90 p. - +db (4,5) 71 p. - 80 p. – db (4,0) 61 p. – 70 p. - +dst (3,5) 51 p. – 60 p. – dst (3,0) 0 p. – 50 p. – ndst (2,0)

4

5 Konkurs 1.

6 prywatyzacja sektora prasowego prawie całkowita prywatyzacja sektora prasowego (1.przekazanie pisma na poczet skarbu państwa; 2. wystawienie pisma na przetarg; 3. uwłaszczenie zespołu redakcyjnego); kapitał zagraniczny otwarcie rynku medialnego na kapitał zagraniczny; demonopolizacja działalności kolportażowej; utworzenie KRRiTv utworzenie KRRiTv jako organu konstytucyjnego; sektora mediów publicznych i komercyjnych stworzenie sektora mediów publicznych i komercyjnych (w mediach elektronicznych); likwidacja monopolistycznej uprzywilejowanej pozycji RSW- prasa, książka, ruch;

7 likwidacjacenzury likwidacja instytucjonalnej, prewencyjnej cenzury państwowo- partyjnej; możliwość funkcjonowania w eterze nadawców komercyjnych; system rejestracyjny prasy; obowiązujący system rejestracyjny prasy; rynek prasowy wydawcy zastąpiony rynkiem prasowym czytelnika i reklamodawcy rynek prasowy wydawcy zastąpiony rynkiem prasowym czytelnika i reklamodawcy; działalność w sferze mediów jest działalnością gospodarczą działalność w sferze mediów jest działalnością gospodarczą (każdy program czy tytuł jest towarem, który produkuje się głównie z chęci zysku).

8 KRRiT lub KRRiT to organ konstytucyjny, który stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, powstały na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku. Struktura KRRiT: W skład Rady wchodzi 5 członków; są oni wybierani przez: Sejm – 2 członków, Senat – 1, Prezydenta RP – 2. Kadencja członków KRRiT wynosi 6 lat. Ta sama osoba nie może zostać ponownie wybrana na pełną kadencję. Ze swojego grona Rada wybiera przewodniczącego i zastępcę (na wniosek przewodniczącego). Główne zadania: stanie na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji; określanie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych; rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych; sprawowanie kontroli nad działalnością nadawców w zakresie określonym ustawą; organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych; określanie wysokości opłat za udzielanie koncesji oraz wpis do rejestru;

9 Odwołując się do własnej wiedzy i pamięci, jakie wydarzenia z ostatnich dwudziestu lat można uznać za przełomowe na rynku mediów w Polsce?

10 1989 – Gazeta Wyborcza 1989 – Gazeta Wyborcza – pierwszy wolny dziennik ogólnopolski; 1990 – likwidacja GUKPiW 1990 – likwidacja GUKPiW= oficjalne zniesienie cenzury; 1992 KRRiTv; 1992 – ustawa o KRRiTv; 1993 – Polsat 1993 – Polsat – pierwsza komercyjna ogólnopolska stacja telewizyjna; 1994 – Radio ZET, RFM FM 1994 – Radio ZET, RFM FM – pierwsze komercyjne ogólnopolskie stacje radiowe; 1994 – Radio Maryja 1994 – Radio Maryja uzyskało koncesję ogólnopolską; 1995 – Wirtualna Polska 1995 – Wirtualna Polska – pierwszy portal internetowy; 1997 – TVN 1997 – TVN – konkurencyjna dla Polsatu stacja komercyjna; 2001 – Newsweek – 2001 – Newsweek – nowy wzór tygodnika opiniotwórczego; 2001 – Metro 2001 – Metro – pierwszy bezpłatny dziennik ogólnopolski; 2001 – TVN 24 2001 – TVN 24 – pierwszy całodobowy kanał informacyjny; 2003 – Fakt 2003 – Fakt – pierwszy tabloid wzorowany na niemieckim Bild; 2010 2010 – prace nad nową ustawą medialną.

11 Skąd pochodzi słowo gazeta?

12 gazeta gaza, dla określenia drobnej monety, za którą nabywano dzienniki w średniowiecznej Wenecji Pochodzenie słowa gazeta nie jest do końca jasne. Wywodzi się przypuszczalnie z włoskiego gaza, dla określenia drobnej monety, za którą nabywano dzienniki w średniowiecznej Wenecji. Gaza oznacza też srokę logow dziennikach włoskich. Gaza oznacza też srokę, którą w charakterze logo często umieszczano w dziennikach włoskich. hebrajskie izgard, tłumaczone jako herold, goniec, zwiastun. Być może źródłosłów gazety to hebrajskie izgard, tłumaczone jako herold, goniec, zwiastun.

13 Co to jest prasa?

14 prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem lub nazwą, numerem bieżącym i datą prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem lub nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; wyraz prasa pochodzi od prasy do winogron, której Jan Gutenberg używał w drukowaniu swoich pierwszych dzieł wyraz prasa pochodzi od prasy do winogron, której Jan Gutenberg używał w drukowaniu swoich pierwszych dzieł

15 RYNEK DZIENNIKÓW

16 Czym jest dziennik? Jakie funkcje spełnia?

17 dziennik ogólno informacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu dziennik zgodnie z ustawą o prawie prasowym ogólno informacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu (art. 7, pkt. 2.2).

18 szczególną rolę społeczną głodu informacyjnego pełnią szczególną rolę społeczną polegającą na zaspokajaniu głodu informacyjnego; dopełnienia, poszerzenia dzienniki stanowią pewien rodzaj dopełnienia, poszerzenia wiadomości uzyskiwanych prze radio i telewizję; obowiązkiem zawodowym lektura prasy jest często obowiązkiem zawodowym wielu ludzi, którzy interesują się informacjami giełdowymi, gospodarczymi, kulturalnymi czy sportowymi; informacji użytkowej w prasie codziennej szukamy tzw. informacji użytkowej, czyli programów kin, teatrów, recenzji wystaw, informacji o dyżurach aptek. itp.

19 Jakie dzienniki ogólnopolskie występują na polskim rynku prasowym?

20 Wyniki badania PBC za okres czerwiec 2010 - listopad 2010 r. (dane: Związek Kontroli Dystrybucji Prasy) (dane: Związek Kontroli Dystrybucji Prasy) tabloid

21 Wyniki Badania PBC za okres czerwiec 2010 - listopad 2010 r (dane: Związek Kontroli Dystrybucji Prasy) (dane: Związek Kontroli Dystrybucji Prasy)

22 RYNEK CZASOPISM

23 czasopismo druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku Pod pojęciem czasopismo należy rozumieć druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku (Art. 7. ustawy o prawie prasowym). Obecnie na prasowym rynku Polski jest około 5,5 tys. czasopism Obecnie na prasowym rynku Polski jest około 5,5 tys. czasopism.

24 bardzo liczna w roku 2000 istniało 55 dzienników i 5 500 czasopism grupa czasopism jest bardzo liczna w porównaniu z dziennikami i zdecydowanie dominuje na polskim rynku prasowym (szacuje się, że w roku 2000 istniało 55 dzienników i 5 500 czasopism); dynamicznie rozwijająca się jest to grupa dynamicznie rozwijająca się; labilność (zmienność)- charakteryzuje ją także labilność (zmienność)-na polskim rynku prasowym częste są przykłady wprowadzania nowego pisma, które upada po kilku numerach; niszy"chwytliwy pomysł na formułę nowego pisma barierą w rozwoju jest konieczność znalezienia niezagospodarowanej dotąd "niszy" rynkowej, a także chwytliwy pomysł na formułę nowego pisma; wielofunkcyjność opiniotwórczej, edukacyjnej i rozrywkowej, ubocznie także informuje. eskapistyczną, wielofunkcyjność - oprócz pełnienia funkcji opiniotwórczej, edukacyjnej i rozrywkowej, ubocznie także informuje. Po roku 90. mamy też do czynienia z funkcją eskapistyczną, która polega na specyficznym przedstawianiu rzeczywistości, kreowania świata, którego zwykły czytelnik nigdy nie pozna (Viva,Cosmopolitan).

25 Wyróżnia się 7 subkategorii czasopism: tygodniki tygodniki dwutygodniki dwutygodniki miesięczniki miesięczniki dwumiesięczniki dwumiesięczniki kwartalniki kwartalniki półroczniki półroczniki roczniki roczniki dekadówki od 1990 ukazują się tzw. dekadówki

26 Jaką tematykę poruszają czasopisma?

27 opiniotwórcze (społeczno-ekonomiczno-kulturalno- gospodarcze) opiniotwórcze (społeczno-ekonomiczno-kulturalno- gospodarcze) popularnonaukowe popularnonaukowe lifestylowe lifestylowe shoppingowe shoppingowe sportowe sportowe motoryzacyjne motoryzacyjne hobbystyczne hobbystyczne poradnikowe poradnikowe kulinarne kulinarne ogłoszeniowe ogłoszeniowe kobiece kobiece młodzieżowe młodzieżowe telewizyjne telewizyjne męskie męskie erotyczne erotyczne

28 Wyniki Badania PBC za okres czerwiec 2010 - listopad 2010 r

29

30

31

32 PRASA OPINII

33 Czym jest tzw. prasa opinii? Czym jest tzw. prasa opinii? Do jakiego czytelnika jest skierowana? Do jakiego czytelnika jest skierowana? Jaką tematykę porusza? Jaką tematykę porusza?

34 elitarną grupę grupa nieliczna - ok. 100 tytułów, przeważnie tygodników i miesięczników, tworząca elitarną grupę periodyków najbardziej opiniotwórczych, po które sięgają czytelnicy z wyższym wykształceniem, należący do elit politycznych i społecznych, najaktywniejsi i najambitniejsi pod względem potrzeb kulturalnych; duże materiały tekstowe ich zawartość to w przeważającej części duże materiały tekstowe, a nie ilustracje, które jeśli w ogóle występują, to niesamodzielnie, uzupełniając jedynie tekst; aktualne problemy społeczne, polityczne, gospodarcze, ideologiczne podejmują wszystkie aktualne problemy społeczne, polityczne, gospodarcze, ideologiczne w wymiarze krajowym i międzynarodowym; specjaliści i eksperci duży udział w przedstawianych materiałach mają bardzo często nie tylko dziennikarze, ale także specjaliści i eksperci wypowiadający się na dany temat; ogranicza miejsce na reklamę prasa opinii ogranicza miejsce na reklamę i płatne ogłoszenia.

35 Konkurs 2.

36 Wymień polskie tygodniki opiniotwórcze?

37 Angora Angora Polityka Polityka Forum Forum Wprost Wprost Newsweek Newsweek Przekrój Przekrój Przegląd Przegląd Gazeta Polska Gazeta Polska Najwyższy Czas Najwyższy Czas Nie Nie Uważam Rze Uważam Rze Tygodnik Powszechny Tygodnik Powszechny

38

39

40

41

42

43

44

45 Czym jest tabloid? Czym jest tabloid? Jakie inne określenia używane są na ten typ prasy? Jakie inne określenia używane są na ten typ prasy? Do jakiego czytelnika skierowane są tabloidy? Do jakiego czytelnika skierowane są tabloidy? Jaką tematykę poruszają? Jaką tematykę poruszają?

46 tabloid =brukowiec, bulwarówka, prasa bulwarowa, szmatławiec tabloid =brukowiec, bulwarówka, prasa bulwarowa, szmatławiec specjalny format edycyjny specjalny format edycyjny penny-press w nurcie yellow journalism; początki tego rodzaju wydawnictw sięgają XIX-wiecznych tzw. penny-press w nurcie yellow journalism; do szerokich rzesz mało wykształconej ludności, tanią sensacją tabloidy skierowane są do szerokich rzesz mało wykształconej ludności, dlatego też zawarte w nich informacje często przesycone są tanią sensacją - tytuły tekstów są populistyczne i dosadne; dużo zdjęć, a mało tekstu; przesycone są erotyką; zawierają dużo zdjęć, a mało tekstu; ilustracje oraz zdjęcia często zawierają szokujące sceny, nierzadko przesycone są erotyką; tematyce sportowej zazwyczaj dużo uwagi poświęcone jest tematyce sportowej; odwołują się do emocji tabloidy odwołują się do emocji, prowokują, nierzadko przekraczają normy dziennikarskie; Fakt oraz Super Express. w Polsce dużą popularność zdobyły Fakt oraz Super Express.

47 degradacja kultury masowej wytwarzanie w mediach tandety degradowanie wiedzy odbiorcy (ogłupianie odbiorcy) posługiwanie się stereotypami i mitami zmniejszona odpowiedzialność za słowo stwarzanie wrażenia, że rację ma większość ograniczenie wolności osoby publicznej poniżanie odbiorcy

48

49 czytelnictwo nakład sprzedaż Np. Gazeta Wyborcza Nakład: 489 665 Sprzedaż: 370 407 Czytelnictwo: ok. 5 000 000 tygodniowo

50 ZKDP kontroluje obecnie 463 tytuły prasowe wydawane przez członków tej organizacji. Każdy z nich co miesiąc deklaruje wysokość nakładu i rozpowszechniania tytułu prasowego zgłoszonego do kontroli. W ten sposób zbierane są informacje m.in. o: nakładzie, wysokości sprzedaży egzemplarzowej i prenumeraty, w tym e- wydań (dla pism płatnych), liczbie egzemplarzy rozdanych lub rozesłanych bezpłatnie, zwrotach, geograficznej strukturze rozpowszechniania (w podziale na województwa.

51 Standardowe badanie czytelnictwa, na próbie 48.000 respondentów w roku, obejmujące około 200 tytułów prasowych; Dobór próby jest losową reprezentacją ogółu ludności Polski w wieku 15-75 lat. Próba ma charakter imienny i jest dobierana z operatu PESEL.

52

53 Pytania o czytelnictwo wspomagane są wyświetlanymi na monitorze winietami pism. Ponieważ kolejność wyświetlania winiet reguluje program, jest ona w pełni losowa.

54 Czytelnikami prasy są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Przy czym Panie wolą magazyny, a Panowie dzienniki.

55 Ponad połowa czytelników prasy (57%) to ludzie poniżej 44 roku życia.

56 Czytelnicy prasy, to osoby wykształcone, 60% ma wykształcenie średnie lub wyższe.

57 Czytelnicy prasy, to wbrew powszechnym sądom, osoby nie osiągające średnich krajowych dochodów.

58 Większość czytelników mieszka w średnich lub dużych miastach.

59

60 zagraniczny kapitał pojawił się w polskiej prasie na początku lat dziewięćdziesiątych zagraniczny kapitał pojawił się w polskiej prasie na początku lat dziewięćdziesiątych, wraz z początkiem transformacji ustrojowej; dzięki zmianom politycznym możliwe stały się zmiany prawne, które w konsekwencji doprowadziły do likwidacji ówczesnego właściciela większości polskich pism – RSW Prasa – Książka – Ruch; Polskabardzo atrakcyjny rynek dla zagranicznych inwestorów niską cenę szereg pism z wieloletnią tradycją, zapleczem redakcyjnym i stałymi czytelnikami Polska była i jest postrzegana jako bardzo atrakcyjny rynek dla zagranicznych inwestorów ; giganci medialni korzystali z niepowtarzalnej okazji, iż można była nabyć za niską cenę szereg pism z wieloletnią tradycją, zapleczem redakcyjnym i stałymi czytelnikami; gloryfikacja otwartości rynku informacyjnego, chęć pozbycia się balastu mediów państwowych napływowi zagranicznego kapitału towarzyszyła gloryfikacja otwartości rynku informacyjnego, chęć pozbycia się balastu mediów państwowych, a jednocześnie brak instytucji i osób umiejących sterować ruchem kapitałowym; w mediach drukowanych nie ma żadnych ograniczeń co do obecności kapitału zagranicznego (w przeciwieństwie do mediów elektronicznych).

61 Rok powstania: 1989 Prezes: Piotr Niemczycki Agora S.A. jest właścicielem m.in.: Gazeta Wyborcza Metro Avanti Cztery Kąty Wysokie Obcasy Dziecko Gazeta Telewizyjna Poradnik Domowy Logo Sieć kin Helios Radio Złote Przeboje Roxy FM TOK FM gazeta.pl AMS – reklama outdoorowa

62 Rok powstania: 1994 Axel Springer Polska jest właścicielem m.in.: Fakt (niem. Das Bild) Przegląd Sportowy Forbes Newsweek Auto Świat (niem. Das Auto Bild) Komputer Świat

63 Rok powstania: 1984 Dyrektorzy: Mariusz Walter, Łukasz Wejchert, Wojciech Kostrzewa ITI jest właścicielem m.in.: TVN TVN 7 TVN 24 TVN Style TVN Turbo TVN Meteo TVN International TVN Warszawa TVN CNBC Biznes Telewizja n Multikono ITI Cinema Legia Warszawa Onet.pl Tygodnik Powszechny Mango 24

64 Rok powstania: 1991 Bauer Media Group jest właścicielem m.in.: RMF FM RMF Classic RMF MAXXX Miasto Muzyki RMF24.pl Interia.pl Drukarnia BDN

65 Rok powstania: 1992 Prezes: Zygmunt Solorz-Żak Polsat jest właścicielem m.in.: Polsat Polsat 2 Polsat News Polsat Play Polsat Cafe Polsat Film Cyfrowy Polsat TV Biznes Jim Jam Polsat Futbol Polsat Sport Polsat Spor Extra Polsat Sport HD Fundacja Polsat Powszechne Towarzystwo Emerytalne Polsat

66 Rok powstania: 1993 Założyciel: Andrzej Woyciechowski EUROZET jest właścicielem m.in.: Radio ZET Chilli ZET Planeta FM Antyradio Radio Plus RRM Studio ZET Fundacja Radia ZET

67 Grupa Radiowa Time S.A. jest właścicielem m.in.: Radio Eska Eska Rock VOX FM

68 Jakie są pozytywne oraz negatywne aspekty koncentracji kapitału w rękach zagranicznych właścicieli?

69 wzbogacenie oferty wydawniczej i specjalizacja pism; zmiana jakości pism (lepszy papier, lepsze zdjęcia, nowa szata graficzna, layout, format, dodatki); pojawienie się mechanizmu konkurencji; transfer technologii; kultura zarządzania; rozbudowa infrastruktury redakcyjnej; wzrost kwalifikacji zatrudnionych; pojawienie się zupełnie nowych zawodów; (wizażysta, stylista).

70 komercjalizacja; obniżenie jakości pism (plotkarstwo, żerowanie na sensacji, hołdowanie niskim gustom); wzrost oglądactwa pism, zamiast ich czytelnictwa; zjawisko postępującej koncentracji i pojawiająca się groźba monopolu (w szczególności na rynkach regionalnych); przenoszenie obcych wzorców kulturowych; zjawisko latynoamerykanizacji mediów, czyli serwowania pustych i jałowych treści przerysowanych z tego samego szablonu; trudno jest ustalić rzeczywistego właściciela; ceny dumpingowe ; ingerencja w politykę redakcyjną; utrata niezależności; groźba transferu zysków za granicę.

71 Konkurs: przyporządkuj nazwy mediów do odpowiednich koncernów

72

73 Jakie wyróżniamy media elektroniczne ze względu na formę własności oraz ofertę programową?

74 MEDIA PUBLICZNE MEDIA KOMERCYJNE MEDIA SPOŁECZNE Telewizja Polska Polskie Radio np. TVN, Polsat np. RMF FM, Eska np. Radio Maryja np. Radio Fara

75 własność Skarbu Państwa stanowią własność Skarbu Państwa, nie będącą - w odróżnieniu od mediów komercyjnych - własnością prywatnego kapitału; zobowiązany jest do szerzenia tzw. społecznej misji programowej publiczny środek masowego przekazu ustawowo zobowiązany jest do szerzenia tzw. społecznej misji programowej, bowiem generowanie zysków nie jest dla niego podstawowym zadaniem.

76 Jaką misję mają do spełnienia media publiczne w Polsce?

77 programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby całego społeczeństwa oraz społeczności lokalnych tworzenie i rozpowszechnianie programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby całego społeczeństwa oraz społeczności lokalnych; twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej; wiedzy o języku polskim upowszechnianie wiedzy o języku polskim; potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym;

78 rzetelne ukazywanie całej różnorodności wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą rzetelne ukazywanie całej różnorodności wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą; kształtowaniu się poglądów obywateli sprzyjanie swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej; uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowis umożliwianie obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej; respektowanie chrześcijańskich wartości respektowanie chrześcijańskich wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki; umacnianiu rodziny służenie umacnianiu rodziny; kształtowaniu postaw prozdrowotnych służenie kształtowaniu postaw prozdrowotnych; zwalczaniu patologii społecznych służenie zwalczaniu patologii społecznych.

79 Wymień tytuły jak największej liczby programów telewizyjnych i radiowych, które odzwierciedlają misję mediów publicznych i podaj uzasadnienie.

80 Jakie media tworzą publiczny sektor w Polsce?

81 Telewizję publiczną I,II iTV Polonia regionalnych programów telewizyjnych (17): TVP Info, TVP Kultura, TVP Sport, TVP Historia, TVP Seriale. Telewizję publiczną, w myśl art. 26 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji tworzy Telewizja Polska - Spółka Akcyjna zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów: I,II iTV Polonia oraz regionalnych programów telewizyjnych (17) + kanały tematyczne: TVP Info, TVP Kultura, TVP Sport, TVP Historia, TVP Seriale. Oddziały terenowe Telewizji Polskiej S.A. mają swoje siedziby w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

82 od 1952 roku od 1970 roku od 1993 roku od 2007 roku od 2006 roku od 2005 roku od 2007 roku od 2010 roku

83

84 Wiesław Walendziak (1993-1996) Ryszard Miazek (1996-1998) Robert Kwiatkowski (1998-2004) Jan Dworak (2004-2006) Bronisław Wildstein (2006-2007) Andrzej Urbański (2007-2008) Piotr Farfał (p.o.) (2008-2009) Bogusław Szwedo (p.o.) (2009) Tomasz Szatkowski (p.o.) (2009-2010) Romuald Orzeł (2009 i nadal) Włodzimierz Ławniczak (p.o) (2010) Bogusław Piwowar (p.o) (2010 i nadal) Bogusław Piwowar (p.o) (2010 i nadal)

85 Radiofonię publiczną, program I, II, Trójka, IV (Radio Euro), Radio Parlament, Polskie Radio dla Zagranicy oraz stacje regionalne (17) Radiofonię publiczną, w myśl art. 26 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji tworzy spółka Polskie Radio - Spółka Akcyjna, program I, II, Trójka, IV (Radio Euro), Radio Parlament, Polskie Radio dla Zagranicy oraz stacje regionalne (17); Jako siedziby spółek radiofonii regionalnej wskazano: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Koszalin, Lublin, Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawę, Wrocław i Zieloną Górę.

86 I Program PR- I Program PR- program radiowy docierający do każdego miejsca w kraju; nadaje program o charakterze uniwersalnym, adresowany do szerokiego grona słuchaczy, wyróżniający się dużą ilością informacji. II Program PR- II Program PR- to radio kulturalne; jest fenomenem na skalę europejską, realizując program związany z wysoką kulturą muzyczną i literacką; bardzo dużo miejsca w Dwójce zajmują muzyka klasyczna i jazz, w tym unikatowe nagrania nieosiągalne na płytach. III Program PR tzw. Trójka III Program PR tzw. Trójka - słynie z dynamicznych informacji, publicystyki, reportaży i dobrej muzyki. IV Program PR- IV Program PR- jest to jedyny w Polsce program poznawczo - edukacyjny. Polskie Radio Dla Zagranicy Polskie Radio Dla Zagranicy - program skierowany dla Polonii ; pierwsze stałe audycje dla Polonii ukazały się na antenie Polskiego Radia w 1936 roku.

87

88 Jakie są kryteria nadawania statusu nadawcy społecznego przez KRRiTv?

89 KRRiTv może przyznać miano nadawcy społecznego KRRiTv może przyznać miano nadawcy społecznego instytucji emitującej na terytorium Polski program radiowy lub telewizyjny, spełniającej m.in. następujące warunki: upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną działalność charytatywną upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną, a także działalność charytatywną; respektuje chrześcijański system wartości respektuje chrześcijański system wartości; ugruntowania tożsamości narodowej zmierza do ugruntowania tożsamości narodowej; postawy patriotyczne promuje postawy patriotyczne oraz historię Polski; nie emituje reklam, telesprzedaży, sponsorowanych audycji lub innych sponsorowanych przekazów nie emituje reklam, telesprzedaży, sponsorowanych audycji lub innych sponsorowanych przekazów; nie pobiera opłat nie pobiera opłat z tytułu rozpowszechniania, rozprowadzania lub odbierania swojego programu.

90 zwolniony z opłaty za udzielenie przez KRRiTV koncesji Nadawca społeczny jest zwolniony z opłaty za udzielenie przez KRRiTV koncesji i jej ponawianie na nadawanie programu. Ze statusu nadawcy społecznego korzysta w Polsce Radio Fara i Radio Maryja. Ze statusu nadawcy społecznego korzysta w Polsce Radio Fara i Radio Maryja.

91 Polsat pierwsza 1993 Zygmunt Solorz-Żak. Polsat – pierwsza ogólnopolska telewizja komercyjna. Rozpoczęła nadawanie 5 grudnia 1993 r. o godzinie 23:15.; właścicielem stacji jest Zygmunt Solorz-Żak. TVN - Grupy TVN ITI 1997r TVN - komercyjna stacja telewizyjna, wchodząca w skład Grupy TVN należącej do grupy medialnej ITI. Rozpoczęła nadawanie w marcu 1997r.

92

93

94

95 Źródło: www.tvn.pl

96

97

98

99

100

101

102 Źródło: AGB Nielsen Media Research

103

104 RMF FM pierwsza ogólnopolska komercyjna 15 stycznia 1990r. RMF FM – pierwsza ogólnopolska komercyjna stacja radiowa, należąca do koncernu Bauer. Rozpoczęła nadawanie 15 stycznia 1990r. Radio ZET - koncernu Eurozet. 28 września 1990r. Radio ZET - komercyjna stacja radiowa, wchodząca w skład koncernu Eurozet. Rozpoczęła nadawanie 28 września 1990r.

105

106

107 Źródło: badanie Radio Track, SMG/KRC

108 Jakie znasz serwisy informacyjne w polskiej telewizji?

109 Wiadomości najchętniej oglądanym wieczornym programem informacyjnym są Wiadomości na TVP 1 - ogląda je niemal 4 mln widzów; Fakty główny rywal to Fakty stacji TVN gromadzące przed telewizorami średnio 3 mln widzów; WydarzeniaPanoramy kolejne miejsca zajmują: Wydarzenia Polsatu oraz popołudniowe wydanie Panoramy (1,5-2 mln widzów); Teleexpress, spośród popołudniowych serwisów informacyjnych pierwsze miejsce zajmuje Teleexpress, aktualnie ogląda go średnio ponad 3 mln widzów; pozostałe: INFO Serwis, Minęła dwudziesta, Dżungla polityczna, INFO Biznes.

110 Źródło: Nielsen Audience Measurement

111 Jakie znasz programy publicystyczne w polskiej telewizji?

112 Kawa na ławę (TVN24) Bogdana Rymanowskiego Kawa na ławę (TVN24) Bogdana Rymanowskiego - w programie znani dziennikarze komentują najnowsze wydarzenia w kraju, na scenie politycznej, wydarzenia społeczne, mówią o polskich szansach i zagrożeniach; charakterystyczną cechą programu jest jego luźna atmosfera, daleka od znanej z większości audycji publicystycznych ugrzecznionej formy. Kropka nad i (TVN24) Moniki Olejnik Kropka nad i (TVN24) Moniki Olejnik do której zapraszani są najważniejsze postaci sceny politycznej (choć nie tylko), dyskutujący z nią na najważniejsze ze społecznego punktu widzenia tematy; wcześniej prowadziła ona podobny w formie program Prosto w oczy, który z kolei zastąpił wcześniejszego Gościa Jedynki. Teraz My! (TVN) Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego Teraz My! (TVN) Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego, którzy rozmawiają w studiu z gośćmi politykami, artystami lub ekspertami w danej dziedzinie; jeden z nich atakuje, a drugi broni; każdy gość musi przejść przez specjalną bramkę, która prześwietla całą sylwetkę; w ten sposób prowadzący dowiadują się, co gość ma do ukrycia; w programie występują również komentarze filmowe i najnowsze wiadomości. Tomasz Lis na żywo (TVP2) Tomasz Lis na żywo (TVP2) zaproszeni do studia goście odpowiadają na pytania prowadzącego Tomasza Lisa, i widowni zgromadzonej w studio, która bierze udział w dyskusji.

113 Warto rozmawiać (TVP2) Jana Pospieszalskiego Warto rozmawiać (TVP2) Jana Pospieszalskiego - goście reprezentują różne opcje i poglądy, nieraz skrajne; dyskusja w programie to przeciwstawne racje, starcie argumentów i poszukiwania możliwych rozwiązań. Celownik (TVP1) Celownik (TVP1) - reporterzy swoich bohaterów spotykają wszędzie, także w miejscach, gdzie kamera filmowa nigdy wcześniej nie dotarła; są świadkami codziennej krzywdy i szczęścia; przedstawiają poruszające historie i prawdziwe problemy zwykłych ludzi. Sprawa dla reportera (TVP1) Sprawa dla reportera (TVP1) Elżbiety Jaworowicz - niezwykle popularny program interwencyjny zajmujący się trudnymi, konfliktowymi sprawami społecznymi; tematy pochodzą z listów, telefonów, e-maili i zgłoszeń ludzi, którzy szukają pomocy. Plus i minus (TVPInfo) - Plus i minus (TVPInfo) - magazyn ekonomiczny; aktualne wydarzenia w gospodarce, na giełdach i rynkach walutowych. Szkło kontaktowe (TVN24) Szkło kontaktowe (TVN24)- podsumowujące w dowcipny sposób wydarzenia dnia; prowadzący i goście, znani polscy satyrycy, w luźnej konwencji komentują bieżące wydarzenia polityczne; w programie uczestniczą też widzowie, dzwoniąc albo wysyłając SMS-y lub e-maile. Interwencja oraz Interwencja Extra (Polsat) Interwencja oraz Interwencja Extra (Polsat)- magazyn reporterski zajmujący się trudnymi sprawami i problemami wymagającymi interwencji.

114 Informacje w serwisach telewizyjnych lub programy, bazujące na rozrywce. Powód: zwiększenie popularności wśród widzów i konsumentów. Infotainment to zjawisko wywodzące się z telewizji, obecne również w Internecie. INFOTAINMENT INFORMATION + ENTERTAINMENT

115 Skąd bierze się popularność programów typu reality shows?

116 Napisz krótką rozprawkę na temat: Mój ulubiony program telewizyjny Napisz krótki (kilka zdań) wstęp, rozwinięcie (5 tez) i zakończenie (klika zdań podsumowania).

117

118 Czy ktoś z Państwa brał udział w badaniu mediów?

119 W jakim celu bada się rynek mediów i odbiorców przekazów medialnych?

120 grupy docelowej, potrzeba skonstruowania odpowiedniej grupy docelowej, będącej odbiorcami przekazów reklamowych (tzw. targetu); z inicjatywy reklamodawców historia badania mediów elektronicznych, rozpoczęła się z inicjatywy reklamodawców właśnie, a nie samych właścicieli stacji; wyobraź sobie, iż jesteś właścicielem lokalnej stacji radiowej; jak możesz udokumentować wielkość grup Twoich słuchaczy? media drukowane mogą wykazać się wysokością nakładów oraz wynikami sprzedaży, a Ty jako nadawca elektroniczny, nie masz żadnych twardych informacji na ten temat. konstrukcja ramówek konstrukcja ramówek

121 Czym jest telemetria?

122 Telemetria Telemetria to elektroniczny system pozwalający pozyskiwać i przetwarzać dane (z minutową dokładnością) z panelu gospodarstw domowych wyposażonych w telewizory. Pomiar sygnału telewizyjnego urządzenia elektronicznego podłączonego do telewizora pozwalają określić, czy telewizor jest włączony oraz jaki kanał oglądają domownicy. pilot telemetryczny własny guzik Niezwykle pomocnym narzędziem jest pilot telemetryczny, którego używają respondenci w momencie oglądania. lokalizuje on daną osobę, ma również możliwość wydawania opinii o programie, czy rejestrowaniu gości. Każdy domownik posiada swój własny guzik, za pomocą którego można odnotować co, kiedy i jak długo ogląda np. dziecko lat 12, mężczyzna lat 45 czy emerytka lat 70.

123 C0 możemy zmierzyć za pomocą telemetrii?

124 odbiorniki telewizyjne informacje o gospodarstwach domowych posiadających odbiorniki telewizyjne: zjawiska przepełnienia reklamami opis zjawiska przepełnienia reklamami czasu emisyjnego stacji telewizyjnych, najchętniej oglądane programy najchętniej oglądane programy według typologii programowej, największych reklamodawców największych reklamodawców telewizyjnych, prime time udziały w oglądalności stacji TV w czasie całej doby oraz w porze najwyższej oglądalności tzw. prime time, średni czas spędzony przed telewizorami, średni czas spędzony przed telewizorami, konsumpcja TV konsumpcja TV i zasięg w zróżnicowanych grupach docelowych, procentowy udział czasu programów procentowy udział czasu programów w ramach typologii programowej w stacjach, udziały w rynku stacji telewizyjnych udziały w rynku stacji telewizyjnych według wieku widzów, miejsca zamieszkania, dostępu do kabla i satelity, dochodów netto i wykształcenia.

125 Pierwszy krok: Analiza struktury społeczeństwa; Drugi krok: Wybór grupy rodzin, która pozwoli odtworzyć strukturę demograficzną Polski w mniejszej skali (budowa panelu telemetrycznego); Trzeci krok: Instalacja mierników telemetrycznych, dzięki którym gromadzone są informacje; Czwarty krok: Codzienna transmisja danych od rodzin do komputerowej biblioteki AGB Nielsen Media Research; Piąty Krok: Obróbka danych i stworzenie z tysięcy elementów jednej spójnej bazy danych; Szósty Krok: Opisanie sekunda po sekundzie, jakie programy były nadawane przez poszczególne stacje; Siódmy krok: Przekazanie klientom AGB Nielsen Media Research plików, które po umieszczeniu w oprogramowaniu dają pełny obraz widowni telewizyjnej.

126

127 Źródło: AGB Nielsen Audience Measurement 31.01-06.02. 2011

128

129

130 dzienniczek dzienniczek - metoda ta wymaga od respondentów dokładnego oznaczania momentów słuchania radia i słuchanej stacji w dostarczanym przez ankieterów przed badaniem specjalnym dzienniczku; pomiar może obejmować od jednego dnia do czterech tygodni, przy czym najczęściej stosowane są dzienniczki jedno lub dwutygodniowe; każdy dzień podzielony jest na pasma - najczęściej 15-minutowe; DAY AFTER RECALL DAY AFTER RECALL bada zasięg dzienny, informuje o tym, jaki odsetek respondentów słuchał danej radiostacji wczoraj, czyli w dniu poprzedzającym badanie-wywiad; zasięg dzienny danej stacji w danym odcinku czasu jest równy liczbie osób, które przynajmniej raz słuchały stacji w tym odcinku czasu;

131 zasięg tygodniowy zasięg tygodniowy - informacja o tym, jaki odsetek respondentów słuchał danej stacji co najmniej raz w ciągu ostatnich 7 dni; zasięg w kwadransach zasięg w kwadransach (pasma czasowe słuchania radia) - informacja o tym, jaki odsetek respondentów słuchał danej stacji w poszczególnych przedziałach czasowych zdefiniowanych w kwadransach, które można zgrupować w dowolne przedziałów czasowe, nawet kilkugodzinne; Audytorium Średniego Kwadransa (AQH) Audytorium Średniego Kwadransa (AQH) - odsetek słuchaczy, którzy słuchali programu stacji przez co najmniej 5 minut w ciągu średniego kwadransa doby;

132 średni czas słuchania średni czas słuchania - przypadający na jednego słuchacza stacji, liczony dla doby, w minutach; udziały w rynku (ze względu na czas słuchania) udziały w rynku (ze względu na czas słuchania) - średni udział w czasie słuchania każdej stacji radiowej w kwadransie lub innym zdefiniowanym przedziale czasowym; analiza struktury analiza struktury obrazuje skład społeczno-demograficzny słuchaczy danej stacji; analizy współsłuchalności analizy współsłuchalności - jaki odsetek słuchaczy jednej stacji, słucha również innych; Affinity Index - Affinity Index - stopień pokrycia się cech respondentów z grupy docelowej z badaną populacją.

133 w grudniu 2009 roku liczba internautów przekroczyła na świecie próg jednego miliarda; według badań przeprowadzonych przez comScore World Metrix, w grudniu 2009 roku liczba internautów przekroczyła na świecie próg jednego miliarda; w Polsce pod koniec 2009 roku zanotowano jak wynika z podobnych badań firmy Megapanel, w Polsce pod koniec 2009 roku zanotowano 13,1 miliona internautów 13,1 miliona internautów powyżej 7 roku życia; Użytkownicy Internetu stanowią atrakcyjną grupę docelową dla wielu kategorii produktów i usług. Użytkownicy Internetu ze względu na swoją charakterystykę społeczno - demograficzną, stanowią atrakcyjną grupę docelową dla wielu kategorii produktów i usług.

134 badania Internetu badania Internetu: badanie medium i jego zawartości (off-line); badania w Internecie badania w Internecie: badania realizowane on-line.

135

136 traffic badanie typu traffic pozwalającą na identyfikowanie użytkowników monitorowanych stron bez naruszania ich prywatności; informacje o dokonywanych odsłonach, stanowiących podstawę definiowania liczby i długości wizyt, przesyłane są automatycznie do centrum obliczeniowego, gdzie następuje bieżąca aktualizacja wyników.

137 ankiety pop-up ankiety pop-up – gromadzą dane socjo- demograficzne Internautów oraz dane o sposobie korzystania z Internetu; wyświetlane są losowo reprezentatywnej próbie polskich użytkowników sieci; programu netPanel badania z użyciem programu netPanel – narzędzie instalowane na komputerze wyłącznie za zgodą internauty decydującego się na udział w badaniu; nie angażując internauty, program monitoruje sposób korzystania z Internetu przez użytkownika.

138 badania typu HeatMap badania typu HeatMap jest badaniem składającym się z dwóch modułów: LinkMapa LinkMapa, która informuje o kliknięciach Internautów w linki i elementy klikane, znajdujące się na poszczególnych stronach internetowych. Wyniki badania są udostępniane w postaci mapy kliknięć widocznej bezpośrednio na witrynie. ClickMapa ClickMapa, która odwzorowuje wszystkie kliknięcia, wykonane na stronie i prezentuje je w formie mapy temperatury najczęściej odwiedzanych punktów.

139

140 FGIbierze udział kilka osób moderator Badania typu FGI w którym jednocześnie bierze udział kilka osób. O wyznaczonej porze zasiadają przed własnymi komputerami, aby przez kilkadziesiąt minut dzielić się swoimi opiniami na wybrany temat. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwa moderator, który dba o prawidłowy przebieg dyskusji, kontrolując, by toczyła się wokół wyznaczonych tematów. W każdej chwili z moderatorem może skontaktować się osoba, zlecająca badania, aby przekazać swoje uwagi lub zadać dodatkowe pytania, zainspirowane toczącą się dyskusją.

141

142 prerekrutacja prerekrutacja – respondentów rekrutuje się telefonicznie, przez Internet lub zwykłą pocztę i zaprasza do uczestnictwa w badaniu. Jeśli respondent się zgadza otrzymuje adres Internetu, który musi odwiedzić, aby wziąć udział w projekcie. stationary display stationary display – boks umieszczany jest na stronie internetowej firmy i zachęca do udziału w sondażu, respondenci po kliknięciu na przycisk są kierowani do kwestionariusza. grupy fokusowe grupy fokusowe czyli zogniskowany wywiad grupowy z dużą rolą aktywnego prowadzącego (moderatora), który zadaje pytania - prowadzi wywiad równocześnie z kilkoma osobami. Mocno akcentowana jest aktywność uczestników, interakcje i wymiana poglądów. Rozmowy odbywają się na internetowych forach dyskusyjnych, często z udziałem kamer.


Pobierz ppt "Mgr Olga Kurek konsultacje: wtorek 10:00-12:00, p. 302."

Podobne prezentacje


Reklamy Google