Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Fizyki Inżynieria Bezpieczeństwa Semestr I 2012/13.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Fizyki Inżynieria Bezpieczeństwa Semestr I 2012/13."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Fizyki Inżynieria Bezpieczeństwa Semestr I 2012/13

2 Literatura A.K. Wróblewski, J.A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, tom I; D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, tom I; Ch. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman, Mechanika; A. Piekara, Mechanika ogólna; 2

3 Plan wykładu 1. Przedmiot i metodologia fizyki: –czym jest fizyka; –wielkości fizyczne i ich jednostki; –układy jednostek; –matematyka w fizyce: kartezjański układ współrzędnych; wektory – dodawanie i mnożenie wektorów; pochodne i całki – podstawowe wiadomości. 3

4 2. Kinematyka punktu materialnego: pojęcie punktu materialnego; ruch punktu materialnego; prędkość i przyspieszenie; ruch jednostajny prostoliniowy; ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny. 4

5 3. Dynamika punktu materialnego: zasady dynamiki Newtona; układ inercjalny i nieinercjalny – rozkłady sił w obu układach; dynamika ruchu ciał (spadek swobodny, bloczek nieważki, równia pochyła); siła tarcia; dynamika ruchu po okręgu; zasada zachowania energii mechanicznej; praca i moc. 5

6 4. Pole grawitacyjne: prawo grawitacji; prawa Keplera; ruch w polu siły ciężkości; rzut ukośny w polu grawitacyjnym; energia kinetyczna i potencjalna (grawitacyjna). 6

7 5. Ruch falowy: drgania harmoniczne – pojęcia ogólne; przykłady ruchu harmonicznego: wahadło matematyczne; prędkość rozchodzenia się fal; równanie fali płaskiej; powstawanie i rozchodzenie się fal dźwiękowych; zjawisko Dopplera; drgania wymuszone. 7

8 6. Elektrostatyka: ładunek elektryczny; zasada zachowania ładunku elektrycznego; prawo Coulomba; pole elektryczne; natężenie pola elektrycznego; prawo Gaussa; napięcie elektryczne; pojemność elektryczna; kondensatory, łączenie kondensatorów. 8

9 7. Magnetyzm: właściwości magnetyczne substancji; wektor indukcji magnetycznej; siła Lorentza; działanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem; prawo Gaussa dla pola magnetycznego; siła elektrodynamiczna; pole magnetyczne przewodnika z prądem, prawo Amperea; oddziaływanie przewodników z prądem (definicja ampera); ruch cząstek naładowanych w polu magn. 9

10 8. Optyka: ogólne własności światła; współczynnik załamania i droga optyczna; zasada Fermata; prawo odbicia i załamania światła; równanie soczewki cienkiej; obrazy wytwarzane przez cienkie soczewki; proste przyrządy optyczne; rozszczepienie światła białego w pryzmacie; doświadczenie Younga; dyfrakcja i interferencja światła; polaryzacja światła. 10

11 9. Kinematyka i dynamika relatywistyczna: czasoprzestrzeń; interwał czasoprzestrzenny; transformacje Galileusza i Lorentza; stożek świetlny; jednoczesność zdarzeń. 11

12 10. Elementy termodynamiki: równanie stanu gazu doskonałego; pojęcie liczności materii; masa atomowa i molowa; zasady termodynamiki; przemiana izobaryczna, izochoryczna, izotermiczna i adiabatyczna. 12

13 11. Fizyka ciała stałego: ładunek jądra; rozmiary i kształt jąder; wiązania jąder; defekt masy; siły jądrowe; sztuczne reakcje jądrowe; bilans energii; klasyfikacja cząstek elementarnych. 13

14 12. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna: podstawowe jednostki określające źródło oraz działanie promieniowania na otoczenie; rodzaje promieniowania jonizującego; prawo rozpadu promieniotwórczego; okres połowicznego rozpadu. 14

15 13. Elementy mechaniki kwantowej: promieniowanie ciała doskonale czarnego; efekt fotoelektryczny; efekt Comptona; doświadczenie Sterna-Gerlacha; hipoteza de Brogliea; doświadczenie Davissona-Germera; dualizm korpuskularno-falowy; model Bohra atomu. 15


Pobierz ppt "Podstawy Fizyki Inżynieria Bezpieczeństwa Semestr I 2012/13."

Podobne prezentacje


Reklamy Google