Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skuteczne zachowania na rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skuteczne zachowania na rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Skuteczne zachowania na rynku pracy
Ćwiczenia nr 1 Rynek pracy Każdy prędzej czy później staje się elementem rynku pracy. Co kojarzy się Państwu z rynkiem pracy? Bezrobocie Stopa bezrobocia – stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji) W praktyce statystycznej stosuje się kilka podstawowych metod obliczania bezrobocia. Obejmują one: Rejestrację bezrobotnych przez urzędy pracy - rejestrowane Rejestrację osób ubiegających się o zasiłki dla bezrobotnych Badania ankietowe reprezentacyjnej grupy ludności – realne Obliczanie bezrobocia na podstawie liczby osób zarejestrowanych przez urzędy pracy jest metoda szeroko stosowaną w świecie. Znalazła ona również zastosowanie w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zależy w istotnej mierze od stopnia motywacji osób do rejestracji. Naturalną motywacją do rejestracji jest możliwość znalezienia pracy za pośrednictwem urzędu pracy. Motywacja może być osłabiona, jeśli szanse znalezienia miejsca pracy w taki sposób są znikome. W tej sytuacji część bezrobotnych może nie być zainteresowana rejestracją i w rezultacie liczba bezrobotnych nie będzie w pełni odzwierciedlać faktycznej skali zjawiska. Mogą występować inne motywacje do rejestracji w urzędach pracy. Rejestracja jest często warunkiem koniecznym do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych czy uczestnictwo w aktywnych programach rynku pracy (np. szkoleniach); wtedy widzimy, że osoby nie zarejestrowały się, po to aby znaleźć miejsce pracy; Obliczanie liczby bezrobotnych na podstawie liczby osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych nie jest często stosowaną metoda pomiaru bezrobocia; metoda ta jest głównym sposobem obliczania liczby bezrobotnych w Wielkiej Brytanii; w przypadku tej metody również mogą wystąpić odchylenia liczby osób ubiegających się o zasiłki dla bezrobotnych od faktycznych rozmiarów bezrobocia; Badania ankietowe reprezentacyjnej próby ludności kraju są szeroko stosowaną w świecie metodą obliczania liczby bezrobotnych. W Stanach Zjednoczonych stosowana jest już od czterdziestych XX wieku, choć w innych krajach wprowadzono ją później. Od 1992 roku znajduje się ona również zastosowanie w Polsce, gdzie jest znana pod nazwą badania aktywności ekonomicznej ludności (w skrócie BAEL). Badaniem w Polsce obejmuje się reprezentacyjną próbę ludności w wieku 15 lat i więcej, pochodzącą z około 22 tysięcy gospodarstw domowych. Od IV kwartału 1999 roku badania prowadzi się metoda obserwacji ciągłej tj. bada się aktywność ekonomiczną ludności w każdym tygodniu w ciągu kwartału (wcześniej przeprowadzano je w wybranym tygodniu kwartału w miesiącach lutym, maju, sierpniu i listopadzie) Stopa bezrobocia rejestrowanego wypada przeciętnie ok. 1,5% poniżej stopy bezrobocia ustalonej w tym badaniu.

2 Zakres tematyczny zajęć:
Rynek pracy Dokumenty aplikacyjne Rozmowa kwalifikacyjna Etykieta w biznesie

3 Bernadetta Kulinowska
ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: - obecność - aktywność na zajęciach - aktywność na platformie Blackboard KONTAKT: Bernadetta Kulinowska pokój 24, tel

4 Co słychać na rynku pracy?
Skąd takie zróżnicowanie? Ta niejednorodność jest wynikiem zarówno nierównomiernego rozwoju społeczno – gospodarczego regionów, jak i położenia geograficznego oraz zaawansowania procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych w gospodarce narodowej. Duże bezrobocie jest zwłaszcza na terenach rolniczych, co wynika z niewielkiego udziału przemysłu w lokalnej gospodarce. Stąd upadek pojedynczego zakładu na takich terenach skutkuje dramatami wielu ludzi na sporym obszarze. Podobnie lepiej jest w powiatach grodzkich, niż ziemskich. Dobrym prognostykiem jest aktywna postawa lokalnych samorządów, które dostrzegają szanse, jakie się pojawiają, a to za sprawą funduszy strukturalnych UE przeznaczonych na projekty mające na celu podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności obszarów wiejskich i zagrożonych marginalizacją, oraz programów przeznaczonych na rozwój zasobów ludzkich. Stopa bezrobocia w poszczególnych województwach wg stanu na marzec 2010 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla Polski – 12,9 % Źródło:

5 Obecna sytuacja Stopa bezrobocia w Polsce: we wrześniu – 11,5%
w sierpniu 2010 – 11,3 % w lipcu 2010 – 11,4 % w czerwcu 2010 – 11,6 % w maju 2010 – 11,9 % w kwietniu 2010 – 12,3 % w marcu 2010 – 12,9 % w lutym 2010 – 13,0 % w styczniu 2010 – 12,7 % w grudniu 2009 – 11,9 % w listopadzie 2009 – 11,4 % Przełom na polskim rynku pracy 11 maja 2010 "Rzeczpospolita" pisze, że do jesieni znajdzie pracę od 200-do 250 tysięcy bezrobotnych. Według ministerstwa pracy, bezrobocie spadło w kwietniu do poziomu 12,3 proc. "To dobre wiadomości, bo jest to spadek podobny do tych, jakie mieliśmy w czasach wysokiej koniunktury" - uważa Maciej Krak, ekonomista Fundacji CASE. Jego zdaniem, to kolejny sygnał poprawy sytuacji w gospodarce. Szef doradców premiera Michał Boni uważa, że polski rynek pracy poradził sobie z kryzysem. Jednak na wyraźne odwrócenie trendu trzeba jeszcze poczekać. Zdaniem Boniego, może się powtórzyć sytuacja z zeszłego roku, gdy bezrobocie zmalało na wiosnę, a wzrosło jesienią. Na koniec roku bezrobocie nie powinno jednak przekroczyć 12 i pół procent. Maciej Krzak uważa, że będzie jeszcze niższe i nie przekroczy 11 i 9 dziesiątych procent. Wiceminister pracy Czesława Ostrowska zwraca uwagę, że urzędy pracy proponują coraz więcej szkoleń czy prac subsydiowanych. Bezrobotni coraz częściej korzystają z tych form pomocy. Minister pracy Jolanta Fedak prognozowała też, że wskaźnik ten spadnie w kwietniu do 12,5 proc. i będzie obniżał się stopniowo w kolejnych kilku miesiącach. Tegoroczny budżet przewiduje, że na koniec roku stopa bezrobocia wyniesie 12,8 proc.. Na podstawie: Rzeczpospolita Ekonomia i Rynek, s. 1, Jeszcze dwa lata bezrobocie nie będzie spadać, 15 lutego 2010 r. Jak wynika z rządowej aktualizacji programu konwergencji, bezrobocie w Polsce nie zacznie spadać przed końcem 2012 r. Pod koniec 2010 r. bezrobocie liczone według metodologii BAEL ma wynieść 9,2%, a pod koniec 2011 r. 9,3%. Potem zacznie powoli spadać i w grudniu 2012 r. wyniesie 8,9%. Zdaniem Mariusza Walewskiego, ekonomisty fundacji CASE, prognozy zapisane w programie konwergencji muszą być jak najbardziej konserwatywne, czyli pesymistyczne. Według niego bezrobocie powinno się ustabilizować, czyli w zależności od pory roku będzie się nieco zmniejszało lub zwiększało. W opinii M. Walewskiego trudno przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku pracy w przyszłym roku. Jeśli ożywienie gospodarcze w świecie okaże się trwałe, to bezrobocie powinno zacząć spadać, jeśli nie – może nadal rosnąć. Według ekonomistów najwięcej problemów ze znalezieniem pracy mogą mieć ludzie młodzi, szczególnie bez doświadczenia zawodowego. Jak mówi Adam Czerniak, ekonomista Invest Banku, przedsiębiorcy, gdy zaczną zatrudniać, to najpierw będą szukali pracowników już doświadczonych, tak by nie tracić pieniędzy na szkolenia. Zdaniem prof. Elżbiety Kryńskiej z Uniwersytetu Łódzkiego, nie należy oczekiwać, że bezrobocie szybko wróci do poziomu jednocyfrowego poziomu bezrobocia rejestrowanego. Ministerstwo Pracy prognozuje, że w lutym 2010 r. stopa bezrobocia rejestrowanego może przekroczyć 13%. Obecnie jest to 12,8%. Bezrobocie wzrośnie, ale zwolni tempo Szef Zespołu Doradców Strategicznych Premiera Michał Boni ocenia, że bezrobocie w 2009 roku będzie rosło, jednak będą to wzrosty w mniejszej skali niż obserwowano w ostatnich miesiącach. Boni powiedział, że nie wiadomo, co się będzie działo na rynku pracy. Pierwsza fala zwolnień, szczególnie wobec osób, które nie tyle zostały zwolnione, co nie przedłużono im zatrudnienia, miała miejsce w styczniu i lutym. Teraz jest bardzo ważne, co będzie się działo w najbliższych miesiącach. Minister wyjaśnił, że bardzo dużo zależy do tego, czy inwestycje związane ze środkami unijnymi i ze środkami publicznymi, wystartują. Bardzo ważne będzie uruchomienie odpowiedniej podaży pieniądza i powrót zaufanie pomiędzy sektorem finansowym a realną gospodarką. Źródło: PAP

6 Dynamika stopy bezrobocia od X 2008 – X 2009 źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS
Było dobrze. Pędząca w tempie ponad 5 proc. wzrostu PKB gospodarka potrzebowała rąk do pracy. Po otwarciu unijnych granic wielu młodych Polaków wyjechało szukać szczęścia w Irlandii, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Ci, którzy zostali, mogli dyktować pracodawcom warunki. W wielu firmach zarobki osób na najniższych stanowiskach, gdzie zwykle trafiają najmłodsi, wzrosły o 30–40 proc. (z 1500 zł w 2006 r. do 2066 zł w 2008 r., według Internetowego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak&Sedlak). Liczba bezrobotnych absolwentów przez ostatnie pięć lat spadła o połowę, czyli o 86 tys. Gwałtowna zmiana przyszła jesienią po upadku amerykańskiego banku Lehman Brothers oraz dramatycznym załamaniu na giełdach. – W 2009 r. zakończy się okres rządów pracownika na rynku – zapowiada Aleksandra Strojek z firmy doradztwa personalnego Sedlak&Sedlak. Już teraz widać to po liczbie ogłoszeń w branżowych portalach, firmach i instytucjach pośredniczących w zatrudnieniu. – Do 15 stycznia 2008 r. mieliśmy 225 ofert pracy. Przez pierwsze 15 dni tego roku – zaledwie 29! – wylicza Marta Piasecka, kierownik Biura Zawodowej Promocji Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Trudności spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem przedsiębiorców na nowych pracowników nasila demografia. Większość osób urodzonych w 1983 r., czyli w szczycie demograficznego wyżu, weszła na rynek pracy dwa–trzy lata temu. Ale nie wszyscy. Kolejne roczniki nie są dużo mniej liczne. W 1985 r. na świat przyszło ponad 685 tys. Polaków – lada chwila skończą 24 lata. Osiągają więc wiek, w którym najwyższa pora usamodzielnić się finansowo. Zamyka się im ścieżka emigracyjna – na Zachodzie kryzys przebiega ostrzej niż u nas. W Wielkiej Brytanii bezrobocie rośnie najszybciej od 12 lat. Według GUS, z ostatniej fali emigracji, po naszym wejściu do UE, wróciło już pół miliona rodaków. Ciekawostka: Jacek Santorski: „Ze swojej strony, zwłaszcza na czas kryzysu, chciałbym Państwa uczulić na jeden jeszcze wymiar, który wymaga równowagi – atawizmów natury i osiągnięć kultury w naszych związkach. 29 września 2008 roku, gdy Dow Jones poleciał o 700 punktów na giełdzie, sprzedaż usług w firmie Babeland, nowojorskim imperium erotycznym wzrosła o 25%. Seksuolodzy i prawnicy rejestrowali od dwóch miesięcy 40% przyrost zgłoszeń niewierności małżeńskiej, co raz częściej także ze stron „spokojnych” jak dotąd żon po 5-7 latach pożycia. Prof. Dawid Buss (…) zwraca uwagę, że w obliczu zbiorowego poczucia zagrożenia uruchamiają się w nas „programy” nastawione na przetrwanie gatunku, a kobieta, której mąż traci kasę lub pracę, przestaje w nim widzieć swojego „samca alfa” i zaczyna rozglądać się za mocniejszym „materiałem genetycznym”… Uważajmy, bo trwałość związków jest wielkim osiągnięciem naszej ludzkiej kultury, a ewolucja gatunku ludzkiego jeszcze się nie skończyła! A więc – dbajmy o równowagę i w naszych relacjach biznesowych i w związkach miłosnych.

7 Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990 – 2009 źródło: GUS
Tak mocno bezrobocie nie wzrastało od 2000 roku. Dlaczego bezrobocie rośnie? Tak wysoki wzrost bezrobocia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, typowym dla przełomu roku wahaniem sytuacji na rynku pracy. Według urzędów pracy na wzrost bezrobocia w styczniu nałożyły się liczne czynniki. Do ewidencji urzędów wracały osoby pracujące w charakterze pracowników sezonowych np. w budownictwie, transporcie czy handlu. Inne osoby powracały do urzędów w wyniku zakończenia udziału w aktywnych formach pomocy m.in. stażach. Nowym czynnikiem, w małym stopniu obserwowanych w poprzednich dwóch latach, była zwiększona liczba osób rejestrujących się jako bezrobotni z powodów leżących po stronie zakładu pracy. Ministerstwo przewiduje, że w I kwartale 2009 roku mogą wystąpić kolejne zwolnienia, co jest spowodowane uruchomieniem z początkiem roku procesu zwolnień monitorowanych. Zwolnienia grupowe dotyczą głównie branż produkcyjnych, turystyki, finansów, motoryzacji i transportu. Wiele spośród osób, które zgłosiły się do urzędów pracy to także osoby, które wcześniej prowadziły małe, często jedno osobowe firmy. Takich osób zarejestrowało się w styczniu 2009 r. o 50 proc. więcej niż w grudniu 2008 r.

8

9 Struktura bezrobocia wg wykształcenia (stan w II kwartale 2009 roku) źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS

10 Dynamika bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Analizując strukturę bezrobotnych wg wykształcenia w latach można zaobserwować niepokojącą tendencję wzrostu bezrobocia osób z wyższym wykształceniem (w okresie od końca 2000r. do końca grudnia 2005r. liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem zwiększyła się o 2/3

11 Najpopularniejsze kierunki studiów w latach 2006-2009 wg MNiSW

12 Najpopularniejsze kierunki studiów w latach 2006 – 2009 źródło: opracowanie własne na podstawie danych MNiSW Bezrobotni z wyższym wykształceniem Być może ludziom z dyplomem wyższej uczelni łatwiej poradzić sobie w sytuacji braku pracy. Z drugiej strony - spadają przecież z wysokiego konia. Mają wykształcenie, gotowość do dalszej nauki, a nie mają pracy. Jednak od drugiej połowy lat 90. istnieje - i stale powiększa się - grupa osób bezrobotnych z dyplomem ukończenia wyższej uczelni. Według statystyk urzędu pracy to ponad 150 tys. osób. Jednak specjaliści twierdzą, że faktycznie ta liczba jest wyższa, sięga tys. Skąd ta różnica w oficjalnych i nieoficjalnych statystykach? To proste, nie każdy bezrobotny z wyższym wykształceniem idzie zarejestrować się do "pośredniaka". Powodów jest wiele: niewiara w skuteczność pomocy oferowanej przez urząd, duma, wstyd, poczucie upokorzenia. Czasem podejmują prace tymczasowe, na przeczekanie, znacznie poniżej poziomu swoich kwalifikacji. Najliczniejsza frakcja bezrobotnych to absolwenci ekonomii oraz marketingu i zarządzania. Od kilku lat to jedne z najpopularniejszych kierunków studiów. Przeciwnicy tych kierunków argumentują, że są to studia niekonkretne, nie dające żadnych umiejętności, w sam raz dla niezdecydowanych i nie mających żadnych zainteresowań. Do niedawna studenci marketingu i zarządzania stanowili aż 20 proc. wszystkich studentów w Polsce! W urzędzie pracy rejestrują się nie tylko - jak można by się było spodziewać - humaniści (poloniści, kulturoznawcy, historycy sztuki itd.), lecz również inżynierowie, do których - zdawałoby się - adresowanych jest sporo ofert pracy. Może być zaskoczeniem fakt, że w urzędzie pracy rejestruje się więcej informatyków niż np. prawników, archiwistów czy bibliotekoznawców. A wszystkiemu winien boom edukacyjny Ponad 12 proc. Polaków ma wyższe wykształcenie. Pęd do wiedzy czy zdobycia papierka sprawia, że przybywa nowych uczelni. Często są to prywatne szkoły wyższe o wątpliwej renomie. Część z nich to przechowalnia dla osób bez pomysłu na życie. Niestety, rynek pracy nie jest przechowalnią dla takich osób... Warunkiem niskiego bezrobocia, stabilnego rozwoju gospodarczego państwa i wzrostu płac jest właściwe wykształcenie. Tymczasem rynek pracy działa troszkę w oderwaniu od systemu edukacji. Wielu z nas, którzy podczas studiów mieli tzw. praktyki zawodowe, było zaskoczonych swoim poziomem bezradności, gdy musiało zmierzyć się ze swoją zawodową przyszłością. Właściwie wszystkie notatki można by wyrzucić do kosza. Do wykonywania zawodu teoretycznie jest się przygotowanym znakomicie, ale praktycznie - raczej słabo. Winą za bezrobocie można by dopatrywać się w reformie oświaty, której efektem było zamknięcie ok. 6 tys. szkół zawodowych. Według danych GUS coraz mniej osób uczy się w zawodówkach. Obecnie solidne wykształcenie zawodowe sprawiłoby, że można by przebierać w ofertach pracy. Wyższe wykształcenie, zamiast ułatwiać znalezienie pracy, czasem to utrudnia. Brakuje szwaczek, krawcowych, mechaników, budowlańców. To kuriozalna sytuacja! W mediach przez długi czas przedstawiano absolwentów zawodówek i techników jako nieudaczników. Sugerowano, że lepiej iść do ogólniaka, a potem skończyć studia. Łatwo i radośnie przejęła te poglądy tzw. opinia publiczna. W ten oto sposób, jak wieszczą fataliści, Polska stanie się krajem ludzi z dyplomami, niby wykształconych, ale sfrustrowanych, bez kompetencji i motywacji do pracy. Winą za produkcję bezrobotnych obarczają władzę, która opodatkowuje pracę jak towar luksusowy - za zatrudnionego pracownika pracodawca musi płacić olbrzymi podatek, prawie 80 proc. wysokości wynagrodzenia zatrudnionego. Katarzyna Hall z kolei przyczyn bezrobocia wśród absolwentów wyższych uczelni dopatruje się... w matematyce. To z lęku przed matematyką młodzi ludzie wybierają kierunki humanistyczne i potem długo szukają pracy. Apeluje, że matura z matematyki powinna być obowiązkowa, a ci maturzyści, którzy wybierają się na studia techniczne, nie powinni zakładać, że język polski po prostu odfajkują - wystarczy zaliczyć 30 proc., żeby zdać. Czy obowiązkowa matura z matematyki rozwiąże problem bezrobocia? Czas pokaże.

13 Najbardziej poszukiwane zawody na rynku w 2008 roku Źródło: Raport Manpower Polska 2008 oraz opinie specjalistów HR i analityków rynku technicy (produkcja, inżynieria) inżynierowie informatycy wyspecjalizowani pracownicy obsługi klienta przedstawiciele handlowi w ścisłych dziedzinach lingwiści

14 10 najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku w 2009 roku źródło: Manpower Polska
Wykwalifikowani pracownicy fizyczni Menedżerowie projektów Przedstawiciele handlowi Inżynierowie Kierowcy Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji Kucharze/ szefowie kuchni Pracownicy produkcji Pracownicy działu Obsługi Klienta i Wsparcia Klienta Wyniki badania 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce dokładnie pokazują obecny trend na rynku pracy – najbardziej poszukiwanymi pracownikami, tak jak rok temu, są wykwalifikowani pracownicy fizyczni, czyli m.in. elektrycy, cieśle, stolarze, murarze, hydraulicy czy spawacze. „Nowym stanowiskiem na liście, które od razu znalazło się na drugim miejscu jest menedżer projektów. Obserwujemy także, że z roku na rok coraz więcej pracodawców zgłasza zapotrzebowanie na przedstawicieli handlowych” wyjaśnia Iwona Janas, dyrektor generalna Manpower Polska. Przy czym wykwalifikowani pracownicy fizyczni oznaczają wykwalifikowanych pracowników fizycznych wszystkich specjalizacji, m.in. elektryków, murarzy, hydraulików, spawaczy.

15 Zawody przyszłości - Polska
Administrator baz danych Organizator usług hotelarskich Administrator sieci informatycznej Pilot wycieczek Analityk systemów komputerowych Programista Doradca inwestycyjny Projektant systemów komputerowych Doradca podatkowy Specjalista analizy rynku Ekonomista Specjalista ds. bankowości i kredytów Informator handlowy Specjalista ds. finansów Inżynier obsługi systemów Specjalista ds. rachunkowości komputerowych Operator sprzętu komputerowego Specjalista rehabilitacji ruchowej Organizator obsługi turystycznej Specjalista rekreacji ruchowej Zawody przyszłości – Polska Na podstawie tego w jakich kierunkach rozwija się gospodarka możemy przewidywać, że przyszłością jest szeroko rozumiany rynek usług w różnych branżach. Ten rynek będzie się rozwijał. Np. usługi związane z opieką nad osobami starszymi to branża nieodkryta w Polsce (ochrona zdrowia i opieka społeczna - jest to związane z rozwojem metod leczenia, kształtowaniem postaw związanych z prowadzeniem zdrowego trybu życia i opieką nad starzejącym się społeczeństwem oraz ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistów z zakresu psychoterapii, w związku z pojawiającymi się problemami cywilizacyjnymi) Społeczeństwo jest coraz bogatsze, coraz więcej pieniędzy wydajemy na ciekawe rozrywki i szeroko rozumianą turystykę. Potrzebny jest więc rynek związany z zagospodarowaniem czasu wolnego. Są zawody na które zawsze będzie popyt, jak inżynierowie, lekarze, informatycy. W niektórych możemy nawet mówić o niedoborze. To zawody związane z rozwojem nowoczesnych technologii. Na szczęście coraz więcej firm ma świadomość, że bez stałego zaangażowania w proces dydaktyczny na uczelniach sami narażają się na problem z niedoborem pracowników.

16 Najlepiej rozwijające się zawody w USA
„domowa” pomoc zdrowia analityk systemów komputerowych i baz danych pomoc medyczna (asystent) pomoc lekarska (asystent) inżynier oprogramowania komputerowego pomoc terapeutyczna (asystent) higienistka dentystyczna pomoc dentystyczna pomoc domowa oraz pomoc „personalna”

17 Zawody z tendencją spadkową w USA
rolnicy, farmerzy maklerzy giełdowi krawcy urzędnicy administracyjni urzędnicy pocztowi sekretarki telemarketerzy

18 Top zawody Biotechnolog – rozwój i wdrażanie nowych zastosowań, odkryć z zakresu biologii, zastosowanie techniki w leczeniu ludzi, klonowanie, probiotyki Matematyk – tworzy podstawy obliczeń stosowanych m.in. w informatyce czy ekonomii Ekolog – dba m.in. aby wszelkie normy emisji zanieczyszczeń były zachowane w polskich firmach Programista – dostarcza systemy, odpowiednie programy i inne rozwiązania technologiczne Analityk systemów komputerowych – projektuje, testuje i tworzy systemy komputerowe Traffic manager – obsługuje ruch i przepływ informacji oraz danych w Internecie Dietetyk – dba o odpowiedni dobór wszystkich składników odżywczych w codziennych posiłkach Travel manager – pilnuje, abyś tanio i atrakcyjnie spędził czas wypoczynku podczas podróży, np. zagranicznej Osobisty trener – pomaga odpowiednio dostosować trening do indywidualnych możliwości Doradca finansowy – doradztwo kredytowe, inwestycyjne, bankowe, ubezpieczeniowe Budowlańcy - jeśli wreszcie ruszy rządowy projekt drogowy, być może potrzeba ich będzie nawet 100 tys. Ale dotyczy to tylko infrastruktury, a nie budownictwa mieszkaniowego. Praca czeka więc na tych, którzy znają się na budowie i modernizacji dróg oraz linii kolejowych, np. operatorów maszyn budowlanych. Warunek - zaplanowane na ten rok liczne przetargi zostaną rozstrzygnięte. A wtedy potrzeba będzie rąk do budowy dróg, autostrad, lotnisk, stadionów, mostów itp. Żołnierze - wojsko chce do końca 2010 roku uzupełnić stanowiska w armii zawodowej do 120 tys. osób. W tym czasie planowane jest zatrudnienie kilkunastu tysięcy ochotników do korpusu szeregowych zawodowych. Informatycy - aż 70 proc. przedsiębiorstw w Polsce nie będzie mimo kryzysu finansowego ograniczać w tym roku wydatków na rozwiązania teleinformatyczne. Aż 66 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że kryzys finansowy nie będzie miał żadnego wpływu na inwestycje w rozwiązania informatyczne, a 4 proc. firm planuje zwiększenie tych inwestycji. Księgowi, personel administracyjno-biurowy - do obsługi centrów usług i outsourcingu. Potrzeba ich będzie od kilku do kilkunastu tysięcy. W tym roku najprawdopodobniej nastąpi zwiększenie zatrudnienia w sektorze tzw. centrów usług (np. centrum księgowe lub IT obsługujące z Polski wszystkie europejskie placówki firmy). Wykwalifikowani pracownicy z branży wysokiej technologii - można spodziewać się dużej ilości inwestycji produkcyjnych związanych z przenoszeniem produkcji z Europy Zachodniej do Polski. Dell, jeden z największych wytwórców komputerów w Polsce, przenosi produkcję z irlandzkiego Limerick do Łodzi. Jeśli powstaną wszystkie zaplanowane linie, w ciągu roku w polskiej fabryce może przybyć nawet 1200 miejsc pracy. Podobnie Lenovo: za granicą redukuje zatrudnienie, a w Polsce trwa budowa fabryki, w której już wiosną pracę znajdzie około 700 osób, a docelowo blisko Pracownicy hipermarketów i dyskontów spożywczych - gorsza sytuacja finansowa sprawi, że częściej będziemy gotować w domu (tak jest taniej) i robić zakupy w sklepie. W tym roku sieć dyskontów spożywczych Biedronka planuje otwarcie 130 kolejnych sklepów i zatrudnienie 3 tys. osób. Nowe sklepy zapowiadają też Tesco i Carefour. Pracownicy fast foodów - zamiast drogich restauracji częściej będziemy wybierać tanią gastronomię. Sieć McDonald's, która w tej chwili ma w całej Polsce 222 restauracje, planuje w tym roku otworzyć od kilkunastu do kilkudziesięciu nowych, co oznacza zatrudnienie dla 2-3 tys. osób. Obsługa hotelu - do roku 2012 ma powstać aż 500 nowych hoteli, z czego ok. 200 jest w tej chwili budowanych. Na zatrudnienie mogą więc liczyć sprzątaczki, recepcjoniści, kelnerzy i kucharze - czeka na nich kilka tys. ofert pracy. Bankowcy - nowo powstały Alior Bank zatrudnił już ponad 1,5 tys. osób, a w najbliższych miesiącach planuje zatrudnienie w całym kraju dodatkowych 2 tys. osób. Zatrudnienie planują też Allianz Bank i UniCredit w Szczecinie (450 osób). Górnicy, mechanicy, elektrycy i elektronicy chętni do pracy pod ziemią - nawet 2,5 tys. osób zatrudni Kompania Węglowa, największa spółka górnicza. Pracownicy branży motoryzacyjnej - ponad 3,7 tys. miejsc pracy powstanie w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W KSSE 43 proc. miejsc pracy przypada na produkcję motoryzacyjną. Największą z ubiegłorocznych inwestycji jest nowa linia produkcyjna w fabryce silników Fiat Powertrain Technologies Poland w Bielsku-Białej - będzie tam wytwarzany nowy model silnika. Otwarcie nowej linii spowoduje docelowo wzrost zatrudnienia w zakładzie o ponad 460 osób. Analitycy finansowi ze znajomością języków obcych - gdyńskie centrum Thomson Reuters zatrudni w tym roku do 2 tys. osób. Centrum analizuje informacje o firmach i gospodarkach i zajmuje się tworzeniem oprogramowania i obsługą klienta. Gdynia jest jednym z pięciu światowych centrów operacyjnych firmy. Windykatorzy i komornicy - wzrośnie liczba firm zajmujących się egzekucją i ściąganiem długów. W poprzednich latach potrzeba korzystania z ich usług była znikoma. Teraz wiele osób może mieć problem z regulowaniem należności. Handlowcy - jedne przedsiębiorstwa zatrudnią ich więcej, bo będą chciały uratować wyniki sprzedaży, a inne po to, żeby wykorzystać gorszą sytuację konkurentów i w ten sposób wzmocnić swoją pozycję na rynku. Źródło: gazeta wyborcza

19 Nowe zawody, które zdobędą popularność
Mechatronik Teletutor Mystery client Groomer Pracownik ochrony elektronicznych kanałów dystrybucji produktów finansowych – antyhaker Biotechnolog zajmujący się inżynierią genetyczną stosowaną w hodowli roślin i bakterii Osoba likwidująca skutki katastrof, likwidująca hałas, dymy fabryk, czyszcząca skażone wody Biorolnik przekształcający rolnictwo chemiczne w naturalne Neuroprogramator zajmujący się budową „sztucznych mózgów” Konsultant kariery planujący rozwój zawodowy pracownika, wspierający w poszukiwaniu nowych ofert, w negocjacjach warunków pracy, itp. Mechatronik to inżynier poruszający się w dziedzinie nauki i techniki związanej z wytwarzaniem urządzeń, które stanowią synergiczną kombinację mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania oraz systemowego myślenia przy projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych. Mechatronika jest dziedziną interdyscyplinarną, bowiem oprócz mechaniki, elektroniki i informatyki, obejmuje szereg innych dyscyplin, takich jak inżynieria materiałowa, optyka, a nawet bioinżynieria. Groomer - inaczej fryzjer dla zwierząt. Najczęściej używane w stosunku do psich fryzjerów. Gromerzy nie tylko przycinają sierść psów różnych ras, zajmują się często trymowaniem, myciem, pielęgnacją, czyszczeniem uszu, usuwaniem insektów i wieloma innymi zabiegami. Istnieją specjalne przyrządy do pielęgnacji sierści różnych ras. Niektóre salony oferują nawet farbowanie czy psie perfumy.

20 Gdzie szukać pracy??? Gazety i dzienniki Internet
Strony internetowe firm Serwisy rekrutacyjne Firmy doradztwa personalnego Urzędy pracy Targi Pracy ( Ochotnicze Hufce Pracy (OGP)

21

22 Źródło: Raport z badań absolwentów z rocznika 2007/2008
Badania wykonane na przełomie grudnia 2009 i stycznia 2010. Źródło: Raport z badań absolwentów z rocznika 2007/2008

23 W oczach pracodawców… Nikogo nie zamierzam zatrudniać Potrzebuję osób z doświadczeniem Badania „Pracodawcy” realizowane były w okresie od czerwca do listopada 2007 r.

24 Źródło: Raport z badań absolwentów
WSIiZ a rynek pracy Źródło: Raport z badań absolwentów z rocznika 2007/2008

25 ZARZĄDZANIE WŁASNĄ KARIERĄ
zbierać i analizować informacje o sobie (samoocena) gromadzić informacje o rynku pracy kreować realistyczne cele rozwijać i realizować strategie dla osiągnięcia celów (droga realizacji) ocena skuteczności swojego działania (informacje zwrotne)

26 Poniżej znajdują się narzędzia, które ułatwią Ci poznanie siebie i swoich możliwości.
Lp. Działanie X 1. Dokonaj autoanalizy- określ swoje mocne i słabe strony oraz kluczowe kompetencje 2. Określ branże na rynku, w których pracodawcy będą zainteresowani „kupnem” Twoich kompetencji 3. Przygotuj ogólny szablon CV i listu motywacyjnego, które będą na bieżąco modyfikowane 4. Dokonaj niezbędnych inwestycji (np. zdjęcie) 5. Poinformuj „cały świat”, że szukasz pracy 6. Uzbrój się w cierpliwość (szukanie pracy może zająć kilka lub nawet kilkanaście miesięcy)- staże, szkolenia 7. Planuj szczegółowo swoje działania, używaj harmonogramów 8. Poświęć dużo czasu poszukiwaniom (to pełny etat) 9. Stwórz bazę danych firm do których wysłałeś, bądź zamierzasz wysłać aplikację

27 A teraz zastanów się, a następnie wypełnij:
Co potrafię najlepiej robić?  W jakiej dziedzinie mam najwięcej wiedzy? Jakie mam najważniejsze doświadczenie zawodowe? Jakie są zalety mojego charakteru?

28 Jaki jestem?? Wchodząc na rynek pracy oferujemy swoją wiedzę, kwalifikacje a także inne umiejętności, które pozwalają nam wykonywać pracę dobrze. Często nie zdajemy sobie sprawę z własnych atutów, Nie znamy także wszystkich słabych punktów. Identyfikując swoje umiejętności i mocne strony, oraz akceptując swoje słabsze strony nabieramy większego zaufania do swoich możliwości. "Istnieje coś o wiele rzadziej spotykanego, o wiele lepszego, o wiele bardziej niezwykłego niż umiejętność. To umiejętność rozpoznania umiejętności.„ E. Hubbard

29 Cele samooceny: poznanie swoich mocnych stron to pierwszy krok do nabycie pewności siebie, uświadomienie braków skłania nas do większej pracy nad ich uzupełnieniem, łatwiej wyznaczamy sobie cele, przeprowadzenie takiej analizy sprawia, że zdobytą wiedzę o sobie możemy wykorzystać podczas przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej czy też innego rodzaju form rekrutacji np. testów Samoocena nie jest łatwa – nikt przecież nie lubi przyznawać się do porażek (nawet przez samym sobą). Jednym ze sposobów analizy naszych atutów i słabości jest przeprowadzenie (koniecznie pisemnie) analizy SWOT (słabe, mocne strony, szanse i zagrożenia). – Analizując swoje mocne i słabe strony, wygodnie jest posłużyć się prostym ćwiczeniem, a mianowicie przyjrzeć się swoim sukcesom i porażkom życiowym. Wypisując sobie w okresach kilkuletnich, jakiego typu sukcesy i porażki mnie spotkały, możemy obok wypisywać cechy, umiejętności przydatne, kompetencje, które nam towarzyszyły lub których nam brakowało. To z pewnością podpowie nam, z czym sobie nie radziliśmy i co możemy poprawić, aby działać skuteczniej i efektywniej – podkreśla Jolanta Tyszkowska, kierownik Biura Karier Politechniki Krakowskiej. Innym sposobem pomagającym ocenić nam nasze osiągnięcia jest stworzenie swojego portfolio. Polega to na gromadzeniu materiałów związanych z rozwojem osobistym i zawodowym. Są to np. różnego rodzaju dyplomy, certyfikaty, referencje, informacje o ukończonych warsztatach, opublikowane teksty, prace graficzne. Niektórzy takie portfolio przygotowują w Internecie w postaci własnej strony www ze swoim CV i własnymi dokonaniami. Jest ono aktualizowane, jak tylko coś się zmienia. To bardzo wygodna forma i ciekawy sposób na prezentację swoich osiągnięć. Są też tacy, którzy prowadzą bloga karierowego, aby pochwalić się osiągnięciami. – Oceniając swoje możliwości, dobrze jest wziąć pod uwagę różne punkty widzenia. Nie tylko własne zdanie, ale też opinie osób, które dobrze nas znają. Można przywołać w pamięci sytuacje, w których mieliśmy okazję wykazać się wiedzą i umiejętnościami, nie tylko na uczelni i w poprzedniej pracy. Analizując to, co lubimy robić prywatnie i w czym odnosimy sukcesy, możemy określić swoje mocne i słabe strony – mówi Dorota Grzegorczyk, praktykantka z Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oceniając siebie, powinniśmy także przypomnieć sobie i zebrać informacje czy oceny, które otrzymaliśmy podczas staży i praktyk, zarówno te w formie ustnej, jak i pisemnej. Warto już na początku praktyki zaznaczyć, że bardzo zależy nam na ocenie naszych działań podczas pracy. – Swoją samowiedzę warto poszerzyć też o opinię doradcy zawodowego, którego znajdziemy w uczelnianym biurze karier. Czas zainwestowany w taką analizę na pewno nie będzie stracony – dodaje Dorota Grzegorczyk z Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego. Samoocena zaniżona: Tendencja do wyboru zadań zbyt łatwych -Tendencja do przeżywania wyuczonej bezradności -Mniejsza odporność na stres -Niska motywacja do działania -Strach przed planowaniem -Zachowania autoagresywne -tendencja do wyboru zadań zbyt trudnych -poczucie własnej wielkości i wyjątkowości -domaganie się uwagi, uznania -tendencja do wykorzystywania innych do celów własnych -niska empatia -tendencja do obwiniania innych.

30 Istnienie porażek, niepowodzeń w życiu jest nieuchronne
Istnienie porażek, niepowodzeń w życiu jest nieuchronne. Jeżeli podda się je dogłębnej analizie, wyciągnie wnioski, mogą stanowić fundament przyszłych sukcesów.

31 Abraham Lincoln – słynne zmagania
Jego matka zmarła, kiedy był małym chłopcem splajtował w biznesie przegrał w wyborach znów splajtował w biznesie umarła mu narzeczona wpadł w depresje przegrał w wyborach na mówce kongresu przegrał w wyborach na kongresmena przegrał w wyborach na senatora przegrał w wyborach na vice-prezydenta przegrał w wyborach na senatora został wybrany prezydentem USA! Nigdy nie zrezygnował ze zdobycia swoich celów choć często była to walka, która wyglądała na beznadziejną. Niejednokrotnie ogarniały go zwątpienia i był przytłoczony rozmiarem niepowodzeń, ale trwał przy swoich celach z niesłychaną dumą i cierpliwością.. Czego się warto sie nauczyć z tej historii: * Dążenie do celu bez cierpliwości może się skończyć pozornym sukcesem, ale będzie mu także towarzyszyć ogromna frustracja * Jeśli wyrobisz w sobie tylko cierpliwość bez uporu dążenia do celu, prawdopodobnie zadowolisz się czymś po drodze nie zdobywając nigdy tego, na czym ci naprawdę zależy... * Kluczem do sukcesu jest wyrobienie w sobie obu tych charakterystyk jednoczenie cierpliwości oraz podążaniu do celu. Wtedy wykażesz się cierpliwością w czasie podążania do celu i nigdy się nie zniechęcisz - jak Lincoln!

32 Analiza SWOT Jest to technika analityczna, która polega na posegregowaniu posiadanych informacji o sobie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi mój atut, przewagę, zaletę, W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi moją słabość, barierę, wadę, O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla mnie szansę korzystnej zmiany, T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla mnie niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

33 Analiza SWOT Silne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia
Co robisz dobrze? Jakie są twoje zalety, umiejętności i kompetencje? Za co chwalą Cię inni? Co robisz lepiej od innych w swojej dziedzinie? Co jest Twoją najsilniejszą stroną? Co robisz źle? Jakich umiejętności i kompetencji Ci brakuje? Za co ganią Cię inni? Co inni robią lepiej w Twojej dziedzinie? Co jest Twoją najsłabszą stroną? Szanse Zagrożenia Kto Ci sprzyja? Na kogo możesz liczyć? Z pomocy jakich instytucji możesz korzystać? Jakie masz możliwości ekonomiczne? Czy masz jakieś specjalnie rzadkie umiejętności, uprawnienia, możliwości? Kto jest Twoim wrogiem? Kto może Ci przeszkadzać? Czy sytuacja w Twojej branży może się zmienić na gorsze? Co jest niestabilne? Czego powinieneś unikać?

34 Samo się nie kręci: Dlaczego Waszym zdaniem skakanka się nie kręci, jaki problem ma ten człowiek? Uczestnicy podają różne odpowiedzi lokując źródło problemów w przyczynach zewnętrznych, np. skakanka jest zbyt długa, lub w przyczynach wewnętrznych, np. ten człowiek nią nie porusza. Podsumowanie: JEŚLI KTOŚ NIC Z SIEBIE NIE DAJE, TO NIE MOŻE PÓJŚĆ DALEJ”. Na zajęciach otrzymuje się pewne narzędzia, ale nie są one w stanie nic zrobić same.


Pobierz ppt "Skuteczne zachowania na rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google