Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Podkarpackie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

2 (PCEN) Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
jedyna wojewódzka publiczna placówka doskonalenia nauczycieli na Podkarpaciu z siedzibą w Rzeszowie od 1 stycznia 2004 roku Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (PCEN) ul. Langiewicza 29A

3 Nowa struktura organizacyjna Ośrodek ENiPAS w Czudcu
PCEN Rzeszów Działy Oddział w Krośnie Oddział w Przemyślu Oddział w Tarnobrzegu Ośrodek ENiPAS w Czudcu Pracownie Pracownie Pracownie Sekcja A-F Sekcja A-F Sekcja A-F

4 PCEN w Rzeszowie (Centrum) ul. Langiewicza 29A, 35-085 Rzeszów
Dyrektor mgr Zbigniew Bury Wicedyrektor mgr Alicja Zams ul. Langiewicza 29A, Rzeszów

5 PCEN Oddział w Krośnie ul. Legionów 8 38-400 Krosno www.pcen.krosno.pl
Kierownik Oddziału mgr Stanisław Fundakowski ul. Legionów Krosno

6 PCEN Oddział w Przemyślu
Kierownik Oddziału mgr Elżbieta Komarnicka ul. Kraszewskiego 7A Przemyśl

7 PCEN Oddział w Tarnobrzegu
Kierownik Oddziału dr Anna Szylar ul. Sienkiewicza Tarnobrzeg

8 wojewódzka baza dydaktyczno-socjalna
Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu

9 jedyny regionalny miesięcznik oświatowy o zasięgu wojewódzkim
współtworzony przez nauczycieli, przedstawicieli Kuratorium Oświaty i Urzędu Marszałkowskiego oraz zespół redakcyjny i jego współpracowników Redaktor naczelny mgr Rosław Pawlikowski jedyny regionalny miesięcznik oświatowy o zasięgu wojewódzkim

10 Redaktor naczelny mgr Mariusz Kalandyk
miejsce spotkania naukowca-teoretyka, nauczyciela zainteresowanego teoretycznym uzasadnianiem swoich zawodowych wyborów

11 zapraszamy do współpracy
Rozmowy o edukacji Kultywując dobrą tradycję, PCEN współpracuje z Katolickim Radiem VIA (103,8 FM) w Rzeszowie w obszarze edukacji. Współpraca polega na przygotowywaniu i prowadzeniu cyklu wieczornych audycji pt. Rozmowy o edukacji. Do tej pory zrealizowano 3 takie cykle. W ubiegłym roku – bardzo udanym - zrealizowano kilkanaście audycji. Każda audycja prowadzona jest na żywo i trwa blisko 30 minut (od godziny 19.30). Nowy cykl audycji rozpoczęto 25 października 2004 r. Koordynator ks. dr Janusz Podlaszczak zapraszamy do współpracy

12 nowa strona www błyskawiczna i pewna informacja bieżąca aktualizacja danych

13 www.pcen.rzeszow.pl/forum Aktualności Nowości Komunikaty Forum Forum
Nasza oferta Aktualności Nowości Komunikaty Forum Forum

14 Obowiązkowe zadanie wojewódzkich placówek doskonalenia należy:
przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego dla pracowników organów prowadzących szkoły i placówki z terenu województwa, w zakresie zarządzania oświatą; Jednostki Samorządu Terytorialnego PCEN w Rzeszowie

15 Forum Oświaty Samorządowej. Program dla przedstawicieli JST
Projekt Przedsięwzięcie Europejskie programy pomocowe Zadania Programy UE Fundusze strukturalne UE Targi Socrates Comenius Nasza oferta szkoleniowa

16 www.pcen.rzeszow.pl Nasza oferta
Doskonalenie Dokształcanie Doskonalenie Rad Pedagogicznych Katecheza i Duszpasterstwo Radio VIA Doskonalenie Kierownicza Kadra Oświatowa Nadzór Pedagogiczny Jednostki Samorządu Terytorialnego Nauczyciele szkół i placówek Bezpłatna oferta nauczycieli doradców Jednostki Samorządu Terytorialnego

17 Obowiązkowe zadanie wojewódzkich placówek doskonalenia należy:
współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli; Jednostki Samorządu Terytorialnego PCEN w Rzeszowie

18 Zadania doradców metodycznych
Do zadań doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego; doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych; rozwijaniu umiejętności metodycznych; podejmowaniu działań innowacyjnych. Doradca metodyczny realizuje zadania poprzez: udzielanie indywidualnych konsultacji; prowadzenie lekcji i zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych; organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.

19 Powierzanie zadań doradcy metodycznego
Zadania doradcy metodycznego powierza organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli.

20 Powierzanie zadań doradcy metodycznego
Powierzając zadania doradcy metodycznego, organ prowadzący publiczną szkołe lub placówkę określa: szczegółowy zakres zadań i obszar działania doradcy metodycznego; warunki wykonywania zadań doradcy metodycznego. Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres trzech lat, z możliwością jego przedłużenia. Przed przedłużeniem powierzenia zadań doradcy metodycznego organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę zasięga opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia i dyrektora szkoły lub placówki, w której doradca jest zatrudniony, oraz nauczycieli korzystających z pomocy doradcy. Powierzenie zadań doradcy metodycznego może być cofnięte przez organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę po zasięgnięciu opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia i dyrektora szkoły lub placówki, w której doradca jest zatrudniony, w przypadku niewywiązywania się z powierzonych zadań.

21 Nadzór pedagogiczny nad pracą doradcy metodycznego
Nadzór pedagogiczny nad pracą doradcy metodycznego sprawuje dyrektor wojewódzkiej placówki doskonalenia.

22 Doradztwo metodyczne na Podkarpaciu w liczbach
Jednostka samorządu terytorialnego Liczba doradców metodycznych gmina Adamówka 1 gmina Bircza gmina Brzostek gmina Czudec gmina Dubiecko 2 gmina Fredropol gmina Jarosław gmina Krasiczyn gmina Lubaczów gmina Medyka gmina Orły gmina Pilzno gmina Przemyśl gmina Przeworsk gmina Radymno gmina Roźwienica

23 Doradztwo metodyczne na Podkarpaciu w liczbach
gmina Sieniawa 1 gmina Stary Dzików gmina Stubno gmina Świlcza 3 gmina Tryńcza gmina Trzebownisko gmina Wiązownica gmina Zarzecze gmina Żurawica miasto Dębica miasto Jarosław 6 miasto Lubaczów 2 miasto Radymno miasto Tarnobrzeg 4

24 Doradztwo metodyczne na Podkarpaciu w liczbach
powiat dębicki 3 powiat jarosławski powiat lubaczowski 2 powiat przemyski grodzki 7 powiat przeworski powiat ropczycko-sędziszowski powiat rzeszowski grodzki powiat rzeszowski ziemski powiat stalowowolski 5 powiat tarnobrzeski województwo podkarpackie 1

25 Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam do współpracy


Pobierz ppt "Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google