Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie."— Zapis prezentacji:

1 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

2 od 1 stycznia 2004 roku Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (PCEN) jedyna wojewódzka publiczna placówka doskonalenia nauczycieli na Podkarpaciu z siedzibą w Rzeszowie ul. Langiewicza 29A

3 Nowa struktura organizacyjna PCEN Rzeszów Oddział w Krośnie Oddział w Tarnobrzegu Oddział w Przemyślu Ośrodek ENiPAS w Czudcu Działy Pracownie Sekcja A-F Pracownie Sekcja A-F Pracownie Sekcja A-F

4 PCEN w Rzeszowie (Centrum) ul. Langiewicza 29A, 35-085 Rzeszów www.pcen.rzeszow.pl Dyrektor mgr Zbigniew Bury Wicedyrektor mgr Alicja Zams

5 PCEN Oddział w Krośnie ul. Legionów 8 38-400 Krosno www.pcen.krosno.pl Kierownik Oddziału mgr Stanisław Fundakowski

6 PCEN Oddział w Przemyślu ul. Kraszewskiego 7A 37-700 Przemyśl www.pcen.przemysl.pl Kierownik Oddziału mgr Elżbieta Komarnicka

7 PCEN Oddział w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 206 39-400 Tarnobrzeg www.pcen.tarnobrzeg.pl Kierownik Oddziału dr Anna Szylar

8 wojewódzka baza dydaktyczno-socjalna Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu

9 współtworzony przez nauczycieli, przedstawicieli Kuratorium Oświaty i Urzędu Marszałkowskiego oraz zespół redakcyjny i jego współpracowników jedyny regionalny miesięcznik oświatowy o zasięgu wojewódzkim Redaktor naczelny mgr Rosław Pawlikowski

10 miejsce spotkania naukowca-teoretyka, nauczyciela zainteresowanego teoretycznym uzasadnianiem swoich zawodowych wyborów Redaktor naczelny mgr Mariusz Kalandyk

11 Rozmowy o edukacji zapraszamy do współpracy Kultywując dobrą tradycję, PCEN współpracuje z Katolickim Radiem VIA (103,8 FM) w Rzeszowie w obszarze edukacji. Współpraca polega na przygotowywaniu i prowadzeniu cyklu wieczornych audycji pt. Rozmowy o edukacji. Do tej pory zrealizowano 3 takie cykle. W ubiegłym roku – bardzo udanym - zrealizowano kilkanaście audycji. Każda audycja prowadzona jest na żywo i trwa blisko 30 minut (od godziny 19.30). Nowy cykl audycji rozpocz ęto 25 października 2004 r. Koordynator ks. dr Janusz Podlaszczak

12 nowa strona www błyskawiczna i pewna informacja bieżąca aktualizacja danych www.pcen.rzeszow.pl

13 Nasza oferta Aktualności Nowości Komunikaty Forum www.pcen.rzeszow.pl/forum Aktualności Forum

14 przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego dla pracowników organów prowadzących szkoły i placówki z terenu województwa, w zakresie zarządzania oświatą; Obowiązkowe zadanie wojewódzkich placówek doskonalenia należy : Jednostki Samorządu Terytorialnego PCEN w Rzeszowie

15 Projekt Przedsięwzięcie Zadania Europejskie programy pomocowe Programy UE Fundusze strukturalne UE Targi Socrates Comenius Forum Oświaty Samorządowej. Program dla przedstawicieli JST Nasza oferta szkoleniowa

16 Nasza oferta Doskonalenie Dokształcanie Doskonalenie Rad Pedagogicznych Katecheza i Duszpasterstwo Radio VIA Kierownicza Kadra Oświatowa Nadzór Pedagogiczny Jednostki Samorządu Terytorialnego Nauczyciele szkół i placówek Bezpłatna oferta nauczycieli doradców Doskonalenie Jednostki Samorządu Terytorialnego www.pcen.rzeszow.pl

17 współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli; Obowiązkowe zadanie wojewódzkich placówek doskonalenia należy : Jednostki Samorządu Terytorialnego PCEN w Rzeszowie

18 1.Do zadań doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: a)planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego; b)doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych; c)rozwijaniu umiejętności metodycznych; d)podejmowaniu działań innowacyjnych. 3.Doradca metodyczny realizuje zadania poprzez: a)udzielanie indywidualnych konsultacji; b)prowadzenie lekcji i zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych; c)organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli. Zadania doradców metodycznych

19 Zadania doradcy metodycznego powierza organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli. Powierzanie zadań doradcy metodycznego

20 1.Powierzając zadania doradcy metodycznego, organ prowadzący publiczną szkołe lub placówkę określa: a)szczegółowy zakres zadań i obszar działania doradcy metodycznego; b)warunki wykonywania zadań doradcy metodycznego. 2.Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres trzech lat, z możliwością jego przedłużenia. 3.Przed przedłużeniem powierzenia zadań doradcy metodycznego organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę zasięga opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia i dyrektora szkoły lub placówki, w której doradca jest zatrudniony, oraz nauczycieli korzystających z pomocy doradcy. 4.Powierzenie zadań doradcy metodycznego może być cofnięte przez organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę po zasięgnięciu opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia i dyrektora szkoły lub placówki, w której doradca jest zatrudniony, w przypadku niewywiązywania się z powierzonych zadań. Powierzanie zadań doradcy metodycznego

21 Nadzór pedagogiczny nad pracą doradcy metodycznego Nadzór pedagogiczny nad pracą doradcy metodycznego sprawuje dyrektor wojewódzkiej placówki doskonalenia.

22 Doradztwo metodyczne na Podkarpaciu w liczbach Jednostka samorządu terytorialnego Liczba doradców metodycznych gmina Adamówka 1 gmina Bircza 1 gmina Brzostek 1 gmina Czudec 1 gmina Dubiecko 2 gmina Fredropol 1 gmina Jarosław 1 gmina Krasiczyn 1 gmina Lubaczów 1 gmina Medyka 1 gmina Orły 1 gmina Pilzno 1 gmina Przemyśl 1 gmina Przeworsk 1 gmina Radymno 1 gmina Roźwienica 1

23 Doradztwo metodyczne na Podkarpaciu w liczbach gmina Sieniawa 1 gmina Stary Dzików 1 gmina Stubno 1 gmina Świlcza 3 gmina Tryńcza 1 gmina Trzebownisko 1 gmina Wiązownica 1 gmina Zarzecze 1 gmina Żurawica 1 miasto Dębica 3 miasto Jarosław 6 miasto Lubaczów 2 miasto Radymno 1 miasto Tarnobrzeg 4

24 Doradztwo metodyczne na Podkarpaciu w liczbach powiat dębicki 3 powiat jarosławski 3 powiat lubaczowski 2 powiat przemyski grodzki 7 powiat przeworski 2 powiat ropczycko-sędziszowski 2 powiat rzeszowski grodzki 7 powiat rzeszowski ziemski 3 powiat stalowowolski 5 powiat tarnobrzeski 2 województwo podkarpackie 1

25 Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam do współpracy Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam do współpracy


Pobierz ppt "Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google