Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewodnik turystyczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewodnik turystyczny"— Zapis prezentacji:

1 Przewodnictwo turystyczne – cechy, umiejętności, zadania i obowiązki przewodnika turystycznego

2 Przewodnik turystyczny
osoba, której podstawowym zajęciem jest oprowadzanie wycieczek i turystów indywidualnych po określonym mieście, regionie czy wyznaczonej trasie. Są to osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia zdobyte dzięki ukończonym kursom i szkoleniom.

3 Przewodnik turystyczny to osoba, która ma odpowiednie uprawnienia (wydawane przez marszałka województwa, właściwego dla miejsca zamieszkania, potwierdzone legitymacją i odznaką) do udzielenia informacji turystycznych i krajoznawczych oraz oprowadzania wycieczek i turystów indywidualnych po obiektach, trasach i miejscowościach.

4 Rodzaje przewodników:
przewodnicy miejscy - oprowadzający turystów po danym mieście, z uwzględnieniem najciekawszych tras turystycznych przewodnicy terenowi, którzy oprowadzają turystów po konkretnym regionie, województwie i najważniejszych miastach danego okręgu przewodnicy górscy, oprowadzający po najciekawszych szlakach turystycznych przewodnicy muzealni, zajmujący się prezentowaniem zbiorów różnych ośrodków, muzeów, galerii, zabytkowych budynkach (kościoły, pałace, skanseny).

5 Oczywiście powyższe kategorie bardzo często zazębiają się a przewodnik miejski oprowadza turystów po najciekawszych budowlach, zaś przewodnik terenowy i górski zatrzymuje się w wybranych miastach, gdzie również wciela się w rolę przewodnika miejskiego i muzealnego.

6 Cechy: Prawie wszyscy przewodnicy turystyczni narażeni są na zmienne warunki atmosferyczne, ze względu na pracę w terenie. We wszystkich rodzajach przewodnictwa istnieje ryzyko wystąpienia choroby zawodowej organów mowy, a przede wszystkim strun głosowych. Ze względu na wielogodzinne chodzenie bądź stanie przewodnik turystyczny narażony jest na choroby kończyn dolnych, bądź schorzenia kręgosłupa. Praca przewodnika turystycznego wymaga stałych kontaktów z ludźmi, co niesie duże ryzyko powstawania konfliktów. Przewodnik turystyczny nie jest zatrudniany na stałe, wykonuje on z reguły pracę na podstawie umowy zlecenie. Jego czas pracy nie jest stały, uzależniony jest od rodzaju przewodnictwa

7 Umiejętności: Turyści oczekują od przewodnika, aby była to osoba:
ciekawa, z poczuciem humoru, potrafiąca w zajmujący i lekki sposób opowiadać o trasie wycieczki

8 Dlatego jest to zawód dla osób otwartych i śmiałych, które potrafią z pasją opowiadać o konkretnym mieście czy regionie. Przewodnik, którego turyści będą mile wspominać, nie przedstawia swej wiedzy tak, jakby czytał z kartki. Stara się sprawić wrażenie, że opowiada wszystko po raz pierwszy. Swoją pasją poznawczą umie zainteresować uczestników wycieczki. Wybierając ten zawód trzeba po prostu lubić ludzi, umieć nawiązywać z nimi kontakt, mieć cierpliwość – szczególnie do tych , którzy są kapryśni, być dyspozycyjnym.

9 Zadania: w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu - uczenie poszanowania natury, opieka nad turystami, udzielanie pierwszej pomocy, przestrzeganie, popularyzowanie zasad kultury turystycznej, opieki nad zabytkami i ochrony przyrody, podnoszenie kwalifikacji, ciągłe pogłębianie wiedzy, przestrzeganie regulaminu przewodnickiego, noszenie odznaki. oprowadzanie turystów lub odwiedzających, udzielanie fachowej i aktualnej informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, sprawowanie opieki nad turystami lub odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, podczas prowadzenia turystów w górach troska o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas wyjść wymagających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu.

10 Ponadto powinien być on kwalifikowanym turystą, miłośnikiem krajoznawstwa, odznaczającym się szeregiem cech osobistych, które wraz posiadaną wiedzą i umiejętnościami pozwolą mu w pełni wykonać powierzone zadanie

11 Warunki uzyskania tytułu przewodnika turystycznego
Aby zostać przewodnikiem turystycznym, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych należy spełnić następujące wymagania: ukończyć 18 lat; skończyć szkołę średnią, a więc tym samym posiadać wykształcenie minimum średnie posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turystycznego (potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy); nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego; odbyć szkolenie teoretyczne i praktykę przewodnicką oraz zdać egzamin na przewodnika turystycznego. Od kandydatów na przewodników wymagana jest znajomość języków obcych, wysoka kultura osobista, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy. W zależności od charakteru pracy wymagana jest dobra kondycja fizyczna jest to bardzo istotne w przypadku przewodników górskich.

12 Bibliografia


Pobierz ppt "Przewodnik turystyczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google