Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Media i komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Media i komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego"— Zapis prezentacji:

1 Media i komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
Uwarunkowania prawne dr Sławomir Gawroński

2 Podstawy prawne Prawo prasowe (26 stycznia 1984)
Dz. U. z 1984r., Nr 5, poz. 24 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (26 kwietnia 2007) Dz. U. z 2007r., Nr 89, poz. 590

3 Prawo prasowe – Rozdział VI
KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA Art Redaktor naczelny jest obowiązany opublikować nieodpłatnie, w miejscu i w czasie właściwym ze względu na tematykę i charakter publikacji, komunikat urzędowy pochodzący od naczelnych i centralnych organów państwowych, w tym pochodzący od naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, jeżeli został nadesłany przez rzecznika prasowego rządu ze wskazaniem, że publikacja jest obowiązkowa.

4 Prawo prasowe – Rozdział VI
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy również: 1) wydanych na podstawie ustaw obwieszczeń, uchwał lub zarządzeń pochodzących od organów administracji rządowej w województwie, nadesłanych w formie zwięzłych komunikatów w celu ogłoszenia w dzienniku lub odpowiednim czasopiśmie na terenie jego działania;

5 Prawo prasowe – Rozdział VI
2) komunikatów przekazywanych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie sytuacji kryzysowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590). 3. Komunikaty, o których mowa w ust. 1 i 2, należy opublikować, w uzgodnionym terminie, bez dokonywania zmian, zamieszczania uwag i zaprzeczeń, a w razie braku uzgodnienia terminu - w najbliższym przygotowywanym wydaniu.

6 Prawo prasowe – Rozdział VI
Art. 35 1. Redaktor naczelny dziennika jest obowiązany opublikować odpłatnie we wskazanym lub uzgodnionym terminie: 1) prawomocny wyrok sądu lub inne orzeczenie zawierające klauzulę o opublikowaniu, 2) ogłoszenie sądu lub innego organu państwowego. 2. Redaktor naczelny dziennika jest obowiązany opublikować nieodpłatnie, we wskazanym lub uzgodnionym terminie, list gończy.

7 Prawo prasowe – Rozdział VI
Art. 42 Redaktor nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Polską Agencję Prasową oraz za treść komunikatów urzędowych, o których mowa w art. 34, jak również za treść orzeczeń i ogłoszeń, o których mowa w art. 35.

8 Prawo prasowe – Rozdział VI
Art. 47 Kto wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 34 i 35 uchyla się od opublikowania komunikatu urzędowego, ogłoszenia sądu lub innego organu państwowego, jak również listu gończego - podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności .

9 Rodzaje sytuacji kryzysowych
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;

10 Rodzaje sytuacji kryzysowych
1. Katastrofy naturalne Powodzie (opadowe i roztopowe) Silne wiatry (huragany) Anomalie pogodowe Epidemie Plagi zwierzęce Ruchy tektoniczne (osunięcie ziemi)

11 Rodzaje sytuacji kryzysowych
2.  Katastrofy techniczne Pożary Awarie gazowe Awarie i wypadki z użyciem środków toksycznych Awarie i wypadki radiacyjne Katastrofy komunikacyjne Katastrofy budowlane Awarie urządzeń infrastruktury technicznej

12 Rodzaje sytuacji kryzysowych
3.  Akty terroru i inne zagrożenia Podłożenia ładunków wybuchowych Destrukcyjne działania grup ludzi - terroryzm Doręczenie podejrzanej przesyłki - niewiadomego pochodzenia Niewypały


Pobierz ppt "Media i komunikowanie społeczne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google