Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO ćwiczenia Prowadzący: mgr Łukasz Stokłosa Rok akademicki 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO ćwiczenia Prowadzący: mgr Łukasz Stokłosa Rok akademicki 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO ćwiczenia Prowadzący: mgr Łukasz Stokłosa Rok akademicki 2012/2013

2 Programowanie imprez turystyki krajoznawczej C ZYM JEST KRAJOZNAWSTWO ?

3 Programowanie imprez turystyki krajoznawczej T URYSTYKA JEST DROGĄ DO KRAJOZNAWSTWA K RAJOZNAWSTWO JEST ŚRODKIEM REALIZACJI POZAEKONOMICZNEJ FUNKCJI WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI K RAJOZNAWSTWO : Zbiór wiadomości o kraju ojczystym (wąskie ujęcie) Zbiór wiadomości o pewnym większym lub mniejszym obszarze. Wiadomości z najrozmaitszych dziedzin (archeologia, historia, geografia, biologia, etnografia, statystyka, ekonomia itp.) Ruch społeczny (ujęcie szerokie) Masowe dążenie do pogłębiania wiedzy o kraju, regionie i własnej miejscowości Krajoznawstwo zbliża się do turystyki o wybitnie poznawczo-dydaktycznym charakterze; szeroko pojęte krajoznawstwo wykracza jednak wyraźnie poza jej ramy, obejmując np. regionalne obserwacje czy nawet badania naukowe.

4 Programowanie imprez turystyki krajoznawczej K RAJOZNAWSTWO WG W. L IPNIACKIEGO ROZPATRYWANE W 3 PŁASZCZYZNACH : Funkcjonalnej – jako dążenie do możliwie najpełniejszego, najwszechstronniejszego poznania ziemi ojczystej; Uwaga: nie tylko w czasie wolnym oraz nie tylko ruch amatorski, akcentowanie perspektyw rozwoju ziemi ojczystej Instytucjonalnej – jako ruch społeczny, skupiający działaczy-krajoznawców i ukierunkowujących ich na osiąganie ważnych celów społecznych, a także jako określony system organizacji prac krajoznawczych oraz gromadzenia, przekazywania i wdrażania ich wyników do praktyki społecznej, głównie w ruchu turystycznym; Uwaga: o zakresie masowości decydują nie tylko animatorzy krajoznawstwa, lecz także jego uczestnicy Historyczno-socjologicznej – jako pewną dziedzinę kultury, obejmującą: całokształt działalności poznawczej oraz utrwalone wyniki tej działalności (rękopisy, publikacje, mapy, zdjęcia, przeźrocza, filmy, nagrania itp.); wypracowane metody i techniki działalności krajoznawczej, a także instytucje i organizacje prowadzące działalność krajoznawczą; tradycje ruchu turystycznego.

5 Programowanie imprez turystyki krajoznawczej K RAJOZNAWSTWO SPEŁNIA FUNKCJE SPOŁECZNE : Funkcję wychowawczą (człowiek jako istota biosocjokulturalna) Funkcję kształceniową (zdobywanie określonego zasobu wiedzy, umiejętności i sprawności) Rola krajoznawstwa w sferze kultury (udostępnianie i upowszechnianie wartości kulturalnych) Społeczne cele krajoznawstwa w dziedzinie kultury są urzeczywistniane w technicznej (instrumentalnej) funkcji współczesnego krajoznawstwa. Turystyka to: odpoczynek, rozrywka oraz rozwój w czasie wolnym Krajoznawstwo to głównie rozwój niekoniecznie w czasie wolnym

6 Programowanie imprez turystyki krajoznawczej Ć WICZENIE : W GRUPACH 3-5- OSOBOWYCH PROSZĘ ZAPROGRAMOWAĆ OBJAZDOWĄ WYCIECZKĘ TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZĄ DLA 40- OSOBOWEJ GRUPY Z UWZGLĘDNIENIEM PONIŻSZYCH KRYTERIÓW : G RUPA 1) JEDNODNIOWA WYCIECZKA SZKOLNA DO SOLINY I OKOLIC DLA DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ (3-4 KLASA ) G RUPA II) JEDNODNIOWA WYCIECZKA SZKOLNA DO R ZESZOWA I Ł AŃCUTA DLA DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ (3-4 KLASA ) G RUPA III) DWUDNIOWA WYCIECZKA SZKOLNA DO W IELICZKI I K RAKOWA DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁY ŚREDNIEJ G RUPA IV) TRZYDNIOWA WYCIECZKA SZKOLNA DO Z AKOPANEGO DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁY ŚREDNIEJ G RUPA V) T RZYDNIOWA WYCIECZKA DO K RAKOWA I O ŚWIĘCIMIA DLA OSÓB W WIEKU 50+ G RUPA VI) D WUDNIOWA WYCIECZKA DO P RZEMYŚLA DLA OSÓB W WIEKU 50+ P RZY PROGRAMOWANIU PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ DLA KOGO IMPREZA BĘDZIE PRZEZNACZONA, DOBÓR ODPOWIEDNIEGO TERMINU ORAZ TRANSPORTU. P RZEDE WSZYSTKIM JEDNAK PROGRAM MUSI BYĆ INTERESUJĄCY ORAZ ZGODNY Z ZAŁOŻENIAMI TURYSTYKI KRAJOZNAWCZEJ.

7 Programowanie imprez turystyki krajoznawczej T EMATY DO PRZYGOTOWANIA NA NASTĘPNE ZAJĘCIA : 1. Turystyka kwalifikowana – czym jest, jej formy i rodzaje 2. T REKKING 1. T URYSTYKA MOTYWACYJNA 2. AGROTURYSTYKA


Pobierz ppt "PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO ćwiczenia Prowadzący: mgr Łukasz Stokłosa Rok akademicki 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google