Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATARZYNA STĘPIEŃ Antonina vizniuk gc02, 2ltd

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATARZYNA STĘPIEŃ Antonina vizniuk gc02, 2ltd"— Zapis prezentacji:

1 KATARZYNA STĘPIEŃ Antonina vizniuk gc02, 2ltd
TURYSTKA WIEJSKA KATARZYNA STĘPIEŃ Antonina vizniuk gc02, 2ltd

2 DEFINICJA Turystyka wiejska
Jest całokształtem gospodarki turystycznej na terenach wiejskich. Obejmuje wszystkie formy wypoczynku na obszarach wiejskich, w tym turystykę farmerską, zieloną, ekologiczną oraz agrarną. Odbywa się na obszarze wsi lub małych miasteczek. Spełnia następujące cele: - wypoczynkowe - kulturalne - edukacyjne - zdrowotne - etniczne - specjalistyczne - towarzyskie

3 Turystyka wiejska nie rozwija się jednakowo we wszystkich regionach naszego kraju. Istnieją obszary, które charakteryzują się wyjątkową atrakcyjnością turystyczną. Dominują nad pozostałymi regionami kraju walorami wypoczynkowymi, przyrodniczymi i krajoznawczymi. Zaliczamy do nich: - Pobrzeże Szczecińskie - Pobrzeże Koszalińskie - Pobrzeże Gdańskie - Pojezierze Pomorskie - Pojezierze Mazurskie - Pojezierze Suwalskie - Pojezierze Lubuskie - Przegórze Sudeckie - Sudety - Wyżyna Krakowsko-Częstochowska - Roztocze - Podkarpacie

4 Cele Turystyki Wiejskiej
Ekonomiczne: przeciwdziałanie wyludnieniu wsi i miejscowości górskich; wzrost dochodów ludności miejscowej; zmiana sposobów i warunków życia oraz kształtowanie nowego modelu konsumpcji ludności miejscowej; aktywizacja rozwoju gospodarczego na zasadzie sprzężenia zwrotnego; wynajmowanie miejsc noclegowych i rozbudowa bazy noclegowej; rozszerzenie rynków zbytu na produkty rolne; rozwijanie małego (często domowego) przetwórstwa spożywczego i gastronomii oraz sprzedaży tych wyrobów; rozwój różnego rodzaju usług związanych z turystyką; wytwarzanie wyrobów pamiątkarskich; wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich, wyrażający się we wzroście cen gruntów, a przez to wartości terenów rolnych i wiejskich.

5 Społeczno – kulturalne:
rozwój aktywności społeczności wiejskiej; integracja środowiska wiejskiego oraz współpraca w realizacji przedsięwzięć turystycznych; rozwój samorządności lokalnej zgodnie z zasadą „Myśleć lokalnie, działać globalnie”; wykształcenie przywództwa w środowisku wiejskim; ponowne zainteresowanie turystów zabytkami oraz tradycji wsi; dla turystów cele społeczne wiążą się przede wszystkim z kontaktem z miejscowa ludnością i poznaniem kultury danego regionu.

6 Ekologiczne:  ochrona środowiska przyrodniczego poprzez promocje takich form turystyki, które są ekonomicznie produktywne, społecznie odpowiedzialne i przyjazne dla środowiska. W tym zakresie: - segregacja odpadów (przeznaczenie resztek organicznych na kompost, spalanie papieru i drewna); - rezygnacja lub ograniczenie chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych; - stosowanie preparatów rozkładających zanieczyszczenia organiczne w szambie; - zakup towarów przemysłowych i żywnościowych w opakowaniach zwrotnych lub papierowych; - odpowiednie wyposażenie łazienek (kabina prysznicowa zamiast wanny, baterie oszczędzają zużycie wody, przepływowe ogrzewacze wody); - używanie w gospodarstwie domowym energooszczędnych sprzętów i żarówek. rozwój produkcji żywnościowej o podwyższonych parametrach ekologicznych; rozwój infrastruktury wspierającej ekologiczne wzory turystyki (transport, wytwarzanie energii, gospodarka odpadami ściekami, wodą itp.); utrzymanie atrakcyjności miejscowości; podejmowanie działalności turystycznej i rolniczej w dostosowaniu do środowiska i krajobrazu.

7 PODSTAWOWE ZASADY SPEŁNIANIA POTRZEB KLIENTA
W celu zapewnienia wprowadzania na danym obszarze lub w danym regionie zrównoważonej turystyki, należy rozważyć wszystkie aspekty: środowisko naturalne, aspekt społeczny, dziedzictwo i kulturę oraz aspekt ekonomiczny. Niemniej jednak, konieczny jest kolejny zbiór zasad potrzebny do zaspokojenia potrzeb klienta lub gościa - mówi się o nich "Dziesięć przykazań" i są one następujące: 1. spanie w wygodnych łóżkach po rozsądnej cenie, 2. mycie się w czystych łazienkach, 3. spożywanie regionalnych produktów - prostych, ale dobrze przyrządzonych, 4. podziwianie krajobrazu, widoków i natury regionu, 5. poznawanie historii i kultury odwiedzanego regionu, 6. korzystanie z zajęć rekreacyjnych (golf, spacery, wędkowanie, jazda na nartach itd.) 7. kupowanie regionalnych wyrobów rzemieślniczych i pamiątek oraz robienie zakupów, 8. podziwianie regionalnej muzyki, tańców i teatru, 9. podróżowanie bez ograniczeń i obaw o bezpieczeństwo, 10. doświadczanie przyjacielskiej postawy ze strony pracowników turystyki.

8


Pobierz ppt "KATARZYNA STĘPIEŃ Antonina vizniuk gc02, 2ltd"

Podobne prezentacje


Reklamy Google