Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TURYSTYKA MOTYWACYJNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TURYSTYKA MOTYWACYJNA"— Zapis prezentacji:

1 TURYSTYKA MOTYWACYJNA
INCENTIVE TRAVEL Paulina Ślósarczyk Natalia Sobota NR. ALBUMU:46698 NR. ALBUMU:44668

2 TURYSTYKA MOTYWACYJNA
Turystyka motywacyjna jest odmianą turystyki biznesowej, jednak nie jest związana z wyjazdami w celu wykonywania zajęć wynikających z pracy lub interesów. Podróże pracowników, sprzedawców lub agentów opłacane są przez pracodawcę w ramach nagrody za osiągnięcie odpowiedniego wyniku lub jako zachęta na przyszłość. Turystyka motywacyjna należy do grupy motywatorów niematerialnych.

3 Nie istnieje wyczerpująca definicja tej formy turystyki
Nie istnieje wyczerpująca definicja tej formy turystyki. Jedną z najczęściej podawanych jest przygotowana przez Society of Incentive & Travel Executives (SITE), definiująca podróże motywacyjne jako: "narzędzie całościowego zarządzania do wykorzystywania wyjątkowych podróży w celu zmotywowania i/lub nagrodzenia pracowników za ich pracę wykraczającą poza obowiązki i zbliżającą do osiągnięcia celów firmy".

4 Celem podróży motywacyjnej jest wzbudzenie u pracownika entuzjazmu i wdzięczności, a tym samym lojalności w stosunku do firmy. Podróż motywacyjna przypomina tradycyjną turystykę rekreacyjną uprawianą w wolnym czasie. Jednak mimo zewnętrznego podobieństwa do wakacji i krótkich wyjazdów, podróże motywacyjne, to oddzielny produkt turystyczny, który z racji swoich celów związanych z pracą bez wątpienia należy do kategorii podróży w interesach. Podróże motywacyjne są to więc przyjemne i zapadające w pamięć wyjazdy, opłacone przez pracodawcę, które mają na celu zachęcenie pracownika do realizacji ambitnych celów firmy, poprzez osiąganie lub wychodzenie poza cele indywidualne lub grupowe. Takie cele mogą czasem obejmować aspekty działalności firmy nie związane ze sprzedażą, jak redukcja personelu, lecz zazwyczaj ich głównym celem jest zwiększenie sprzedaży.

5 Niektóre rodzaje wyjazdów motywacyjnych w postaci wyjazdów integracyjnych są wykorzystywane także przez pracodawców do celów budowania zespołu, wzmacniania więzi między pracownikami, wyszukiwania wśród nich nieformalnych liderów, ale także tzw. słabych punktów. W takich wyjazdach coraz częściej biorą udział anonimowo specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi oraz psycholodzy. Dlatego specyfiką tej formy turystyki jako formy zarządzania personelem jest pozorna sytuacja swobody uczestników.

6 Podróż motywacyjna łączy potrzeby odpoczynku, aktywności fizycznej, chęci poznania innych ludzi i kultur z pragnieniami podniesienia statusu zawodowego i prestiżu środowiskowego. Decyzje o zakupie i ostatecznym kształcie programu wyjazdu incentive podejmują osoby kierujące w firmie działalnością marketingową i zasobami ludzkimi, często są to sami właściciele firm. Wyróżnikiem incentive travel jest wysoka jakość oferowanych usług w trakcie wyjazdu w każdym elemencie programu. Najczęściej są to wyjazdy grupowe, a program jest ustalany specjalnie dla danej imprezy i znacznie odbiega od standardowych wyjazdów turystycznych.

7 Korzyści dla pracodawców płynące z organizowania wyjazdów incentive:
pracownicy stają się bardziej lojalni (a więc zmniejszają się koszty fluktuacji pracowników); pracownicy identyfikują się a firmą i jej celami (a więc pracują z większym zaangażowaniem); pracownicy chwalą się sąsiadom i rodzinie na temat wyjazdu (a więc budują wizerunek firmy jako przyjaznej i „dobrej”); pracownicy poznają się z szerszej perspektywy (a więc usprawnia się procesy komunikacji, a co za tym idzie – produktywność i efektywność pracowników); pracownicy wracają do pracy bardziej wypoczęci (a więc popełniają mniej kosztownych błędów, rzadziej są ofiarami wypadków w pracy); pracownicy chcą pojechać na podobny wyjazd w przyszłości (a więc są zmotywowani i starają się wykazać, by się na niego „załapać”) itd.

8 Kiedyś i dziś „Wczasy pod gruszą” Incentive
Tak naprawdę to incentive jako turystyka motywacyjna, istniał w Polsce już od dawna, a jego pierwowzorem były „wczasy pod gruszą”, organizowane przez zakłady pracy naszych rodziców. Incentive Współcześnie incentive traktuje się jako biznesowe narzędzie używane do zwiększenia lojalności pracowników lub klientów oraz do wpływu na zachowania jednostki, sprzyjające celom firmy czy organizacji, stosującej to narzędzie.

9 Cele wyjazdu oraz proporcje zwrotu
Bardzo ważne jest w incentive, żeby dość dokładnie określić cele wyjazdu i oszacować tak zwane „proporcje zwrotu”. Działy HR lub zarządy firm nie mogą sobie pozwolić na kilkunastotysięczny wydatek, aby po prostu posłać pracowników na wycieczkę. Jest wiele ważnych pytań, na które muszą sobie odpowiedzieć: po co to robimy? kogo wyślemy na wyjazd? (niekiedy te decyzje bywają bardzo trudne i kontrowersyjne) gdzie wyślemy grupę? jaką formę będzie miał wyjazd? (typowo rekreacyjną czy też teambuildingową, fabularną, integracyjną czy jeszcze inną) z kim zorganizujemy wyjazd? (najczęściej korporacje wynajmują do tego celu agencje lub biura podróży specjalizujące się w incentive)  I prawdopodobnie najważniejsze pytanie: czy wydatek na wyjazd nam się zwróci?

10 Incentive + animatorzy czasu wolnego
Ważną rolę na wyjazdach incentive pełnią animatorzy czasu wolnego. Animatorzy są na incentive odpowiedzialni za wzmacnianie emocji, budowanie atmosfery i angażowanie uczestników wyjazdu do aktywności. Najczęściej na jeden wyjazd jest angażowani przynajmniej para animatorów – najczęściej chłopak i dziewczyna (aby „dotrzeć” do każdego uczestnika imprezy). Animacja przyczynia się do realizacji celów biznesowych organizatora, a w polskiej gospodarce incentive będzie z pewnością pojawiał się coraz częściej.

11 TURYSTYKA MOTYWACYJNA
Dziękujemy za uwagę! :)


Pobierz ppt "TURYSTYKA MOTYWACYJNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google