Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODZIAŁY SPOŁECZNE RÓŻNICE PŁCI JAKO RÓŻNICE SPOŁECZNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODZIAŁY SPOŁECZNE RÓŻNICE PŁCI JAKO RÓŻNICE SPOŁECZNE."— Zapis prezentacji:

1 PODZIAŁY SPOŁECZNE RÓŻNICE PŁCI JAKO RÓŻNICE SPOŁECZNE

2 cechy biologiczne (wzrost, płeć, wiek, kolor oczu, tusza, itp.) społeczne (np. wykształcenie, zamożność, władza). Zróżnicowanie społeczne Z punktu widzenia socjologa nie wszystkie te różnice są istotne.

3 Dóbr materialnych (bogactwa) Władzy (panowanie, wpływ na innych) Prestiżu (szacunek, uznanie społeczne, akceptacja, sława) Wykształcenia Zdrowia Zróżnicowanie może dotyczyć: Dostęp do tych dóbr jest z natury ograniczony co często bywa powodem napięć społecznych i konfliktów.

4 System nierówności istnieje wówczas, gdy pewne kategorie społeczne otrzymują więcej cenionych w danym społeczeństwie dóbr aniżeli inne. Podstawowymi kategoriami opisu zróżnicowań, podziałów i nierówności społecznych są klasa i warstwa. Stratyfikacja społeczna

5 Klasa społeczna: wielki segment społeczeństwa obejmujący osoby o podobnej sytuacji własnościowej (zwłaszcza w zakresie posiadania środków produkcyjnych, czyli kapitału ekonomicznego). Warstwy społeczne: kategorie i grupy społeczne powiązane realną więzią subiektywną i obiektywną, różniące się między sobą zbiorowymi szansami osiągania społecznie cenionych dóbr – bogactwa, władzy, prestiżu, edukacji itp. oraz wynikającym z tego poziomem i stylem życia, typową ideologią i obyczajami.

6 zmiana miejsca jednostek, także grup (zbiorowości) w systemie społecznego zróżnicowania rozpatrywanego najczęściej jako hierarchiczny układ pozycji bądź warstw. Ruchliwość społeczna

7 Ruchliwość pozioma - przemieszczanie się ludzi w przestrzeni – migracje, turystyka, dojazdy do pracy, podróże. Ruchliwość pionowa – zmiana pozycji społecznych, przynależności grupowej ludzi. Może ona być przemieszczaniem się w górę hierarchii społecznej (awans), jak i w dół (degradacja). Rodzaje ruchliwości społecznej

8 ruchliwość wewnątrzpokoleniowa – podnoszenie przez jednostkę poziomu swojego wykształcenia, nabywanie nowych kwalifikacji, bogacenie się i w konsekwencji przesuwanie się z biegiem lat na coraz wyższe pozycje w hierarchii społecznej; jest to awans (lub degradacja) w granicach jednego pokolenia. ruchliwość międzypokoleniowa – zajęcie przez jednostkę wyższej bądź niższej pozycji, niż mieli jej rodzice wskutek zdobycia przez nią innego wykształcenia i uzyskanie innych dochodów. Rodzaje ruchliwości:

9 Pozycja kobiet w XIX w. Lata 60. i 70 XX w. Różnice płci jako różnice społeczne

10 sfera pracy sfera władzy i polityki sfera obyczaju Różnice płci dotyczą kilku sfer:

11 Od początku dziejów człowieka istniał podział pracy związany z płcią. W społeczeństwach nowoczesnych dyskryminacja kobiet w sferze pracy przejawia się w następujących elementach: –są gorzej opłacane niż mężczyźni, –są częściej zatrudniane w niepełnym wymiarze godzin, –w zawodach, w których pracują, zajmują gorsze pozycje, –pracują najczęściej w zawodach o niskim prestiżu społecznym Różnice płci w sferze pracy

12 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto zatrudnionych według wielkich grup zawodów w październiku 2008 r.

13 Płeć stanowi barierę awansu, stąd kobiety zazwyczaj zajmują niższe pozycje zawodowe niż mężczyźni – szczególnie widoczne jest to w sferze władzy, na poziomie państwa. W Europie kobiety uzyskiwały (stopniowo w poszczególnych krajach) czynne i bierne prawa wyborze dopiero w XX wieku. Pierwszym nowożytnym krajem, w którym wprowadzono prawo wyborcze dla kobiet było Terytorium Wyoming w Stanach Zjednoczonych. Kobiety mogły tu głosować od 1869 roku. Różnice płci w sferze władzy i polityki

14 1906 – Finlandia 1918 – Polska 1920 - Stany Zjednoczone 1928 - Wielka Brytania i Irlandia Północna 1930 - Turcja 1944 - Francja 1946 - Włochy 1971 – Szwajcaria * 1976 - Portugalia 1984 - Liechtenstein 2005 - Kuwejt Prawa wyborcze dla kobiet

15 Udział kobiet w Sejmie RP od 1989r. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1995; Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2001; Wyniki wyborów 2005 wg danych Państwowej Komisji

16

17 orzecznictwo sądów (głównie rodzinnych w sprawach przydzielania praw rodzicielskich, surowsze traktowanie dziewcząt niż chłopców w przypadku wykroczeń, inne wymagania w stosunku do kobiet w rzecznictwach rozwodowych); system socjalizacji (dziewczynki bawią się lalkami i w dom, chłopcy samochodami, uprawiają sport); sfera humoru (o wiele więcej jest dowcipów o blondynkach niż milicjantach); tendencja do wyższego oceniania tego co męskie (komplementem dla kobiety będzie stwierdzenie, ze zachowała się po męsku, natomiast obraźliwe dla mężczyzny będzie stwierdzenie nie bądź babą). Różnice w sferze obyczaju - przykłady

18 Feminizm w najszerszym rozumieniu oznacza dostrzeganie upośledzenia społecznego kobiet i dążenie do jego zniesienia przybierające postać ruchu społecznego. W wąskim rozumieniu jest to ideologia. Feminizm i ruchy kobiece

19 I fala do połowy XX w. walka o: –dostęp do szkół wyższych –uzyskanie praw wyborczych –równą płacę za równą pracę II fala początek lata 60. –Kultura jako źródło dyskryminacji (seksizm, gender) Rozwój feminizmu


Pobierz ppt "PODZIAŁY SPOŁECZNE RÓŻNICE PŁCI JAKO RÓŻNICE SPOŁECZNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google