Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SERCE W PUSZCZY PUSZCZA W SERCU PROJEKT EDUKACYJNY NAWIGACJA W PLECAKU MAJ 2008 S PROJEKT EDUKACYJNY NAWIGACJA W PLECAKU MAJ 2008 CZŁOWIEK W SERCU PUSZCZY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SERCE W PUSZCZY PUSZCZA W SERCU PROJEKT EDUKACYJNY NAWIGACJA W PLECAKU MAJ 2008 S PROJEKT EDUKACYJNY NAWIGACJA W PLECAKU MAJ 2008 CZŁOWIEK W SERCU PUSZCZY."— Zapis prezentacji:

1 SERCE W PUSZCZY PUSZCZA W SERCU PROJEKT EDUKACYJNY NAWIGACJA W PLECAKU MAJ 2008 S PROJEKT EDUKACYJNY NAWIGACJA W PLECAKU MAJ 2008 CZŁOWIEK W SERCU PUSZCZY PUSZCZA W SERCU CZŁOWIEKA

2 P rojekt ``Nawigacja w plecaku – aktywna edukacja ekologiczna z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informacyjnych `` realizowany był przez Centrum informacji o Środowisku UNEP/GRID –Warszawa, jako kontynuacja projektu Wirtualny Kampinoski Park Narodowy i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

3 P rojekt skierowany do uczniów i nauczycieli biologii i geografii z gimnazjów gmin kampinoskich i warszawskich obejmował: -warsztaty dla nauczycieli -zajęcia dla uczniów i nauczycieli -prezentację zajęć terenowych- konkurs -konferencję podsumowującą

4 Z ajęcia terenowe poprzedzone były warsztatami dla nauczycieli, podczas których zostaliśmy zapoznani z projektem, jego założeniami i celami. Ćwiczyliśmy obsługę GPS i PDA, wprowadzaliśmy wyniki pomiarów na portalu Wirtualny Kampinoski Park Narodowy, poznaliśmy sposób tworzenia dzienniczka podróży na stronie MAPNESS.

5 ZAJĘCIA TERENOWE KAMPINOSKI PARK NARODOWY 20 MAJ 2008

6 N asz patrol składający się z 10 uczniów i dwóch nauczycieli miał wyznaczoną trasę wokół Pociechy. Drogę 5.28 km przeszliśmy w ciągu 5 godz. i 30 min. Wędrówkę po Puszczy Kampinoskiej rozpoczęliśmy od pomnika KRZYŻ JERZYKÓW. KRZYŻ JERZYKÓW wzniesiony został w miejscu 5-cio dniowej bitwy z okupantem niemieckim prowadzonej przez Oddziały Specjalne Jerzyki w czasie II wojny światowej.

7 Uczniowie z wielką uwagą słuchali wykładu pracownika UNEP GRID na temat ćwiczeń terenowych. Otrzymali zadania do wykonania i formularze, na których mieli zapisywać swoje obserwacje. Od tej chwili poszukiwać będą śladów zwierząt, śladów działania człowieka i gatunków roślinnych obcych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

8 Znaleźliśmy skarb……, a w nim zadanie do wykonania.

9 Spotkaliśmy padalca, żuka gnojowego i mrowisko mrówki rudnicy.

10 W edług towarzyszącego nam leśniczego, ta gałązka została złamana przez łosia. Szkoda, że nie mogliśmy go zobaczyć.

11 C zeremcha amerykańska to jeden z gatunków obcych w Puszczy Kampinoskiej, bardzo szybko rośnie wypierając gatunki rodzime.

12 Zmęczeni, ale zadowoleni z siebie zakończyliśmy wędrówkę.

13 U czniowie w czasie wpisywania zebranych informacji na stronie Wirtualny Kampinoski Park Narodowy.

14 Młodzi przyrodnicy odbierają podziękowania za udział w zajęciach.

15 J eszcze tylko zdjęcie pamiątkowe i zadowoleni z udziału w bardzo ciekawych zajęciach wracamy do domu.


Pobierz ppt "SERCE W PUSZCZY PUSZCZA W SERCU PROJEKT EDUKACYJNY NAWIGACJA W PLECAKU MAJ 2008 S PROJEKT EDUKACYJNY NAWIGACJA W PLECAKU MAJ 2008 CZŁOWIEK W SERCU PUSZCZY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google