Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REMIGIUSZ ANDRZEJEWSKI BARTOSZ BUCIAK SZYMON CIERZNIAK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REMIGIUSZ ANDRZEJEWSKI BARTOSZ BUCIAK SZYMON CIERZNIAK."— Zapis prezentacji:

1 REMIGIUSZ ANDRZEJEWSKI BARTOSZ BUCIAK SZYMON CIERZNIAK

2 Odszukanie kilku definicji terminu,,Autorytet… REZULTAT… Definicja terminu,,Autorytet

3 AUTORYTET- Społeczne uznanie, prestiż osób lub grup bądź instytucji społecznych oparte na cenionych w danym społeczeństwie wartościach. Osoba lub instytucja ciesząca się uznaniem, mająca kredyt zaufania co do profesjonalizmu, prawdomówności i bezstronności w ocenie jakiegoś zjawiska lub wydarzenia. W kontaktach międzyludzkich osoba mająca cechy przywódcze, z wysoką inteligencją emocjonalną lub charyzmą. W teorii socjologicznej jeden z typów idealnych legitymizacji władzy. Zinternalizowane przeświadczenie o świętości i nadrzędności przywódcy. Por. władza charyzmatyczna Najczęściej autorytet postrzegany jest jako czynnik stabilizujący więzi społeczne i ma wydźwięk pozytywny. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, iż nadmierne zaufanie do autorytetów grozi skostnieniem poglądów a czasem nawet ich zwyrodnieniem. Brak autorytetów w danej społeczności grozi jej rozpadem lub anarchią. Istnienie w społeczności jednego, dominującego, autorytetu grozi jej faszyzacją. Zbyt wielka ich liczba zagraża atomizacją. W psychologii osoba, której jesteśmy skłonni ulegać, podporządkowywać się i wykonywać jej polecenia

4 Odnalezienie w różnych źródłach fragmentów dotyczących autorytetu … REZULTAT… Zapisane cytaty o autorytetach

5 Trzeba od każdego wymagać tego, co on może wykonać - podjął Król. - Autorytet polega przede wszystkim na rozsądku. Antoine de Saint-Exupéry Mały Książę Antoine de Saint-ExupéryMały Książę Nieomylny środek zdobycia autorytetu u ludzi - być dla nich użytecznym. Marie von Ebner-Eschenbach Aforyzmy Eschenbach Marie von Ebner-EschenbachAforyzmy Eschenbach Autorytet ma nos z wosku, który można odkształcać do woli. Alain de Lille Podziemni bogowie Alain de LillePodziemni bogowie

6 Opracowanie ankiet badającej wiedze i opinie na temat autorytetów… REZULTAT… Wzór ankiety

7 1.Czy wed ł ug pana/pani autorytety są wśród nas? TAK NIE 2.Jeśli TAK to czy ma pan/pani swój autorytet? TAK NIE 3.Czy podejmując ważne decyzje kierujesz się autorytetem? TAK NIE 4.Czy uważasz, że byłbyś dobrym autorytetem? TAK NIE 5.Czy uważasz, że autorytety są potrzebne młodzieży w dzisiejszych czasach? TAK NIE 6.Czy autorytetem może być dla ucznia nauczyciel? TAK NIE 7.C zy gwiazda telewizji mo ż e być autorytetem? TAK NIE 8. Czy autorytety mogą być w każdej rodzinie? TAK NIE 9. Czy autorytetem może być młodsza osoba dla starszej? TAK NIE 10.Czy bez autorytetów da się żyć? TAK NIE

8 Przygotowanie kserokopii ankiety dla każdego ucznia w grupie i rozdanie kwestionariuszy uczniom, którzy będą pełnić funkcję ankietowanych... REZULTAT... Kserokopie ankiet

9

10 Opracowanie kilka pytań do sondażu budującego opinie na temat lokalnych autorytetów i przeprowadzenie sondażu... REZULTAT... Zestaw pytań i odp.

11 1.Co według Pana/Pani oznacza pojęcie Autorytet? 2.Czy ma Pan/Pani swój autorytet, jeśli tak to kto to? 3.Czy kiedykolwiek podejmując jakąkolwiek decyzję kierował (a) się Pan/Pani autorytetem?

12 Analiza wyników ankiety, sondażu i przedstawienie ich w formie pisemnej... REZULTAT... Opracowanie wniosku i sondażu

13

14 Na pierwsze pytanie większość ankietowanych odpowiedziało, że autorytet to osoba na której się wzorujemy. Na drugie pytanie większość ankietowanych odpowiedziało, że jego autorytetem jest papież Jan Paweł II, a nieznaczna część odpowiedziała, że gwiazdy telewizji. Na trzecie pytanie większość ankietowanych odpowiedziało, że podejmując decyzję kieruje się autorytetem.

15 Odszukanie co najmniej 1 książki lub 3 artykułów poruszających zagadnienie artykułów i przygotowanie streszczenia z każdej z publikacji... REZLUTAT... Zbiór artykułów i opracowań

16 Po co więc ludzie szukają autorytetów? Żeby samemu nie brać na siebie odpowiedzialności za wszystkie podejmowane decyzje, dokonywane wybory, za swoją drogę życiową. Polegam na autorytecie, skoro więc on tak postępuje lub skoro by tak postąpił, gdyby... to ja nie muszę już się zastanawiać, mogę zrobić tak samo. Czy jednak tak powinno być? Halina Bortnowska powiedziała, że dobrze jest mieć autorytety, ważne, by były to autorytety, które sami wybieramy. Trzeba zawsze przyglądać się czy nie są one narzucone z góry (np. od dzieciństwa). Bezmyślne przyjmowanie i opieranie się na autorytetach, które kiedyś ktoś nam narzucił prowadzi do tego, że człowiek nie potrafi samodzielnie i dojrzale pokierować własnym życiem. Podjęcie refleksji nad autorytetem własnych autorytetów jest zatem konieczne, aby móc się rozwijać.

17


Pobierz ppt "REMIGIUSZ ANDRZEJEWSKI BARTOSZ BUCIAK SZYMON CIERZNIAK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google