Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONAWCY PROJEKTU REMIGIUSZ ANDRZEJEWSKI BARTOSZ BUCIAK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONAWCY PROJEKTU REMIGIUSZ ANDRZEJEWSKI BARTOSZ BUCIAK"— Zapis prezentacji:

1 WYKONAWCY PROJEKTU REMIGIUSZ ANDRZEJEWSKI BARTOSZ BUCIAK
SZYMON CIERZNIAK

2 PIERWSZE ZADANIE . . . Odszukanie kilku definicji terminu ,,Autorytet”… REZULTAT… Definicja terminu ,,Autorytet”

3 DEFINICJE AUTORYTETU AUTORYTET- Społeczne uznanie, prestiż osób lub grup bądź instytucji społecznych oparte na cenionych w danym społeczeństwie wartościach. Osoba lub instytucja ciesząca się uznaniem, mająca kredyt zaufania co do profesjonalizmu, prawdomówności i bezstronności w ocenie jakiegoś zjawiska lub wydarzenia. W kontaktach międzyludzkich osoba mająca cechy przywódcze, z wysoką inteligencją emocjonalną lub charyzmą. W teorii socjologicznej jeden z typów idealnych legitymizacji władzy. Zinternalizowane przeświadczenie o świętości i nadrzędności przywódcy. Por. władza charyzmatyczna Najczęściej autorytet postrzegany jest jako czynnik stabilizujący więzi społeczne i ma wydźwięk pozytywny. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, iż nadmierne zaufanie do autorytetów grozi skostnieniem poglądów a czasem nawet ich zwyrodnieniem. Brak autorytetów w danej społeczności grozi jej rozpadem lub anarchią. Istnienie w społeczności jednego, dominującego, autorytetu grozi jej faszyzacją. Zbyt wielka ich liczba zagraża atomizacją. W psychologii osoba, której jesteśmy skłonni ulegać, podporządkowywać się i wykonywać jej polecenia

4 DRUGIE ZADANIE . . . Odnalezienie w różnych źródłach fragmentów dotyczących autorytetu … REZULTAT… Zapisane cytaty o autorytetach

5 FRAGMENTY DOTYCZĄCE AUTORYTETÓW
Trzeba od każdego wymagać tego, co on może wykonać - podjął Król. - Autorytet polega przede wszystkim na rozsądku. Antoine de Saint-Exupéry — Mały Książę Nieomylny środek zdobycia autorytetu u ludzi - być dla nich użytecznym. Marie von Ebner-Eschenbach — Aforyzmy Eschenbach Autorytet ma nos z wosku, który można odkształcać do woli. Alain de Lille — Podziemni bogowie

6 TRZECIE ZADANIE . . . Opracowanie ankiet badającej wiedze i opinie na temat autorytetów… REZULTAT… Wzór ankiety

7 WZÓR ANKIETY . . . 1.Czy według pana/pani autorytety są wśród nas? TAK NIE 2.Jeśli TAK to czy ma pan/pani swój autorytet? 3.Czy podejmując ważne decyzje kierujesz się autorytetem? 4.Czy uważasz, że byłbyś dobrym autorytetem? 5.Czy uważasz, że autorytety są potrzebne młodzieży w dzisiejszych czasach? TAK NIE 6.Czy autorytetem może być dla ucznia nauczyciel? TAK NIE 7.Czy gwiazda telewizji może być autorytetem? TAK NIE 8. Czy autorytety mogą być w każdej rodzinie? 9. Czy autorytetem może być młodsza osoba dla starszej? 10.Czy bez autorytetów da się żyć?

8 CZWARTE ZADANIE . . . Przygotowanie kserokopii ankiety dla każdego ucznia w grupie i rozdanie kwestionariuszy uczniom, którzy będą pełnić funkcję ankietowanych REZULTAT Kserokopie ankiet

9 KSEROKOPIE . . .

10 PIĄTE ZADANIE . . . Opracowanie kilka pytań do sondażu budującego opinie na temat lokalnych autorytetów i przeprowadzenie sondażu REZULTAT. . . Zestaw pytań i odp.

11 SONDAŻ 1.Co według Pana/Pani oznacza pojęcie „Autorytet”?
2.Czy ma Pan/Pani swój autorytet, jeśli tak to kto to? 3.Czy kiedykolwiek podejmując jakąkolwiek decyzję kierował (a) się Pan/Pani autorytetem?

12 SZÓSTE ZADANIE . . . Analiza wyników ankiety, sondażu i przedstawienie ich w formie pisemnej. . . REZULTAT Opracowanie wniosku i sondażu

13 Analiza Ankiety

14 Analiza Sondżu Na pierwsze pytanie większość ankietowanych odpowiedziało, że autorytet to osoba na której się wzorujemy. Na drugie pytanie większość ankietowanych odpowiedziało, że jego autorytetem jest papież Jan Paweł II, a nieznaczna część odpowiedziała, że gwiazdy telewizji. Na trzecie pytanie większość ankietowanych odpowiedziało, że podejmując decyzję kieruje się autorytetem.

15 SIÓDME ZADANIE . . . Odszukanie co najmniej 1 książki lub 3 artykułów poruszających zagadnienie artykułów i przygotowanie streszczenia z każdej z publikacji REZLUTAT Zbiór artykułów i opracowań

16 Fragment Książki Katarzyny Szczepanek
Po co więc ludzie szukają autorytetów? Żeby samemu nie brać na siebie odpowiedzialności za wszystkie podejmowane decyzje, dokonywane wybory, za swoją drogę życiową. Polegam na autorytecie, skoro więc on tak postępuje lub skoro by tak postąpił, gdyby... to ja nie muszę już się zastanawiać, mogę zrobić tak samo. Czy jednak tak powinno być? Halina Bortnowska powiedziała, że dobrze jest mieć autorytety, ważne, by były to autorytety, które sami wybieramy. Trzeba zawsze przyglądać się czy nie są one narzucone z góry (np. od dzieciństwa). Bezmyślne przyjmowanie i opieranie się na autorytetach, które kiedyś ktoś nam narzucił prowadzi do tego, że człowiek nie potrafi samodzielnie i dojrzale pokierować własnym życiem. Podjęcie refleksji nad autorytetem własnych autorytetów jest zatem konieczne, aby móc się rozwijać.

17 KONIEC


Pobierz ppt "WYKONAWCY PROJEKTU REMIGIUSZ ANDRZEJEWSKI BARTOSZ BUCIAK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google