Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstydliwość Zdobi każdego człowieka, dlatego musisz umieć ją przezwyciężać, nie tracąc jej Opracowała : Anna Wojtal Opracowała : Anna Wojtal.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstydliwość Zdobi każdego człowieka, dlatego musisz umieć ją przezwyciężać, nie tracąc jej Opracowała : Anna Wojtal Opracowała : Anna Wojtal."— Zapis prezentacji:

1

2 Wstydliwość Zdobi każdego człowieka, dlatego musisz umieć ją przezwyciężać, nie tracąc jej Opracowała : Anna Wojtal Opracowała : Anna Wojtal

3 Sposoby określenia wstydliwości: a)Klasyczna, ukazuje wstydliwość nie tyle jako cnotę, ale jako uczucie połączone z pewnego typu przejawami. To uczucie często mylone jest z poczuciem wstydu. Gdy go brak mówimy o bezwstydzie.

4 b) W inny sposób wstydliwość traktują filozofowie zwani personalistycznymi. Utrzymują, że wstydliwość jest charakterystyczną cechą człowieka. Strzeże intymności, wskazuje, że każda osoba posiada własną sferę intymności i nie jest bytem czysto publicznym. Wstydliwość zawsze towarzyszy człowiekowi a jej brak oznacza umniejszenie osobowości.

5 c) Dla innych wstydliwość jest nieusprawiedliwionym niczym uprzedzeniem, które przeciwstawia się temu, co naturalne i występuje przeciw tym, którzy pragną wyzwolenia. Podkreśla się jej konwencjonalny charakter, zależność od różnych kultur, która sprawia, że nie można jej dokładnie zdefiniować.

6 Zjawisko wstydliwości: Wstydliwość jako uczucie Doświadczenie wstydu Wstyd i próżność Wstydliwość ciała

7 Dlaczego wstydliwość miałaby być cnotą? Przecież wstyd wynika często po prostu z poczucia winy (mówimy na przykład: Wstyd mi, że tak postąpiłem) albo z nieśmiałości związanej z niskim poczuciem własnej wartości. Jednak w kontekście ludzkiej seksualności wstydliwość, skromność nabierają głębszego znaczenia

8 Już w księdze Mądrości Syracha (4, 21) czytamy: Jest bowiem wstyd co grzech sprowadza, i wstyd, który jest chwałą i łaską.

9 Głęboką analizę zagadnienia wstydu, wstydliwości przedstawił Karol Wojtyła w rozprawie "Miłość i odpowiedzialność", powracając do tych rozważań po latach już jako papież w cyklu katechez, które złożyły się na książkę "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich".

10 Odnosząc się do pierwszej płaszczyzny wstydu, Jan Paweł II napisał: Słowa Chrystusa są wymagające. Wymagają, aby człowiek w tej dziedzinie, w której kształtują się jego odniesienia do osób drugiej płci, miał pełną i dogłębną świadomość wewnętrznych poruszeń swego serca, aby umiał je dojrzale rozróżniać i kwalifikować; (...) aby umiał słuchać głosu prawego sumienia; aby umiał być autentycznym panem swych intymnych poruszeń, jakby stróżem pilnującym ukrytego źródła....

11 Dziś ludzie wstydzą się być wstydliwi – napisała Maria Braun-Gałkowska w książeczce "Sprawy drobne" – i dodała: Ludzie bezwstydni bardzo starają się szerzyć swoje postawy dalej. Wmawiają innym, szczególnie młodszym, że język kulturalny jest staroświecki, a brutalna dosłowność gestów – wyrazem nowoczesności. Nie ma to może specjalnego znaczenia dla ludzi dojrzałych, ale dla młodzieży, której postawy dopiero się tworzą, stanowi wzór niebezpieczny. Bezwstyd bowiem łączy się z chamstwem i brakiem szacunku dla człowieka.

12 Wychowanie dziecka we wstydliwości Wychowawca powinien zdać sobie sprawę jasno z tych wszystkich wartości przyrodzonych, które znajduje w naturze swojego wychowanka. U dziecka, z natury wstydliwego i przewrażliwionego, należy zaakcentować moment zależności instynktu od rozumu i odróżnienie pojęć dobra i zła od pojęć: wstydzę się – nie wstydzę się, ponieważ pojęcia te pokrywają się tylko częciowo.Wychowawca powinien zdać sobie sprawę jasno z tych wszystkich wartości przyrodzonych, które znajduje w naturze swojego wychowanka. U dziecka, z natury wstydliwego i przewrażliwionego, należy zaakcentować moment zależności instynktu od rozumu i odróżnienie pojęć dobra i zła od pojęć: wstydzę się – nie wstydzę się, ponieważ pojęcia te pokrywają się tylko częciowo.

13 Nacisk na wstydliwość, bez równoczesnego rozumnego opanowywania się, może u takiego dziecka wywołać chorobliwą wstydliwość. W późniejszym wieku taka wstydliwość jest bardzo trudna lub prawie niemożliwa do opanowania przez nakazy rozumu i może być powodem wielu trudności etycznych. W traktowaniu dziecka silnie wstydliwego jest wskazana delikatność z wykluczeniem ośmieszania, które może spowodować zamknięcie się dziecka przed wpływami zewnętrznymi.

14 Cnota wstydliwości chrześcijańskiej jest przyjaciółką nie tylko ducha, ale i ciała ludzkiego. Ducha chroni przed zakusami ciała, a ciału nie pozwała na zgubne dla niego wdzieranie się w obce sfery działania. Ta harmonia, która w naturę człowieka wprowadza cnotę wstydliwości chrześcijańskiej, jest podstawą i zapowiedzią wiecznej harmonii ducha i ciała, która wedle zamierzenia Bożego nastąpi wtedy, gdy ciała ludzi zbawionych po zmartwychwstaniu, na równi z duchem, będą uczestnikami wiecznej chwały i wiecznego szczęścia.

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Wstydliwość Zdobi każdego człowieka, dlatego musisz umieć ją przezwyciężać, nie tracąc jej Opracowała : Anna Wojtal Opracowała : Anna Wojtal."

Podobne prezentacje


Reklamy Google