Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT EDUKACYJNY PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY Nauczyciel realizujący I etap projektu: Ewa Macierzyńska Miejski Zespół Szkół nr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT EDUKACYJNY PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY Nauczyciel realizujący I etap projektu: Ewa Macierzyńska Miejski Zespół Szkół nr."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT EDUKACYJNY PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY Nauczyciel realizujący I etap projektu: Ewa Macierzyńska Miejski Zespół Szkół nr 7 w Krośnie Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kolanki w Krośnie

2 Ponadregionalny Projekt Edukacyjny współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa Projektodawca: Grupa Edukacyjna S.A. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia

3 2 700 szkół podstawowych z terenu sześciu województw (lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego) uczniów klas pierwszych szkół podstawowych nauczycieli nauczania zintegrowanego

4 OPIS I REALIZACJA PROJEKTU W KLASACH PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KROŚNIE

5 Podstawą Projektu Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy jest teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera – amerykańskiego psychologa, neurologa, profesora Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu Bostońskiego, doktora honoris causa ponad 20 szkół wyższych i uniwersytetów.

6 Gardner proponuje inne, nietradycyjne spojrzenie na możliwości rozwojowe dziecka i jego szanse edukacyjne. Podważa tezę o istnieniu tylko jednej inteligencji, mierzonej przy użyciu technik psychometrycznych. W odniesieniu do dzieci wyróżnia i opisuje osiem inteligencji: językową, ruchową, matematyczno – logiczną, wizualno – przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, interpersonalną i intrapersonalną.

7

8 W swej teorii Howard Gardner zakłada, że: każde dziecko posiada wszystkie typy inteligencji, w różnym stopniu rozwinięte, tworzą one indywidualny profil inteligencji, charakterystyczny dla danej osoby, profil inteligencji jest dynamiczny, zmienia się w trakcie rozwoju, wszystkie inteligencje wzajemnie ze sobą współpracują, każdą inteligencję można rozwijać w działaniu, właściwie organizując środowisko rozwoju dziecka, wszystkie inteligencje są równoprawne.

9 Zadaniem nauczyciela, realizującego Projekt, zgodnie z ideą teorii Howarda Gardnera jest więc dostosowanie form, metod pracy, zabaw i propozycji zajęć, do zainteresowań i zdolności uczniów oraz jednoczesne stymulowanie wszystkich dziedzin aktywności dziecka, a szczególnie: językowej, matematyczno – przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno – informacyjnej, a także społecznej. Nauczyciel realizując autorskie pomysły, wykorzystując bogaty zestaw środków dydaktycznych (o wartości zł), tworząc z nich Ośrodki Zainteresowań, ma rozwijać potencjał intelektualny dzieci i budować w nich motywację do nauki.

10 Do realizacji Projektu celowo dobrane zostały takie środki dydaktyczne, które wieloaspektowo i wielowymiarowo stymulują rozwój dzieci. Zaspokajają potrzebę samodzielnego odkrywania świata, kształtują umiejętność uczenia się i samokontroli, motywują do samodzielnych działań, dając możliwość odczucia sukcesu i radości ze zdobywania wiedzy, wyzwalają zainteresowania, rozwijają zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka.

11 Projekt Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy oparty jest o zasadę trójpodmiotowości. Rodzice i nauczyciel powinni być partnerami we wspólnym wychowaniu dzieci. W oparciu o przewodnią myśl Projektu, że każde dziecko jest na swój sposób zdolne, zadaniem rodziców i nauczyciela jest współdziałanie w obszarze wykorzystywania mocnych stron dziecka na rzecz wspierania słabszych. Rodzice i nauczyciel znając potencjał dzieci mogą lepiej zorganizować im środowisko rozwoju. Dziecko natomiast dostaje w zamian szansę lepszego startu szkolnego.

12 I etap Projektu Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy realizowany jest od kwietnia 2009 roku w klasie I a, w trakcie nauki szkolnej. Od września realizacją Projektu objęte są nadal te same dzieci (tzn. klasa II a), jednak w poszerzonym zakresie 50-u godzin zajęć dodatkowych. Ostatnie spotkanie, zaplanowane na dzień 17 grudnia 2009 roku, zakończy realizację I etapu pokazem umiejętności dzieci. Wśród zaproszonych gości znajdą się: koledzy z obecnej klasy pierwszej wraz z Wychowawczynią, Pani Dyrektor oraz Rodzice.

13 Od września prowadzona była przez nauczyciela i rodziców dokumentacja fotograficzna wybranych zajęć. Do tej pory, w niektórych spotkaniach jako goście uczestniczyli uczniowie klasy Ia. Oto zdjęcia, zapraszam do ich obejrzenia.

14

15 - Aktorskie popisy -

16 - Ludziki z darów jesieni -

17 - Przeliczamy euro -

18 - Urodziny klasowe -

19 - Zabawy na świeżym powietrzu -

20 - Nauka i zabawa z LOGICO -

21 - Obserwacje przyrodnicze -

22 - Teatrzyk kukiełkowy -

23 - Wycieczka do Pilzna -

24 - Zajęcia sportowe -

25 Pokaz umiejętności dzieci JESTEŚMY Z SIEBIE DUMNI

26

27

28

29

30 Od stycznia 2010 roku realizacją II etapu Projektu objęta zostanie obecna klasa pierwsza, a w przyszłym roku szkolnym następna. Uczniowie klas pierwszych, trzech roczników (2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011) będą uczestniczyć w realizacji kolejnych etapów Projektu. Realizacja ostatniego z nich zakończy się 31 grudnia 2011r.


Pobierz ppt "PROJEKT EDUKACYJNY PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY Nauczyciel realizujący I etap projektu: Ewa Macierzyńska Miejski Zespół Szkół nr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google