Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsze znane ś wiadectwa istnienia delfinów si ę gaj ą 2200 lat przed nasz ą er ą. Są Są to rysunki skalne w pó ł nocnej Norwegii. W przesz ł o ś

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsze znane ś wiadectwa istnienia delfinów si ę gaj ą 2200 lat przed nasz ą er ą. Są Są to rysunki skalne w pó ł nocnej Norwegii. W przesz ł o ś"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Pierwsze znane ś wiadectwa istnienia delfinów si ę gaj ą 2200 lat przed nasz ą er ą. Są Są to rysunki skalne w pó ł nocnej Norwegii. W przesz ł o ś ci delfiny otaczano czci ą, równ ą czci jaka nale ż y si ę bogom. W staro ż ytnej Grecji za zabicie tego zwierz ę cia karano ś mierci ą. Grecy dekorowali ró ż ne wyroby wizerunkami waleni, zw ł aszcza delfinów. Rzymianie wyt ł aczali ich podobizn ę na monetach i zawsze przedstawiali boga mórz, Neptuna, w zestawieniu z delfinem. Istnieje opowie ść, przekazywana przez niezliczone pokolenia Aborygenów, mówi ą ca, ż e wieloryby i delfiny przyby ł y niegdy ś z gwiazdozbioru Syriusza, aby pomóc rodzajowi ludzkiemu. Wieloryby mia ł y po ś wi ę ci ć siebie, by ludzko ść mog ł a żyć żyć w dobrobycie, a delfiny - pomaga ć ludziom w ewolucji. Mia ł y one zach ę ci ć nas do bycia sob ą, do tego, by ś my odnale ź li rado ść i spontaniczno ść w naszym ż yciu. W ksi ąż ce pt."Awakening to the Animal Kindom" Robert Shapiro i Julie Rapkin przedstawiaj ą teori ę, wed ł ug której delfiny przyby ł y z jednej z wodnych planet z okolic Syriusza, ż eby gromadzi ć informacje o Ziemi i uczy ć ludzi sztuki rado ś ci, mi ł o ś ci, szcz ęś cia i zabawy. Delfiny dysponuj ą ce pot ęż nym intelektem i rozwini ę tymi sposobami komunikacji mia ł y przekaza ć nam wiedz ę staro ż ytnych cywilizacji oraz pomóc w zjednoczeniu przesz ł o ś ci, tera ź niejszo ś ci i przysz ł o ś ci... DO PYTANIA

4 Delfiny jako istoty społeczne! ! ! Chociaż delfiny żyją nadzwyczaj towarzysko, spotyka się czasami samotniki. Uczeni nie wyjaśnili jeszcze dlaczego takie zwierzęta tułają się samotnie. Prawdopodobnie są to osobniki, które zostały wykluczone z grupy. Samotne delfiny trzymają się często w pobliżu plaż, bawią się z kąpiącymi i pozwalają się głaskać. Widocznie w tym ludzkim odruchu znajduje namiastkę kontaktu z członkami swego gatunku. Delfiny są zwierzętami społecznymi, są i wędrują, w dużych grupach. Liczebność grupy zależy nie tylko od przestrzeni życiowej. Delfiny oceaniczne tworzą wielkie stada, które nazywane są,,szkołami", przybrzeżne delfiny zaś wolą grupy rodzinne, które najczęściej tworzy do 20 spokrewnionych ze sobą zwierząt. Do pytania

5 Odżywianie !!! Większość delfinów i morświnów poluje na ryby i głowonogi. Gatunki o krótkich pyskach z mniejszą liczbą zębów chwytają zazwyczaj głowonogi, natomiast gatunki "dziobate" z wieloma małymi zębami polują przede wszytskim na ryby. Wyjątkiem jest orka, największy przedstawiciel rodziny delfinowatych, która głównie poluje na zwierzęta stałocieplne : foki, pingwiny i inne delfiny. Widywano stada orek atakujących, zabijających, a nastepnie zjadających po kawałku płetwala błekitnego. Delfiny rybożerne polują na wszystkie gatunki ryb, jakie znajdą w pobliżu. Niektóre delfiny, np. Sotalia tensua polują tylko w wodach przybrzeżnych, a inne, jak delfin długoszczęki, na otwartych wodach oceanu. Morświny polują w małych grupach, po 2-4 osobniki, natomiast gatunki delfinowatych żyjące na otwartych wodach oceanów tworzą ogromne stada, dochodzące anwet do 1000 i więcej osobników, połączonych w mniejsze grupy. Mniejsze grupy są czesto stałe, przebywają razem tygodnie czy nawet miesiące, jednak skład całego stada ulega ciągłym zmianom, gdyż poszczególne osobniki dołączają się do niego lub odłączają. Do pytania

6 Największe skupienie delfinów można spotkać w wodach, w których występują prądy wznoszące, wydobywające na powierzchnię zimną, bogatą w substancje odżywcze wodę z dna oceanów. W takiej wodzie intensywnie rozwija się plankton, który przyciąga ławice ryb planktonożernych, takich jak sardela, a to z kolei wabi delfiny. Delfiny, po zlokalizowaniu ofiar okrążają je, pływając szybko coraz bardziej zaciskają kręgi, zmuszając ryby do podpłynięcia do powierzchni wody, gdzie szybko je dziesiątkują.Na Pacyfiku różne gatunki delfinów z rodzaju Stenella polują razem. Gdy jeden się pożywia, drugi bacznie obserwuje czy nie podpływają drapieżniki, takie jak orka lub żarłacz biały. Różnogatunkowym stadom delfinów często (towarzyszą ławice tuńczyka - wielkiej, szybkiej, drapleznej ryby polującej na te same ryby które są pokarmem delfinów. Tuticzyki korzystają z "połowów" delflndw. Tuńczyki spłacają "dług wdzięczność" i wobec delfinów, ostrzegając ich przed atakiem rekinów. Niestety, to nie rekiny są najgroźniejszymi wrogami delfinów. Ponieważ tuńczyki są systematycznie odławiane, to również delfiny prowadzące ławice tych ryb znalazły się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Rybacy wypatrują delfinów i rzucają wokół nich potężne sieci (tzw. włóki), gdyż zazwyczaj głębiej płynie ławica tunczykdw. Sieci od spodu są połączone, tworząc siatkowate torby, stopniowo zaciskające się na ławicy ryb, a tym samym i na stadzie delfinów. Gdy sieci zostaną wyciągnięte na pokład statku, znajdują się w nich również delfiny, zabijane razem z tuńczykami.

7 POCHODENIE !!! Kiedyś całe życie skupiało się w oceanach, stopniowo rośliny owady i kręgowce wyszły na ląd i zaczęły oddychać powietrzem. Przez setki miliomów lat (!) przodkowi delfinów ewoluowali jako ssaki. Zwierzęta te z wyglądu przypominały dzisiejsze wilki, jednak spokrewnione były bardziej z krowami i zwierzyną płową. Około 50 mln lat temu protoplasci delfinów zaczęli poszukiwać pożywienia na bagnach i przy ujściach rzek, chęć zajęcia głębszych wód wymusiła na nich kolejne zmiany ewolucyjne, tak więc zwierzęta te stały się na powrót zwierzętami wodnymi. Najstarsze skamieniałości waleni, które zostały odkryte dopiero w latach 80, należą do rodzaju Pakicetus. Budowa kości pozwala stwierdzić, że ten bardzo pierwotny waleń miał jeszcze cztery kończyny mógł więc poruszać się na lądzie i w wodzie. Wymarł prawdopodobnie w miocenie, przed blisko 15 mln lat. W tym czasie równolegle z nim istniały już pierwsze zębowce, do których zaliczane są także dzisiejsze delfiny. W różnych miejscach w Europie naukowcy odkryli skamieniałości rodzaju Squalodon, jednego z najstarszych zębowców, który miał już płetwy, nozdrza położone na wierzchu głowy, a wydłużony pysk zawierał więcej zębów niż u jego przodków. Rodzina delfinowatych powstała przed około 10 mln lat i dzisiaj liczy 21 gatunków, których przedstawiciele różnią się wielkością i kształtem. Zamieszkują wszystkie oceany, od mórz polarnych aż po wody tropikalne. Bez wątpienia należą do najwyżej rozwiniętych waleni, nie tylko z powodu swego perfekcyjnego przystosowania do życia w wodzie, lecz także z powodu zdumiewającej sprawności zmysłów i mózgu. Do pytania 4. Do pytania 5.Do pytaniaDo pytania 5.

8 Porozumiewanie !!!

9 Głównym zmysłem delfinów jest słuch. Uszy delfinów są ledwie widoczne, gdyż małżowiny uszne zanikły podczas ewolucji tej grupy zwierząt. Uszy wewnętrzne jednak bardzo sprawnie odbierają dźwięki przenoszone przez wodę. Mają możliwość odbierania sygnałów stereofonicznych, dzięki czemu mogą określić kierunek, z którego dochodzi dźwięk. Ludzie znajdujacy się w wodzie tego nie potrafią, gdyż fale dźwiękowe docierają do uszu, wywołując drgania kości czaszki, przenoszące się do obu uszu jednocześnie. Natomiast każde ucho wewnętrzne delfinów i morświnów jest specialnie odizolowane od kości czaszki. To umożliwia zwierzęciu rejestrowanie opóźnienia pomiędzy dźwiękami dosięgającymi jednej i drugiej strony głowy- co pozwala okreslić kierunek, z którego dobiegł dźwięk. Jest to bardzo ważną umiejętnością gdyż delfiny żyją w świecie dźwięków; nie tylko wytwarzanych przez inne zwierzęta, ale i przez siebie. Aby zorientować się w otoczeniu, posługują się echolokacją, podobnie jak nietoperze. Emitują stały strumień krótkich sygnałów dźwiękowych, odbijających się od obiektów stałych i powracających do delfinów jak echo. Czas opóźnienia pomiędzy emisją a powrotem sygnału określa odległość od danego obiektu; precyzyjny, stereofoniczny słuch delfinów umożliwia im orientację w wodzie. Sygnały dźwiękowe emitowane przez delfiny są serią trzasków i gwizdów- jednak tak krótkich i tak szybko wysyłanych, że przypominają raczej skrzypiące drzwi. Powstające dźwięki są skupione przez zbiornik tłuszczowy na czole tzw. melon, który działa na zasadzie soczewki i emitowane podczas wydmuchiwania powietrza przez nozdrza. Dźwięki wracają, odbite od danego obiektu, i przechodzą do ucha środkowego przez kanał tłuszczowy w wydrązeniu szczęki dolnej. Dzięki instynktownemu analizowaniu odbitego echa, w mózgu delfinów i morświnów tworzy się kompletny, dźwiękowy obraz otoczenia, co pozwala tym waleniom unikać zagrożenia i lokalizować potencjalne ofiary. Odpowiednie analizowanie takich informacji możliwe jest dzięki znacznej liczbie komórek mózgowych. Mózgi delfinów i morswinów są naprawdę duże (mózg dorosłego butlonosa waży 2kg, a człowieka tylko 1,5 kg). Nie powinno nas dziwić zatem, dlaczego te zwierzęta są tak inteligentne i tak łatwo się uczą. Do pytania

10 W 1961 roku dwa delfiny wywołały sensację, rozmawiając przez telefon. Eksperyment wyglądał następująco: dwa delfiny znajdowały się w dwóch różnych basenach. Zwierzęta nie mogły się ani widzieć, ani słyszeć. Pomiędzy dwoma basenami zamontowano linię telefoniczną. Jeden z delfinów wydawał z siebie dźwięki, które były słyszalne w drugim basenie. Drugi delfin odebrał wiadomość i natychmiast podpłynął do słuchawki. Szukał rozmówcy. Oba delfiny wydawały z siebie powtarzające się dźwięki. Naukowcy twierdzili, że zwierzęta wzywały się w swoim języku po imieniu. Ponieważ nie mogły namierzyć partnera w zasięgu wzroku, zaczęła się ożywiona "rozmowa" przez telefon. Trwała ponad godzinę i była prowadzona w niezwykle kulturalny sposób. Oba delfiny czekały cierpliwie, aż partner skończy mówić, i nigdy nie wpadały mu w słowo. Chociaż rozmowa została zarejestrowana na taśmie i poddana dokładnej analizie, nie udało się odszyfrować mowy delfinów. Ponowiono eksperyment, łącząc telefonicznie delfiny z wybrzeży Hawajów z ich kuzynami z Florydy. Porozumienie między nimi było natychmiastowe. Zwierzęta rozmawiały w najlepsze i tylko ludzie nie rozumieli ani słowa. Podobne badania przeprowadzono na okręcie podwodnym. Nagrano "rozmowę" samicy i samca. Kilka dni później puszczono taśmę samcowi. Podpłynął do głośnika i słuchał. Nagranie włączano kilkakrotnie, jednak samiec wkrótce przestał interesować się przekazem. Zareagował jak człowiek, który kilka razy wysłuchał tej samej opowieści. Do tej pory nie udało się, niestety, ustalić, czy delfiny rozwiązują problemy, zastanawiając się nad nimi, czy stosując metodę prób i błędów. DO PYTANIA

11 ROZMNAŻANIE !!! Samice i samce mają wyraźny cykl płciowy, który u samców powtarza się co roku, a u samic co kilka lat. Podczas tego cyklu samiec zapładnia jedną lub kilka samic, nie ma jednak potem kontaktu ze swoim potomstwem. W zależności od gatunku ciąża u delfinów trwa tygodni. Młode delfiny przychodzą na świat w pełni rozwinięte i zdumiewająco duże. Noworodek ma już długość cm. Masa ciała młodego delfinka niektórych gatunków wynosi 30% masy matki. Rodzi się ogonem do przodu, co u ssaków jest niezwykłe, u waleni jednak jest regułą. Tuż po urodzeniu matka wynosi noworodka na powierzchnię wody, aby mógł wykonać pierwszy oddech. Często pomaga mu w tym "ciotka". Samica delfina ma dwa sutki, które leżą na brzuchu i są widoczne tylko wtedy, gdy jej młode pije mleko. W odróżnieniu od ssaków lądowych delfin nie pije mleka aktywnie ssąc. Gdy dotknie on sutków, silne mięśnie wyciskają zawartość gruczołów mlecznych wprost do jego pyska. Mleko delfinów jest nadzwyczaj pożywne i zawiera znacznie więcej tłuszczów i białek niż mleko większości ssaków. Młody utrzymuje bardzo ścisły kontakt z matką, ale już wkrótce zaczyna interesować się także innymi członkami społeczności. Młody ssie mleko przez ponad dwa lata. Po kilku miesiącach życia potomek zaczyna zjadać także stały pokarm. Z wiekiem coraz bardziej oddala się od matki i szuka towarzystwa do zabawy innych przedstawicieli swego gatunku. TEST PYTANIE : 8, 9, 10TEST:

12 TEST WIADOMOŚCI !!! 1.Jakie zwierzęta miały się poświęcić aby ludzie mogli przetrwać?? A)wieloryby B)delfiny C)orki

13 informacje

14 Następne pytanie

15 2.Jak nazywają się stada delfinów ??? A) grupy B)szkoły C)po prostu stada

16 informacje

17 Następne pytanie

18 3.Najmniejsze grupy delifinów nie licząc o samotników liczą?? A)2-4osobników B)3-7osobników C)2-3osobników

19 Informacje

20 Następne pytanie

21 4.Ile milionów lat temu powsatła 1grupa delfinów?? A) 15mln lat temu B) 20mln lat temu C)10mln lat temu

22 informacje

23 Następne pytanie

24 5.Ile około gatunków liczą dzisiejsze delfiny?? A)15 B)27 C)21

25 Powrót do wiadomościPowrót do wiadomości

26 Następne pytanie

27 6.Jaki najważniejszy zmysł mają delfiny ??? A)wzrok B)węch C)słuch

28 Powrót do wiadomości

29 Następne pytanie

30 7.W którym roku delfiny wywołały sensacje rozmawiając przez telefon ?? A)1651 B)1552 C)1682

31 informacje

32

33 8. Ile trwa ciąża delfinów A) miesięcy B) miesięcy C) miesięcy

34 informacje

35

36 9.Przez ile lat mały ssie mleko??? A) 1rok B)2 miesiące C) 2lata

37 informacje

38 Nast..pytanie

39 10. Ile centymetrów ma noworodek delfina ??? A)50-80cm B)70-100cm C)70-110cm

40 Źle !!! Współczuje !!!! informacje

41 Jeszcz raz DZIĘKUJEMY !!!


Pobierz ppt "Pierwsze znane ś wiadectwa istnienia delfinów si ę gaj ą 2200 lat przed nasz ą er ą. Są Są to rysunki skalne w pó ł nocnej Norwegii. W przesz ł o ś"

Podobne prezentacje


Reklamy Google