Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marcin Łuczak Kl. II lpi Rok szkolny 2007/2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marcin Łuczak Kl. II lpi Rok szkolny 2007/2008"— Zapis prezentacji:

1 Marcin Łuczak Kl. II lpi Rok szkolny 2007/2008
Moja szkoła-Staszic Marcin Łuczak Kl. II lpi Rok szkolny 2007/2008 SPIS TREŚCI

2 Spis treści Historia szkoły. Czasy współczesne. Galeria.
Strona tytułowa KONIEC

3 Historia szkoły Historia szkoły
Za zgodą Kuratorium Łódzkiego Okręgu Szkolnego we wrześniu 1946 roku uruchomiono w Kutnie Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, której siedzibą była Szkoła Podstawowa Nr 1. Szkoła przygotowywała chłopców w cyklu trzyletnim do pracy w zawodach: metalowiec, ślusarz, cieśla, murarz itp. Zajęcia lekcyjne odbywały się trzy razy w tygodniu w godzinach Wybór zawodu był uzależniony możliwością przyjęcia "w termin" do rzemieślnika bądź zapotrzebowaniem zakładów pracy. W czasie pięcioletniej działalności Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej 107 uczniów ukończyło tę szkołę i rozpoczęło pracę jako wykwalifikowani pracownicy, zasilając potrzeby miejscowego przemysłu, rzemiosła. Zgodnie z Uchwałą Prezydenta Rządu z dnia 23 marca 1951 roku we wrześniu tego roku powołano do życia Zasadniczą Szkołę Metalową, której pierwotną siedzibą był budynek przy ul. Lelewela 7, a od 1954 roku została ona przemieszczona do budynku byłego Państwowego Gimnazjum Mechanicznego późniejszego Technikum Odlewniczego w Kutnie na Azorach. Zasadnicza Szkoła Metalowa kształciła w zawodach: ślusarz, tokarz i kowal. Nauka trwała dwa lata. Od 1951 roku do 1954 dyrektorem była Stanisława Świątek. Zajęcia lekcyjne odbywały się na dwie zmiany. Wielkim udogodnieniem dla uczniów było bliskie sąsiedztwo budynku szkolnego z warsztatami. W 1956 roku dwuletnia Zasadnicza Szkoła Metalowa przekształcona została w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową. Szkoła posiadała wówczas dwanaście działów o specjalnościach: ślusarz, tokarz, kowal, monter instalacji sanitarnych i formierz-odlewnik. Zajęcia odbywały się od 700 do Trudności lokacyjne stały się bardzo uciążliwe, wtedy zrodził się pomysł, aby pracownie rysunku technicznego urządzić w wagonie kolejowym, który w owym czasie był symbolem szkoły. Poważne miejsce w pracy szkoły zajmowały warsztaty szkolne. Zorganizowane zostały oddziały szkoleniowo-produkcyjne: tokarz maszyn specjalnych, szlifierek, obróbki plastycznej i odlewnia żeliwa szarego. Ustawa Sejmowa z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania dała szansę rozwoju szkolnictwa zawodowego. Decyzja Ministra Oświaty i Wychowania w 1961 roku powołała do życia pięcioletnie Technikum Mechaniczne w Kutnie na Azorach. Technikum Mechaniczne rozpoczęło naukę w specjalnościach: obróbka skrawaniem i budowa maszyn. Dokonano naboru 84 uczniów do klas Technikum. W roku szkolnym 1961/62 w ciasnym budynku szkolnym uczyło się 459 uczniów. Pierwsza matura odbyła się 6 maja 1966 roku. Pierwsza uroczystość wręczania świadectw dojrzałości odbyła się 6 czerwca tegoż roku. Na tę uroczystość Komitet Rodzicielski ufundował sztandar szkoły. Technikum rozwijało się, w stare mury wtargnęła zdolna i pełna radości młodzież. Pojawiły się talenty sportowe i pierwsze poważne sukcesy.

4 Historia szkoły-część 2
Budynek starej szkoły stał się bardzo ciasny. Dyrektor uczynił silne starania o zezwolenie na budowę nowego budynku szkolnego. Wiosną 1965 roku rozpoczęto pierwsze prace przy budowie kompleksu budynków szkolnych przy ulicy Oporowskiej 7. Po trzech latach budowy we wrześniu 1968 roku przekazano do użytku nową szkołę. Nowy budynek szkolny dysponował 18 gabinetami przedmiotowymi, salą gimnastyczną i świetlicą. 23 stycznia 1971 roku oddano nowy budynek warsztatów szkolnych, który dysponował przestrzennymi i estetycznymi halami. We wrześniu 1970 roku powstało trzyletnie Technikum Mechaniczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności obróbka skrawaniem. W tym samym czasie otwarto również czteroletnie Liceum Zawodowe. W ten sposób powstał Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kutnie. Bardzo ważną rolę w edukacji zawodowej młodzieży spełniają warsztaty szkolne. Tam uczniowie przechodzą praktyczną naukę zawodu, zaczynając od pilnika i suwmiarki, kończąc na skomplikowanych maszynach. W 1954 roku warsztaty na Azorach posiadały trzy działy: I dział produkcyjny, II dział administracyjny i finansowy i dział techniczny. Podstawę szkolenia praktycznego stanowiła produkcja obrabiarek. W styczniu 1971 roku został oddany do użytku nowy budynek warsztatów szkolnych przy ulicy Oporowskiej dysponujący przestrzennymi halami na 320 stanowisk. Dominującą dziedziną zainteresowań w "Mechaniku" była i jest technika. Tradycją jest udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej. W 1984 roku trzej uczniowie zostali finalistami szczebla ogólnopolskiego. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kutnie stanowiły kiedyś trzy typy szkół: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Mechaniczne pięcioletnie i Technikum Mechaniczne trzyletnie na podbudowie Szkoły Zasadniczej. Szkoła w zasadzie prowadziła kierunki o specjalizacji: mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, tokarz, szlifierz, frezer, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, sterowniczy procesów chemicznych. Technikum pięcioletnie specjalizowało się w kierunkach: obróbka skrawaniem, budowa maszyn, aparatura kontrolno-pomiarowa, mechaniczna automatyka przemysłowa i elektronika ogólna. Technikum trzyletnie kształciło młodzież w specjalnościach: obróbka skrawaniem, oraz naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

5 Historia szkoły-część 3
W roku szkolnym 1989/90 szkoła ma już nowego patrona. Jest nim Stanisław Staszic. Od tego roku obchodzone jest Święto Szkoły. W czasie obchodów III Święta Szkoły, w kwietniu 1992 roku nastąpiło przekazanie nowego sztandaru szkoły. W tym samym roku, już w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica powstał nowy typ szkoły - Liceum Ogólnokształcące, zaś w roku 1995 Liceum Techniczne. Obecnie szkoła liczy 36 oddziałów (bez klas pierwszych), z czego 10 stanowi Liceum Ogólnokształcące, 6 Liceum Techniczne, 4 oddziały Technikum Elektronicznego, 8 - Technikum Mechaniczne 5-letnie, 3 - Technikum Mechaniczne 3-letnie, 5 - Zasadnicza Szkoła zawodowa. Z powyższych danych wynika więc jednoznacznie, że dawny "Mechanik" zmienił diametralnie swoje oblicze - począwszy od nazwy i patrona, a skończywszy na strukturze kształcenia.

6 Czasy współczesne Kierunki kształcenia. Kadra nauczycielska.

7 Liceum Ogólnokształcące
Kierunki kształcenia Liceum Ogólnokształcące 1. Klasa informatyczno - matematyczna- z rozszerzonym programem nauczania informatyki, matematyki, fizyki i astronomii. 2. Klasa ekonomiczno – informatyczna- z rozszerzonym programem nauczania geografii, matematyki, informatyki. 3. Klasa europejsko - menedżerska - z rozszerzonym programem nauczania języka obcego, geografii, wiedzy o społeczeństwie. 4. Klasa prawno – dziennikarska- z rozszerzonym programem języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. 5. Klasa biologiczno – chemiczna- z rozszerzonym programem biologii, chemii, fizyki i astronomii.

8 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Kierunki kształcenia Liceum Profilowane 1. Profil zarządzanie informacją - w zakresie informacji naukowej, bibliotekoznawstwa, technik multimedialnych, systemów baz danych, grafiki komputerowej. Technikum 1. Technik elektronik– specjalizacja do wyboru: mikroprocesory lub mechatronika pojazdów samochodowych. 2. Technik mechanik (samochodowy)– specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1. Mechanik pojazdów samochodowych.

9 Kadra nauczycielska Dyrekcja Język polski Języki obce Matematyka
Historia i WOS Geografia Biologia Chemia Fizyka Informatyka WF Warsztaty Przedmioty zawodowe Religia Przedsiębiorczość

10 Dyrekcja mgr Andrzej Matczak - dyrektor szkoły
mgr inż. Elżbieta Maźniak- wicedyrektor mgr Anna Pietrzak-wicedyrektor mgr Maria Wolska-wicedyrektor

11 Język polski mgr Anna Chmielecka mgr Anna Kozień mgr Anna Pietrzak
mgr Jolanta Piotrowska mgr Agata Sikorska mgr Katarzyna Śnieg mgr Anna Urbańska

12 Języki obce JĘZYK ANGIELSKI mgr Agnieszka Bartczak
mgr Agnieszka Bartczak – Królikowska mgr Sylwia Czaplińska Lidia Durmaj Katarzyna Fronczak mgr Piotr Kalkstein mgr Ewa Pietrzak Agnieszka Sztarbała

13 Języki obce JĘZYK NIEMIECKI mgr Elżbieta Byczkowska
mgr Marcin Miedziński mgr Anna Sobolewska JĘZYK FRANCUSKI mgr Joanna Wilińska JĘZYK ROSYJSKI mgr Ewa Pawłowska

14 Matematyka mgr Agata Kwiatkowska mgr Małgorzata Moszczyńska – Wraga
mgr Halina Nycek mgr Elżbieta Wietrzyk

15 Historia & WOS mgr Paweł Babecki mgr Beata Turek mgr Jan Zawadzki

16 Geografia mgr Agnieszka Dobroń mgr Krystyna Dzikowska

17 Biologia mgr Agnieszka Jóźwiak mgr Katarzyna Wygocka

18 Chemia mgr Agnieszka Wajgner – Matusiak dr Małgorzata Żurada

19 Fizyka mgr Tadeusz Gawryszczak mgr Andrzej Matczak
mgr Małgorzata Rojewska mgr Rafał Krajewski

20 Informatyka mgr inż. Andrzej Linke mgr inż. Joanna Linke
mgr inż. Elżbieta Maźniak mgr inż. Barbara Szafran mgr Andrzej Wawer

21 Wychowanie fizyczne mgr Piotr Choroba mgr Piotr Gołofit
mgr Maciej Krauze mgr Mariusz Łubiński mgr Dariusz Mieszkowski mgr Marcin Nowicki mgr Sławomir Podemski mgr Mariola Stasiak mgr inż. Krystyna Wąs

22 Warsztaty Jerzy Szwarc – kierownik
mgr Grażyna Matusiak – z-ca kierownika Marek Andrzejczak Jan Bedyk mgr inż. Jerzy Belcarz Halina Bojzan Józef Bojzan Jan Kludzinski Zygmunt Motyka Zbigniew Penecki inż. Ireneusz Świątczak Anna Zalesna

23 Przedmioty zawodowe mgr inż. Zbigniew Borowiecki mgr inż. Jerzy Król
mgr inż. Krzysztof Krupiński mgr inż. Marek Pilichowski mgr inż. Andrzej Pudłowski mgr inż. Barbara Szafran mgr inż. Krystyna Wąs

24 Religia ks. mgr Piotr Krzyszkowski mgr Dorota Potakiewicz
mgr Andrzej Żurawicz

25 Przedsiębiorczość mgr Robert Witczak

26 Galeria Szkoła od przodu… … i od tyłu.

27 Galeria Rzut oka na warsztaty szkolne. Logo szkoły.

28 Galeria Sala nr 30 – w środku klasa II lpi
Najnowsza sala informatyczna w szkole- nr 31

29 Galeria Hala gimnastyczna Sala językowa

30 Galeria Warsztaty od środka Demontaż silnika trwa…

31 Galeria Zaplecze biblioteki- mało kto tam był…
Centrum multimedialne- taka kafejka internetowa za darmo…

32 Galeria Puchary i dyplomy szkolnych sportowców


Pobierz ppt "Marcin Łuczak Kl. II lpi Rok szkolny 2007/2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google