Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moja szkoła-Staszic Marcin Łuczak Kl. II lpi Rok szkolny 2007/2008 SPIS TREŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moja szkoła-Staszic Marcin Łuczak Kl. II lpi Rok szkolny 2007/2008 SPIS TREŚCI."— Zapis prezentacji:

1 Moja szkoła-Staszic Marcin Łuczak Kl. II lpi Rok szkolny 2007/2008 SPIS TREŚCI

2 Spis tre ś ci Historia szkoły. Historia szkoły. Historia szkoły. Historia szkoły. Czasy współczesne. Czasy współczesne. Czasy współczesne. Czasy współczesne. Galeria. Galeria. Galeria. Strona tytu ł owa KONIEC

3 Historia szko ł y Za zgodą Kuratorium Łódzkiego Okręgu Szkolnego we wrześniu 1946 roku uruchomiono w Kutnie Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, której siedzibą była Szkoła Podstawowa Nr 1. Szkoła przygotowywała chłopców w cyklu trzyletnim do pracy w zawodach: metalowiec, ślusarz, cieśla, murarz itp. Zajęcia lekcyjne odbywały się trzy razy w tygodniu w godzinach 1400 - 1900. Wybór zawodu był uzależniony możliwością przyjęcia "w termin" do rzemieślnika bądź zapotrzebowaniem zakładów pracy. W czasie pięcioletniej działalności Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej 107 uczniów ukończyło tę szkołę i rozpoczęło pracę jako wykwalifikowani pracownicy, zasilając potrzeby miejscowego przemysłu, rzemiosła. Za zgodą Kuratorium Łódzkiego Okręgu Szkolnego we wrześniu 1946 roku uruchomiono w Kutnie Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, której siedzibą była Szkoła Podstawowa Nr 1. Szkoła przygotowywała chłopców w cyklu trzyletnim do pracy w zawodach: metalowiec, ślusarz, cieśla, murarz itp. Zajęcia lekcyjne odbywały się trzy razy w tygodniu w godzinach 1400 - 1900. Wybór zawodu był uzależniony możliwością przyjęcia "w termin" do rzemieślnika bądź zapotrzebowaniem zakładów pracy. W czasie pięcioletniej działalności Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej 107 uczniów ukończyło tę szkołę i rozpoczęło pracę jako wykwalifikowani pracownicy, zasilając potrzeby miejscowego przemysłu, rzemiosła. Zgodnie z Uchwałą Prezydenta Rządu z dnia 23 marca 1951 roku we wrześniu tego roku powołano do życia Zasadniczą Szkołę Metalową, której pierwotną siedzibą był budynek przy ul. Lelewela 7, a od 1954 roku została ona przemieszczona do budynku byłego Państwowego Gimnazjum Mechanicznego późniejszego Technikum Odlewniczego w Kutnie na Azorach. Zasadnicza Szkoła Metalowa kształciła w zawodach: ślusarz, tokarz i kowal. Nauka trwała dwa lata. Od 1951 roku do 1954 dyrektorem była Stanisława Świątek. Zajęcia lekcyjne odbywały się na dwie zmiany. Wielkim udogodnieniem dla uczniów było bliskie sąsiedztwo budynku szkolnego z warsztatami. Zgodnie z Uchwałą Prezydenta Rządu z dnia 23 marca 1951 roku we wrześniu tego roku powołano do życia Zasadniczą Szkołę Metalową, której pierwotną siedzibą był budynek przy ul. Lelewela 7, a od 1954 roku została ona przemieszczona do budynku byłego Państwowego Gimnazjum Mechanicznego późniejszego Technikum Odlewniczego w Kutnie na Azorach. Zasadnicza Szkoła Metalowa kształciła w zawodach: ślusarz, tokarz i kowal. Nauka trwała dwa lata. Od 1951 roku do 1954 dyrektorem była Stanisława Świątek. Zajęcia lekcyjne odbywały się na dwie zmiany. Wielkim udogodnieniem dla uczniów było bliskie sąsiedztwo budynku szkolnego z warsztatami. W 1956 roku dwuletnia Zasadnicza Szkoła Metalowa przekształcona została w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową. Szkoła posiadała wówczas dwanaście działów o specjalnościach: ślusarz, tokarz, kowal, monter instalacji sanitarnych i formierz-odlewnik. Zajęcia odbywały się od 700 do 1800. Trudności lokacyjne stały się bardzo uciążliwe, wtedy zrodził się pomysł, aby pracownie rysunku technicznego urządzić w wagonie kolejowym, który w owym czasie był symbolem szkoły. Poważne miejsce w pracy szkoły zajmowały warsztaty szkolne. Zorganizowane zostały oddziały szkoleniowo-produkcyjne: tokarz maszyn specjalnych, szlifierek, obróbki plastycznej i odlewnia żeliwa szarego. W 1956 roku dwuletnia Zasadnicza Szkoła Metalowa przekształcona została w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową. Szkoła posiadała wówczas dwanaście działów o specjalnościach: ślusarz, tokarz, kowal, monter instalacji sanitarnych i formierz-odlewnik. Zajęcia odbywały się od 700 do 1800. Trudności lokacyjne stały się bardzo uciążliwe, wtedy zrodził się pomysł, aby pracownie rysunku technicznego urządzić w wagonie kolejowym, który w owym czasie był symbolem szkoły. Poważne miejsce w pracy szkoły zajmowały warsztaty szkolne. Zorganizowane zostały oddziały szkoleniowo-produkcyjne: tokarz maszyn specjalnych, szlifierek, obróbki plastycznej i odlewnia żeliwa szarego. Ustawa Sejmowa z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania dała szansę rozwoju szkolnictwa zawodowego. Decyzja Ministra Oświaty i Wychowania w 1961 roku powołała do życia pięcioletnie Technikum Mechaniczne w Kutnie na Azorach. Technikum Mechaniczne rozpoczęło naukę w specjalnościach: obróbka skrawaniem i budowa maszyn. Dokonano naboru 84 uczniów do klas Technikum. W roku szkolnym 1961/62 w ciasnym budynku szkolnym uczyło się 459 uczniów. Pierwsza matura odbyła się 6 maja 1966 roku. Pierwsza uroczystość wręczania świadectw dojrzałości odbyła się 6 czerwca tegoż roku. Na tę uroczystość Komitet Rodzicielski ufundował sztandar szkoły. Technikum rozwijało się, w stare mury wtargnęła zdolna i pełna radości młodzież. Pojawiły się talenty sportowe i pierwsze poważne sukcesy. Ustawa Sejmowa z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania dała szansę rozwoju szkolnictwa zawodowego. Decyzja Ministra Oświaty i Wychowania w 1961 roku powołała do życia pięcioletnie Technikum Mechaniczne w Kutnie na Azorach. Technikum Mechaniczne rozpoczęło naukę w specjalnościach: obróbka skrawaniem i budowa maszyn. Dokonano naboru 84 uczniów do klas Technikum. W roku szkolnym 1961/62 w ciasnym budynku szkolnym uczyło się 459 uczniów. Pierwsza matura odbyła się 6 maja 1966 roku. Pierwsza uroczystość wręczania świadectw dojrzałości odbyła się 6 czerwca tegoż roku. Na tę uroczystość Komitet Rodzicielski ufundował sztandar szkoły. Technikum rozwijało się, w stare mury wtargnęła zdolna i pełna radości młodzież. Pojawiły się talenty sportowe i pierwsze poważne sukcesy.

4 Historia szko ł y-cz ęść 2 Budynek starej szkoły stał się bardzo ciasny. Dyrektor uczynił silne starania o zezwolenie na budowę nowego budynku szkolnego. Wiosną 1965 roku rozpoczęto pierwsze prace przy budowie kompleksu budynków szkolnych przy ulicy Oporowskiej 7. Po trzech latach budowy we wrześniu 1968 roku przekazano do użytku nową szkołę. Nowy budynek szkolny dysponował 18 gabinetami przedmiotowymi, salą gimnastyczną i świetlicą. 23 stycznia 1971 roku oddano nowy budynek warsztatów szkolnych, który dysponował przestrzennymi i estetycznymi halami. We wrześniu 1970 roku powstało trzyletnie Technikum Mechaniczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności obróbka skrawaniem. W tym samym czasie otwarto również czteroletnie Liceum Zawodowe. W ten sposób powstał Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kutnie. Budynek starej szkoły stał się bardzo ciasny. Dyrektor uczynił silne starania o zezwolenie na budowę nowego budynku szkolnego. Wiosną 1965 roku rozpoczęto pierwsze prace przy budowie kompleksu budynków szkolnych przy ulicy Oporowskiej 7. Po trzech latach budowy we wrześniu 1968 roku przekazano do użytku nową szkołę. Nowy budynek szkolny dysponował 18 gabinetami przedmiotowymi, salą gimnastyczną i świetlicą. 23 stycznia 1971 roku oddano nowy budynek warsztatów szkolnych, który dysponował przestrzennymi i estetycznymi halami. We wrześniu 1970 roku powstało trzyletnie Technikum Mechaniczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności obróbka skrawaniem. W tym samym czasie otwarto również czteroletnie Liceum Zawodowe. W ten sposób powstał Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kutnie. Bardzo ważną rolę w edukacji zawodowej młodzieży spełniają warsztaty szkolne. Tam uczniowie przechodzą praktyczną naukę zawodu, zaczynając od pilnika i suwmiarki, kończąc na skomplikowanych maszynach. W 1954 roku warsztaty na Azorach posiadały trzy działy: I dział produkcyjny, II dział administracyjny i finansowy i dział techniczny. Podstawę szkolenia praktycznego stanowiła produkcja obrabiarek. W styczniu 1971 roku został oddany do użytku nowy budynek warsztatów szkolnych przy ulicy Oporowskiej dysponujący przestrzennymi halami na 320 stanowisk. Dominującą dziedziną zainteresowań w "Mechaniku" była i jest technika. Tradycją jest udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej. W 1984 roku trzej uczniowie zostali finalistami szczebla ogólnopolskiego. Bardzo ważną rolę w edukacji zawodowej młodzieży spełniają warsztaty szkolne. Tam uczniowie przechodzą praktyczną naukę zawodu, zaczynając od pilnika i suwmiarki, kończąc na skomplikowanych maszynach. W 1954 roku warsztaty na Azorach posiadały trzy działy: I dział produkcyjny, II dział administracyjny i finansowy i dział techniczny. Podstawę szkolenia praktycznego stanowiła produkcja obrabiarek. W styczniu 1971 roku został oddany do użytku nowy budynek warsztatów szkolnych przy ulicy Oporowskiej dysponujący przestrzennymi halami na 320 stanowisk. Dominującą dziedziną zainteresowań w "Mechaniku" była i jest technika. Tradycją jest udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej. W 1984 roku trzej uczniowie zostali finalistami szczebla ogólnopolskiego. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kutnie stanowiły kiedyś trzy typy szkół: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Mechaniczne pięcioletnie i Technikum Mechaniczne trzyletnie na podbudowie Szkoły Zasadniczej. Szkoła w zasadzie prowadziła kierunki o specjalizacji: mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, tokarz, szlifierz, frezer, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, sterowniczy procesów chemicznych. Technikum pięcioletnie specjalizowało się w kierunkach: obróbka skrawaniem, budowa maszyn, aparatura kontrolno- pomiarowa, mechaniczna automatyka przemysłowa i elektronika ogólna. Technikum trzyletnie kształciło młodzież w specjalnościach: obróbka skrawaniem, oraz naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kutnie stanowiły kiedyś trzy typy szkół: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Mechaniczne pięcioletnie i Technikum Mechaniczne trzyletnie na podbudowie Szkoły Zasadniczej. Szkoła w zasadzie prowadziła kierunki o specjalizacji: mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, tokarz, szlifierz, frezer, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, sterowniczy procesów chemicznych. Technikum pięcioletnie specjalizowało się w kierunkach: obróbka skrawaniem, budowa maszyn, aparatura kontrolno- pomiarowa, mechaniczna automatyka przemysłowa i elektronika ogólna. Technikum trzyletnie kształciło młodzież w specjalnościach: obróbka skrawaniem, oraz naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

5 Historia szko ł y-cz ęść 3 W roku szkolnym 1989/90 szkoła ma już nowego patrona. Jest nim Stanisław Staszic. Od tego roku obchodzone jest Święto Szkoły. W czasie obchodów III Święta Szkoły, w kwietniu 1992 roku nastąpiło przekazanie nowego sztandaru szkoły. W roku szkolnym 1989/90 szkoła ma już nowego patrona. Jest nim Stanisław Staszic. Od tego roku obchodzone jest Święto Szkoły. W czasie obchodów III Święta Szkoły, w kwietniu 1992 roku nastąpiło przekazanie nowego sztandaru szkoły. W tym samym roku, już w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica powstał nowy typ szkoły - Liceum Ogólnokształcące, zaś w roku 1995 Liceum Techniczne. W tym samym roku, już w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica powstał nowy typ szkoły - Liceum Ogólnokształcące, zaś w roku 1995 Liceum Techniczne. Obecnie szkoła liczy 36 oddziałów (bez klas pierwszych), z czego 10 stanowi Liceum Ogólnokształcące, 6 Liceum Techniczne, 4 oddziały Technikum Elektronicznego, 8 - Technikum Mechaniczne 5-letnie, 3 - Technikum Mechaniczne 3-letnie, 5 - Zasadnicza Szkoła zawodowa. Obecnie szkoła liczy 36 oddziałów (bez klas pierwszych), z czego 10 stanowi Liceum Ogólnokształcące, 6 Liceum Techniczne, 4 oddziały Technikum Elektronicznego, 8 - Technikum Mechaniczne 5-letnie, 3 - Technikum Mechaniczne 3-letnie, 5 - Zasadnicza Szkoła zawodowa. Z powyższych danych wynika więc jednoznacznie, że dawny "Mechanik" zmienił diametralnie swoje oblicze - począwszy od nazwy i patrona, a skończywszy na strukturze kształcenia. Z powyższych danych wynika więc jednoznacznie, że dawny "Mechanik" zmienił diametralnie swoje oblicze - począwszy od nazwy i patrona, a skończywszy na strukturze kształcenia.

6 Czasy wspó ł czesne Kierunki kształcenia. Kierunki kształcenia. Kierunki kształcenia. Kierunki kształcenia. Kadra nauczycielska. Kadra nauczycielska. Kadra nauczycielska. Kadra nauczycielska.

7 Kierunki kszta ł cenia Liceum Ogólnokształcące 1. Klasa informatyczno - matematyczna- z rozszerzonym programem nauczania informatyki, matematyki, fizyki i astronomii. 1. Klasa informatyczno - matematyczna- z rozszerzonym programem nauczania informatyki, matematyki, fizyki i astronomii. 2. Klasa ekonomiczno – informatyczna- z rozszerzonym programem nauczania geografii, matematyki, informatyki. 2. Klasa ekonomiczno – informatyczna- z rozszerzonym programem nauczania geografii, matematyki, informatyki. 3. Klasa europejsko - menedżerska - z rozszerzonym programem nauczania języka obcego, geografii, wiedzy o społeczeństwie. 3. Klasa europejsko - menedżerska - z rozszerzonym programem nauczania języka obcego, geografii, wiedzy o społeczeństwie. 4. Klasa prawno – dziennikarska- z rozszerzonym programem języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. 4. Klasa prawno – dziennikarska- z rozszerzonym programem języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. 5. Klasa biologiczno – chemiczna- z rozszerzonym programem biologii, chemii, fizyki i astronomii. 5. Klasa biologiczno – chemiczna- z rozszerzonym programem biologii, chemii, fizyki i astronomii.

8 Kierunki kszta ł cenia Liceum Profilowane 1. Profil zarządzanie informacją - w zakresie informacji naukowej, bibliotekoznawstwa, technik multimedialnych, systemów baz danych, grafiki komputerowej. 1. Profil zarządzanie informacją - w zakresie informacji naukowej, bibliotekoznawstwa, technik multimedialnych, systemów baz danych, grafiki komputerowej.Technikum 1. Technik elektronik– specjalizacja do wyboru: mikroprocesory lub mechatronika pojazdów samochodowych. 1. Technik elektronik– specjalizacja do wyboru: mikroprocesory lub mechatronika pojazdów samochodowych. 2. Technik mechanik (samochodowy)– specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. 2. Technik mechanik (samochodowy)– specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1. Mechanik pojazdów samochodowych. 1. Mechanik pojazdów samochodowych.

9 Kadra nauczycielska Dyrekcja Dyrekcja Dyrekcja Język polski Język polski Język polski Język polski Języki obce Języki obce Języki obce Języki obce Matematyka Matematyka Matematyka Historia i WOS Historia i WOS Historia i WOS Historia i WOS Geografia Geografia Geografia Biologia Biologia Biologia Chemia Chemia Chemia Fizyka Fizyka Fizyka Informatyka Informatyka Informatyka WF WF WF Warsztaty Warsztaty Warsztaty Przedmioty zawodowe Przedmioty zawodowe Przedmioty zawodowe Przedmioty zawodowe Religia Religia Religia Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość

10 Dyrekcja mgr Andrzej Matczak - dyrektor szkoły mgr Andrzej Matczak - dyrektor szkoły mgr inż. Elżbieta Maźniak- wicedyrektor mgr inż. Elżbieta Maźniak- wicedyrektor mgr Anna Pietrzak-wicedyrektor mgr Anna Pietrzak-wicedyrektor mgr Maria Wolska-wicedyrektor mgr Maria Wolska-wicedyrektor

11 J ę zyk polski mgr Anna Chmielecka mgr Anna Chmielecka mgr Anna Kozień mgr Anna Kozień mgr Anna Pietrzak mgr Anna Pietrzak mgr Jolanta Piotrowska mgr Jolanta Piotrowska mgr Agata Sikorska mgr Agata Sikorska mgr Katarzyna Śnieg mgr Katarzyna Śnieg mgr Anna Urbańska mgr Anna Urbańska

12 J ę zyki obce JĘZYK ANGIELSKI mgr Agnieszka Bartczak mgr Agnieszka Bartczak mgr Agnieszka Bartczak – Królikowska mgr Agnieszka Bartczak – Królikowska mgr Sylwia Czaplińska mgr Sylwia Czaplińska Lidia Durmaj Lidia Durmaj Katarzyna Fronczak Katarzyna Fronczak mgr Piotr Kalkstein mgr Piotr Kalkstein mgr Ewa Pietrzak mgr Ewa Pietrzak Agnieszka Sztarbała Agnieszka Sztarbała

13 J ę zyki obce JĘZYK NIEMIECKI mgr Elżbieta Byczkowska mgr Elżbieta Byczkowska mgr Marcin Miedziński mgr Marcin Miedziński mgr Anna Sobolewska mgr Anna Sobolewska JĘZYK FRANCUSKI JĘZYK FRANCUSKI mgr Joanna Wilińska mgr Joanna Wilińska JĘZYK ROSYJSKI JĘZYK ROSYJSKI mgr Ewa Pawłowska mgr Ewa Pawłowska

14 Matematyka mgr Agata Kwiatkowska mgr Agata Kwiatkowska mgr Małgorzata Moszczyńska – Wraga mgr Małgorzata Moszczyńska – Wraga mgr Halina Nycek mgr Halina Nycek mgr Elżbieta Wietrzyk mgr Elżbieta Wietrzyk

15 Historia & WOS mgr Paweł Babecki mgr Paweł Babecki mgr Beata Turek mgr Beata Turek mgr Jan Zawadzki mgr Jan Zawadzki

16 Geografia mgr Agnieszka Dobroń mgr Agnieszka Dobroń mgr Krystyna Dzikowska mgr Krystyna Dzikowska

17 Biologia mgr Agnieszka Jóźwiak mgr Agnieszka Jóźwiak mgr Katarzyna Wygocka mgr Katarzyna Wygocka

18 Chemia mgr Agnieszka Wajgner – Matusiak mgr Agnieszka Wajgner – Matusiak dr Małgorzata Żurada dr Małgorzata Żurada

19 Fizyka mgr Tadeusz Gawryszczak mgr Tadeusz Gawryszczak mgr Andrzej Matczak mgr Andrzej Matczak mgr Małgorzata Rojewska mgr Małgorzata Rojewska mgr Rafał Krajewski mgr Rafał Krajewski

20 Informatyka mgr inż. Andrzej Linke mgr inż. Andrzej Linke mgr inż. Joanna Linke mgr inż. Joanna Linke mgr inż. Elżbieta Maźniak mgr inż. Elżbieta Maźniak mgr inż. Barbara Szafran mgr inż. Barbara Szafran mgr Andrzej Wawer mgr Andrzej Wawer

21 Wychowanie fizyczne mgr Piotr Choroba mgr Piotr Choroba mgr Piotr Gołofit mgr Piotr Gołofit mgr Maciej Krauze mgr Maciej Krauze mgr Mariusz Łubiński mgr Mariusz Łubiński mgr Dariusz Mieszkowski mgr Dariusz Mieszkowski mgr Marcin Nowicki mgr Marcin Nowicki mgr Sławomir Podemski mgr Sławomir Podemski mgr Mariola Stasiak mgr Mariola Stasiak mgr inż. Krystyna Wąs mgr inż. Krystyna Wąs

22 Warsztaty Jerzy Szwarc – kierownik Jerzy Szwarc – kierownik mgr Grażyna Matusiak – z-ca kierownika mgr Grażyna Matusiak – z-ca kierownika Marek Andrzejczak Marek Andrzejczak Jan Bedyk Jan Bedyk mgr inż. Jerzy Belcarz mgr inż. Jerzy Belcarz Halina Bojzan Halina Bojzan Józef Bojzan Józef Bojzan Jan Kludzinski Jan Kludzinski Zygmunt Motyka Zygmunt Motyka Zbigniew Penecki Zbigniew Penecki inż. Ireneusz Świątczak inż. Ireneusz Świątczak Anna Zalesna Anna Zalesna

23 Przedmioty zawodowe mgr inż. Zbigniew Borowiecki mgr inż. Zbigniew Borowiecki mgr inż. Jerzy Król mgr inż. Jerzy Król mgr inż. Krzysztof Krupiński mgr inż. Krzysztof Krupiński mgr inż. Marek Pilichowski mgr inż. Marek Pilichowski mgr inż. Andrzej Pudłowski mgr inż. Andrzej Pudłowski mgr inż. Barbara Szafran mgr inż. Barbara Szafran mgr inż. Krystyna Wąs mgr inż. Krystyna Wąs

24 Religia ks. mgr Piotr Krzyszkowski ks. mgr Piotr Krzyszkowski mgr Dorota Potakiewicz mgr Dorota Potakiewicz mgr Andrzej Żurawicz mgr Andrzej Żurawicz

25 Przedsi ę biorczo ść mgr Robert Witczak mgr Robert Witczak

26 Galeria Szkoła od przodu… … i od tyłu.

27 Galeria Rzut oka na warsztaty szkolne. Logo szkoły.

28 Galeria Sala nr 30 – w środku klasa II lpi Najnowsza sala informatyczna w szkole- nr 31

29 Galeria Sala językowa Hala gimnastyczna

30 Galeria Warsztaty od środka Demontaż silnika trwa…

31 Galeria Centrum multimedialne- taka kafejka internetowa za darmo… Zaplecze biblioteki- mało kto tam był…

32 Galeria Puchary i dyplomy szkolnych sportowców


Pobierz ppt "Moja szkoła-Staszic Marcin Łuczak Kl. II lpi Rok szkolny 2007/2008 SPIS TREŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google