Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersalny schemat ALS 2005

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersalny schemat ALS 2005"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersalny schemat ALS 2005

2 Zagadnienia Leczenie pacjentów z NZK:
migotanie komór (VF ) oraz częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS (VT) bez tętna asystolia oraz czynność elektryczna serca bez tętna (PEA)

3 Schemat ALS NZK VF/VT Nie-VF/VT 1 Defibrylacja CPR 2 min Podczas CPR
Uderzenie przedsercowe, jeśli wskazane BLS, jeśli wskazane Podłącz defibrylator / kardiomonitor Ocena rytmu +/- sprawdź tętno VF/VT Nie-VF/VT 1 Defibrylacja CPR 2 min Podczas CPR Sprawdź odwracalne przyczyny NZK Jednocześnie: sprawdź elektrody, ich pozycję oraz przyleganie udrożnij d.o., wdróż tlenoterapię, zapewnij dostęp i.v. podawaj adrenalinę co 3 min Rozważ: amiodaron, atropinę / elektrostymul. Potencjalnie odwracalne: Hypoksja Hypowolemia Hypo/hyperkaliemia i zaburzenia metaboliczne Hypotermia Odma opłucnowa prężna Tamponada serca Zatrucia Zatorowość Schemat ALS

4

5 NZK VF/VT Nie-VF/VT Uderzenie przedsercowe, jeśli wskazane
BLS, jeśli wskazane Podłącz defibrylator / kardiomonitor Ocena rytmu +/- Sprawdź tętno VF/VT Nie-VF/VT

6 Uderzenie przedsercowe
Wskazania: NZK wczesne migotanie komór brak defibrylatora

7 NZK VF/VT Nie-VF/VT Uderzenie przedsercowe, jeśli wskazane
BLS, jeśli wskazane Podłącz defibrylator / kardiomonitor Ocena rytmu +/- Sprawdź tętno VF/VT Nie-VF/VT

8 VF/VT 1) Migotanie komór CPR 2 min 1 Defibrylacja 2) Częstoskurcz +
Ocena rytmu +/- Sprawdź tętno VF/VT 1 Defibrylacja CPR 2 min 1) Migotanie komór 2) Częstoskurcz + szerokie QRS bez tętna

9 Przerwa na defibrylację musi być jak najkrótsza - do 5 sekund
Jeśli po defibrylacji w EKG jest asystolia natychmiast rozpocznij pośredni masaż serca VF/VT Defibrylacja 120J J 360 J* * Defibrylator jednofazowy

10 VF/VT CPR 2 minuty

11 PMS, drożność dróg oddechowych i wentylacja
Zapewnij drożność dróg oddechowych: rurka ustno - gardłowa maska krtaniowa combitube intubacja dotchawicza Po intubacji wentylacja asynchroniczna Tlen l/ min

12 Linia żylna i podawanie leków VF/VT
Linia żylna centralna / obwodowa w przypadku linii żylnej obwodowej leki w bolusie 20 ml Wlew krystaloidów 500 ml Monitorowanie

13 Potencjalnie odwracalne przyczyny NZK
Hipoksja Hipowolemia Hipokaliemia i inne zaburzenia elektrolit. Hipotermia Odma prężna Tamponada Zatorowość Zatrucie

14 Czego nie zdążyłeś wykonać w ciągu 2 minut, wykonasz po drugiej defibrylacji

15 VF/VT druga defibrylacja
150 J – 360 J 360 J* *defibrylator jednofazowy

16 VF/VT 2 minuty

17 Linia żylna i podawanie leków VF/VT
Adrenalina 1 mg i.v. lub 3 mg w ml ,9% NaCl dotchawiczo

18 VF/VT trzecia defibrylacja
150 J - 360J 360 J* * Defibrylator jednofazowy

19 Adrenalina 1 mg i.v. co 3 - 5 minut

20 Brak amiodaronu - lidokaina 100 mg w 20 ml 0,9% NaCl i.v.
Farmakoterapia Podaj amiodaron 300 mg i.v. w 20 ml % glukozy jeśli VF/VT oporne na defibrylację Brak amiodaronu - lidokaina 100 mg w 20 ml 0,9% NaCl i.v. Podaj MgSO4 8 mmol (2,0) i.v.

21 Po podaniu leku przeciwarytmicznego CPR 2 minuty

22 VF/VT czwarta defibrylacja
150 J – 360 J 360 J*

23 VF/VT amiodaron 150 mg w 20 ml 5% glukozy
lub lidokaina 100 mg w 20 ml 09% NaCl

24 CPR 2 minuty

25 VF/VT piąta defibrylacja
150 J – 360 J 360 J*

26 Jeżeli powróci tętno na tętnicach szyjnych kolejną defibrylację należy wykonać prądem: 120 J – 150 J
* defibrylator 1 fazowy

27 Zmiana zapisu EKG Sprawdź tętno W przypadku powrotu tętna :
włącz wlew Amiodaronu 900 mg przez 24 h

28 Jeżeli po 20 minutach nie udało się przywrócić tętna na tętnicach szyjnych resuscytowanego, należy uznać pacjenta za zmarłego.

29 W przypadku powrotu tętna i ponownego zatrzymania krążenia
resuscytację należy prowadzić przez 20 min od chwili stwierdzenia tętna.

30 Dwuwęglan sodu po 20 min od początku NZK
0,5 - 1,0 mmol / kg c.c.

31

32 Schemat ALS NZK VF/VT Nie-VF/VT 1 Defibrylacja CPR 2 min Podczas CPR
Uderzenie przedsercowe, jeśli wskazane BLS, jeśli wskazane Podłącz defibrylator / kardiomonitor Ocena rytmu +/- sprawdź tętno VF/VT Nie-VF/VT 1 Defibrylacja CPR 2 min Podczas CPR Sprawdź odwracalne przyczyny NZK Jednocześnie: sprawdź elektrody, ich pozycję oraz przyleganie udrożnij d.o., wdróż tlenoterapię, zapewnij dostęp i.v. podawaj adrenalinę co 3 min Rozważ: amiodaron, atropinę / elektrostymul. Potencjalnie odwracalne: Hypoksja Hypowolemia Hypo/hyperkaliemia i zaburzenia metaboliczne Hypotermia Odma opłucnowa prężna Tamponada serca Zatrucia Zatorowość Schemat ALS

33 Nie-VF/VT CPR 2 min Ocena rytmu +/- sprawdź tętno Asystolia PEA

34 Zawsze w przypadku asystolii sprawdź monitor.

35 maska krtaniowa Zapewnij drożność dróg oddechowych:
rurka ustno - gardłowa maska krtaniowa combitube intubacja dotchawicza Po intubacji wentylacja asynchroniczna Tlen l/ min

36 Farmakoterapia Adrenalina 1 mg i.v. lub 3 mg w 20 ml aqua destilata dotchawiczo Po 1 minucie Atropina 3 mg i.v. lub 6 mg w 20 ml aqua destilata dotchawiczo w przypadku: Asystolii lub PEA z bradykardią < 60 / min Aminofilina 250 mg – 500 mg i.v.

37 Rzekoma asystolia Podczas monitorowania elektrodami terapeutycznymi (łyżki) Bardziej prawdopodobna po większej liczbie wyładowań (oporność klatki piersiowej) Zbyt oczywisty obraz “asystolii” Porównanie z elektrodami monitorującymi

38 PEA Wyklucz i / lub lecz potencjalnie odwracalne przyczyny NZK
Adrenalina 1 mg i.v. co minut Atropina 3 mg i.v., gdy PEA z HR < 60 / min

39 Podejrzenie zawału serca lub zatoru tętnicy płucnej
Leki trombolityczne: Streptase j/60 min Następnie Heparyna 1000j/h Actylise 10mg bolus Następnie 35-50mg przez 30 min 28-40mg przez 60min Przeciwwskazane przy urazie Resuscytację prowadzić 60 – 90 min

40

41 Udrożnienie dróg oddechowych i wentylacja

42 Zagadnienia Podstawowe metody udrożnienia dróg oddechowych
Maska krtaniowa / combitube Zaawansowane metody udrożnienia dróg oddechowych Podstawowe metody wentylacji

43 Podstawowe metody Zagadnienia
Przyczyny niedrożności d.o. Rozpoznanie niedrożności d.o. Podstawowe techniki udrożnienia Proste instrumentarium Proste metody wentylacji

44 Najczęstsze przyczyny niedrożności
Górne drogi oddechowe zapadanie się podstawy języka obrzęk śluzówek, ciała obce krew, wymiociny Krtań laryngospazm, ciała obce Tchawica, oskrzela wydzielina, obrzęk, krew bronchospazm zachłyśnięcie, zadławienie

45 Rozpoznanie niedrożności
POPATRZ ruchy klatki piersiowej / p. brzuch POSŁUCHAJ szmeru powietrza wydechowego odgłosów dodatkowych POCZUJ przepływ powietrza wydychanego

46 Udrożnienie dróg oddechowych
Odgięcie głowy Wysunięcie brody Wyciągnięcie żuchwy UWAGA! na podejrzenie urazu rdzenia kręgowego, chociaż śmierć z powodu hypoksji jest częstsza niż z powodu wstrząsu rdzeniowego

47 Odgięcie głowy, wysun. brody

48 Wyciągnięcie żuchwy

49 Odsysanie

50 Proste instrumentarium

51 Rozmiar RUG

52 Zakładanie RUG

53 Zakładanie RNG

54 Wentylacja usta - maska
Zalety: Unikanie bezpośredniego kontaktu z ustami pacjenta Zmniejszenie ryzyka zakażenia Możliwa tlenoterapia Ograniczenia: Pułapka powietrzna Wentylacja żołądka

55 Wentylacja workiem Ambu

56 Wentyalcja workiem Ambu
Zalety Unikanie bezpośred-niego kontaktu Możliwa tlenoterapia do 85% tlenu Podłączenie do: maski twarzowej, maski krtaniowej, combitube, RUT Ograniczenia W połączeniu z LMA maską twarzową: Ryzyko zbyt małej wentylacji Ryzyko wentylacji żołądka Najskuteczniejsza w wykonaniu dwóch osób

57 Maska krtaniowa i combitube

58 Maska krtaniowa Zalety Szybkie i łatwe zakładanie Różne rozmiary
Skuteczniejsza wentylacja Sterylizacja Unikanie laryngoskopii bezpośredniej Ograniczenia Brak całkowitego zabezpieczenia przed aspiracją Nieprzydatna u pacjentów z dużym oporem płucnym - wysokie ciśnienia wentylacji

59 Zakładanie maski krtaniowej

60 Combitube Zalety Szybkie i łatwe zakładanie Unikanie laryngoskopii
Dobra ochrona przed aspiracją Wentylacja wysokimi ciśnieniami Ograniczenia Urazowe zakładanie !!! Tylko dwa rozmiary Wentylacja żołądka Brak wentylacji Uszkodzenie mankietów uszczeln. Jednorazowa

61 Wentylacja combitube

62 Techniki zaawansowane

63 Intubacja dotchawicza
Zalety Pełna tlenoterapia % O2 Najlepsza protekcja przed aspiracją Swobodne odsysanie Droga podawania leków Ograniczenia Laryngoskopia bezpośrednia Indukcja Pogorszenie urazów głowy i rdzenia Czas intubacji < 30 s. Pomoc drugiej osoby

64 Intubacja dotchawicza
Wykonanie: Preoksygenacja ( s.) Czas trwania intubacji < 30 s. Uwidocznienie szpary głośni Umiejscowienie RUT Powrót do wentylacji maską twarzową po nieudanej próbie intubacji

65 Pacjenci są zagrożeni brakiem natleniania, a nie niepowodzeniem próby intubacji !!!

66 Intubacja - technika

67 Ustalenie poprawnego umiejscowienia RUT
Uwidocznienie szpary głośni Osłuchiwanie: symetrycznie, linie pachowe środkowe + 5, 6 międzyżebrze nadbrzusze Symetryczny ruch klatki piersiowej Przełykowy detektor przepływu Kapnometria i kapnografia

68 Manewr Sellicka Uciśnięcie w linii strzałkowej chrząs- tki pierścieniowatej (asysta) i przyciś-nięcie przełyku do kręgosłupa szyjnego

69 Manewr Sellicka Zalety Zmniejsza ryzyko regurgitacji oraz aspiracji
Przydatny przy wentylacji maską twarzową lub maską krtaniową Ograniczenia Może utrudniać intubację Może utrudniać wentylację maską twarzową i LMA Niemożliwy w czasie wymiotów

70 Tracheopunkcja Wskazanie
Niepowodzenie innych metod udrożnienia dróg oddechowych Powikłania Złe umiejscowienie odma podskórna krwawienie perforacja przełyku Hypowentylacja Barotrauma

71 Proste metody wentylacji
Rola prostych respiratorów w prowadzeniu wentylacji pacjentów w stanach zagrożenia życia

72 Proste metody wentylacji
Automatyczne respiratory: Wolne ręce ratownika (po intubacji) Dokładna wentylacja maską twarzową Dokładna częstość i objętość oddechowa Wysokie (do 1,0) FiO2 Połączenie z różnymi technikami udrożnienia dróg oddechowych

73


Pobierz ppt "Uniwersalny schemat ALS 2005"

Podobne prezentacje


Reklamy Google