Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcje iteracyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcje iteracyjne"— Zapis prezentacji:

1 Instrukcje iteracyjne

2 Instrukcja iteracyjna (pętla)
Powoduje, że określone instrukcje lub bloki instrukcji są wykonywane wielokrotnie zadaną ilość razy (iteracje licznikowe) lub do czasu spełnienia określonego warunku (iteracje warunkowe)

3 Instrukcje iteracyjne w języku Pascal – składnia
while warunek do instrukcja; warunek Tak Nie instrukcja

4 while warunek do begin instrukcja 1; instrukcja 2; … instrukcja n;
end; warunek Nie Tak instrukcja 1 instrukcja 2 instrukcja n

5 repeat instrukcje until warunek;
Nie Tak

6 for instrukcja_przypisania_wart_pocz to wartosc_koncowa do instrukcja;
a:=pocz a<=koniec Tak Nie instrukcja a:=a+1

7 Inkrementacja i dekrementacja:
Inkrementacja - operacja powodująca zwiększenie wartości argumentu o jeden Dekrementacja – operacja powodująca zmniejszenie wartości argumentu o jeden [Pascal] INC(a), DEC(a) a:=a+1; a:=a – 1; [C++/Java] a = a+1; a = a – 1; a++, a – (post) ++a, --a (pre)

8 Instrukcje iteracyjne w języku C++ – składnia
while (warunek) instrukcja; while (warunek) { instrukcje; } warunek Tak Nie instrukcja

9 do { instrukcje; } while (warunek); instrukcje Tak warunek Nie

10 for (inst_start;warunek;inst_krok) { instrukcje; }
Tak Nie instrukcje inst_krok

11 Przykłady: while (true) { } do { } while (!false);

12 Koniec


Pobierz ppt "Instrukcje iteracyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google