Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Jolanta Fic1 KLASOWY OŚRODEK BADAŃ STATYSTYCZNYCH Nauczyciel: Jolanta Fic Uczniowie: Alicja,Paulina, Maja, Wiktoria, Patrycja, Klaudia, Mariusz,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Jolanta Fic1 KLASOWY OŚRODEK BADAŃ STATYSTYCZNYCH Nauczyciel: Jolanta Fic Uczniowie: Alicja,Paulina, Maja, Wiktoria, Patrycja, Klaudia, Mariusz,"— Zapis prezentacji:

1 Opracowała: Jolanta Fic1 KLASOWY OŚRODEK BADAŃ STATYSTYCZNYCH Nauczyciel: Jolanta Fic Uczniowie: Alicja,Paulina, Maja, Wiktoria, Patrycja, Klaudia, Mariusz, Eryk, Nikodem, Karolina, Aleksandra, Małgorzata, Konrad, Jarosław, Albert, Weronika, Wojciech, Florian.

2 Opracowała: Jolanta Fic2 CELE PROJEKTU uczeń potrafi zebrać potrzebne informacje dotyczące prostej i dobrze mu znanej sytuacji oraz przedstawić je w czytelny sposób; uczeń potrafi zbierać dane, które mogą posłużyć do znalezienia odpowiedzi na postawione wcześniej pytania; uczeń potrafi przedstawiać zebrane informacje w postaci tabelki oraz prezentuje je graficznie; uczeń potrafi wyciągnąć wnioski z zebranych danych, uczeń potrafi wykonywać obliczenia procentowe, uczeń rozumie potrzebę właściwej organizacji czasu wolnego młodzieży, uczeń potrafi wykorzystać komputer w procesie uczenia się, uczeń potrafi sporządzić w oparciu o program komputerowy diagram procentowy, uczeń potrafi wyszukać informacje w dostępnych źródłach.

3 Opracowała: Jolanta Fic3 OPIS PROJEKTU Uczniowie nauczą się przygotowywać ankietę w edytorze Word, następnie ją przeprowadzą, posortują dane i umieszczą je w tabeli. Uczniowie sporządzą diagramy procentowe korzystając z arkusza kalkulacyjnego Excel, następnie przedstawią efekty swojej pracy korzystając z oprogramowania SMART Notebook i Power Point.

4 Opracowała: Jolanta Fic4 PEŁNA LISTA TEMATÓW TEGO PROJEKTU Udział uczniów w kołach zainteresowań – zadaniem uczniów było opracować, jaki procent uczniów uczęszcza na poszczególne koła, określenie, jakiego rodzaju zajęcia warto by wprowadzić w roku przyszłym. Ulubione dyscypliny sportowe naszych uczniów – zadaniem uczniów było znalezienie najbardziej popularnej dyscypliny sportu wśród uczniów naszej szkoły. Co najczęściej kupujemy w sklepiku szkolnym? – Zadaniem uczniów było określenie grupy produktów najpopularniejszych wśród uczniów, znalezienie produktów, które nie są dostępne w sprzedaży, a cieszyłby się powodzeniem wśród dzieci. Stan czytelnictwa w naszej szkole – zadaniem uczniów było określenie poziomu czytelnictwa, wyłonienie najlepszych klas w tej dziedzinie. W jaki sposób uczniowie dostają się rano do szkoły? – zadaniem uczniów było podanie jaki procent uczniów dojeżdża do szkoły autobusem, ile jeździ rowerem, ilu przychodzi do szkoły pieszo. Uczniowie korzystający ze świetlicy, stołówki szkolnej i zajęć logopedycznych i pedagogicznych?- zadaniem uczniów było określenie ilu uczniów korzysta z pomocy pedagoga, logopedy, zajęć świetlicowych a ile chodzi na obiady.

5 Opracowała: Jolanta Fic5 NARZĘDZIA I PROGRAMY KOMPUTEROWE I INTERNETOWE Microsoft Office Outlook – liderzy grup za pośrednictwem poczty elektronicznej kontaktowali się z nauczycielem i przedstawiali stopień zaawansowania prac, lub konsultowali się w sprawach niejasnych. Microsoft Office Excel– program wykorzystaliśmy do analizy danych i tworzenia wykresów Microsoft Power Point -ten program pozwolił na pokazanie innym efektów pracy grup roboczych, do wykonania prezentacji. SMART Notebook – to niesamowite narzędzie do prezentacji efektów pracy dzieci.

6 Opracowała: Jolanta Fic6 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH Zespoły powołałam na podstawie indywidualnych możliwości uczniów oraz co było równie ważne miejscem zamieszania uczniów. Wyznaczyłam w każdej grupie lidera grupy. Obowiązkiem lidera grupy jest przedstawianie zaawansowania prac grupy na poszczególnych etapach projektu poprzez kontakt owy z nauczycielem prowadzącym projekt. Zadaniem każdego zespołu było: Przygotowanie ankiety w edytorze Word, Zebranie potrzebnych informacji, Analiza zgromadzonych materiałów, Wykonanie diagramów w Microsoft Office Excel, Przygotowanie szkicu prezentacji w Microsoft Office PowerPoint, Wykonanie ostatecznej wersji na SMART Notebook, Prezentacja wyników pracy.

7 Opracowała: Jolanta Fic7 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH Zasady pracy zespołów zadaniowych: współpracujemy w grupie (sprawiedliwie dzielimy się zadaniami); przestrzegamy ustalonych terminów; każdy ma prawo do wypowiedzi i swojego zdania, każdy odpowiada za przydzielone mu zadanie, w razie jakichkolwiek wątpliwości śmiało zadajemy pytania materiały przygotowywane w domu przesyłamy pocztą mailową do weryfikacji na adres nauczyciela, każdego dnia sprawdzamy pocztę elektroniczną.

8 Opracowała: Jolanta Fic8 ROLA NAUCZYCIELA Wybór tematu projektu, podział grupy na zespoły i koordynowanie działań zespołów, Udzielanie pomocy przy redagowaniu pytań do ankiety, Przedstawienie sposobu zaprezentowania badania społeczności szkolnej, Udzielanie pomocy w pracy z programem Excel, Pomoc przy ułożenie informacji w prezentacji, w sposób czytelny i przejrzysty, Ustalenie terminu publicznej prezentacji oraz przygotowanie sali, Ocena pracy uczniów.

9 Opracowała: Jolanta Fic9 DZIAŁANIA UCZNIÓW wywiady przeprowadzone wśród uczniów szkoły, rozmowa z nauczycielem informatyki, rozmowy z logopedą, pedagogiem szkolnym, opiekunami świetlicy szkolnej, rozmowa z kierownikiem biblioteki szkolnej, przygotowanie ankiety w edytorze Word analiza zgromadzonych materiałów, wykonanie diagramów w Microsoft Office Excel, przygotowanie szkicu prezentacji w Microsoft Office PowerPoint, wykonanie ostatecznej wersji na SMART Notebook,

10 Opracowała: Jolanta Fic10 DZIAŁANIA UCZNIÓW Uczniowie przeprowadzając badanie ankietowe Udział uczniów w kołach zainteresowań, Ulubione dyscypliny sportowe naszych uczniów, mogli przedstawić Dyrektorowi szkoły propozycję zajęć pozalekcyjnych,także sportowych, które obecnie nie są prowadzone, a cieszyłyby się wśród uczniów zainteresowaniem. Propozycje zostały wsparte na wynikach badania. Przeprowadzając badanie ankietowe Co najczęściej kupujemy w sklepiku szkolnym? uczniowie mogli negocjować wprowadzenie do sklepiku towarów, których dotąd w nim nie było, a które byłyby mile widziane przez społeczność szkolną. Wyniki badania Stan czytelnictwa w naszej szkole posłużą do sporządzenia listy tytułów, które uczniowie chętnie widzieliby w księgozbiorze naszej biblioteki.

11 Opracowała: Jolanta Fic11 REZULTATY PRACY UCZNIÓW Przygotowanie pytań ankietowych i przeprowadzenie badania

12 Opracowała: Jolanta Fic12 REZULTATY PRACY UCZNIÓW Sporządzenie diagramów słupkowych i kołowych

13 Opracowała: Jolanta Fic13 REZULTATY PRACY UCZNIÓW Przygotowanie prezentacji

14 Opracowała: Jolanta Fic14 PREZENTACJA PROJEKTU Prowadząca Weronika powitała wszystkich i krótko przedstawiła istotę projektu. Każda z grup uczniów przedstawiała swoją prezentację. Uczniowie bardzo płynnie zmieniali się przy tablicy, na której wyświetlane były kolejne slajdy ich prezentacji.

15 Opracowała: Jolanta Fic15 PREZENTACJA PROJEKTU Na zakończenie wszystkim podziękowano, Uczestnicy projektu odetchnęli z ulgą po dobrze wykonanej pracy. Po uprzątnięciu sali odbyła się rozmowa na temat wrażeń uczniów z prezentacji i tego, jak oceniają swoją pracę.

16 Opracowała: Jolanta Fic16 WNIOSKI Uczniowie nauczyli się: przygotowywać ankietę w edytorze Word, sporządzać diagramy procentowe korzystając z arkusza kalkulacyjnego Excel, przygotowali prezentację korzystając z oprogramowania SMART Notebook i Power Point. Zwracali szczególną uwagę na jej estetykę, animacje, czcionki i wszelkie elementy, które wpływają na odbiór pokazu. Uczniowie rozwinęli umiejętność pracy w grupie, mogli przekonać się, jak reagują w sytuacji stresu, w czasie występu przed większą publicznością.

17 Opracowała: Jolanta Fic17 WNIOSKI Co ja zyskałam realizując projekt? nowe doświadczenia w pracy metodą projektu nowe umiejętności informatyczne lepszy kontakt z moimi uczniami Jak to doświadczenie wykorzystam w przyszłości? wprowadzę metodę projektu do procesu dydaktycznego na szerszą skalę


Pobierz ppt "Opracowała: Jolanta Fic1 KLASOWY OŚRODEK BADAŃ STATYSTYCZNYCH Nauczyciel: Jolanta Fic Uczniowie: Alicja,Paulina, Maja, Wiktoria, Patrycja, Klaudia, Mariusz,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google