Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLASOWY OŚRODEK BADAŃ STATYSTYCZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLASOWY OŚRODEK BADAŃ STATYSTYCZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 KLASOWY OŚRODEK BADAŃ STATYSTYCZNYCH
Nauczyciel: Jolanta Fic Uczniowie: Alicja ,Paulina, Maja, Wiktoria, Patrycja, Klaudia, Mariusz, Eryk, Nikodem, Karolina, Aleksandra, Małgorzata, Konrad, Jarosław, Albert, Weronika, Wojciech, Florian. Opracowała: Jolanta Fic

2 Opracowała: Jolanta Fic
CELE PROJEKTU uczeń potrafi zebrać potrzebne informacje dotyczące prostej i dobrze mu znanej sytuacji oraz przedstawić je w czytelny sposób; uczeń potrafi zbierać dane, które mogą posłużyć do znalezienia odpowiedzi na postawione wcześniej pytania; uczeń potrafi przedstawiać zebrane informacje w postaci tabelki oraz prezentuje je graficznie; uczeń potrafi wyciągnąć wnioski z zebranych danych, uczeń potrafi wykonywać obliczenia procentowe, uczeń rozumie potrzebę właściwej organizacji czasu wolnego młodzieży, uczeń potrafi wykorzystać komputer w procesie uczenia się, uczeń potrafi sporządzić w oparciu o program komputerowy diagram procentowy, uczeń potrafi wyszukać informacje w dostępnych źródłach. Opracowała: Jolanta Fic

3 Opracowała: Jolanta Fic
OPIS PROJEKTU Uczniowie nauczą się przygotowywać ankietę w edytorze Word, następnie ją przeprowadzą, posortują dane i umieszczą je w tabeli. Uczniowie sporządzą diagramy procentowe korzystając z arkusza kalkulacyjnego Excel, następnie przedstawią efekty swojej pracy korzystając z oprogramowania SMART Notebook i Power Point. Opracowała: Jolanta Fic

4 PEŁNA LISTA TEMATÓW TEGO PROJEKTU
Udział uczniów w kołach zainteresowań – zadaniem uczniów było opracować, jaki procent uczniów uczęszcza na poszczególne koła, określenie, jakiego rodzaju zajęcia warto by wprowadzić w roku przyszłym. Ulubione dyscypliny sportowe naszych uczniów – zadaniem uczniów było znalezienie najbardziej popularnej dyscypliny sportu wśród uczniów naszej szkoły. Co najczęściej kupujemy w sklepiku szkolnym? – Zadaniem uczniów było określenie grupy produktów najpopularniejszych wśród uczniów, znalezienie produktów, które nie są dostępne w sprzedaży, a cieszyłby się powodzeniem wśród dzieci. Stan czytelnictwa w naszej szkole – zadaniem uczniów było określenie poziomu czytelnictwa, wyłonienie najlepszych klas w tej dziedzinie. W jaki sposób uczniowie „dostają” się rano do szkoły? – zadaniem uczniów było podanie jaki procent uczniów dojeżdża do szkoły autobusem, ile jeździ rowerem, ilu przychodzi do szkoły pieszo. Uczniowie korzystający ze świetlicy, stołówki szkolnej i zajęć logopedycznych i pedagogicznych?- zadaniem uczniów było określenie ilu uczniów korzysta z pomocy pedagoga, logopedy, zajęć świetlicowych a ile chodzi na obiady. Opracowała: Jolanta Fic

5 NARZĘDZIA I PROGRAMY KOMPUTEROWE I INTERNETOWE
Microsoft Office Outlook – liderzy grup za pośrednictwem poczty elektronicznej kontaktowali się z nauczycielem i przedstawiali stopień zaawansowania prac, lub konsultowali się w sprawach niejasnych. Microsoft Office Excel– program wykorzystaliśmy do analizy danych i tworzenia wykresów Microsoft Power Point -ten program pozwolił na pokazanie innym efektów pracy grup roboczych, do wykonania prezentacji. SMART Notebook – to niesamowite narzędzie do prezentacji efektów pracy dzieci. Opracowała: Jolanta Fic

6 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH
Zespoły powołałam na podstawie indywidualnych możliwości uczniów oraz co było równie ważne miejscem zamieszania uczniów. Wyznaczyłam w każdej grupie lidera grupy. Obowiązkiem lidera grupy jest przedstawianie zaawansowania prac grupy na poszczególnych etapach projektu poprzez kontakt owy z nauczycielem prowadzącym projekt. Zadaniem każdego zespołu było: Przygotowanie ankiety w edytorze Word, Zebranie potrzebnych informacji, Analiza zgromadzonych materiałów, Wykonanie diagramów w Microsoft Office Excel, Przygotowanie szkicu prezentacji w Microsoft Office PowerPoint, Wykonanie ostatecznej wersji na SMART Notebook, Prezentacja wyników pracy. Opracowała: Jolanta Fic

7 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH
Zasady pracy zespołów zadaniowych: współpracujemy w grupie (sprawiedliwie dzielimy się zadaniami); przestrzegamy ustalonych terminów; każdy ma prawo do wypowiedzi i swojego zdania, każdy odpowiada za przydzielone mu zadanie, w razie jakichkolwiek wątpliwości śmiało zadajemy pytania materiały przygotowywane w domu przesyłamy pocztą mailową do weryfikacji na adres nauczyciela, każdego dnia sprawdzamy pocztę elektroniczną. Opracowała: Jolanta Fic

8 Opracowała: Jolanta Fic
ROLA NAUCZYCIELA Wybór tematu projektu, podział grupy na zespoły i koordynowanie działań zespołów, Udzielanie pomocy przy redagowaniu pytań do ankiety, Przedstawienie sposobu zaprezentowania badania społeczności szkolnej, Udzielanie pomocy w pracy z programem Excel, Pomoc przy ułożenie informacji w prezentacji, w sposób czytelny i przejrzysty, Ustalenie terminu publicznej prezentacji oraz przygotowanie sali, Ocena pracy uczniów. Opracowała: Jolanta Fic

9 Opracowała: Jolanta Fic
DZIAŁANIA UCZNIÓW wywiady przeprowadzone wśród uczniów szkoły, rozmowa z nauczycielem informatyki, rozmowy z logopedą, pedagogiem szkolnym, opiekunami świetlicy szkolnej, rozmowa z kierownikiem biblioteki szkolnej, przygotowanie ankiety w edytorze Word analiza zgromadzonych materiałów, wykonanie diagramów w Microsoft Office Excel, przygotowanie szkicu prezentacji w Microsoft Office PowerPoint, wykonanie ostatecznej wersji na SMART Notebook, Opracowała: Jolanta Fic

10 Opracowała: Jolanta Fic
DZIAŁANIA UCZNIÓW Uczniowie przeprowadzając badanie ankietowe „Udział uczniów w kołach zainteresowań”, „Ulubione dyscypliny sportowe naszych uczniów”,  mogli przedstawić Dyrektorowi szkoły propozycję zajęć pozalekcyjnych ,także sportowych,  które obecnie nie są prowadzone, a cieszyłyby się wśród uczniów zainteresowaniem. Propozycje zostały wsparte na wynikach badania. Przeprowadzając badanie ankietowe „ Co najczęściej kupujemy w sklepiku szkolnym?” uczniowie mogli negocjować wprowadzenie do sklepiku towarów, których dotąd w nim nie było, a które byłyby mile widziane przez społeczność szkolną. Wyniki  badania „Stan czytelnictwa w naszej szkole” posłużą do sporządzenia listy tytułów, które uczniowie chętnie widzieliby w księgozbiorze naszej biblioteki. Opracowała: Jolanta Fic

11 REZULTATY PRACY UCZNIÓW
Przygotowanie pytań ankietowych i przeprowadzenie badania Opracowała: Jolanta Fic

12 REZULTATY PRACY UCZNIÓW
Sporządzenie diagramów słupkowych i kołowych Opracowała: Jolanta Fic

13 REZULTATY PRACY UCZNIÓW
Przygotowanie prezentacji Opracowała: Jolanta Fic

14 Opracowała: Jolanta Fic
PREZENTACJA PROJEKTU Prowadząca Weronika powitała wszystkich i krótko przedstawiła istotę projektu. Każda z grup uczniów przedstawiała swoją prezentację. Uczniowie bardzo płynnie zmieniali się przy tablicy, na której wyświetlane były kolejne slajdy ich prezentacji. Opracowała: Jolanta Fic

15 Opracowała: Jolanta Fic
PREZENTACJA PROJEKTU Na zakończenie wszystkim podziękowano, Uczestnicy projektu odetchnęli z ulgą po dobrze wykonanej pracy. Po uprzątnięciu sali odbyła się rozmowa na temat wrażeń uczniów z prezentacji i tego, jak oceniają swoją pracę.  Opracowała: Jolanta Fic

16 Opracowała: Jolanta Fic
WNIOSKI Uczniowie nauczyli się: przygotowywać ankietę w edytorze Word, sporządzać diagramy procentowe korzystając z arkusza kalkulacyjnego Excel, przygotowali prezentację korzystając z oprogramowania SMART Notebook i Power Point. Zwracali szczególną uwagę na jej estetykę, animacje, czcionki i wszelkie elementy, które wpływają na odbiór pokazu. Uczniowie rozwinęli umiejętność pracy w grupie, mogli przekonać się, jak reagują w sytuacji stresu, w czasie występu przed większą publicznością. Opracowała: Jolanta Fic

17 Opracowała: Jolanta Fic
WNIOSKI Co ja zyskałam realizując projekt? nowe doświadczenia w pracy metodą projektu nowe umiejętności informatyczne lepszy kontakt z moimi uczniami Jak to doświadczenie wykorzystam w przyszłości? wprowadzę metodę projektu do procesu dydaktycznego na szerszą skalę Opracowała: Jolanta Fic


Pobierz ppt "KLASOWY OŚRODEK BADAŃ STATYSTYCZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google