Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmienne i stałe. mgr inż. Agata Pacek. Zmienne pozwalają nam na przechowywanie danych w programie. Jest kilka podstawowych typów zmiennych, które umożliwiają

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmienne i stałe. mgr inż. Agata Pacek. Zmienne pozwalają nam na przechowywanie danych w programie. Jest kilka podstawowych typów zmiennych, które umożliwiają"— Zapis prezentacji:

1 Zmienne i stałe. mgr inż. Agata Pacek

2 Zmienne pozwalają nam na przechowywanie danych w programie. Jest kilka podstawowych typów zmiennych, które umożliwiają przechowywanie różnego rodzaju informacji. Sposób deklaracji zmiennych nazwa_zmiennej;

3 Podstawowe typy zmiennych: char - zmienna przechowuje znaki (litery, cyfry, znaki interpunkcyjne). int - zmienna służy do przechowywania liczb całkowitych. bool - zmienna służy do przechowywania wartości logicznych true/false (prawda/fałsz). float - zmienna przechowuje liczby rzeczywiste (zmiennoprzecinkowe - do 7 cyfr po przecinku). double - zmienna przechowuje liczby rzeczywiste podobnie jak powyższy typ ale posiada dużo większą dokładność (do 15 miejsc po przecinku).

4 Kwalifikatory zmiennych signed - zmienna może przechowywać wartości dodatnie i ujemne (zmienna posiada znak +/-). unsigned - zmienna może przechowywać tylko wartości dodatnie. short - zmienna jest typu krótkiego - wpływa na długość zajmowanej pamięci (a więc również na zakres zmiennej). long - zmienna jest typu długiego.

5 Typ zmiennejRozmiarZakres warości (signed) char1B-128÷128 (unsigned) char1B0÷255 (singed) short (signed) short int 2B-32768÷32767 (unsinged) short (unsigned) short int 2B0÷65535 (singed) int (signed) long int 4B-2147483648÷2147483647 (unsinged) int (unsigned) long int 4B0÷4294967295 float4B1,2E-38÷3,4E+38 double8B2,2E-308÷1,8E+308 long double10B3,4E-4932÷1,2E+4932

6 Przykłady deklaracji zmiennych int x=10; int x; short int a=20; signed int d=-18; char znak = 'A';

7 Zmienna typu const – stała Zmienna deklarowana po słowie kluczowym const zachowa raz przypisaną wartość i nie pozwoli na jej modyfikację. Gdy piszemy program składający się z kilku plików i chcemy udostępnić taką stałą, by korzystać z niej w kodach zewnętrznych, przed deklaracją stałej umieszczamy słowo kluczowe extern. Np. const int x=10;

8 Sprawdzanie rozmiaru zmiennej #include using namespace std; int main() { cout << "Rozmiar zmiennej int: \n" << sizeof(int) << B\n"; system("PAUSE"); return 0; }

9 Maniputatory \n – nowa linia \t – tabulacja (7 spacji) \ – cudzysłów \b – znak wstecz \\ - lewy ukośnik Itd.

10 *operator mnożenia /operator dzielenia %operator dzielenia modulo +operator dodawania -operator odejmowania

11 #include using namespace std; int main() { int liczba=10; cout<<"liczba: "< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/2/841062/slides/slide_11.jpg", "name": "#include using namespace std; int main() { int liczba=10; cout<< liczba: <

12 Przykład zastosowania funkcji return Funkcja mnoz() zostanie wywołana z parametrami Wynik zostanie zwrócony za pomocą funkcji return Funkcja mnoz() będzie funkcją dwuargumentową typu int Funkcja zwróci nam funkcja typu całkowitego

13 #include int mnoz(int x, int y) { return x*y; } int main() { std::cout << "Wykonuje gunkcje main() " << std::endl; std::cout << "wynik to:" << mnoz (4,4)< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/2/841062/slides/slide_13.jpg", "name": "#include int mnoz(int x, int y) { return x*y; } int main() { std::cout << Wykonuje gunkcje main() << std::endl; std::cout << wynik to: << mnoz (4,4)<

14 Przed wywołaniem funkcji należy ją zdefiniować przed jej wywołaniem. Jeżeli będziemy korzystać z funkcji, którą chcemy zdefiniować później, początkowo musimy umieścić jej prototyp.

15 #include int mnoz(int x, int y); //prototyp funkcji mnoz() int main() { std::cout << "Wykonuje funkcje 'main()' " << std::endl; std::cout << "wynik to: " << mnoz (4,4); return 0; } int mnoz(int x, int y) //funcka mnoz() { return x*y; }

16 Dzięki dyrektywie include w obręb programu włączamy wszystkie jego fragmenty Dyrektywa może się odnosić do standardowego, predefiniowanego pliku nagłówkowego (bibliotecznego), który znajduje się w katalogu standardowym np. Gdy chcemy dołączyć stworzony przez nas plik nagłówkowy to zamiast nawiasów kątowych wprowadzamy znak cudzysłów #include nazwa_pliku.rozszerzenie

17 Poszukiwanie pliku rozpoczyna się od bieżącego katalogu, a następnie katalog standardowy. Posługując się plikami zewnętrznymi możemy przechowywać zadeklarowane funkcje w plikach nagłówkowych dołączanych do programu Dla każdej funkcji w chwili jej deklarowania musimy określić typ danych, które zwróci.

18 #include #include "silnia.hpp" // dołaczenie pliku nagłówkowego using namespace std; int main() { int s; cout << "Podaj cyfre z ktorej oblicze silnie" << endl; cin >> s; cout << siln(s); // wywołanie funkcji siln() return 0; }

19 Plik nagłówkowy silnia.hpp - odpowiada za odpowiada za poprawność typów. Zabezpiecza przed wielokrotnym przetwarzaniem deklaacji pliku nagłówkowego #ifndef SILNIA_HPP #define SILNIA_HPP int siln(int s); //występuje tu deklaracja funkcji siln(s) #endif

20 Implementacja funkcji siln() znajduje się w pliku modul.cpp #include "silnia.hpp" int siln(int s) { int w = 1; for(int i=2; i <=s; i++) { w *= i; } return w; }

21 Ulokowałeś pewną kwotę na lokacie. Oprocentowanie lokaty wynosi 5% w skali roku. Napisz program, który obliczy, jaką kwotę będziesz miał po 15 latach.


Pobierz ppt "Zmienne i stałe. mgr inż. Agata Pacek. Zmienne pozwalają nam na przechowywanie danych w programie. Jest kilka podstawowych typów zmiennych, które umożliwiają"

Podobne prezentacje


Reklamy Google