Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korzystanie z literatury

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korzystanie z literatury"— Zapis prezentacji:

1 Korzystanie z literatury
Wykład 2

2 Dwa etapy korzystania z literatury
W celu sformułowania tematu W celu odpowiedzi na pytania

3 Od czego zacząć poszukiwanie literatury do pracy?
Elektroniczne bazy danych (PsycLit, PsychInfo, Medline, Sociofile, Eric etc.) Podręczniki i opracowania monograficzne tematu Czasopismo o tym profilu tematycznym Wasz tutor – ale dopiero w dalszej kolejności. Wykażcie najpierw trochę samodzielności!!! Current Contents

4 Jak robić notatki z literatury?
Czego nie notować: Nie notować wszystkiego! Nie przepisywać tekstu (chyba, że trafimy na wspaniały cytat – wtedy zanotować strony cytatu) Nie tłumaczyć in extenso obcych tekstów – tylko to, co się może przydać

5 Co notować? Konkretny cytat
Konkretny wynik (można wykorzystać na poparcie udowadnianej tezy) Określony sposób rozumowania, który doprowadził autora do określonego wniosku / hipotezy Interesujący pogląd w sprawie

6 Jak notować czyli system fiszek
Dwa rodzaje fiszek Fiszki z pojedynczymi argumentami Jeden cytat Opis jednego badania Jeden argument Fiszki streszczające artykuł Abstrakt (własnymi słowami!) streszczający artykuł

7 Na każdej fiszce Autor i jego inicjały
Tytuł pozycji (artykułu lub książki) Źródło: czasopismo, tom, numer i dokładne strony Gdy cytat – strona, na której się znajduje Gdy książka: wydawca i miejsce wydania Gdy materiał elektroniczny: adres strony internetowej Gdy czasopismo/książka pochodzi z biblioteki – dobrze zanotować jej sygnaturę

8 Notowanie wyników badań
Główne hipotezy Próbka Metoda badania Główne wyniki, dane o istotności statystycznej Główne konkluzje

9 Fiszki tematyczne – pomagają ułożyć plan pracy
Zaopatrywanie każdej fiszki tytułem – jaki temat porusza Przykładowy temat ogólny: Kryteria atrakcyjności mężczyzn i kobiet w ogłoszeniach matrymonialnych Przykładowe tematy fiszek: Socjobiologia a kryteria atrakcyjności Kryteria atrakcyjności a kultura Zmiany kryteriów na przestrzeni wieków itd..

10 Dobre maniery w korzystaniu z biblioteki
Po wykorzystaniu natychmiast zwracać książkę lub czasopismo do biblioteki Powyższe dotyczy również materiałów pożyczonych od tutora! Nie pisać po wypożyczonych książkach i czasopismach! Nie wyrywać kartek!

11 Sporządzanie planu pracy
Plan pracy organizuje pracę nad tekstem – jest schematycznym zarysem koncepcji pracy Pozwala uniknąć pominięcia ważnych wątków (swoista „lista zakupów”) Pozwala wyeliminować niepotrzebne wtręty, dygresje, szczegóły Narzuca logikę wywodu

12 Jak sporządzać plan pracy?
Zbierz wszystkie kartki tematyczne Spisz na oddzielnej kartce, jeden pod drugim, wszystkie tematy Potnij kartkę na paseczki, na każdej jeden temat Posortuj paseczki w większe całości, w każdej wyodrębnij podgrupy Ponumeruj odpowiednio grupy nadrzędne (np. cyframi rzymskimi), podrzędne (np. arabskimi, literami itd..) Sprawdź, czy układa się to w logiczną strukturę – jakiej podgrupy brakuje, jaka jest niepotrzebna itd.

13 Ogólne uwagi co do konspektu pracy
Zorganizowany tekst powinien zawierać Początek: mówisz czytelnikowi, o czym to będzie Środek: mówisz to, co masz do powiedzenia Koniec: mówisz, o czym to było Gdy zdecydowałeś się na jedną zasadę organizacji – nie zmieniaj jej w trakcie

14 Przykłady dwóch planów (praca porównuje dwa testy: MMPI i TAT)
Plan wadliwy Treść zadań testowych TAT – obrazkowy MMPI – słowny III. TAT Wykonywanie testu ustne Szacowanie wyników subiektywne IV. MMPI Wstęp Wykonywanie testu pisemne Szacowanie wyników obiektywne V. Wnioski

15 Przykładowy plan - poprawny
Wprowadzenie Materiał A. TAT – materiał obrazkowy B. MMPI – materiał słowny III. Wykonywanie testu A. TAT – ustne B. MMPI – pisemne Szacowanie wyników A. TAT – subiektywne B. MMPI – obiektywne Wnioski

16 Organizacja tekstu (punkty i podpunkty)
Wprowadzenie ... a. b. c. 4. Zakończenie Wprowadzenie 2. 2.1. 2.2. 2.3 3. 3.1. 3.2. 4. Zakończenie

17 Ogólne uwagi co do organizacji tekstu
Liczba podpunktów w poszczególnych paragrafach mniej więcej równa Długość poszczególnych paragrafów mniej więcej wyrównana Pomiędzy kolejnymi nagłówkami należy umieścić kawałek tekstu lub zdanie wiążące Zamiast numerowania punktów wskazane zaznaczanie poziomu rodzajem nagłówka


Pobierz ppt "Korzystanie z literatury"

Podobne prezentacje


Reklamy Google