Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korzystanie z literatury Wykład 2. Dwa etapy korzystania z literatury W celu sformułowania tematu W celu odpowiedzi na pytania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korzystanie z literatury Wykład 2. Dwa etapy korzystania z literatury W celu sformułowania tematu W celu odpowiedzi na pytania."— Zapis prezentacji:

1 Korzystanie z literatury Wykład 2

2 Dwa etapy korzystania z literatury W celu sformułowania tematu W celu odpowiedzi na pytania

3 Od czego zacząć poszukiwanie literatury do pracy? Elektroniczne bazy danych (PsycLit, PsychInfo, Medline, Sociofile, Eric etc.) Podręczniki i opracowania monograficzne tematu Czasopismo o tym profilu tematycznym Wasz tutor – ale dopiero w dalszej kolejności. Wykażcie najpierw trochę samodzielności!!! Current Contents

4 Jak robić notatki z literatury? Czego nie notować: 1.Nie notować wszystkiego! 2.Nie przepisywać tekstu (chyba, że trafimy na wspaniały cytat – wtedy zanotować strony cytatu) 3.Nie tłumaczyć in extenso obcych tekstów – tylko to, co się może przydać

5 Co notować? Konkretny cytat Konkretny wynik (można wykorzystać na poparcie udowadnianej tezy) Określony sposób rozumowania, który doprowadził autora do określonego wniosku / hipotezy Interesujący pogląd w sprawie

6 Jak notować czyli system fiszek Dwa rodzaje fiszek 1.Fiszki z pojedynczymi argumentami –Jeden cytat –Opis jednego badania –Jeden argument 2.Fiszki streszczające artykuł –Abstrakt (własnymi słowami!) streszczający artykuł

7 Na każdej fiszce Autor i jego inicjały Tytuł pozycji (artykułu lub książki) Źródło: czasopismo, tom, numer i dokładne strony Gdy cytat – strona, na której się znajduje Gdy książka: wydawca i miejsce wydania Gdy materiał elektroniczny: adres strony internetowej Gdy czasopismo/książka pochodzi z biblioteki – dobrze zanotować jej sygnaturę

8 Notowanie wyników badań Główne hipotezy Próbka Metoda badania Główne wyniki, dane o istotności statystycznej Główne konkluzje

9 Fiszki tematyczne – pomagają ułożyć plan pracy Zaopatrywanie każdej fiszki tytułem – jaki temat porusza Przykładowy temat ogólny: Kryteria atrakcyjności mężczyzn i kobiet w ogłoszeniach matrymonialnych Przykładowe tematy fiszek: Socjobiologia a kryteria atrakcyjności Kryteria atrakcyjności a kultura Zmiany kryteriów na przestrzeni wieków itd..

10 Dobre maniery w korzystaniu z biblioteki Po wykorzystaniu natychmiast zwracać książkę lub czasopismo do biblioteki Powyższe dotyczy również materiałów pożyczonych od tutora! Nie pisać po wypożyczonych książkach i czasopismach! Nie wyrywać kartek!

11 Sporządzanie planu pracy Plan pracy organizuje pracę nad tekstem – jest schematycznym zarysem koncepcji pracy Pozwala uniknąć pominięcia ważnych wątków (swoista lista zakupów) Pozwala wyeliminować niepotrzebne wtręty, dygresje, szczegóły Narzuca logikę wywodu

12 Jak sporządzać plan pracy? Zbierz wszystkie kartki tematyczne Spisz na oddzielnej kartce, jeden pod drugim, wszystkie tematy Potnij kartkę na paseczki, na każdej jeden temat Posortuj paseczki w większe całości, w każdej wyodrębnij podgrupy Ponumeruj odpowiednio grupy nadrzędne (np. cyframi rzymskimi), podrzędne (np. arabskimi, literami itd..) Sprawdź, czy układa się to w logiczną strukturę – jakiej podgrupy brakuje, jaka jest niepotrzebna itd.

13 Ogólne uwagi co do konspektu pracy Zorganizowany tekst powinien zawierać –Początek: mówisz czytelnikowi, o czym to będzie –Środek: mówisz to, co masz do powiedzenia –Koniec: mówisz, o czym to było Gdy zdecydowałeś się na jedną zasadę organizacji – nie zmieniaj jej w trakcie

14 Przykłady dwóch planów (praca porównuje dwa testy: MMPI i TAT) Plan wadliwy I.Treść zadań testowych A.TAT – obrazkowy B.MMPI – słowny III. TAT A.Wykonywanie testu ustne B.Szacowanie wyników subiektywne IV. MMPI I.Wstęp A.Wykonywanie testu pisemne B.Szacowanie wyników obiektywne V. Wnioski

15 Przykładowy plan - poprawny I.Wprowadzenie II.Materiał A. TAT – materiał obrazkowy B. MMPI – materiał słowny III. Wykonywanie testu A. TAT – ustne B. MMPI – pisemne IV.Szacowanie wyników A. TAT – subiektywne B. MMPI – obiektywne V.Wnioski

16 Organizacja tekstu (punkty i podpunkty) 1.Wprowadzenie 2.... a. b. c. 3..... a. b. 4. Zakończenie 1.Wprowadzenie 2. 2.1. 2.2. 2.3 3. 3.1. 3.2. 4. Zakończenie

17 Ogólne uwagi co do organizacji tekstu Liczba podpunktów w poszczególnych paragrafach mniej więcej równa Długość poszczególnych paragrafów mniej więcej wyrównana Pomiędzy kolejnymi nagłówkami należy umieścić kawałek tekstu lub zdanie wiążące Zamiast numerowania punktów wskazane zaznaczanie poziomu rodzajem nagłówka


Pobierz ppt "Korzystanie z literatury Wykład 2. Dwa etapy korzystania z literatury W celu sformułowania tematu W celu odpowiedzi na pytania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google