Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.plk-sa.pl Centrum Kolei Dużych Prędkości Zakres i harmonogram Studium Wykonalności linii Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław Warszawa, 30 listopada 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.plk-sa.pl Centrum Kolei Dużych Prędkości Zakres i harmonogram Studium Wykonalności linii Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław Warszawa, 30 listopada 2010."— Zapis prezentacji:

1 www.plk-sa.pl Centrum Kolei Dużych Prędkości Zakres i harmonogram Studium Wykonalności linii Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław Warszawa, 30 listopada 2010 r. Marek Kubera, Dyrektor Projektu w PKP Polskie Linie kolejowe S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości

2 www.plk-sa.pl 2 16 września 2010 r. w Warszawie w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego została zawarta Umowa na Opracowanie Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław, pomiędzy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Targowej 74 a Wchodzącymi w skład konsorcjum spółkami: –Ingenieria IDOM Internacional S.A. z siedzibą w Madrycie (lider konsorcjum), oraz – Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 68. Umowa

3 www.plk-sa.pl 3 Przedmiotem Umowy jest opracowanie Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości (LDP) Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław. Umowa została podzielone na dwie części: Przedmiot Umowy 1.Studium Wykonalności dla budowy LDP Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław i jej połączeń z Centralną Magistralą Kolejową, wraz z rekomendacją wariantu najkorzystniejszego do realizacji; 2.Uszczegółowienie SW dla LDP, w tym uszczegółowienie wybranego wariantu przebiegu linii dużych prędkości i jej połączeń z linią CMK.

4 www.plk-sa.pl 4 Zgodnie z ofertą wartość Umowy wynosi: 48 951 000,00 zł netto Wynagrodzenie dzieli się na dwie zasadnicze części: 1.Wynagrodzenie za Część I przedmiotu Umowy wynosi: 31 359 000,00 zł netto 2.Wynagrodzenie za Część II przedmiotu Umowy wynosi: 17 592 000,00 zł netto Wartość Umowy

5 www.plk-sa.pl 5 Zgodnie z harmonogramem przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w dwóch częściach: Część I:16.09.2010 r. – 17.10.2011 r. Część II:21.09.2011 r. – 17.12.2012 r. Całość Umowy ma zostać zrealizowana w ciągu 27 miesięcy. Zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy jest przekazanie przez Wykonawcę oraz odbiór przez Zamawiającego wszystkich Raportów. Termin realizacji Umowy

6 www.plk-sa.pl 6 Głównym celem Studium Wykonalności budowy nowej linii kolejowej dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław przystosowanej do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i dostosowanej do rozwijania prędkości maksymalnej co najmniej 350 km/h, jest: 1.dostarczenie Zamawiającemu i Instytucjom odpowiedzialnym za wdrażanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w Polsce, podstaw do podjęcia decyzji finansowych odnośnie budowy linii, Cele realizacji Umowy 2.opracowanie rozwiązań i koncepcji, które staną się podstawą do opracowania pozostałych elementów doku-mentacji w ramach projektu POIiŚ Przygotowanie budowy linii dużych prędkości.

7 www.plk-sa.pl 7 W zakres realizacji zamówienia wchodzą: 1.Analizy wstępne –analiza społeczno – gospodarcza, –analiza strategii. 2.Analizy popytu i podaży –analiza istniejącej infrastruktury transportu kolejowego, –analiza podaży i wielkości przewozów, –analizy i prognozy przewozów pasażerskich, Zakres realizacji Umowy –analizy ruchowe i przewozowe, 3.Dokumentacja środowiskowa –inwentaryzacja środowiskowa, –analiza środowiskowa, –raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, –wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

8 www.plk-sa.pl 8 Zakres realizacji Umowy 4.Analizy techniczne – trasowanie linii, projekt geometryczny, – analizy geotechniczne i konstrukcja podtorza, – układy torowe, – nawierzchnia, – obiekty inżynieryjne, – budynki, – budowle, – system zasilania i siec trakcyjna, – automatyka kolejowa, – systemy teleinformatyczne, – osłona linii, – tabor i zaplecze taborowe, – ocena interoperacyjności, – bezpieczeństwo techniczne na LDP, – koncepcja realizacji projektu budowy,

9 www.plk-sa.pl 9 Zakres realizacji Umowy 5.Analizy finansowe i ekonomiczne –struktura finansowania projektu, –analiza finansowa z punktu widzenia przewoźnika i zarządcy, –analiza finansowa skonsolidowana, –analiza społeczno ekonomiczna, –ocena wrażliwości i ryzyka. 6.Zarządzanie inwestycją –analiza organizacyjna i prawna, –zarządzanie realizacją inwestycji. 7.Analiza wielokryterialna przebiegu trasy. 8.Uszczegółowienie analiz dla wybranego wariantu.

10 www.plk-sa.pl 10 Zakres realizacji Umowy 9.OPZ dla wyboru wykonawców kolejnych etapów przygotowania budowy LDP: –dokumentacji geodezyjnej i wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, –koncepcji programowo – przestrzennej i programu funkcjonalno – użytkowego, –biznes planu budowy LDP, –Działań związanych z uzgodnieniem i wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę linii.

11 www.plk-sa.pl 11 Harmonogram realizacji SW KDP czas (tyg.)StartZakończenie Studium Wykonalności117.52010-09-162012-12-17 Część I56.62010-09-162011-10-17 Część I – Etap I 22010-09-162010-09-29 Raport nr 1 – Podstawowe parametry techniczne i geometryczne dla projektowanej LDP 22010-09-162010-09-29 Raport nr 2 – Metodyka i koncepcja realizacji zamówienia 22010-09-162010-09-29

12 www.plk-sa.pl 12 Harmonogram realizacji SW KDP czas (tyg.)StartZakończenie Część I – Etap II55.22010-09-272011-10-17 Raport nr 3 – Analizy wstępne 132010-09-272010-12-24 Raport nr 4 – Rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni torów i rozjazdów dla LDP 6.22010-09-272010-11-08 Raport nr 5 – Analiza popytu i podaży 30.22010-09-272011-04-25 Raport nr 6 – Analizy techniczne 44.22010-09-272011-08-01 Raport nr 7 – Analiza środowiskowa 51.22010-09-272011-09-19 Raport nr 8 – Analiza finansowa i ekonomiczna 72011-08-022011-09-19 Raport nr 9 – Analiza organizacyjna i prawna 39.22010-12-202011-09-19 Raport nr 10 – Rekomendacja wariantu budowy LDP 42011-09-202011-10-17

13 www.plk-sa.pl 13 Harmonogram realizacji SW KDP czas (tyg.)StartZakończenie Przedstawienie Zamawiającemu Raportu nr 10 02011-10-17 Akceptacja przez Zamawiającego Raportu nr 10 32011-10-182011-11-07 Zatwierdzenie przez Zamawiającego zarekomendowanego wariantu 142011-10-182012-01-23 Wydanie decyzji o rozpoczęciu prac nad Częścią II Studium Wykonalności 02012-01-23

14 www.plk-sa.pl 14 Harmonogram realizacji SW KDP czas (tyg.)StartZakończenie Część II64.72011-09-272012-12-17 Raport nr 11 – Uszczegółowienie wybranego wariantu przebiegu LDP i jej połączeń z linią CMK 202012-01-312012-06-18 Raport nr 12 – Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 61.22011-09-212012-11-21 Uszczegółowienie inwentaryzacji środowiskowej 392012-01-262012-10-24 Raport nr 13 – Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 32012-01-312012-02-20 Raport nr 14 – Uszczegółowienie analiz przewozowych i ruchowych oraz analiz finansowych i ekonomicznych dla wybranego wariantu 38.42012-01-312012-10-24

15 www.plk-sa.pl 15 Harmonogram realizacji SW KDP czas (tyg.)StartZakończenie Raport nr 15 – Podsumowanie części II 4.52012-10-252012-11-26 Raport nr 16 – Dokument końcowy 32012-11-262012-12-17 Akceptacja przez Zamawiającego Raportu nr 16 32012-12-172013-01-07

16 www.plk-sa.pl 16 Stan obecny Wykonawca zgodnie z harmonogramem realizacji Umowy złożył: 1.Raport Nr 1 – Podstawowe parametry techniczne i geometryczne dla projektowanej LDP, 2.Raport Nr 2 – Metodyka i koncepcja realizacji zamówienia, które przeszły ocenę i weryfikację Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych działający w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i są w końcowej fazie odbioru, oraz złożył Raport Nr 4 – Rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni torów i rozjazdów dla LDP, który został przekazany do oceny przez ZOPI.

17 www.plk-sa.pl Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


Pobierz ppt "Www.plk-sa.pl Centrum Kolei Dużych Prędkości Zakres i harmonogram Studium Wykonalności linii Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław Warszawa, 30 listopada 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google