Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ środków dopingujących w sporcie. Doping to sztuczny i niedozwolony w sporcie sposób podnoszenia sprawności fizycznej. Polega na zażywaniu tzw. środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ środków dopingujących w sporcie. Doping to sztuczny i niedozwolony w sporcie sposób podnoszenia sprawności fizycznej. Polega na zażywaniu tzw. środków."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ środków dopingujących w sporcie

2 Doping to sztuczny i niedozwolony w sporcie sposób podnoszenia sprawności fizycznej. Polega na zażywaniu tzw. środków dopingujących. Zalicza się do nich m. in. steroidy anabologiczne i hormony takie jak EPO.

3 Jak działa na organizm człowieka? Środki dopingujące powodują rozrost tkanki mięśniowej, zaś hamują wydłużania kości długich. Efektem ich stosowania mogą być również: agresywne zachowanie, zawroty głowy, zaburzenia snu, depresja, mdłości wymioty, biegunka, uszkodzenie wątroby, wzrost ciśnienia krwi i przerost mięśnia sercowego bez odpowiedniego rozwoju naczyń wieńcowych, co prowadzi do zawału serca.

4 Jakie ma złe skutki? Stosowanie dopingu prowadzi do trwałych zmian w organizmie, niekiedy do kalectwa lub śmierci. Działają szkodliwie na wiele układów narządów, w tym ruchu, nerwowy, pokarmowy, krążenia i płciowy. Zmiany, które zachodzą w organizmie zostały wymienione w pytaniu drugim.

5 Dlaczego doping tak się rozpowszechnił? Odpowiedź na to pytanie jest złożona, gdyż przyczyniło się do tego kilka czynników. Doping rozpowszechnił się między innymi, ponieważ: Producenci tego rodzaju środków zaczęli konkurować ze sobą, w celu uzyskania z tego tytułu, jak największe korzyści finansowych, a więc rozpowszechniła się ich reklama, Wierzono, że środki te pozwolą na uzyskanie zwycięstwa w zawodach sportowych, przy znacznie mniejszym nakładzie sił (treningu), niż gdyby ich nie stosowano, Żądzą zwycięstwa przeważyła nad zasadami fair play.

6 A Kto stosuje środki dopingowe? Jak wspomniano wcześniej środki te są stosowane zazwyczaj przez osoby czynnie uprawiające sport zawodowy. Ale nie tylko. Stosują je również młodzież, zwłaszcza chłopcy korzystający z siłowni, aby "poprawić" swój wygląd, osoby, które z racji wykonywanych przez siebie zawodów powinni charakteryzować się dobrą kondycją fizyczną.

7 Potocznie nazywane lekami przeciwbólowymi, które wykazują zdolność zmniejszania lub hamowania odczuwania bólu. Środki przeciwbólowe

8 Kiedy czujesz ból, sięgasz po środki przeciwbólowe, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji.

9 Jak dzielimy leki przeciwbólowe? 1. Narkotyczne, tworzone na bazie morfiny, są bardzo silnymi lekami, o mocnym działaniu, stosowane są w bardzo ostrych bólach. 2. Nienarkotyczne leki, takie jak ibuprofen, paracetamol, czy aspiryna, stosowane są przy bólu o słabym i umiarkowanym nasileniu. Współczesne leki przeciwbólowe dzielimy na dwie grupy:

10 Interakcje leków przeciwbólowych Dostępne bez recepty środki przeciwbólowe stanowią obecnie jedną z najczęściej kupowanych grup leków. W wyborze odpowiedniego dla danej dolegliwości specyfiku pacjenci kierują się własnym doświadczeniem i wiedza, poradą znajomych lub powszechną reklamą w mediach (niestety, często nierzetelną).

11 Podział leków Podział leków uspokajających i nasennych: bromki alkohole i aldehydy alifatyczne amidy i ureidy ureidy cykliczne – barbiturany pochodne diketopiperazyny związki o różnej budowie chemicznej

12 Nadużywanie powoduje pojawienie się objawów chorobowych do których należą zaburzenia psychiczne prowadzące do napadów agresji, zaburzeń osobowości, depresji, choroby wątroby, przyspieszenie zmian miażdżycowych w naczyniach serca i mózgu, zmiany skórne, częste zrywanie ścięgien Nadużywanie powoduje pojawienie się objawów chorobowych do których należą zaburzenia psychiczne prowadzące do napadów agresji, zaburzeń osobowości, depresji, choroby wątroby, przyspieszenie zmian miażdżycowych w naczyniach serca i mózgu, zmiany skórne, częste zrywanie ścięgien Sterydy Anaboliczne

13 Działanie niektórych sterydów anabolicznych polega na stymulowaniu wzrostu masy mięśni i czasami również kości poprzez pobudzanie syntezy białka lub wapnia. Efekt ten jest szczególnie ważny w dopingu sportowym. Sterydy anaboliczne mają jednak także wiele ubocznych efektów, gdyż wpływają silnie na ogólną równowagę hormonalną organizmu Mechanizm Działania

14 -wzmożona synteza BIAŁEK -wzrost tempa przyrostu masy, siły i wytrzymałości mięśni -wzrost apetytu -wzrost tempa przyrostu kości -zwiększona produkcja krwinek czerwonych Przykłady efektów anabolicznych:

15 Jeśli trenujesz i stosujesz środki dopingujące, to oznacza, że: nie cenisz wcale DUCHA SPORTU, masz za nic elementarne wartości moralne, takie jak uczciwość, nie zależy Ci na zdrowiu i z cynicznym uśmiechem chętnie powtarzasz, że nie zależy ci, byś był zdrowszy, jesteś gotów po zakończeniu sportowej kariery żyć samotnie, bez rodziny.

16

17

18 Pe ł ni ą w organizmie funkcj ę budulcow ą. S ą sk ł adnikiem wszystkich tkanek oraz ko ś ci. Bia ł ko w mi ę sie czy produktach spo ż ywczych jest ró ż nej jako ś ci. Bogatym ź ród ł em bia ł ka jest te ż mi ę so, najlepiej chude tj. ciel ę cina i drób. BIAŁKA

19 Są źródłem energii dla tkanek i narządów ułatwiają odczuwanie smaku i połykanie pokarmu umożliwiają gromadzenie energii, w postaci tkanki zapasowej. Do produktów tych można zaliczyć masło, śmietanę, słoninę, oleje, masło roślinne. Tłuszcze występują w wielu innych produktach jako ich część składowa np. w mięsie, żółtkach jaj i mleku. TŁUSZCZE

20 Sk ł adniki mineralne pe ł ni ą w organizmie ludzkim rol ę budulcowa oraz podobnie jak witaminy – reguluj ą c ą. Wp ł ywaj ą ponadto na gospodark ę wodn ą oraz równowag ę kwasowo-zasadow ą w organizmie. Sk ł adniki mineralne przyjmuje si ę prawie wy łą cznie z po ż ywieniem, gdy ż organizm cz ł owieka nie ma mo ż liwo ś ci ich wytwarzania. SOLE MINERALNE

21 WITAMINY nale żą do sk ł adników reguluj ą cych przemian ę materii, lecz nie dostarczaj ą organizmowi energii. S ą to zwi ą zki organiczne, które musz ą by ć dostarczane do ustroju wraz z po ż ywieniem, gdy ż organizm sam ich nie produkuje. Najlepszym wyborem zawsze b ę d ą produkty naturalne jak owoce i warzywa, ryby i owoce morza, a z przetworzonych produkty pe ł noziarniste oraz nabia ł.

22 CUKRY To ogromna grupa zwi ą zków chemicznych.Cukry dzielimy na cukry proste i cukry z ł o ż one. Z uwagi na obecno ść charakterystycznych grup funkcyjnych, poza grupami wodorotlenowymi, które wchodz ą w sk ł ad wszystkich w ę glowodanów. Ró ż ne cukry s ą zawarte w owocach, warzywach i miodzie.

23

24 Blicharz Hubert Borysewicz Karolina Maślanik Orest Pałubicka Pamela Skoczewska Natalia Skrzypczak Karolina


Pobierz ppt "Wpływ środków dopingujących w sporcie. Doping to sztuczny i niedozwolony w sporcie sposób podnoszenia sprawności fizycznej. Polega na zażywaniu tzw. środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google