Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentację przygotowali: Michał Mazurkiewicz Łukasz Ziętalski Piotr Sowiński Daniel Filipek Jakub Rokicki Karol Cichoń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentację przygotowali: Michał Mazurkiewicz Łukasz Ziętalski Piotr Sowiński Daniel Filipek Jakub Rokicki Karol Cichoń"— Zapis prezentacji:

1

2 Prezentację przygotowali: Michał Mazurkiewicz Łukasz Ziętalski Piotr Sowiński Daniel Filipek Jakub Rokicki Karol Cichoń

3 Które potęgi liczby 10 mają swoje nazwy? Które potęgi liczby 10 mają swoje nazwy? Jak nazywamy naukowo i potocznie te liczby? Jak nazywamy naukowo i potocznie te liczby? Jak nazywają się te liczby w obcych językach? Jak nazywają się te liczby w obcych językach? Jak zmierzono wymiary Słońca, Ziemi i Księżyca? Jak zmierzono wymiary Słońca, Ziemi i Księżyca? Jak zmierzono prędkość światła? Jak zmierzono prędkość światła?

4 POTĘGI DZIESIĄTKI POTĘGI DZIESIĄTKI TO NIC INNEGO NIŻ DUŻE LICZBY W FORMIE SKRÓCONEGO ZAPISU. W 1475 ROKU PO RAZ PIERWSZY ZOSTAŁY ZAPISANE LICZBY BYMILLION ORAZ TRIMILLION W MANUSKRYPCIE JEHANA ADAMA. W WSPÓŁCZESNYCH CZASACH NAZYWAMY JE BILIONEM I TRYLIONEM, KTÓRE SĄ ODPOWIEDNIKAMI 10 12 ORAZ 10 18.

5 ZAPIS LICZBY Załóżmy że jest dana liczba, którą zapisujemy w ten sposób: 10 12 – Bilion - 1 000 000 000 000 Początek 10 oznacza dziesiątkę, natomiast liczba zapisywana mniejszą czcionką w prawym górnym rogu dziesiątki w tym przypadku 12 oznacza liczbę zer, którą zapisujemy po jedynce.

6 JĘZYK POLSKI Oto nasz ojczysty język polski : 10 2 - sto 10 30 – kwintylion 10 3 - tysiąc10 36 – sekstylion 10 6 - milion10 42 – septylion 10 8 - miliard 10 48 – oktylion 10 12 - bilion 10 54 – nonilion 10 18 – trylion10 64 – decylion 10 24 – kwadrylion

7 JĘZYK ANGIELSKI 10 2 -one hundred 10 30 –trillion 10 3 -one thousand 10 36 – sekstylion 10 6 -one million 10 42 – septylion 10 8 -one billion 10 48 – oktylion 10 12 -one trillion 10 54 – nonilion 10 18 –trillion 10 64 – decylion 10 24 – quadrillion

8 JĘZYK NIEMIECKI 10 2 - einhundert10 30 – Billionen 10 3 - Tausend10 36 – sekstylion 10 6 -eine Million 10 42 – septylion 10 8 - eine Milliarde 10 48 – oktylion 10 12 - eine Billion 10 54 – nonilion 10 18 –Billionen10 64 – decylion 10 24 –Billiarden

9 JĘZYK HISZPAŃSKI 10 2 -ciento 10 30 –billones 10 3 -mil 10 36 – sekstylion 10 6 -millón 10 42 – septylion 10 8 - mil millones 10 48 – oktylion 10 12 - un billón10 54 – nonilion 10 18 –billones10 64 – decylion 10 24 –cuatrillón

10 NAZWY W RÓŻNYCH JĘZYKACH OBJAŚNIENIE Od liczby 10 36 nie ma tłumaczenia ponieważ nie byliśmy w stanie do nich dotrzeć. Matematycy jednak w swojej pracy nie używają pełnych nazw w swoich obliczeniach, a jedynie formę liczby w skróconym zapisie np. 10 64.

11 GOOGOL Termin ten wymyślił w 1938 roku dziewięcioletni Milton Sirotta, siostrzeniec amerykańskiego matematyka Edwarda Kasnera, który zapytany przez swego wujka o nazwę dla bardzo dużej liczby, odpowiedział mu googol. Kasner ogłosił to pojęcie w swojej książce Matematyka i wyobraźnia w 1940 roku. Googol – liczba 10 100, czyli jedynka i sto zer.

12 GOOGOLPLEX Zakłada się że fizyczne zapisanie tej liczby jest niemożliwe, ponieważ liczba jej cyfr dziesiętnych jest większa od liczby dostępnych atomów w znanym nam wszechświecie ocenianej na około: 10 80 (100 tridecylionów atomów)

13 ZAPIS GOOGOLPLEXU Googolplex to liczba, której zapis dziesiętny składa się z jedynki i googola zer, czyli: Googolplex w zapisie bez wielokrotnego potęgowania to: 10 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

14 CIEKAWOSTKI Ciekawostką jest znana nam dobrze wyszukiwarka internetowa google. Pierworwotnie miała mieć nazwę Googolplex. Właściciel popełnił jednak błąd rejestrując znaną wszystkim nazwę google.com, a nie googol.com, która była już w tym czasie zarejestrowana.

15

16 Witamy! Opowiemy wam jak zmierzono wymiary Słońca, Ziemi i Księżyca na przestrzeni wieków

17 Moja średnica jest łatwa do zmierzenia w dzisiejszych czasach. Kiedyś jednak nie było to takie łatwe i udało się to greckiemu matematykowi: Eratostenesowi. Przyjął on założenie, że Ziemia ma kształt kuli i na podstawie własnej wiedzy matematycznej, obserwacji, pomiarów i przemyśleń określił jej rozmiary.

18 ERATOSTENES Z CYRENY ERATOSTENES Z CYRENY - zwany Beta (Drugi), sam zwał się Filologiem. Znakomity uczony i literat związany z Biblioteką Aleksandryjską i Muzeum. Twórca geografii fizycznej i matematycznej. Stworzył nową metodę pomiarów szerokości geograficznej na podstawie danych astronomicznych. (ok. 276 - 196 p.n.e.)

19 POMIAR ERATOSTENESA Eratostenes zauważył, że w południe w dniu przesilenia letniego Słońce w Syene znajduje się niemal dokładnie nad głową, ponieważ jego promienie wpadały prosto do pionowej studni. Tego samego dnia roku cień pionowej kolumny wskazywał, że promienie Słońca w Aleksandrii były odchylone o jedną pięćdziesiątą obwodu Ziemi

20 Pomiar długości wbitego pionowo w ziemię kołka (w Aleksandrii) i rzucanego przez niego cienia wykazał kąt padania promieni równy 7 o 12 (czyli 7,2 o ), zatem różnica szerokości geograficznych obu tych miejscowości wynosi również 7 o 12.

21 Grecy wiedzieli, że Ziemia jest okrągła i że Aleksandria znajduje się prawie dokładnie na północ od Syene, zatem z własności geometrycznych kuli wynikało, że odległość z Aleksandrii do Syene stanowi jedną pięćdziesiątą obwodu Ziemi. Eratostenes wiedział, że karawana wielbłądów pokonuje drogę z Aleksandrii do Syene w 50 dni, oraz że każdego dnia przebywa dystans 100 stadionów.

22 Zatem odległość z Aleksandrii do Syene to 5000 stadionów co oznacza, że obwód Ziemi ma długość 250 tysięcy stadionów. Stadion – miara długości używana w starożytnej Grecji równa 600 stopom. Odpowiada długości od 174 do 210 metrów. Najczęściej przyjmuje się 192 m.

23 Obliczając odległość Ziemi od Słońca i Księżyca metodą Eratostenesa możemy obliczyć ich średnicę. Długość południka: 252000 stadionów (39700 km lub 46600 km) [40000 km] Odległość Ziemi od Słońca: 804mln stadionów, czyli 10023 d (126,6mln km lub 148,7mln km) [149,6mln km, czyli 11726 d] Odległość Księżyca od Ziemi: 780000 stadionów, czyli 9,7 d (122900 km lub 144300 km) [384400 km, czyli 30,2 d] Licząc dalej tą samą metodą otrzymamy: Średnica Księżyca: ok. 40000 stadionów, czyli ok. 0,5 d [dzisiaj 0,27 d] Średnica Słońca: ok. 41mln stadionów, czyli ok. 500 d [dzisiaj 108,9 d] d – średnica ziemi

24 Współcześnie ani kształt, ani rozmiary Ziemi nie budzą wątpliwości. Jednakże rozwój wiedzy na ten temat przechodził skomplikowane losy, wśród których należy wymienić następujące pomiary i poglądy: – Pitagoras (VI w. p.n.e.) – pierwszy głosił pogląd o kulistości Ziemi – kula ma idealny kształt. – Arystoteles (IV w. p.n.e.) – pierwsze dowody na kulistość Ziemi: widnokrąg w kształcie okręgu, kolistość cienia Ziemi na Księżycu w czasie jego częściowego zaćmienia, stopniowe wyłanianie się obiektów zza linii horyzontu zasłoniętych przez krzywiznę Ziemi, np. statków, począwszy od wierzchołków masztów, gór – od ich szczytów.

25 – Ptolemeusz (II w. n.e.) – obliczył, że obwód Ziemi wynosi ok. 30 tys. km. Dokonał tego na podstawie pomiaru wysokości gwiazd w momencie ich górowania nad linią horyzontu. Błąd Ptolemeusza zaważył na obliczeniach długości drogi do Indii wykonywanych przez Krzysztofa Kolumba. – Izaak Newton – przyjmując za pewnik teorię Kopernika o ruchu Ziemi dookoła własnej osi, wywnioskował, że ruch ten mógł spowodować spłaszczenie Ziemi przy biegunach i sprawić, że jej kształt jest podobny do elipsoidy obrotowej.

26 KSIĘŻYC Moją średnicę można było zmierzyć dopiero w momencie pojawienia się teleskopów.

27 Późniejsze wynalezienie i wykorzystanie satelit wyeliminowało błąd w obliczeniach co pozwoliło na super dokładne pomiary. Średnica naszego naturalnego satelity wynosi 3472 Km.

28

29 Jak wiadomo średnica Słońca widocznego na niebie nie pokrywa się z jego realistyczną wielkością. Z Ziemi nie łatwo zbadać jego promień dlatego też grupa naukowców zdecydowała się na wykorzystanie danych zebranych przez Michelson Doppler Imager znajdujący się na pokładzie sondy Solar and Heliospheric Observatory (SOHO).

30 SOHO to projekt badawczy współtworzony przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA). W ramach projektu, 2 grudnia 1995 roku, w stronę Słońca została wystrzelona rakieta, która wyniosła bezzałogową sondę kosmiczną na orbitę okołosłoneczną.

31 W porównaniu do planet, rozmiary Słońca są ogromne. Musielibyśmy ułożyć obok siebie 109 kul ziemskich, aby uzyskać średnicę Słońca, a 1,3 mln kul ziemskich miałoby dopiero objętość równą jego objętości. Jednak w porównaniu z rozmiarami innych gwiazd nasze Słońce jest zupełnie przeciętne. Istnieje bardzo wiele gwiazd, których objętość jest miliony razy większa od objętości Słońca, a ich masy mogą być nawet sto razy większe od masy Słońca.

32

33 Witajcie! Jestem fotonem światła i zabiorę Was w podróż po moim świecie. Zapraszam!

34 A może na początku odpowiemy sobie na pytanie podstawowe. Czym jest światło? Światło jest falą elektromagnetyczną.

35 Prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w próżni nie zależy od częstości fali ani układu odniesienia. Stałość tej prędkości wynika z podstawowych własności przestrzeni i dlatego w fizyce określa się stałą c o nazwie prędkość światła.

36 Pierwszego pomiaru prędkości światła planował dokonać Galileusz. Eksperyment postanowił przeprowadzić na dwóch wzgórzach, mając do dyspozycji dwie latarnie. Sama próba polegała na odsłanianiu i przesłanianiu latarni. Galileusz oszacować mógł jedynie, że prędkość ta znacznie przekracza, w przeliczeniu na obecne jednostki 30 km/s. (1564 – 1642)

37 W 1676 duński astronom Ole Rømer podał pierwsze szacowanie skończonej prędkości światła stwierdzając, że światło potrzebuje mniej niż sekundę, by przebyć drogę ok. 13 000 km. Obliczenia oparł na obserwacji opóźnienia zaćmień satelity Jowisza przez tą planetę. (1644 – 1710)

38 W 1727 angielski astronom James Bradley dokonał pomiaru wykorzystując zjawisko aberracji światła gwiazd. Z ilorazu prędkości orbitalnej Ziemi i kąta aberracji uzyskał w przeliczeniu 301 000 km/s. (1693 - 1762)

39 Pierwszego laboratoryjnego pomiaru prędkości światła dokonał w 1849 roku francuski fizyk Armand Fizeau używając zwierciadła i koła zębatego. Otrzymany wynik 315 300 km/s. Metodę tę udoskonalił w 1874 francuski fizyk Alfred Maria Cornu zwiększając odległość oraz liczbę zębów - uzyskał 300 030 ± 200 km/s. Armand Fizeau (1819 - 1896) Maria Cornu (1841 - 1902)

40 Dokładniejszą metodą jest metoda wirującego zwierciadła zaproponowana w 1838 przez François Arago, zastosowana po raz pierwszy przez Jeana Foucault w 1850, w 1862 uzyskał on wynik 298 000 ± 500 km/s, w 1882 Simon Newcomb ustalił tą metodą 299 810 ± 30 km/s. François Arago (1786 - 1853) Simon Newcomb (1835 - 1909)

41 Doświadczenie Michelsona-Morleya – eksperyment zaliczany obecnie do najważniejszych doświadczeń w historii fizyki. Miał na celu wykazanie ruchu Ziemi względem hipotetycznego eteru poprzez porównanie prędkości światła w różnych kierunkach względem kierunku ruchu Ziemi. Doświadczenie zostało przeprowadzone po raz pierwszy w 1881 przez Alberta Abrahama Michelsona, który w 1887 powtórzył je wraz z Edwardem Morleyem. Dało ono wynik negatywny (tj. wykazało niezależność prędkości światła od prędkości Ziemi w przestrzeni), co stało się doświadczalnym potwierdzeniem stałości prędkości światła w każdym układzie odniesienia i ostatecznie wykluczyło istnienie eteru.

42

43


Pobierz ppt "Prezentację przygotowali: Michał Mazurkiewicz Łukasz Ziętalski Piotr Sowiński Daniel Filipek Jakub Rokicki Karol Cichoń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google