Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki poetyckie Animizacja, Epitet, Inwokacja, Kontrast, Metafora, Oksymoron, Onomatopeja, Personifikacja, Porównanie, Pytanie retoryczne, Rym, Symbol,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki poetyckie Animizacja, Epitet, Inwokacja, Kontrast, Metafora, Oksymoron, Onomatopeja, Personifikacja, Porównanie, Pytanie retoryczne, Rym, Symbol,"— Zapis prezentacji:

1 Środki poetyckie Animizacja, Epitet, Inwokacja, Kontrast, Metafora, Oksymoron, Onomatopeja, Personifikacja, Porównanie, Pytanie retoryczne, Rym, Symbol, Synonim

2 Animizacja Animizacja to inaczej ożywienie.
Jest to nadanie cech istot żywych: -przedmiotom -zwierzętom -roślinom itp.. Np. Konik polny grał leśną symfonię na skrzypkach.

3 Epitet Epitet to wyraz (najczęściej przymiotnik), który określa rzeczownik, np. - mały domek - dobra książka

4 Inwokacja Inwokacja to rozbudowana apostrofa, skierowana do Boga lub muzy, umieszczona na początku dłuższego utworu. W inwokacji autor prosi osobę do której się zwraca o natchnienie i opiekę na nim w trakcie tworzenia dzieła. Takową możemy znaleźć na początku książki Adama Mickiewicza pt.: „ Pan Tadeusz”.

5 Kontrast Kontrast to opisanie jednego zjawiska (osoby, rzeczy) na zasadzie zestawienia go z innym, przeciwstawnym zjawiskiem. Ma to na celu uwydatnienie cech charakterystycznych elementu rzeczywistości i wyraziste ukazanie jego odmienności. Było nas dwóch braci i dwie różne miłości do Boga stwórcy:  jeden baranki mu składał zarżnięte, drugi - pszenicę, kukurydzę i miętę, słodkie ogórki. (Kazimiera Iłłakowiczówna Kain i Abel)

6 Metafora Metafora (przenośnia) to zaskakujące połączenie wyrazów, niezgodne z ich podstawowym znaczeniem. Połączenie to daje nowy, niezwykły sens, np. Potok słów, burza uczuć. !!! UWAGA !!! Właściwy sens przenośni poetyckiej można odczytać tylko na tle większego fragmentu wiersza.

7 Oksymoron Oksymoron to najczęściej stosowany rodzaj paradoksu. Jest to zestawienie dwóch przeciwstawnych pojęć i wzajemnie się wykluczających np.: - gorący lód - biały Murzyn - zimne Słońce

8 Onomatopeja Onomatopeja (wyraz dźwiękonaśladowczy). Za pomocą takich słów możemy emitować różnorodne dźwięki np. - odgłosy zwierząt ( hau, hau) - odgłosy natury ( bul, bul) - dźwięki towarzyszące różnym zjawiskom lub czynnościom ( pif-paf)

9 Personifikacja Personifikacja to inaczej uosobienie.
Jest to nadanie cech ludzkich : - przedmiotom - zwierzętom - roślinom - zjawiskom przyrody, np. kamienie rozmawiały, deszcz płakał, marzenia podróżują, kwiaty tańczyły na łące

10 Porównanie Porównanie to skojarzenie i zestawienie wspólnych lub podobnych cech osób, przedmiotów, zjawisk za pomocą najczęściej za pomocą wyrazów : - jak - jakby - jak gdyby - niby - niczym - na kształt Np.: Słońce czerwieniło się na kształt dachu.

11 Pytanie retoryczne Pytanie retoryczne to pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi, bo ta jest oczywista lub nie można jej udzielić. Stosowane jest jedynie po to, aby zmusić odbiorcę do refleksji. Np.: Czy Magda ma na imię Magda ?

12 Rym Rym to systematyczne powtarzanie się określonych głosek znajdujących się w tej samej pozycji w wersie. Zazwyczaj rymują się końcówki wersów ale w poezji czasem stosuje się również rymy w środku kolejnych linijek wersów. Ze względu na układ rymujących się wyrazów wyróżniamy następujące rodzaje rymów: PARZYSTE PRZEPLATANE (KRZYŻOWE) OKALAJĄCE Np. Wśród podgrzybków trwa narada, kto do czego tu się nada.

13 Symbol Symbol to umowny znak ukrytej treści w konkretnym dziele literackim bądź plastycznym. Może nim być postać, miejsce, przedmiot lub zdarzenie. Symbol jest tajemniczy i może być rozumiany na wiele sposobów. Symbole możemy odszukać w SŁOWNIKU SYMBOLI.

14 Synonim Synonim (wyraz bliskoznaczny) to wyraz o podobnym lub takim samym znaczeniu, co inny wyraz. Np. Dziewczyna: dzierlatka, dziewczę, dziewoja, dziewka, dziewuszka. Synonimów szukamy w SŁOWNIKU SYNONIMÓW, lub WYRAZÓW BLISKOZNACZNYCH.

15 Koniec


Pobierz ppt "Środki poetyckie Animizacja, Epitet, Inwokacja, Kontrast, Metafora, Oksymoron, Onomatopeja, Personifikacja, Porównanie, Pytanie retoryczne, Rym, Symbol,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google