Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

U n i a P o l s k i z L i t w ą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "U n i a P o l s k i z L i t w ą."— Zapis prezentacji:

1 U n i a P o l s k i z L i t w ą

2 Ostatni Piastowie i Andegawenowie na tronie polskim
Władysław Łokietek król Polski w latach Elżbieta żona Karola Roberta Andegaweńskiego króla Węgier Kazimierz Wielki Jadwiga Kunegunda Ludwik Węgierski król Węgier i Polski Jadwiga król Polski Katarzyna Maria

3 Polska Węgry i unia personalna

4 Aby córka była królem ... Ludwik Andegaweński nie mając męskiego potomka dążył do zapewnienia swoim córkom korony na Węgrzech i w Polsce . W zamian za nadanie szlachcie przywileju w Koszycach (1374 r.) otrzymał zgodę na koronację w Polsce swej córki Jadwigi . W 1384 roku Jadwiga została koronowana na króla Polski .

5 za udział w wyprawach wojennych poza granice Polski król zobowiązał się wypłacać szlachcie wynagrodzenie król zobowiązał się za własne pieniądze wykupywać pojmanych do niewoli szlachciców PRZYWILEJ KOSZYCKI bez zgody szlachty król odtąd nie mógł nakładać nowych podatków Ludwik Węgierski wprowadził jeden stały podatek -poradlne (od uprawianej ziemi) w wysokości 2 groszy od łanu (16-25 ha)

6 Jadwiga „Twarz miała bardzo piękną, ale piękniejsze były jej obyczaje i cnoty. Ubogim wdowcom, przybyszom i wszelkim ludziom nieszczęśliwym i potrzebującym okazywała wspaniałomyślną, wielką rozrzutność i hojność. Nie można w niej było dostrzec śladu gniewu i pychy, śladu zawiści. Ogromna w niej była pobożność i niezmierzona miłość do Boga. Odsunąwszy i wyzbywszy się pychy i światowej niegodziwości, zajęła umysł i serce wyłącznie modlitwą i czytaniem ksiąg świętych.” Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, XV wiek.

7 Za wschodnią granicą Polski ciągnęły się słabo zaludnione tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego . Sięgało ono od Morza Bałtyckiego na północnym zachodzie po Morze Czarne na południu. We władcy tego państwa – Jagielle – polska szlachta widziała kandydata na męża dla Jadwigi .

8 PAŃSTWO LITEWSKIE twórcą – Mendog (XIII w.) 1253 r. – przyjcie chrztu
powrót do pogaństwa displayimage-lastcom html rozpad państwa po śmierci Mendoga ponowne zjednoczenie Litwy przez Giedymina – XIV w. giedymin.htm Jagiełło – wnukiem Giedymina

9 DLACZEGO UNIA ? odegranie znaczącej roli Litwa włączona do
kościoła polskiego w nawróceniu pogańskiej Litwy Litwa włączona do kręgu kultury zachodnioeuropejskiej Polska i Litwa – sojusznikami wobec wspólnego wroga-Krzyżaków usunięcie groźby łupieskich napadów Litwinów na ziemie polskie nadzieje bojarów na otrzymanie praw i przywilejów polskiej szlachty

10 14.08.1385 r.- Polska i Litwa zawarły unię personalną w Krewie
chrzest Jagiełły koronacja Jagiełły Ślub Jadwigi z Jagiełłą obietnica Jagiełły odzyskania ziem utraconych przez Polskę Polska i Litwa połączone osobą władcy chrystianizacja Litwy

11 Jagiellonów Na chrzcie Jagiełło otrzymał imię Władysław.
To założyciel nowej dynastii - Jagiellonów

12 Unia obu krajów była przełomowym wydarzeniem w dziejach Polski i Litwy. Kilkakrotnie zacieśniana, miała przetrwać ponad 400 lat – aż do 1795 roku.

13 W prezentacji korzystałam z :
- - - - obiekty clipart Microsoft Word


Pobierz ppt "U n i a P o l s k i z L i t w ą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google