Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OSTATNI PIASTOWIE I ANDEGAWENOWIE NA TRONIE POLSKIM Kazimierz Wielki Jadwiga Kunegunda Elżbieta żona Karola Roberta Andegaweńskiego króla Węgier Władysław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OSTATNI PIASTOWIE I ANDEGAWENOWIE NA TRONIE POLSKIM Kazimierz Wielki Jadwiga Kunegunda Elżbieta żona Karola Roberta Andegaweńskiego króla Węgier Władysław."— Zapis prezentacji:

1

2 OSTATNI PIASTOWIE I ANDEGAWENOWIE NA TRONIE POLSKIM Kazimierz Wielki Jadwiga Kunegunda Elżbieta żona Karola Roberta Andegaweńskiego króla Węgier Władysław Łokietek król Polski w latach KatarzynaMaria Jadwiga król Polski Ludwik Węgierski król Węgier i Polski

3 PolskaWęgry i unia personalna

4 ABY CÓRKA BY Ł A KRÓLEM... Ludwik Andegaweński nie mając męskiego potomka dążył do zapewnienia swoim córkom korony na Węgrzech i w Polsce. W zamian za nadanie szlachcie przywileju w Koszycach (1374 r.) otrzymał zgodę na koronację w Polsce swej córki Jadwigi. W 1384 roku Jadwiga została koronowana na króla Polski.

5 za udział w wyprawach wojennych poza granice Polski król zobowiązał się wypłacać szlachcie wynagrodzenie król zobowiązał się za własne pieniądze wykupywać pojmanych do niewoli szlachciców bez zgody szlachty król odtąd nie mógł nakładać nowych podatków Ludwik Węgierski wprowadził jeden stały podatek -poradlne (od uprawianej ziemi)- w wysokości 2 groszy od łanu (16-25 ha) PRZYWILEJ KOSZYCKI

6 Twarz miała bardzo piękną, ale piękniejsze były jej obyczaje i cnoty. Ubogim wdowcom, przybyszom i wszelkim ludziom nieszczęśliwym i potrzebującym okazywała wspaniałomyślną, wielką rozrzutność i hojność. Nie można w niej było dostrzec śladu gniewu i pychy, śladu zawiści. Ogromna w niej była pobożność i niezmierzona miłość do Boga. Odsunąwszy i wyzbywszy się pychy i światowej niegodziwości, zajęła umysł i serce wyłącznie modlitwą i czytaniem ksiąg świętych. Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, XV wiek.

7 Za wschodnią granicą Polski ciągnęły się słabo zaludnione tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sięgało ono od Morza Bałtyckiego na północnym zachodzie po Morze Czarne na południu. We władcy tego państwa – Jagielle – polska szlachta widziała kandydata na męża dla Jadwigi.

8 PAŃSTWO LITEWSKIE twórcą – Mendog (XIII w.) 1253 r. – przyjcie chrztu powrót do pogaństwa rozpad państwa po śmierci Mendoga ponowne zjednoczenie Litwy przez Giedymina – XIV w. Jagiełło – wnukiem Giedymina giedymin.htm displayimage-lastcom html

9 Polska i Litwa – sojusznikami wobec wspólnego wroga-Krzyżaków Litwa włączona do kręgu kultury zachodnioeuropejskiej nadzieje bojarów na otrzymanie praw i przywilejów polskiej szlachty usunięcie groźby łupieskich napadów Litwinów na ziemie polskie odegranie znaczącej roli kościoła polskiego w nawróceniu pogańskiej Litwy

10 r.- Polska i Litwa zawarły unię personalną w Krewie chrzest Jagiełły Ślub Jadwigi z Jagiełłą koronacja Jagiełły Polska i Litwa połączone osobą władcy obietnica Jagiełły odzyskania ziem utraconych przez Polskę chrystianizacja Litwy

11 Na chrzcie Jagiełło otrzymał imię Władysław. To założyciel nowej dynastii - Jagiellonów

12 Unia obu krajów by ł a prze ł omowym wydarzeniem w dziejach Polski i Litwy. Kilkakrotnie zacie ś niana, mia ł a przetrwa ć ponad 400 lat – a ż do 1795 roku.

13 W prezentacji korzystałam z : http://adonai.pl/swieci/?id=67 -http://poradnikwebmastera.blox.pl/resource/Handshake_Clipart_2.gif -obiekty clipart Microsoft Word


Pobierz ppt "OSTATNI PIASTOWIE I ANDEGAWENOWIE NA TRONIE POLSKIM Kazimierz Wielki Jadwiga Kunegunda Elżbieta żona Karola Roberta Andegaweńskiego króla Węgier Władysław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google