Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja przygotowana przez uczniów klasy II a – ekologicznej pod kierunkiem wychowawcy: mgr Julity Skulimowskiej-Wilk Rok Ekologa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja przygotowana przez uczniów klasy II a – ekologicznej pod kierunkiem wychowawcy: mgr Julity Skulimowskiej-Wilk Rok Ekologa."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja przygotowana przez uczniów klasy II a – ekologicznej pod kierunkiem wychowawcy: mgr Julity Skulimowskiej-Wilk Rok Ekologa

2 Opracowały: Nina Czerwińska, Dominika Mordaka
Wiosna Opracowały: Nina Czerwińska, Dominika Mordaka

3 Energia odnawialna - Woda
Obecnie energetyka wodna w świecie stanowi około 30 % całości wytwarzanej energii elektrycznej. Rozwój siłowni wodnych nastąpił w drugiej połowie XX wieku, a pierwsze elektrownie powstawały już w końcu XIX wieku. Główne zalety hydroelektrowni: - pozyskiwanie energii elektrycznej bez emisji szkodliwych gazów i pyłów, uzyskiwanie tańszej energii, - właściwa lokalizacja zbiorników retencyjnych działa przeciwpowodziowo i jednocześnie może być źródłem zaopatrzenia miast w wodę, - rozwój kompleksów rekreacyjnych i sportów wodnych.

4 Rośliny Chronione sasanka zwyczajna rosiczka okrągłolistna szarotka
alpejska

5 Sasanka Zwyczajna Jest to roślina z rodziny jaskrowatych. Wśród sasanek wyróżnia się największymi kwiatami, dochodzącymi do 6 cm średnicy, barwy fioletowej. Jest zwiastunem wiosny. Sasanka zwyczajna jest jedwabiście owłosioną byliną wysokości 5-20 cm, z płożącym się, prawie czarnym kłączem. Rośnie na słonecznych wzgórzach, w widnych lasach, na kamienistych zboczach, wrzosowiskach, najczęściej w ciepłych i suchych miejscach. Występuje stosunkowo rzadko, głównie na południu Polski. Jest chroniona.

6 Rosiczka Okrągłolistna
Jest to roślina z rodziny rosiczkowatych, znana przede wszystkim jako roślina owadożerna. Do chwytania owadów służą jej specjalnie do tego przystosowane włoski na liściach, wydzielające lepką ciecz podobną do kropel rosy. Siadające na powierzchni liścia owady zostają oblepione włoskami z lepką wydzieliną. Rosiczka okrągłolistna jest gatunkiem najczęściej spotykanym spośród rosiczek. Jest drobną byliną z przyziemną różyczką liściową. Liście ma okrągłe, na długich ogonkach. Rośnie wśród torfowców w lasach i na trawiastych łąkach. Ma właściwości lecznicze. Wszystkie rodzime gatunki rosiczek podlegają ochronie.

7 Szarotka Alpejska Jest to roślina z rodziny złożonych. Osiąga 3-20 cm wysokości. Prosta, pojedyncza, ulistniona łodyga oraz liście pokryte są grubym i gęstym filcem. U podstawy łodygi znajdują się liście odziomkowe zebrane w różyczkę. Kwiaty szarotki, umiejscowione na szczytach łodyg, zebrane są w koszyczki. Od spodu otoczone poziomo odstającymi liśćmi, pokrytymi gęściejszym białym filcem. Dzięki temu cały kwiat robi wrażenie pięknej, srebrzysto popielatej, aksamitnej gwiazdki. Szarotka alpejska kwitnie od lipca do września. Jest najbardziej popularnym symbolem flory wysokogórskiej. Szarotka alpejska jest bardzo popularna w Alpach oraz innych górach Europy. W Polsce występuje w Tatrach i Karpatach Wschodnich, na stanowiskach wapiennych. W Polsce objęta ochroną.

8 Zanieczyszczenia Wody
Największe zanieczyszczenia wody pochodzą z: - kanalizacji gospodarstw domowych, skąd różne nieczystości przedostają się do wód gruntowych, - fabryk, które wypuszczają do rzek różne zanieczyszczenia i odpady chemiczne, a także poprzez swoją działalność zanieczyszczają środowisko, - wód deszczowych i roztopów; wody opadowe absorbują pyły i gazy znajdujące się w powietrzu, po czym przenikają do gleby lub trafiają bezpośrednio do zbiorników wodnych. Zanieczyszczenia z opadów atmosferycznych przenikają do wód gruntowych, skąd mogą przedostawać się do wód powierzchniowych, - produkcji rolnej, gdzie stosowane nawozy sztuczne i chemiczne środki ochrony roślin razem z wodą spływają do wód gruntowych.

9 Opracowali: Julek Ciepłota, Mateusz Florczyk
Lato Opracowali: Julek Ciepłota, Mateusz Florczyk

10 Energia odnawialna – Słońce
Słońce, jedna z miliarda gwiazd, jest źródłem energii wszystkich znanych istot żyjących na Ziemi. Jest ona najbezpieczniejszym źródłem energii z dotychczas poznanych i istniejących. Dlatego ludzie coraz częściej starają się wykorzystywać energię słoneczną. Wykorzystywanie energii słonecznej to także ochrona środowiska. Zmniejszamy zużycie ropy naftowej i innych niekorzystnych dla środowiska źródeł energii. Energię promieniowania słonecznego można wykorzystywać zamieniając ją w ciepło, które z kolei może być wykorzystane np. do ogrzewania wody użytkowej, lub w elektrowniach słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej.

11 Chronione Zwierzęta bocian biały bóbr europejski foka szara

12 Bocian Biały Bocian ma upierzenie białe z wyjątkiem czarnych lotek. Jego nogi i dziób są czerwone. Z uwagi na słabo rozwinięte mięśnie piersiowe częściej posługuje się lotem szybowcowym, czyli wykorzystując powierzchnię swoich skrzydeł i wznoszące, ciepłe prądy powietrzne. Siłą własnych mięśni lata niechętnie i tylko na niewielkie odległości, do wzbicia się w powietrze musi oddać parę podskoków. Odlatuje stadami w sierpniu i wrześniu, a wraca w marcu i kwietniu. Głównie można usłyszeć jego klekot gdy wróci na gniazdo lub w czasie godów, kiedy wygina szyję tak, że głowę kładzie na grzbiecie. Umie też pogwizdywać.

13 Bóbr Europejski Jest największym gryzoniem w Europie. Długość jego ciała dochodzi do 1 m, waży do 30 kg. Żyje najchętniej w lasach liściastych nad wolno płynącymi rzekami. Woda jest jego żywiołem, ma więc ciało o opływowym kształcie. Na lądzie porusza się niezdarnie i powoli. Gnieździ się w nadbrzeżnych norach, bądź w kopcach gałęzi składanych przez niego na dnie zbiorników wodnych. Wznoszone kopce, tzw. żeremia, mają do 2 metrów wysokości i 12 m średnicy. Wewnątrz znajduje się komora mieszkalna, położona powyżej poziomu wody. Wejście jest zawsze pod powierzchnią wody. Bobry żywią się wyłącznie roślinami: korą i łykiem drzew i krzewów, a także roślinami zielnymi. Bobry są aktywne nocą i o zmierzchu..

14 Foka Szara Samce fok osiągają do 3 m. długości i do 310 kg masy ciała. Liczebność populacji bałtyckiej szacuje się na 22,5 tysięcy osobników. Mają szarą sierść , a spód brzucha jaśniejszy oraz plamy na całym ciele. Ich ostre zęby przystosowane są do zjadania ryb i mięczaków. Mają też krótkie, owłosione płetwy zakończone twardymi pazurami. Foki wiodą wodno-lądowy tryb życia. Podczas gdy na lądzie są ociężałe i niezdarne, w wodzie okazują się być wspaniałymi pływakami. Są szybkie, zwinne i zdolne do rozmaitych akrobacji. Nurkując, pozostają pod wodą zwykle do 10 minut. Śpią unosząc się na powierzchni wody, pod wodą, lub też wylegują się na lądzie. Uwielbiają wygrzewać się na słońcu.

15 Zanieczyszczenia Powietrza
Zanieczyszczeniami powietrza są wszystkie substancje, które znajdują się w atmosferze, a nie są jej naturalnymi składnikami. Najwięcej zanieczyszczeń powietrza wytwarza przemysł paliwowo-energetyczny, metalurgiczny oraz chemiczny. Na zanieczyszczenia powietrza wpływa też przemysł rolno-spożywczy. Znaczny udział w zanieczyszczeniach powietrza ma także komunikacja. Na stan powietrza atmosferycznego niekorzystnie wpływa też składowanie i utylizacja ścieków i odpadów. Ostatnim źródłem zanieczyszczenia powietrza są gospodarstwa domowe. Emitują one do atmosfery gazy powstałe w wyniku spalania węgla potrzebnego do ogrzewania mieszkań.

16 Opracowali: Bartek Binkowski, Mateusz Wajrot
Jesień Opracowali: Bartek Binkowski, Mateusz Wajrot

17 Energia odnawialna - Wiatr
Wiatraki prądotwórcze wykorzystują energię wiatru i przetwarzają ją w energię elektryczną. Najlepsze warunki wiatrowe w Polsce panują nad Bałtykiem, na Suwalszczyźnie oraz na Podkarpaciu. Problem stanowi fakt, iż według niektórych badań farmy wiatrowe poważnie zagrażają ptakom i nietoperzom, zaś przez Polskę przebiega wiele szlaków ich sezonowych wędrówek. Stwierdzono, że np. szkockie elektrownie wiatrowe przyczyniają się do ginięcia zagrożonych gatunków ptaków m.in. sokołów i orłów.

18 Zdrowa Żywność Ekologiczne metody produkcji żywności mają zapewniać ochronę zdrowia społeczeństwa i środowiska oraz stanowić system zrównoważony pod względem: ekologicznym (nie obciąża środowiska w stopniu większym niż naturalne), ekonomicznym (jest w dużym stopniu niezależny od nakładów zewnętrznych), społecznym (umożliwia zachowanie oraz rozwój wsi i rolnictwa). Producenci i przetwórcy żywności ekologicznej mają obowiązek oznaczenia swoich produktów certyfikatami. W Unii Europejskiej produkcja takiej żywności jest regulowana rozporządzeniem, czyli aktem prawnym najwyższej rangi. Od maja 2004 rozporządzenie takie obowiązuje również w Polsce.

19 Produkty Ekologiczne Jest to taki towar, którego negatywne oddziaływanie na środowisko jest maksymalnie ograniczone lub całkowicie zlikwidowane. Ilość surowców użyta do jego wytworzenia została znacznie ograniczona lub też surowce pochodzą z recyclingu. Sam proces wytwarzania nie jest szkodliwy dla środowiska, a surowce użyte do jego produkcji są nietoksyczne. Produkt ani jego składniki nie są testowane na zwierzętach. Zużycie energii na każdym etapie produkcji i użytkowania takiego produktu jest zminimalizowane. Istnieje możliwość ponownego wykorzystania w całości lub w części zużytego produktu.

20 Dieta Dieta to pewien sposób odżywiania, dostosowany do danej osoby oraz, co najważniejsze, do danych celów. W żywieniu dietetycznym wyróżnia się przede wszystkim dietę podstawową. Zawiera ona wszystkie składniki pokarmowe w ilościach przewidzianych dla człowieka zdrowego. Tę dietę stosuje się zarówno w odżywianiu ludzi zdrowych, jak i chorych, którzy nie wymagają specjalnego żywienia. Dieta stanowi nieodłączny element życia każdego człowieka i jest ona bardzo ważna w prawidłowym rozwoju organizmu ludzkiego jak równie ważna dla uniknięcia wszelkich chorób związanych z odżywianiem się.

21 Zanieczyszczenia gleby
Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach. Największe ilości zanieczyszczeń przedostają się do gleb i gruntów wraz ze ściekami, pyłami oraz stałymi i ciekłymi odpadami wytwarzanymi przez przemysł. W wyniku niewłaściwej działalności rolniczej do gleb i gruntów przedostają się zanieczyszczenia pochodzące z użytych w nadmiarze nawozów mineralnych i organicznych oraz nawozów sztucznych.

22 Opracowali: Olaf Żurawski, Mateusz Głogowski
Zima Opracowali: Olaf Żurawski, Mateusz Głogowski

23 Oszczędzanie Energii i Wody
Aby oszczędzać energię i wodę: - wybieraj energooszczędne oświetlenie, - nie zostawiaj niepotrzebnie włączonych urządzeń, - nie zostawiaj urządzeń w stanie czuwania, - gotuj z użyciem pokrywki, - gotuj tylko tyle wody ile potrzebujesz, - myj się pod natryskiem zamiast w wannie, - podczas mycia zębów zakręcaj wodę, - używaj pralki i zmywarki tylko jeśli jest pełna, - zawsze zamykaj drzwi od lodówki, - w urządzeniach używaj programów oszczędnościowych.

24 Pomoc Zwierzętom Zimą Zima to okres bardzo trudny dla zwierząt. Często jest to walka o przetrwanie. Pomagać można na kilka sposobów jednak nie wszystkie są dobre dla zwierząt. Zbytnia i nieprzemyślana ingerencja w naturalne środowisko zwierząt może im zaszkodzić. Aby nasza pomoc okazała się skuteczna najlepiej poradzić się leśników.

25 Ptaki zimą wymagają szczególnej pomocy. Ich naturalne
Pomoc Ptakom Ptaki zimą wymagają szczególnej pomocy. Ich naturalne pożywienie w tym okresie jest niedostępne, dlatego należy je dokarmiać. Najlepiej zbudować karmnik, który będzie zabezpieczony przed drapieżnikami. Do karmnika sypiemy mieszankę nasion (np. pszenica, owies, dynia, słonecznik), owoce (np. jarzębina, głóg, aronia) i gotowane warzywa (np. ziemniaki, kapusta, buraki pastewne). Pożywienie musi być świeże i nie może zawierać soli. Karmę należy podawać systematycznie w okresie od listopada do marca.

26 Pomoc Zwierzętom Leśnym
Inne zwierzęta leśne także wymagają opieki. Leśnicy przygotowują im paśniki, gdzie wykładane jest siano, kukurydza, owoce i warzywa, które stanowią pożywienie dla zwierzyny. Należy pamiętać, że dużym zagrożeniem dla słabszych zwierząt leśnych są psy, dlatego nie wolno ich puszczać wolno na terenach leśnych.

27 Ekologiczne Zakupy Ekologia to podstawa naszego codziennego życia. Pamiętajmy o najprostszych zasadach: Używajmy toreb ekologicznych, kiedy wychodzimy na zakupy. Są one wykonane z surowców naturalnych, takich jak papier czy bawełna. Są to surowce trwalsze i biodegradowalne. Unikajmy foliowych torebek zanieczyszczających środowisko. Robiąc zakupy pamiętajmy o rozważnych ilościach. Kupujmy produkty z ekologicznymi znakami towarowymi dotyczącymi opakowań jak i samych produktów.

28 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Prezentacja przygotowana przez uczniów klasy II a – ekologicznej pod kierunkiem wychowawcy: mgr Julity Skulimowskiej-Wilk Rok Ekologa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google