Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trzęsienie ziemi jest jednym z najbardziej niszczycielskich zjawisk naturalnych. Jego siła może nawet 10000 razy przewyższyć siłę bomby atomowej zrzuconej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trzęsienie ziemi jest jednym z najbardziej niszczycielskich zjawisk naturalnych. Jego siła może nawet 10000 razy przewyższyć siłę bomby atomowej zrzuconej."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Trzęsienie ziemi jest jednym z najbardziej niszczycielskich zjawisk naturalnych. Jego siła może nawet razy przewyższyć siłę bomby atomowej zrzuconej na Hiroszimę w 1945 r. Podczas trzęsienia w zależności od jego siły, podłoże może łagodnie falować lub gwałtownie unosić się w górę i w dół. Czasami zdarzają się poziome przesunięcia gruntu. Zjawisko to trwa zazwyczaj od kilku sekund do nawet kilku minut. Często głównemu wstrząsowi towarzyszą tzw. wstrząsy wtórne, z których każdy jest słabszy od poprzedniego. Nie oznacza to jednak, że wstrząsy wtórne są mniej groźne. Potrafią one dokonać nawet większych zniszczeń niż główny wstrząs. W jaki sposób powstaje trzęsienie ziemi? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy najpierw zapoznać się z tektoniką płyt - teorią sformułowaną przez kanadyjskiego geofizyka Johna Tuzo Wilsona w 1965 r. wyjaśniającą zjawiska dryfu kontynentów, rozszerzania dna oceanicznego oraz powstawania form rzeźby powierzchni Ziemi.

5

6

7

8

9 Tsunami – fala oceaniczna, wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu, bądź osuwiskiem ziemi (lub cieleniem się lodowców), rzadko w wyniku upadku meteorytu.falaoceanicznatrzęsieniem ziemiwulkanu cieleniem się lodowcówupadku meteorytu Fale rozchodzą się pierścieniowo od miejsca jej wzbudzenia. Na pełnym morzu przejście fali tsunami, poruszającej się z wielką prędkością (do 900 km/h), może być nawet niezauważone, ponieważ długość tych fal dochodzi do kilkuset kilometrów, ale ich wysokość nie przekracza kilkudziesięciu centymetrów. Dopiero w strefie brzegowej może ona osiągnąć wysokość kilkudziesięciu metrów niszcząc nadbrzeżne miejscowości. Najczęściej występuje w basenie Oceanu Spokojnego. Może osiągać brzeg jako: łamiąca się fala, ściana wody, zalanie podobne do przypływu.Oceanu Spokojnego

10

11

12 Przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu - dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.hydrologicznewezbraniu rzecznychmorskichciekach wodnychzbiornikach morzulądudolindepresyjnych klęsk żywiołowychrzekmeteorologiczna

13

14

15 Huragan jest cyklonem tropikalnym, w którym siła wiatru wynosi powyżej 33 m/s. W naukowej terminologii meteorologicznej huragany występują na Atlantyku, podczas gdy tajfuny, występują na Oceania Spokojnym. W języku potocznym nazwa huraganowe wiatry odnosi się do bardzo silnych wiatrów.

16

17

18

19 Traby powietrzne występują przeważnie w niskich i umiarkowanych szerokościach geograficznych. Najczęściej jednak dotykają stany: Iowa, Nebraska, Teksas, Kansas, Oklahoma i Missouri w USA. Rocznie notuje się tam około 700 tornad. Rejon, w którym występują one najczęściej określany jest "ścieżka tornada" lub "Aleja Tornad". Jest to pas lądu długości ponad 800 kilometrów i szerokości 650 kilometrów. Jest to najbardziej zagrożony tornadami obszar na świecie.

20

21 Piorun jest wyładowaniem elektrycznym o bardzo dużym natężeniu, które przenosi w kierunku ziemi ujemne ładunki elektryczne.

22 Osuwisko - nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża spowodowane siłami przyrody lub działalnością człowieka (podkopanie stoku lub jego znaczne obciążenie).

23 Lawina – gwałtowna utrata stabilności i przemieszczanie się: spadanie, staczanie lub ześlizgiwanie się ze stoku górskiego mas śniegu, lodu, gleby / gruntu, materiału skalnego, bądź ich mieszaniny (ruch jednego typu materiału z reguły powoduje ruch innego typu materiału znajdującego się na zboczu). śnieguloduglebygruntumateriału skalnego

24 Pożary są jednym ze zjawisk zachodzących w lasach. Z punktu widzenia gospodarki leśnej zaliczane są do najpoważniejszych niebezpieczeństw zagrażających lasom. Corocznie na świecie notuje się blisko 2000 pożarów.lasachgospodarki leśnej


Pobierz ppt "Trzęsienie ziemi jest jednym z najbardziej niszczycielskich zjawisk naturalnych. Jego siła może nawet 10000 razy przewyższyć siłę bomby atomowej zrzuconej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google