Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ADAM MICKIEWICZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ADAM MICKIEWICZ."— Zapis prezentacji:

1 ADAM MICKIEWICZ

2 Spuścizna i pamięć o wieszczu w sferze publicznej
Już w pierwszych latach po śmierci Mickiewicza jego sława i wpływ, jaki wywarł nie tylko na społeczeństwo polskie, ale również na artystów i myślicieli w Europie zaowocowały publicznym okazywaniem jego zasług i symbolicznym hołdom poecie

3 DOM ADAMA MICKIEWICZA W NOWOGRÓDKU

4 WIĘZIENIE, ZESŁANIE I EMIGRACJA
Mickiewicz improwizuje po francusku w moskiewskim salonie księżny Zinaidy Wołkońskiej, na obrazie Grigorija Miasojedowa

5 POBYT W PARYŻU Z Drezna udał się do Paryża, gdzie osiadł na stałe i spędził ponad 20 lat życia. W 1834 ożenił się z Celiną Szymanowską, z którą miał sześcioro dzieci – córki Marię i Helenę oraz czterech synów: Władysława (1838–1926), Józefa (1850–1938), Aleksandra oraz Jana.

6 TWÓRCZOŚĆ Oda do młodości-rękopis z 1820r.
Adam Mickiewicz debiutował Zimą miejską na łamach Tygodnika Wileńskiego w 1818 roku. Ten najwcześniejszy okres twórczości zwykło się określać mianem okresu wileńsko-kowieńskiego, trwającego do roku Pozostawał wówczas pod znacznym wpływem Woltera, którego tłumaczył na język polski; młody poeta głosił sceptycyzm poznawczy, zakłamanie historii i wolę racjonalnego poznania. Wynika z tego, że osobowość i światopogląd młodego Mickiewicza, podobnie jak zresztą młodego Słowackiego, dorastały w uwielbieniu literatury klasycznej.

7 TWÓRCZOŚĆ-DZIADY CZ.IV
Hej, użyjmy żywota! Wszak żyjem tylko raz; Niechaj ta czara złota Nie próżno wabi nas. Mickiewicz, Pieśń Filaretów

8 ZWIĄZEK FILOMATÓW Filomaci (gr. miłośnicy nauki) – tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu Wileńskiego, o celach społeczno-patriotycznych i samokształceniowych działające w latach 1817–1823(powstało r.), do momentu, gdy w wyniku śledztwa prowadzonego przez senatora Nikołaja Nowosilcowa wytoczono im proces, a potem zesłano do Rosji. Na zebraniach dyskutowali na temat piśmiennictwa polskiego i zagranicznego

9 Powszechnie zwykło się uznawać Adama Mickiewicza za prawodawcę polskiego romantyzmu, szczegółowa analiza jego dzieł i postawy artystycznej wykazuje jednak pośrednictwo wieszcza między oświeceniowym klasycyzmem a romantyzmem.

10 KONCEPCJA DRAMATU SŁOWIAŃSKIEGO
4 kwietnia 1843 na Collège de France, w ramach tzw. prelekcji paryskich, Adam Mickiewicz wygłosił Lekcję XVI, określaną jako ostatnia teoria dramatu romantycznego w literaturze europejskiej. Wykład dotyczył konkretnie analizy Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego, która pozwoliła na wyciągnięcie szerszych niż literackie.

11 OKRES TOWIAŃCZYZNY Wielu badaczy twórczości Mickiewicza zwróciło uwagę na fakt, że genialny talent poetycki autora Romantyczności przygasł bardzo w drugim okresie paryskim. Wiązało się to z zaangażowaniem się Mickiewicza w aktywność polityczną, społeczną, a zwłaszcza jego silny związek z Andrzejem Towiańskim

12 Działalność przekładowa
Adam Mickiewicz wcześnie zajął się działalnością przekładową. Już w 1817 "spolszczył" dwie sztuki Woltera, Éducation d'un prince i Gertrude, ou Éducation d'une fille, którym nadał tytuły Mieszko, książę Nowogródka oraz Pani Aniela i dziewica Orleańska

13 Działalność publicystyczna
W 1849 w Paryżu Adam Mickiewicz wydawał i redagował Trybunę Ludów– międzynarodowy dziennik polityczny, głoszący idee wiosny ludów.

14 Ostatnie lata życia We wrześniu 1855 roku, podczas wojny krymskiej, wyjechał do Konstantynopola, aby tworzyć oddziały polskie (Legion Polski), do walki z carską Rosją. Zmarł nagle podczas epidemii cholery. Jego ciało zostało przewiezione do Paryża i w 1855 pochowane na cmentarzu des Champeaux w Montmorency, a w roku 1890 przeniesione na Wawel.

15 INFORMACJE ŚCIĄGNIĘTE SĄ Z WIKIPEDII

16 WYKONALI : KAMIL BANASZEWSKI I DOMINIK BEDNAREK
KONIEC WYKONALI : KAMIL BANASZEWSKI I DOMINIK BEDNAREK


Pobierz ppt "ADAM MICKIEWICZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google