Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„CYFROWA SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ SŁUPI” – SZKOŁA Z PASJĄ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„CYFROWA SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ SŁUPI” – SZKOŁA Z PASJĄ."— Zapis prezentacji:

1 „CYFROWA SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ SŁUPI” – SZKOŁA Z PASJĄ.

2 Celem programu „Cyfrowa Szkoła”:
jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności. Poprzez realizację zadań programu: „Cyfrowa Szkoła” nauczyciele biorą udział w projekcie „Wdrażenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. Głównym zadaniem tego kursu jest podnoszenie kompetencji nauczycieli, które dotyczą planowania i prowadzenia dobrych lekcji oraz wykorzystania w nich TIK, jako metody wspomagającej uczenie się.

3 Realizację projektów rozpoczęliśmy od doskonalenia kadry pedagogicznej.

4 SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
Szkolenie: „Technologie informacyjno – komunikacyjne w dydaktyce” w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła” odbyło się – r. i zostało zorganizowane przez Centrum Szkoleniowo-Innowacyjne reprezentowane przez p. Pawła Szymoniaka. W ubiegłym roku nauczyciele z naszej szkoły ukończyli szkolenia: techniczne i metodyczne zrealizowane w ramach projektu „NAUCZYCIEL XXI WIEKU” zorganizowane przez ŚCDN w Kielcach.

5 Kontynuując edukację informacyjną doskonaliliśmy swoje umiejętności informatyczne w pracy z e – dziennikiem do którego dostęp mają nauczyciele, rodzice i uczniowie. Dziennik elektroniczny ułatwia kontakt między rodzicem a nauczycielem oraz zapewnia stałą kontrolę postępów dziecka w nauce bez konieczności częstych wizyt w szkole Szkolenie eszkola24.pl przeprowadził p. Damian Kudaka.

6 Konferencja otwierająca projekt dla Dyrektorów i koordynatorów szkolnych w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. Warszawa, 15 – 16 grudnia 2012 r. W dniach grudnia odbyła się w Warszawie Konferencja otwierająca pilotażowy projekt "Cyfrowa Szkoła". Byli na niej obecni Dyrektor Szkoły p. Andrzej Lauko oraz koordynator projektu w naszej szkole Anna Budzińska. Celem konferencji było: -Wsparcie dyrektorów i koordynatorów oraz przedstawienie ich roli w realizacji zadań projektu; -Prezentacja wybranych narzędzi TIK –mających służyć podniesieniu skuteczności nauczania i uczenia się; - Wymiana doświadczeń w grupach (sprzętowych, przedmiotowych).

7 Odbyło się 4 spotkania Zespołu TIK podczas, których:
1. Koordynator udostępniał wiedzę z kursu nauczycielom tworzącym zespół TIK oraz prezentował narzędzia TIK.   2. Były prowadzone dyskusje, wymiana doświadczeń i wiedzy oraz tworzone dobre praktyki użycia TIK w edukacji.  

8 Realizacja zadań projektów: „Cyfrowa Szkoła” oraz „Szkoła z klasą 2.0”

9 Realizację zadań SZKOŁY Z KLASĄ 2
Realizację zadań SZKOŁY Z KLASĄ 2.0 rozpoczęła praca nad ustaleniem zasad i reguł pracy z TIK, czyli Kodeksu debata szkolna -

10 Podczas debaty szkolnej uczniowie wypracowali 7 zasad wykorzystania TIK. KODEKS 2.0 do Programu „SZKOŁA Z KLASĄ 2.0” Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Słupi.   1. „Miej ten TIK, by zdobywać wiedzę w mig.” Twórczo korzystam z urządzeń TIK - przygotowuję się do lekcji oraz poszerzam zdobyte na zajęciach wiadomości. 2. „Kolorowe kredki – swoich pilnuję, cudzych nie biorę.” Szanuje prawo własności w sieci. Nie kopiuję tekstów z Internetu. Zawsze podaję źródło lub autora wykorzystanej informacji. 3. „Pajączek w sieci – jestem odpowiedzialny za to co piszę.” Kulturalnie i z szacunkiem rozmawiam i komunikuję się z innymi w sieci (poprzez maile, portale społecznościowe). 4. zawsze pod ręką.” Wykorzystuję technologię TIK na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem. 5. „Głuchy telefon, czyli zadzwoń do mnie na przerwie.” Korzystam z telefonu tylko między lekcjami i po zajęciach. 6. „Wielokąty – sprawdź kto jest na drugim końcu przekątnej, czyli bezpiecznie w sieci.” Nie podaję swoich danych nieznajomym. Nie zamieszczam zdjęć swoich koleżanek i kolegów, a także informacji na ich temat bez ich zgody. 7. „Podaj piłkę.” Pomagam innym i pracuję w zespole. Uczę TIK – u młodszych i dorosłych.

11 Zespół TIK pracował nad:
- redagowaniem scenariuszy z wykorzystaniem narzędzi TIK, stosując m. in. metody „lekcji odwróconej” oraz „uczymy innych”, - konstruowaniem dobrych praktyk na poszczególne przedmioty, - formułowaniem celów lekcji oraz informacji zwrotnej dla ucznia w ramach oceniania kształtującego.

12 LOKALNE SIECI WSPÓŁPRACY
W ramach lokalnych sieci współpracy odbyły się trzy spotkania: Konferencja regionalna dla Koordynatorów w ramach projektu. 22 marca 2013 r. Kraków (A. Budzińska). Konferencja regionalna r. w Kowali (p. K. Oględzińska, p. A. Budzińska). Konferencja regionalna r. w Górnie (p. Z. Latała, p. A. Budzińska). Podczas 5- godz. spotkań nauczyciele każdej z 7 szkół zaprezentowali dobre praktyki oraz narzędzia TIK. 4) Czwarte spotkanie regionalne jest zaplanowane na wrzesień.

13 Do zadań realizowanych w ramach projektu: „Szkoła z klasą 2
Do zadań realizowanych w ramach projektu: „Szkoła z klasą 2.0” należało również prowadzenie bloga uczniowskiego. Prowadzenia bloga podjęły się dwie uczennice klasy VI: Paulina Kozera i Paulina Sala. Uczennice na swoich blogach: - prezentują swoje obserwacje i pomysły dotyczące ciekawych lekcji, w których brały udział, - dokumentują postępy w realizacji projektów edukacyjnych, - publikują prezentacje, galerie zdjęć, - opisują, z jakich narzędzi TIK korzystają podczas nauki, odrabiania lekcji, pracy w klasie, - publikują stworzone przez siebie materiały edukacyjne, - komentują i otrzymują komentarze od innych blogujących.

14 Konkurs informatyczny -T.I.K? – T.A.K!
  W dniach od 8 do 12 kwietnia 2013 r. odbył się  III Ogólnopolski Konkurs  Informatyczny „TIK?-TAK!” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs  był zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Szkolnym opiekunem konkursu była p. Anna Budzińska. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie.             Konkurs miał formę gry edukacyjnej, w której każdy uczestnik był zobowiązany do rozwiązywania testu on-line z wiedzy informatycznej. Do gry przystąpiło 800 szkół z terenu Polski. W rankingu najlepszych szkół podstawowych PSP w Starej Słupi zajęła 9. miejsce. W naszej szkole najlepszymi umysłami informatycznymi wykazali się: Paulina Kozera (kl. VI), Michał Łasisz (kl. V), Maciej Przemyski (kl. VI) i Jakub Dąbrowski (kl. V).

15 I miejsce zajęła praca Weroniki Wróblewskiej ucz. kl. IV
„Bezpieczny w sieci – powiedz to innym” – konkurs na projekt koszulki (T-shirt) jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Uczniowie PSP w Starej Słupi wzięli również udział w Ogólnopolskim Konkursie  Edukacyjnym z Panem T.I.K.iem, poświęconym Internetowi i pracy w sieci. Konkurs był organizowany przez Gimnazjum nr 49 im. S. Starzyńskiego w Warszawie i Polskie Towarzystwo Informatyczne.                                   Celem konkursu było:  - rozbudzanie zainteresowań informatycznych; - szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie oraz wyrabianie odpowiednich nawyków;   Uczniowie mieli za zadanie zaprojektować T-shirt (tworząc grafikę i hasło) informującą rówieśników jak bezpiecznie korzystać z Internetu. W naszej szkole pracę nad projektami nadzorowała p. Anna Budzińska. Uczniowie klas IV – VI  ciężko, ale  twórczo projektowali swoje koszulki. W rezultacie powstało 19 projektów z których w szkolnym głosowaniu internetowym zostało wyłonione 4 najciekawsze prace. I miejsce zajęła praca Weroniki Wróblewskiej ucz. kl. IV

16 II miejsce zajęła praca Pauli Dziedzic ucz. kl. IV.
III miejsce zajęły prace: Agnieszki Łasisz i Małgorzaty Bochenek ucz. kl. VI.

17 Narzędzia TIK były wykorzystywane niemal na każdym przedmiocie
Narzędzia TIK były wykorzystywane niemal na każdym przedmiocie. Dzięki wizualizacji omawianych treści oraz ćwiczeniom interaktywnym uczniowie szybciej przyswajali przekazywaną im wiedzę. Na prezentowanych zdjęciach znajduje się przykład wykorzystania programów edukacyjnych i tablicy interaktywnej na lekcji matematyki w klasie IV i V.

18 Lekcja matematyki w kasie V – metodą „uczymy innych”.

19 Lekcja języka polskiego poprowadzona przez uczniów klasy VI zaplanowana przez p. Krystynę Oględzińską zrealizowana metodą „lekcji odwróconej” - Czy utwór H. Sienkiewicza to baśń czy bajka? (H. Sienkiewicz ,,Bajka'')

20 Zajęcia z wykorzystaniem narzędzi TIK – lekcja historii i przyrody.

21

22 Podczas trwania projektu zostały zrealizowane LEKCJE OTWARTE.

23 Lekcja języka polskiego w klasie V – zajęcia poprowadzone przez p
Lekcja języka polskiego w klasie V – zajęcia poprowadzone przez p. Krystynę Oględzińską. Temat: Dedal i Ikar – podniebni wędrowcy.

24

25 „Wiosna budzi się do życia” – zajęcia przeprowadzone w klasie II i III przez p. Jolantę Gibałę i p. Małgorzatę Czekaj .

26

27 W naszej szkole zostały zrealizowane 3 projekty edukacyjne:
I. Projekt edukacyjny „Uczymy innych”: „Uczniowie – uczniom”, „Uczniowie – dorosłym”. II. Projekt edukacyjny „Moja szkoła dawniej i dziś”. III. Projekt edukacyjny „Zaproszenie do średniowiecznego zamku”.

28 „Uczymy innych” – zajęcia dla uczniów klasy II poprowadzili uczniowie klasy V. Projekt zrealizowany przez p. Andrzeja Lauko.

29 Na zajęciach uczniowie klasy V uczyli pracy z edytorem grafiki młodszych kolegów przygotowując: „Koszyczek wielkanocny”.

30 Projekt – „UCZYMY INNYCH” Wyszukujemy informacji w Internecie.
Zajęcia przygotowane przez uczniów klasy VI oraz p. Andrzeja Lauko. W lekcji informatyki wzięli udział Rodzice oraz Pan Dyrektor Władysław Pepaś.

31 Uczniowie klasy VI przedstawili dorosłym: - prezentacje dotyczące bezpieczeństwa w sieci, poczty elektronicznej oraz stron www, program umożliwiający „ wirtualne podróżowanie” po świecie.

32 Rodzice aktywnie uczestniczyli
w warsztatach: rozwiązywali zadania oraz wyszukiwali interesujące informacje w Internecie, układali puzzle ze zdjęciem uczniów kl. VI.

33 Projekt edukacyjny „Moja szkoła dawniej i dziś”.
Cele projektu:  - Wykonanie prezentacji multimedialnej, ulotki informacyjnej, gazetki okolicznościowej.  - Zapoznanie uczniów z nowoczesnymi środkami i urządzeniami TIK oraz programami do obróbki zdjęć, plików audiowizualnych oraz tworzenia prezentacji. „Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło”.                                                                                                C. K. Norwid Projekt zrealizowany przez uczniów klasy V i VI oraz 3 nauczycieli: p. Krystynę Oględzińską, p. Małgorzatę Kędzierską, p. Andrzeja Lauko.

34 Ulotka informacyjna

35 W celu wykonania zdjęć do prezentacji multimedialnej uczniowie klasy VI wybrali się na wycieczkę rowerową pod czujnym okiem p. Małgorzaty Kędzierskiej.

36 Efektem projektu edukacyjnego: „Dziedzictwo kulturowe Starej Słupi”.
Jest prezentacja multimedialna: „ Jak przeszłość naszego regionu splata się z teraźniejszością”. Efektem projektu edukacyjnego: „Dziedzictwo kulturowe Starej Słupi”.

37 „Zaproszenie do średniowiecznego zamku” - projekt edukacyjny realizowany metodą WebQest’u.
Sekundy sumują się w minuty, minuty w godziny, ...dni w miesiące, a te znów w lata... czas biegnie coraz szybciej i aby go zatrzymać choć na chwilkę my wracamy do czasów średniowiecznych. Do potężnych, czasem niezdobytych fortyfikacji, do dzielnych rycerzy i pięknych dam dworu. Poprzez realizację projektu chcieliśmy się dowiedzieć więcej o życiu na średniowiecznym zamku i poznać legendy z nim związane. Projekt realizowany był przez 9 uczniów klasy VI oraz 2 nauczycieli: p. Annę Budzińską i p. Zbigniewa Latałę. Cele WebQuest’u: kształtowanie umiejętności efektywnego wyszukiwania informacji  z zasobów Internetu, doskonalenie krytycznego i twórczego myślenia, kształtowanie umiejętności komunikowania się i pracy w zespole, doskonalenie umiejętności rysowania i sklejania siatek graniastosłupów prostych, ostrosłupów, walców oraz stożków, doskonalenie umiejętności tworzenie prezentacji multimedialnej, poszerzanie wiadomości dotyczących architektury średniowiecznej.

38 Realizacja projektu.

39 Efektami projektu są: prezentacja multimedialna oraz makieta zamku w Chęcinach

40 Dziękuję za uwagę ;o)


Pobierz ppt "„CYFROWA SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ SŁUPI” – SZKOŁA Z PASJĄ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google