Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do konkursu biologicznego. Borsuk Borsuk - gatunek drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych Cechy silna budowa sierść sztywna grzbiet szary, brzuch.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do konkursu biologicznego. Borsuk Borsuk - gatunek drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych Cechy silna budowa sierść sztywna grzbiet szary, brzuch."— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do konkursu biologicznego

2 Borsuk Borsuk - gatunek drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych Cechy silna budowa sierść sztywna grzbiet szary, brzuch i nogi czarne na głowie 2 czarne pręgi oczy i uszy małe ogon (typu kwiat) kr ó tki łapy zakończone pięcioma palcami i długimi pazurami długość ciała do około 90 cm, wysokość do 30 cm waga 12-20 kg (czasami więcej). Borsuk jest oportunistycznym wszystkożercą, łatwo przystosowującym się do zasob ó w pokarmowych w okolicy siedliska - jego dieta obejmuje wiele roślin i zwierząt.

3 Borsuk występuje w lasach Eurazji (w całej Polsce). Za ostoję obiera okolice lesiste, w szczeg ó lności lasy mieszane i liściaste z bogatym podszytem, otoczone urodzajnymi polami. Uwielbia przebywać w pobliżu teren ó w podmokłych i wody. Borsuka można także spotkać w dużych i starych kompleksach sadowniczych, otoczenie to sprawia że czuje się znakomicie a na kryj ó wki wybiera nory kopane samodzielnie, przepusty a czasem jamy pod budynkami w najbliższym sąsiedztwie człowieka.

4 Borsuk prowadzi życie nocne, dzień przesiaduje w norze, a właściwie w komorze nory. Nora ma często bardzo skomplikowaną budowę. Do gł ó wnej komory prowadzi często kilka krętych korytarzy, a wejścia do nich z zewnątrz są od siebie znacznie oddalone. Jest bardzo czysta w odr ó żnieniu od nory lisiej. Ciekawostka Borsuk jest pokazany na godle Hufflepuff z filmu Harry Potter.

5 LIS – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych. Występuje na p ó łkuli p ó łnocnej, w części Azji, w Europie, Ameryce P ó łnocnej i p ó łnocnej Afryce. Lisy są wszystkożercami i mają bardzo urozmaiconą dietę. W Polsce jest on zagrożony wyginięciem. LIS

6 MUTACJE - Atypowe umaszczenie u lis ó w jest zazwyczaj przejawem częściowego lub całkowitego melanizmu, rzadziej albinizmu. Mutacje w kolorze sierści najczęściej występują u lis ó w zamieszkujących zimne tereny. Wystepujace mutacje: Ruda Szara "Krzyżowa" Czarno-brązowa Srebrna Platynowa Bursztynowa Samson

7 Daniel - gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych o wyglądzie i trybie życia podobnym do jelenia szlachetnego. Pochodzi z Azji Mniejszej. Naturalnym obszarem jego występowania jest obszar śr ó dziemnomorski (południe Europy, Azja Mniejsza i p ó łnocna Afryka). W Polsce nie jest gatunkiem rodzimym. Daniel CIEKAWOSTKA 1 Bambii z bajki Walta Disneya mimo że przypomina Daniel to tak naprawdę jest to mały jelonek.

8 Żyje w stadach, starsze samce żyją samotnie lub w niewielkich grupach. Pod koniec lata łączą się z grupami samic. Żywi się roślinami zielnymi, młodymi gałązkami drzew i krzew ó w, a także mchami i porostami. Jest przy tym mniej wybredny niż jeleń. Komunikują się językiem ciała, dźwiękami i zapachami. CIEKAWOSTKA 2 Daniel, Jeleń oraz Sarna bardzo są zbliżone wyglądem lecz wydaja różne odgłosy; Sarna szczeka,Jeleń ryczy a Daniel beczy.

9 Żubr – gatunek łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych. Prawie połowa polskiej wolnej populacji żubr ó w skupiona jest w Puszczy Białowieskiej, ponadto dzikie żubry w Polsce spotkać można w Bieszczadach, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Boreckiej oraz w rejonie Mirosławca i Drawska Pomorskiego w wojew ó dztwie zachodniopomorskim. Żubry zjadają wiele gatunk ó w roślin. Żubr

10 Długo badano długość życia żubrów. Najpierw ustalili, że żyją one 30-35 lat. Po kilku latach badan stwierdzono że samce żyją do 20 lat a samice 25. Po długim czasie zakończyli badania, z kt ó rych wynikało całkiem inaczej niż każdy się spodziewał. Wynikło że Żubry dożywają aż do 45 lat. Ciekawostka żubry występują w dużej ilości na herbach nie tylko Polskich ale także w Rumunii i Mołdawii oraz na pieniądzach papierkowych jak i monetach.

11 Dziobak prowadzący częściowo wodny tryb życia endemiczny dla wschodnich stan ó w Australii gatunek ssaka z grupy stekowc ó w, jedynych członk ó w tej gromady (poza kolczatkami) składających jaja. Jest ostatnim istniejącym do dziś przedstawicielem swego rodzaju i rodziny, choć znaleziono skamieniałości licznych przedstawicieli tych takson ó w. Posiada wiele nietypowych cech. Składa jaja, wydziela jad, posiada kaczy dzi ó b, ogon bobra, futro wydry. Dziobak wiedzie po części wodny tryb życia. Zamieszkuje niewielkie strumienie i rzeki. Dziobak

12 CIEKAWOSTKA Regularnie pojawia się w programach telewizyjnych dla dzieci, jak Rodzina Dziobaków w Mister Rogers' Neighborhood, "Pepe Pan Dziobak" w Fineaszu i Ferbie.

13 Kolczatka – gatunek stekowca z rodziny kolczatkowatych. Stopień jego zagrożenia wyginięciem nie został ustalony, zwierzę o dużych zdolnościach adaptacyjnych. Długość życia w niewoli 49 lat, na wolności zwierzę jest obiektem polowań ludności tubylczej. Kolczatka prowadzi samotniczy tryb życia. Ma znakomicie rozwinięty węch i słuch, natomiast wzrok ma bardzo słaby. Umie pływać, w warunkach niesprzyjających (chłody) zapada w rodzaj odrętwienia.Żywi się mr ó wkami, termitami i innymi bezkręgowcami. Występuje w Australii, Tasmanii i na południowym wschodzie Nowej Gwinei. Kolczatka

14 Czarnogł ó wka – gatunek małego, częściowo wędrownego ptaka z rodziny sikor. Zamieszkuje niemal całą Europę poza jej południowo-zachodnimi i południowo-wschodnimi częściami, lasy teren ó w umiarkowanych Azji po P ó łwysep Czukocki i Japonię oraz izolowany obszar w Azji Centralnej. Nie spotkamy jej w Irlandii i Hiszpanii. Poluje na owady, gł ó wnie gąsienice motyli w okresie lęgowym, ale i inne stadia rozwojowe, pająki, a jesienią oraz zimą zjada miękkie nasiona suchych traw, drzew i innych bylin, drobne owoce. Czarnogł ó wka

15 Wilk – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych, zamieszkującego lasy, r ó wniny, tereny bagienne oraz g ó ry Eurazji i Ameryki P ó łnocnej. Potrzebuje, jako gatunek o skłonnościach terytorialnych, dużych przestrzeni. Wilk szary zamieszkuje Azję oraz p ó łnocne tereny Europy i Ameryki P ó łnocnej. Wilk występuje w lasach, na r ó wninach, pustyniach, w terenach g ó rskich i bagiennych. Jest gatunkiem terytorialnym. Wyznacza rewir, do kt ó rego nie dopuszcza osobnik ó w nie należących do watahy. Reintrodukcja wilka oznacza sztuczne przywracanie wilka na terytoria, jest w wielu krajach Europy i w USA. Wilk

16 Kret - gatunek owadożernego ssaka z rodziny kretowatych, zaliczanej do rzędu Soricomorpha, zwyczajowo nazywany kretem. Zamieszkuje łąki i pola Europy i Azji Środkowej. W Polsce jest objęty ochroną gatunkową częściową. Korytarze drąży z prędkością 12 m/godz., wypychając jednorazowo 100 – 150 g ziemi (tzw. kretowina), kt ó re następnie patroluje co kilka godzin. Największe kopce pojawiają się na glebach bagiennych, dochodzą nawet do 90 cm wysokości. Na powierzchni ziemi porusza się niezdarnie i rzadko się na niej pojawia.Buduje podziemne gniazdo z mchu i trawy. Kret

17 Dingo – przedstawiciel rodziny psowatych, zamieszkuje Australię, Nową Gwineę, a ostatnio stwierdzono, że najprawdopodobniej należą do tego podgatunku r ó wnież dzikie psy z obszaru Azji Południowo-Wschodniej i Filipin. Podobny do psa domowego, z kt ó rym daje płodne krzyż ó wki, r ó żni się jednak od niego wieloma istotnymi cechami, m.in. budową czaszki. Znakomicie przystosowany do warunk ó w środowiska; ani australijska, ani azjatycka populacja dingo nie wykazuje tendencji spadkowych. Żywi się kr ó likami, małymi torbaczami, kangurami i zwierzętami domowymi. Żyje do 14 lat. Dingo

18 Sowy – rząd ptak ó w z podgromady ptak ó w nowoczesnych. Obejmuje gatunki drapieżne, kt ó re przystosowały się do polowania nocą i o zmroku, choć niekt ó re gatunki powr ó ciły do dziennego trybu życia np. sowa błotna poluje i w dzień i w nocy. Zamieszkują cały świat, prowadząc zasadniczo osiadły tryb życia, lecz niekt ó re p ó łnocne populacje koczują lub stały się wędrowne. Sowy odżywiają się pokarmem zwierzęcym od owad ó w po ssaki. Sowy

19 Żaby – jedna z rodzin zaliczanych do rzędu Neobatrachia należącego do gromady płazów bezogonowych. Do żabowatych należy 16 rodzajów i ok. 340 gatunków. Gatunki występujące w Polsce żaba jeziorkowa żaba wodna żaba śmieszka żaba moczarowa żaba dalmatyńska żaba trawna Żaba trawna żyje w klimacie umiarkowanym. Zamieszkuja najczescie wilgotne tereny oraz tundrę, stepy, busz i tereny porośnięte krzewami, łąki, zarówno suche, jak podmokłe, polany leśne, tereny Żaby

20 Pingwiny Pingwiny - jedyna rodzina ptaków z rzędu pingwinów obejmująca 18 gatunków. Pingwiny występują tylko na półkuli południowej - zamieszkują wybrzeża Antarktydy, pobliskie wyspy i brzegi Nowej Zelandii. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami: -długość od 20-30 do 120-140 cm; -średnia długość życia 5-10 lat -dzioby zróżnicowane; -silnie przesunięte ku tyłowi mocne nogi które pełnią funkcję płetw tylnych -trzy przednie palce spięte błoną pławną; -krótki, sztywny ogon, pełniący z nogami funkcję steru; -wąskie skrzydła pełniące funkcję płetw napędowych; -nielotne;

21 Ciało pingwina jest przystosowane do warunków morskich, dzięki czemu wolą się poruszać w wodzie niż na lądzie oraz poruszają się szybciej w wodzie i unikają rożnych drapieżników. CIEKAWOSTKA Nazwę PINGWIN (Spheniscus) wymyślili Celtowie

22 Powodzenia na konkursie


Pobierz ppt "Wstęp do konkursu biologicznego. Borsuk Borsuk - gatunek drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych Cechy silna budowa sierść sztywna grzbiet szary, brzuch."

Podobne prezentacje


Reklamy Google