Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Miłosz bliski i daleki…’’

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Miłosz bliski i daleki…’’"— Zapis prezentacji:

1 „Miłosz bliski i daleki…’’

2

3 CZESŁAW MIŁOSZ ,,Patrzcie, jak drzewo rzuca długie cienie, I nasz, i kwiatów cień pada na ziemię: Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły’’.

4 Szetejnie Czesław Miłosz urodził się 30.06.1911 r.
w Szetejniach na Litwie. Dzieciństwo spędził na dworze szeteńskim swojej babci. Podróżował z rodziną w głąb Rosji, gdzie pracował jego ojciec.

5 Czesław Miłosz urodził się jako pierworodny syn Aleksandra Miłosza
i Weroniki z Kunatów. Jest potomkiem szlacheckiego herbu „Lubicz’’. W młodości przebywał w Wilnie, gdzie ukończył gimnazjum im. Zygmunta Augusta i studia prawnicze na Uniwersytecie im. Stefana Batorego. W czasie studiów w 1931 roku wraz z kolegami założył grupę literacką „Żagary” i był jednym z redaktorów pisma o tej samej nazwie.

6 Miłosz krótko przed maturą !
 W 1933 r. wydał pierwszy tomik poezji „Poemat o zastygłym czasie”, a trzy lata później kolejny pt.: „Trzy zimy”. Dwa razy wyjeżdżał do Paryża, a po powrocie rozpoczął pracę w rozgłośni wileńskiej Polskiego Radia. W 1937 roku przeprowadził się do Warszawy, gdzie przeżył okupację i angażował się w konspiracyjne życie kulturalne. Opublikował zbiór swoich utworów pt. „Wiersze” pod pseudonimem Jan Syruć oraz antologię poezji wojennej „Pieśń niepodległa” jako ks. J. Robak. Po wojnie wydał wielki zbiór wierszy „Ocalenie”, a w 1948 roku „Traktat moralny”. Po maturze...

7 Kraków Mieszkanie w Domu Literatów przy
ul. Krupniczej w Krakowie, następnie przy ul. Św. Tomasza.

8 Warszawa 1939 r. - praca w Polskim Radiu, ewakuacja do Lublina.
Wyjazd na front przez Lwów, Bukareszt 1940 r.- powrót do Wilna 1940 r.- przedostanie się do Warszawy- praca w konspiracyjnym środowisku literackim. Kolportowanie wierszy pod pseudonimem Jan Syruć, tłumaczenie dzieł Szekspira dla potrzeb teatru. Fascynacja utworami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

9 Czesław Miłosz: „Mam w sobie wiele miast i wiele krajów”.
• Warszawa • Kraków • Stany Zjednoczone (Nowy Jork, Waszyngton) • Polska • Paryż • USA (Berkeley) • Polska (Kraków)

10 Czesław Miłosz z żoną Carol Thigpen-Miłosz
Zespół wileńskiej rozgłośni Polskiego Radia. Czesław Miłosz pierwszy z lewej. Czesław Miłosz z żoną Janiną i synami Czesław Miłosz z żoną Carol Thigpen-Miłosz Czesław Miłosz z żoną Janiną i synami

11 Zwiedzanie świata Aktywnie uczestniczył w spotkaniach Sekcji Twórczości Oryginalnej. Z kolegami wędrowali po Litwie. Wybrali się nawet do Francji, znaczną część drogi odbywając czółnem- płynęli po Jeziorze Bodeńskim, przez Ren, jego dopływami dotarli do Paryża, by obejrzeć światową Wystawę Kolonialną. Po raz drugi odwiedził Paryż jako Stypendysta Funduszu Kultury Narodowej. Otrzymanie stypendium stało się możliwe dzięki protekcji rodziny Kotarbińskich. Obracał się w wielkim świecie.

12 O twórczości Miłosza słów kilka …
Do 1939 roku tworzył w nurcie katastrofizmu, zwanego drugą awangardą. W czasie okupacji zaczął pisać utwory mające na celu pokazanie jego zjednoczenia i  współcierpienia ze społeczeństwem. Twórczość Miłosza po drugiej wojnie światowej cechowała gniewna i demaskatorsko-sarkastyczna postawa, która potem zmieniła się w wątek metafizyczny i religijny.

13 Czesław Miłosz to ,,poeta dostojnych słów’’.
Wiersze Czesława Miłosza są intelektualne, a metafory jakich używa – sugestywne. Jego twórczość z lat 30-tych, przed II wojną światową jest przesycona katastrofizmem. Dominuje w niej rozmach, metaforyczność, rytmiczność, wizje apokalipsy. Wiersze pisane podczas wojny nie mają już w sobie tyle patosu. Są znacznie mniej ozdobne. Poeta stawia na komunikatywność wiersza – na zrozumiałość zawartych w nim treści filozoficznych i intelektualnych. Część z tych wierszy poświęca Miłosz okupowanej Warszawie, w której spędził prawie cały okres wojny. W twórczości Miłosza przypadającej na okres wojny da się również zauważyć świadome odchodzenie od tematyki wojennej. Znajdziemy wiersze opisujące zwykłe piękno świata, który – mogłoby się wydawać – nigdy nie zaznał wojny.

14 Po wojnie poeta podjął tematykę bardziej filozoficzną
Po wojnie poeta podjął tematykę bardziej filozoficzną. Szczególnie upodobał sobie formę traktatu. W wydanych tomach ,,Światło dzienne’’ i ,,Traktacie moralnym’’ piętnuje zanik wartości, krytykuje brak moralności i wskazuje na to, co jego zdaniem, należałoby zmienić w ludzkiej mentalności. W 1957 r. napisał ,,Traktat poetycki’’ pokazujący polską historię, kulturę i mentalność ludzi z czasów Młodej Polski. W tomie ,,Druga przestrzeń’’ znalazł się ,,Traktat teologiczny’’, w którym Miłosz rozważa problem tajemnicy wiary.

15 Oprócz poezji Czesław Miłosz pisał także
eseje, najważniejszy z nich to ,,Zniewolony umysł”- do dziś uważany za wybitną próbę naukowej analizy działania propagandy komunistycznej, powieści oraz dziennik .

16 RĘKOPISY Wiosna 1932 Kraina poezji (fragment) Campo di Fiori

17 Najważniejsze dzieła poety
Tomy poetyckie: Trzy zimy Ocalenie – 1945 Traktat poetycki – 1957 Gucio zaczarowany – 1965 Nieobjęta ziemia – 1984 Kroniki: Dalsze okolice Na brzegu rzeki Druga przestrzeń

18 Nagrody, odznaczenia, tytuły.
W 1978r. zdobył Międzynarodową Nagrodę Literacką Neustadt, zwaną Małym Noblem W 1980 roku Czesław Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla  ,,za bezkompromisową wnikliwość w ujawnianiu zagrożenia człowieka w świecie pełnym gwałtownych konfliktów".

19 Laureat literackiej Nagrody Nobla
Sam Miłosz po latach tak opisywał tę chwilę w „Autoportrecie przekornym”: „Kiedy dostałem Nagrodę Nobla, to już całkowicie straciłem kontrolę i tylko włosy wydzierałem z głowy dowiadując się, kim jestem w oczach innych. Zawsze uważałem siebie, na przykład za poetę dość hermetycznego, dla pewnej nielicznej publiczności. I co się dzieje, kiedy tego rodzaju poeta staje się sławny, głośny, kiedy staje się kimś w rodzaju Jana Kiepury, tenora, albo gwiazdy futbolu? Naturalnie, powstaje jakieś zasadnicze nieporozumienie”.

20 Czesław Miłosz-duma polskiej literatury
Czesław Miłosz zdobył światowy rozgłos. Przyznawano mu wiele honorowych doktoratów (Brandeis University, Harvard University, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Kownie, Bolonii, Rzymie). Czesław Miłosz uważał, że jest częścią polskiej literatury. Nagrody, jakie mu przyznawano, zawsze przyjmował z pokorą.

21 WSPOMNIENIE… Grób Czesława Miłosza w Krypcie Zasłużonych na Skałce w Krakowie.

22 Miłosz przed kamerą 

23 Ciekawostki *Czesław Miłosz był Kawalerem Orderu Orła Białego.
*Na podstawie jego powieści „Dolina Issy” Tadeusz Konwicki nakręcił w 1982 roku film o tym samym tytule. *Czesław Miłosz otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. *Tuż po wojnie Miłosz i Andrzejewski napisali scenariusz filmu na podstawie wspomnień Władysława Szpilmana. Z powodu wielu interwencji cenzorskich, straszliwie zniekształcających pierwotny zamysł, Miłosz wycofał swoje nazwisko z czołówki „Robinsona warszawskiego”. *Dwa polskie uniwersytety uhonorowały Czesława Miłosza tytułem doctora honoris causa: Katolicki Uniwersytet Lubelski w 1981 r. i w 1989 r. Uniwersytet Jagielloński.

24 A Miłosz powiedział: *,,Kiedy ludzie przestaną wierzyć, że jest zło i jest dobro, tylko piękno przywoła ich do siebie i ocali.’’ *,,Zakorzenienie jest zapewne stałą potrzebą natury ludzkiej. Może łączy się to z prawami ludzkiego organizmu, a ściślej z prawami rytmu. To, co znane i swojskie, pozwala utrzymać ten sam rytm wewnętrzny, o którym mało wiemy, co nie znaczy, że nie istnieje.’’ *,,Życie cywilizacji było dla mnie jak sen, z którego na próżno starałem, się przebudzić.’’ *,,Jest taka cierpienia granica, Za którą się uśmiech pogodny zaczyna(…)’’ *,,Zaiste, wariat na swobodzie największą klęską jest w przyrodzie.’’ *,,Żeby przez krótką chwilę nie było śmierci i czas nie rozwijał się jak nitka z kłębku rzuconego w przepaść.’’

25 Źródło: www.milosz.pl www.wikipedia.pl www.milosz.klp.pl

26 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Opracowały :
Anita Kułaga Anna Gogolin Ilona Łuszczek Iwona Galasińska Klaudia Pawska


Pobierz ppt "„Miłosz bliski i daleki…’’"

Podobne prezentacje


Reklamy Google